Snøskredvarsel for Hardanger mandag 21.12.2020

2
Moderat
Publisert:

Ustabile nysnøflak i høyden. Lite snø igjen i lavlandet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Ustabile nysnøflak kan dannes over snøgrensa med meldt nedbør og vind. Mest nedbør er ventet i ytre strøk. Vinden dreier noe i løpet av kvelden. Mest utsatt terreng er formasjoner som samler snø, først mot nordøst, senere mot nordvest. Temperaturen synker og snødekket ellers stabiliserer seg. Det er lite snø igjen i lavlandet men det kan gå et og annet vått løssnøskred der det regner.
Det er svært stor variasjon i regionen. Så og si intet skiføre i ytre strøk. Indre deler har mer snø og her ligger snøgrensa på ca 700 moh. Snøoverflaten ble fuktig til topps lørdag. Under 1000moh er stort sett hele snøpakken gjennomfuktet.
I Røldal er det observert kantkornlag over skare dypt i snødekket. Laget er tydelig mellom 900 og 1100 moh, men det er usikkert om det har større utbredelse. Etter mildværet lørdag er laget antagelig ødelagt opp til 1000moh.
Observert glideskred på 900moh søndag. Observert mange våte løssnøskred lørdag. Både rundt klippeparti og i brattheng. Snøgrensa kryper stadig oppover.
10 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sør.
-3 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh natt til søndag.
Skyet.
Sørlig stiv kuling i utsatte områder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til liten kuling fra sørøst om kvelden.
-5 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / D0801(CIA10) Telemark vest 2018-2026

Snø

21.12.2020 kl. 14:00

997 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). gjennomgang av varsom.no. EV134 Vågsli - Baklia er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev134 Vågsli - Baklia,

ObsID: 245615

Hardanger / Kvinnherad

Snø

21.12.2020 kl. 11:28

2 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps

Vær

Regn 7 °C 6 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Det har falle nedbør som snø over ca 800 moh. Vind frå søraust.

Snødekke

Nysnøgrense på 750 moh Nysnø over 800 moh.

ObsID: 245627

Hardanger / SAUDA

Snø

21.12.2020 kl. 09:11

278 moh

Tommy@NVE (*****)

Vær

Snø 3 °C fra SV ↗ 50% skyer Bygevær og nysnø fra litt under 800 moh

ObsID: 245570

Hardanger / SAUDA

Snø

20.12.2020 kl. 10:20

278 moh

Tommy@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Tommy@NVE Kommentar:  Glideskred, dårlig bilde tatt mot SØ-S. Løsnet på ca 900 moh. Bildet forteller sitt om skiføret opp til denne høyden.

Skredaktivitet

20. des. I løpet av dagen (+01:00) Glideskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. Over 800 moh Observert ett skred, løsnet på ca 900 moh på sva

ObsID: 245496

Hardanger / Ullensvang

Snø

19.12.2020 kl. 10:48

999 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Særs fuktig snø. Luggar godt under skia i nedkøyringane.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Regnet har sett sitt preg på snødekket. Flatt ljos og vekslande sikt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 1100 moh Eg legg det inn som eit skredproblem, men om det ikkje har lausna noko på dette siste døger mtp nedbør og tyngde på snødekket, så skal det mykje til å for å påvirke det. Det er også usikker utbredelse av det. Identifiserte det på torsdag, men mildvêret har nok tatt knekken på dette laget i dei sektorene der snødekket er tynt, samt det meste under 1000 moh. Om skredproblemet har "overlevd" så kan det tenkes at det er i få bratte heng mot nord der det har akkumulert seg mykje vindtransportert snø dei siste vekene, men dette er kun spekulasjoner. Det kan nemnes i varselet, men treng nok ikkje stå som eige skredproblem.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1400 moh og 700 moh

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

Vær

Regn 3 °C 5 m/s fra S ↑ 100% skyer Særs fuktig og mildt. Tippar mildvêrsgrensa trekker seg opp mot 1400-1500 moh. Vêrtypen har vore nokså lik siste døger. Tiltakande vind frå sør. Regn i kombinasjon med vind og høge temp. tærer særs mykje på eit allereie tynt snødekke.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren er primært knytt til våte laussnøskred over 800 moh. Dette kan lausne i alle himmelretninger der det ligg nok snø. Det er tidlegare observert vedvarende svake lag i snødekket, men om dette er reelt er uvisst per i dag. Om skredproblemet er til stades så er det truleg i sektor mot nord-nordvest-nordaust, der det har akkumulert seg vindtransportert snø dei siste vekene - og over 1000 moh. Det er generelt lite snø, men mildvêret vil nok kunne trigge våte laussnøskred i dei komande dagane også. Regionen har STOR variasjon, men generelt er det lite snø. Etter kvart så er nok store deler av regionen FG 1, mens det i enkelte deler kan ligge på FG 2, men eg mistenker at vi snart kan gå ned - kanskje svak Fg 2. Det er litt usikkert mtp utbredelse av vedvarende svake lag i snødekket, men mildvêret bør etter kvart ha teke knekk på ein del av dette - om det har overlevd så er det høgt til fjells. Status minnar meir om vårsnø enn vintersnø. Synes uansett at FG 2 er rimelig for laurdag og det kan nok ligge på det på sundag også, men om det ikkje skjer noko radikalt så svekkes 2-aren enda meir.

Notater

Lite å melde anna enn fuktig overflate til ca 14-1500 moh. Redigerer obs når heime, men situasjonen er som forventa. Vanskelig å sjå om det har gått større skred i høgda mtp kantkorn i NV sektor.

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 700 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Våt løssnø Våt Fuktig snødekke høgt til fjells- 14-1500 moh. Konvekser er smelta fram i terrenget. Den relativt tørre snøen som låg over ca 1000 moh på torsdag har vorte fukta. Rundt 1000 moh er snødekket meir eller mindre gjennomfukta, men det kan hende at i enkelte leformasjoner mot nord, der snødekket er tjukkere så kan det ver at regnet ikkje har trengt heilt ned. Meir snø i indre del av regionen enn ytre, men generelt lite snø. Mildvêret har ikkje gjort situasjonen noko betre. I ytre del er det ikkje skiføre av betydning.

Skredaktivitet

19. des. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Mellom 1300 moh og 700 moh Mange våte laussnøskred - både i tilknytning til klippeparti, men også i snødekte brattheng.

Snøprofil

30 cm F MF 0 mm V, 25 cm 1F MF/MFcl M Grov ein rask profil på ca 1000 moh. Som forventa. Nysnøen og fokksnøen som låg der på torsdag var gjennomfukta av mildvêret. -0,5 °C @ 0 cm, -0,4 °C @ 10 cm, -0,4 °C @ 20 cm, -0,5 °C @ 40 cm

ObsID: 245425

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org