Snøskredvarsel for Hardanger mandag 28.12.2020

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Det kan finnes svake lag med rim i snødekket. Vær spesielt forsiktig rundt skoggrensen, samt i områder med fersk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Avtagende vind og nedbør gir fokksnøflakene tid til å stabilisere seg noe. Men vær fortsatt forsiktig der det er snøtransport og pålagring. Hvis det ligger svake lag av rim under fokksnøen vil disse være like ustabile også mandag. Vær obs på faretegn som drønn og skytende sprekker.
Snødekket varierer i regionen. I ytre strøk er det lite snø, mens snøgrensa har krøpet nedover i indre deler av regionen. Nysnø lørdag og søndag har gitt vindpåvirka fokksnø med ulik hardhet på overflata. Det gamle snødekket er påvirka av flere runder med mildvær og under 1000 moh er snødekket generelt gjennomfukta.
Der det ble dannet rim 1. juledag har dette har muligens snødd ned med lite vind 2. juledag. Det ligger kantkorn over skare dypt i snødekket. Sannsynligvis mest utbredt mellom 1000 og 1100 moh. Det er usikkert om laget har nok ugunstige egenskaper til at skred kan løses ut.
Det er observert noen naturlig utløst str. 3 flakskred vest for Røldal søndag,
Søndag har det kommet 30 cm nysnø i Røldal skisenter. Det blåser kuling i fjellet.
25 mm i døgnet, opp mot 45 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørøst.
-5 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-8 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh natt til mandag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Kvinnherad

Snø

28.12.2020 kl. 15:31

82 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps

Snødekke

Moderat snøfokk Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 800 moh

Vær

Ikke nedbør 5,7 °C fra Ø ← 99% skyer

ObsID: 246480

Hardanger / SAUDA

Snø

28.12.2020 kl. 12:47

358 moh

Tommy@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Tommy@NVE
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Bra med vind i høgda, voksne snøfaner fra toppa med vind fra Ø. Tidvis og stedvis dreg fokkskyer ned liene og ned i skogen.

ObsID: 246467

Hardanger / Ullensvang

Snø

28.12.2020 kl. 11:15

368 moh

Per Magne (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Per Magne

Skredhendelse

28. des 11:16 (+01:00) 2 - Middels Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 366 moh og sluttet på 366 moh I renne eller forsenkning

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Årets første skred i Midtskreo.

Snødekke

Kraftig snøfokk

Vær

Snø 0 °C fra S ↑ 100% skyer Har vært god vind i fjellet de siste døgnet og ein god del snø.

ObsID: 246478

Hardanger / SAUDA

Snø

27.12.2020 kl. 14:44

1003 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Uskarpt bilde gjennom kikkerten, men tydelig snøfokk fra Varanuten mot Kufonndalen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Over mildværsgrensa flyttes snøen av kraftig vind på Varanuten v Sauda skisenter. Sett i kikkert hjemmefra ser det ut som det vind fra SØ/Ø som tar godt i høyden med pålagring i V/NV vendte heng.

ObsID: 246348

Hardanger / SAUDA

Snø

27.12.2020 kl. 11:29

273 moh

Tommy@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Kraftig snøfokk høgt til fjells

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Snøfokk over 8-900 moh.

ObsID: 246309

Hardanger / Ullensvang

Snø

27.12.2020 kl. 09:57

981 moh

Fundus (Ukjent)

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Såg flere skavler dom hadde knekt og løst it relativt store flakskred

Vær

1 °C fra Ø ← 100% skyer

Skredaktivitet

27. des. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Lett å løse ut Noen bratte heng. N. Mellom 900 moh og 700 moh

ObsID: 246307

Hardanger / Kvinnherad

Snø

27.12.2020 kl. 09:31

85 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Retning Ø-SØ. Nysnøgrensa/snøgrensa ligg relativt høgt i Rosendal. Litt lågare om ein beveger seg lenger inn i dalføra, og enda lågare om ein dreg lenger inn i regionen. Det byrjar å verte brukande snømengde i høgda.

Snødekke

30 cm nysnø Nysnøgrense på 800 moh Det har falle om lag 20-30 cm snø siste 24 døgn. Det er varierande kva høgde nysnøgrensa går på - avhengig av kor du er i regionen. I ytre del så må du noko høgare samanlikna med indre del. Basert på vindhastighet så vil eg anta at det går føre seg kraftig snøfokk i høgda.

Vær

Regn 7 °C 11 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Generelt rolege vindforhold fram til laurdag ettermiddag - vinden auka på frå ettermiddag/kveld og har jobba relativt hardt, spesielt i høgda. Det har også falle ein del nedbør - som snø over7-800 moh. Varierande kor du er i regionen.

ObsID: 246289

Hardanger / SAUDA

Snø

26.12.2020 kl. 20:00

841 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Foto: Glenn Tore Løland

Skredaktivitet

26. des. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NV. Over 700 moh Turgåar i området sendte bilde/rapport i dag frå tur i går kveld. Naturlig utløyste skred i området. Også skytande sprekker rundt skispor. Antar at det løsnar både mot mildversskaren frå førjulskulden/klarveret, og ikkje minst ved fleire i sjikt i fokksnøen. Snø og pålagring fortsatte utover kvelden i går. Noko mildare ver i dag. Snøgrense har trekt oppover mot 900moh.

