Snøskredvarsel for Hardanger lørdag 19.12.2020

2
Moderat
Publisert:

Våte skred kan gå naturleg sidan det framleis er høge temperaturar og regn.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det kan framleis gå naturleg utløyste våte skred som følgje av meir regn til fjelltopphøgde. Om fuktigheita når ned til vedvarande svake lag kan det gå større flakskred, men utbreiinga av slike lag er uviss.
Det er generelt lite snø i regionen, og snøgrensa er ca. 600 moh i indre strøk og høgare i ytre strøk. Snøoverflata består av fuktig snø under mildværsgrensa, som var på ca. 1100 moh torsdag. Over mildværsgrensa er det hard vindpåverka snø.
I Røldal er det observert kantkornlag. Det blei observert kantkornlag over skare djupt i snødekket. Laget er tydelig i mellom 900 og 1100 moh, men det er usikkert om det har større utbreiing, og det er vanskeleg å påverke.
8 mm i døgnet, opp mot 14 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sør.
-4 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
12 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sør.
-2 °C til 3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1900 moh om formiddagen.
Skyet.
Sørlig stiv kuling i utsatte områder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Ullensvang

Snø

19.12.2020 kl. 10:48

999 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Særs fuktig snø. Luggar godt under skia i nedkøyringane.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Regnet har sett sitt preg på snødekket. Flatt ljos og vekslande sikt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps

Vær

Regn 3 °C 5 m/s fra S ↑ 100% skyer Særs fuktig og mildt. Tippar mildvêrsgrensa trekker seg opp mot 1400-1500 moh. Vêrtypen har vore nokså lik siste døger. Tiltakande vind frå sør. Regn i kombinasjon med vind og høge temp. tærer særs mykje på eit allereie tynt snødekke.

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 700 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Våt løssnø Våt Fuktig snødekke høgt til fjells- 14-1500 moh. Konvekser er smelta fram i terrenget. Den relativt tørre snøen som låg over ca 1000 moh på torsdag har vorte fukta. Rundt 1000 moh er snødekket meir eller mindre gjennomfukta, men det kan hende at i enkelte leformasjoner mot nord, der snødekket er tjukkere så kan det ver at regnet ikkje har trengt heilt ned. Meir snø i indre del av regionen enn ytre, men generelt lite snø. Mildvêret har ikkje gjort situasjonen noko betre. I ytre del er det ikkje skiføre av betydning.

Skredaktivitet

19. des. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Mellom 1300 moh og 700 moh Mange våte laussnøskred - både i tilknytning til klippeparti, men også i snødekte brattheng.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 1100 moh Eg legg det inn som eit skredproblem, men om det ikkje har lausna noko på dette siste døger mtp nedbør og tyngde på snødekket, så skal det mykje til å for å påvirke det. Det er også usikker utbredelse av det. Identifiserte det på torsdag, men mildvêret har nok tatt knekken på dette laget i dei sektorene der snødekket er tynt, samt det meste under 1000 moh. Om skredproblemet har "overlevd" så kan det tenkes at det er i få bratte heng mot nord der det har akkumulert seg mykje vindtransportert snø dei siste vekene, men dette er kun spekulasjoner. Det kan nemnes i varselet, men treng nok ikkje stå som eige skredproblem.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1400 moh og 700 moh

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

Notater

Lite å melde anna enn fuktig overflate til ca 14-1500 moh. Redigerer obs når heime, men situasjonen er som forventa. Vanskelig å sjå om det har gått større skred i høgda mtp kantkorn i NV sektor.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren er primært knytt til våte laussnøskred over 800 moh. Dette kan lausne i alle himmelretninger der det ligg nok snø. Det er tidlegare observert vedvarende svake lag i snødekket, men om dette er reelt er uvisst per i dag. Om skredproblemet er til stades så er det truleg i sektor mot nord-nordvest-nordaust, der det har akkumulert seg vindtransportert snø dei siste vekene - og over 1000 moh. Det er generelt lite snø, men mildvêret vil nok kunne trigge våte laussnøskred i dei komande dagane også. Regionen har STOR variasjon, men generelt er det lite snø. Etter kvart så er nok store deler av regionen FG 1, mens det i enkelte deler kan ligge på FG 2, men eg mistenker at vi snart kan gå ned - kanskje svak Fg 2. Det er litt usikkert mtp utbredelse av vedvarende svake lag i snødekket, men mildvêret bør etter kvart ha teke knekk på ein del av dette - om det har overlevd så er det høgt til fjells. Status minnar meir om vårsnø enn vintersnø. Synes uansett at FG 2 er rimelig for laurdag og det kan nok ligge på det på sundag også, men om det ikkje skjer noko radikalt så svekkes 2-aren enda meir.

Snøprofil

30 cm F MF 0 mm V, 25 cm 1F MF/MFcl M Grov ein rask profil på ca 1000 moh. Som forventa. Nysnøen og fokksnøen som låg der på torsdag var gjennomfukta av mildvêret. -0,5 °C @ 0 cm, -0,4 °C @ 10 cm, -0,4 °C @ 20 cm, -0,5 °C @ 40 cm

ObsID: 245425

Hardanger / Ullensvang

Snø

17.12.2020 kl. 11:33

1008 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Dårleg sikt, skodde, snø/sludd.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Synker nedi 20-25 cm. Fuktig snø på ca 1000 moh.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Det avrunda kantkornlaget som gjekk i brudd er fuktig - kunne lage gode snøballer av det.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Krystallplata står bak laget der blokka kollapsa.
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Forplanta seg på slag nr. 22
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Blokka etter at eg har lagt den ned.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 8 Av:  Tester Opphavsrett: 

Tester

ECTP22@61cmQ1 God Går i brudd i gammelt kantkorn. Kram og fuktige Krystaller

Vær

Snø 0 °C 1 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Det siste døgnet har temperaturen variert litt. Det kom ein del regn relativt høgt opp i går - til ca 1000-1100 moh. Litt kjøligere i føremiddag, torsdag. Det har nok vore litt vind, men det har ikkje vore nevneverdig stor vindtransport. Generelt ein del ubunden snø i terrenget - sjå under snødekke.

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 850 moh. Snøgrense på 600 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig Fuktig nysnø opp til ca 1100 moh. Tørrere over denne høgda. Varierande total snødjupne; 30-150 cm. Mest snø i le mot vest-nordvest. Tynt snødekket på konvekser; nysnø ligg oppå gjennomfukta snø/skare avhengig av høgde. Lågare snøgrense i indre del rundt Røldal enn ytre rundt Rosendal. 15+ nysnø tilgjengeleg for vindtransport, men under 1100 moh er denne fuktig og vanskelegare å flytte på.

Skredaktivitet

17. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Dårlig sikt så vanskelig å sei noko om skredaktivitet, men prøvde å observere - kunne ikkje sjå noko då.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV over 1000 moh Legger det inn, men usikker på utbredelse. Spekulering, men det kan vere meir potent høgare oppe i terrenget og i leformasjoner mot nord. Over 1100 moh. Lågare nede og spes. der snødekket er tynt så har mildværet runda laget godt. Grov ein kjapp profil på 1100+ moh med tynnere snødekket mot sør. Var ikkje markert i like tydeleg grad der som mot vest. Meir eller mindre gjennomfukta. Det er vel heller ikkje urimeleg at det kan lausne str. 3 skred med dette skredproblemet, om det er potent nok i høgda mot NV-N. Mogleg vi får ein indikasjon på det no når det er meldt mildvêr høgt til fjells og følgjeleg meir last på snødekket.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 900 moh Eg får ikkje utslag i test, men når eg bryt blokka ut deler den seg i det nedføyka nysnølaget. Men gode vêrforhold for hurtig stab. Det kan hende dette laget er meir potent høgare til fjells, der mildvêret ikkje har fått stabilisert snødekket i like stor grad. Det er vel heller ikkje urimeleg at det kan lausne str. 3 skred på dette, om det er tilfellet.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Under 1100 mog. Øvste 15-20 cm av snødekket særs fuktig - lugga voldsomt.

Notater

Redigerer obs når heime

Skredfarevurdering

2 Moderat Nedføyka nysnø, men den har stabilisert seg relativt bra. Ver likevel obs høgare i terrenget i innmeldte sektor. Vedvarende svakt lag over 1000 moh, truleg mest potent mot NV og N. Fare for våte skred, både laussnø og flak - avhengig av mildversgrense. Det har vore ein del regn relativt høgt til fjells. Det er litt kjøligere luft i skrivande stund, men tempen skal igjen opp i morgon og laurdag. Det vil truleg gi skredproblem i form av våte laussnøskred/flakskred - avhengig av kva høgde og lagdeling som er aktuell. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

13 cm F PP 2 mm M-W, 15 cm 1F DF/RG 1 mm D-M, 5 cm 4F-1F DF 1 mm D-M, 28 cm 1F RGsr 0 mm D-M, 2 cm 4F FCxr 2 mm M Hele laget, 13 cm K MF/MFcr M -0,2 °C @ 0 cm, -0,3 °C @ 10 cm, -0,4 °C @ 20 cm, -0,5 °C @ 30 cm, -0,6 °C @ 40 cm, -0,5 °C @ 50 cm, -0,5 °C @ 60 cm, -0,4 °C @ 70 cm Bak konveks - vestvendt. Ca 20 graders helling der profil vart gravd.

ObsID: 245230

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org