ObsID: 246313

Hardanger / Kvinnherad

Snø

26.12.2020 kl. 16:30

81 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Vær

Yr 5 °C 7 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Vinden byrjar å auke på. Frå søraust i Rosendal.

ObsID: 246245

Hardanger / Ullensvang

Snø

26.12.2020 kl. 11:26

1289 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Sank ca 20-30 cm nedi med skisko.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Dårleg sikt.
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  ECTP 23@60cm Q1. Krystallplata står i laget som kollapsa.

Skredfarevurdering

2 Moderat Relativt stabile forhold, men litt vind i høgda gir pålagring. Ver obs på eldre fokksnøflak som ikkje er heilt stabilisert. Aukande skredfare utover kvelden etter kvart som vinden aukar. Auke i vind fører til ferske nysnøflak mot nord-nordvest. FG2 laurdag og FG3 for sundag. Varslet faregrad er riktig Litt vanskeleg å sjå, men mogleg innslag av rimnåler i overgangen mellom fokksnø og øvste lag av nysnø. Det kan stemme overens med forhold for dannelse av rim i dagane forut, men naturleg nok var det ingen fareteikn til dette då eg var ute pga nysnø som overliggende lag. Får vi obs på det så er det vel ein indikasjon på at det "lever". Rimlaget vil evt. vere relativt utbredt mtp lite vind før snøfallet, men pga relativt milde temp. så må ein moglegvis høgt opp i terrenget for at det skal ver inntakt. Vinden som kjem sundag vil evt. også ta knekken på det der vinden får jobbe og flytte vekk snø. Eg skal ut på obs.tur i løpet av tysdag/onsdag - skal prøve å lokalisere det då - om det er tilfellet.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Det kan tenkes at det kan gå str. 2 og 3 skred om laget som ECTP#23@60cm går i brudd. Den andre testen er ikkje spesielt potent og vil truleg gi maks str. 1 skred.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 700 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mykje snø tilgjengelig for vindtransport. Varierande mengde, men mellom 10-30 cm - enkelte plasser meir. Det gjeld for alle sektorar som følgje av snøfall under relativt rolige vindforhold. Snøgrensa har trekt seg ned i heile regionen, men i ytre del er det relativt snøfattig under 1000 moh - fylles på i skrivande stund (vind/nedbør). I indre del er det meir snø. Framleis mest snø mot vest og nordvest, men variasjon her også mtp kor du befinner deg i regionen. Samanhengande skiføre i indre del frå ca 700 moh. I ytre del må du noko høgare.

Vær

Snø -1 °C 1 m/s fra S ↑ 100% skyer Nedbør som snø. Tørr-fuktig. Lite vind, kanskje meir i høgda. Skya til i går ettermiddag, litt snø på kvelden.

Tester

ECTP23@60cmQ1 Middels Går i brudd i delvis nedbrutt nysnø. Overliggende fokksnøfkak sklir ut.

ECTN15@28cmQ3 God Går i brudd i delvis nedbrutt nysnø. Lite potens i dette laget. Forplanter seg ikkje og smuldrer delvis opp - Q3 brot.

Notater

Redigerer obs heime

Skredaktivitet

26. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Dårlig sikt gir lite utsikt til ind.heng.

Snøprofil

15 cm F PP 2 mm D, 13 cm 1F RG 0 mm D, 16 cm 4F-1F DF/RG 2 mm D Øvre del, 10 cm 1F RGlr 1 mm D, 17 cm 4F-1F DF 1 mm D Hele laget, 21 cm 1F RG/DF 1 mm D, 17 cm 1F RG/DF 1 mm M, 70 cm P-K MF M -3 °C @ 0 cm, -5,1 °C @ 10 cm, -5,5 °C @ 20 cm, -5,1 °C @ 30 cm, -4,8 °C @ 40 cm, -4,9 °C @ 50 cm, -5 °C @ 60 cm, -4,5 °C @ 80 cm, -3,8 °C @ 100 cm, -3 °C @ 120 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Eg kopierte inn profil frå førre dagen. Stort sett det same. Laga har sett seg meir, men framleis litt ustabilt. I større grad 1F hardhet nedover i dekket. Tendenserar til 4F-1F i dei nedføyka laga. Eg grov ikkje heilt til bakken - ca 2 m 20 cm djupne her eg grov. Antakeligvis smeltepakke ned mot bakken. Litt vanskeleg å sjå, men mogleg nokre rimnåler i overgang mellom fokksnø og overliggende nysnø.

ObsID: 246230

Hardanger / SAUDA

Snø

26.12.2020 kl. 09:04

265 moh

Tommy@NVE (*****)

Vær

Snø -1 °C 100% skyer 10 cm nysnø

ObsID: 246154

Hardanger / Ullensvang

Snø

25.12.2020 kl. 12:24

1323 moh

Joaksle (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Joaksle
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Joaksle
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Joaksle

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet

Vær

Ikke nedbør

ObsID: 246261

Hardanger / Kvinnherad

Snø

25.12.2020 kl. 10:47

82 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Ut Hardangerfjorden. Sør-vest.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot søraust. Snøgrensa ligg på ca 900 moh, men særs varierende snødjupne. Grensa for samanhengande skiføre ligg høgare lokalt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Rim i terrenget i dag tidleg.

Snødekke

Vær

Ikke nedbør -2,7 °C 1 m/s 10% skyer

ObsID: 246049

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org