Snøskredvarsel for Hardanger søndag 13.12.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i terreng som har samlet fersk fokksnø. Skred er lettest å løse ut der fokksnølaget er tynt eller mykt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredproblemet er mest fremtredende der det kom nysnø onsdag-torsdag. Her kan vinden ha lagt igjen myke flak som kan påvirkes, men evt skred ventes å bli små. Eldre fokksnø som finnes i større del av regionen er vanskeligere å påvirke. Skred i denne fokksnøen kan bli middels store og dermed gi større konsekvenser. Merk at stedvis kan det ligge kantkornet snø mellom gammel skare og fokksnøen. Foreløpig vurderes ikke dette til å utgjøre et skredproblem. Vær likevel oppmerksom ved faretegn som drønn eller skytende sprekker høyt til fjells.
Snøoverflata er prega av kraftig vind den siste uka. Den løse snøen som var tilgjengelig tidligere ventes å være bundet til harde flak i lesider. Etter mildværet mandag er det lite snø under skoggrensa vest i regionen og tørr snø finnes bare høyt til fjells over ca 1200 moh. Under den siste fokksnøen er det skare fra tidligere. Snødekket er fortsatt generelt tynt med oppstikkende stein. Rabber og kuler er avblåst. Snøgrensen er varierende, men ligger i hovedsak rundt 600-700 moh.
Det er observert kantkorn over skarelag ved Røldal torsdag. Laget er tydelig i høydenivåer mellom 900 og 1100 moh, men er påvirket av mildvær og viker lite potent.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra øst., endring til frisk bris fra øst om formiddagen.
-9 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh.
Delvis skyet.
Mildest i ytre strøk

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til liten kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-6 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om kvelden.
Skyet.
Mildest i vest, sent på dagen

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Kvinnherad

Snø

13.12.2020 kl. 17:05

885 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Forlengelse av fyrste bilete. Andersfjell kan skimtes til venstre. Prestavatnet (601 moh) midt i biletet som ref. mtp. snøgrense her, lokalt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Bilete teke frå 890 moh. Frå venstre ser ein Melderskin 1426 moh - Omnatind - Laurdalstind - deler av Bjørndalstindane i bakgrunnen og Andersfjell heilt til høgre. Generelt lite snø. Meir snø i indre del av regionen enn ytre. Elva midt i biletet ligg ca vestvendt.

Snødekke

ObsID: 244873

Hardanger / Ullensvang

Snø

12.12.2020 kl. 11:22

1254 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Fokksnø, mjuk til bærende.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Avblåst ned på gammal skare på rygger og konvekser i terrenget.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot Saudasvingen - frå parkeringsplassen ved Røldal skisenter. Snøgrensa ligg lågare her enn i ytre del av regionen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mellom Røldalstunnelen og Seljestadtunnelen. Nordvestvendt side midt i mot. Ca 800 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -4 °C 4 m/s fra Ø ← 80% skyer Mykje godt same vêrtype siste 24 timar. Litt kaldere og tørrere luft fredag og laurdag samanlikna med torsdag.

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 700 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Annet Tørr Det er stor variasjon i regionen, men generelt er det lite snø. Samanhengande skiføre frå ca 800 moh for indre del av regionen (i aust), men variasjon mtp himmelretning. Aukande mengde med høgda. Du må høgare opp i ytre del for å finne skiføre, men kva himmelretning du bevegar deg spelar inn her også. Generelt er det lite snø under 1000 moh. Meir snø i vest og nordvestvendte sider pga mykje austavær. Snødekket er varierande frå avblåst skare der vinden har fått jobba, til bærandre fokksnø og mjukare fokksnø i og i overgang til leformasjoner. Lågare nede, under 900 moh (ca) er det eit lite lag med mildvêrsskare - ca 1 cm.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV over 800 moh

Skredaktivitet

12. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Observerte ikkje skredaktivitet frå siste 24 timar, men tendensar til flatt ljos så vanskeleg å observere 100%.

Notater

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren er primært knytt opp fokksnøflak i områder der det har samla seg nok snø - over 800 moh i sørvest til nordvest. Relativt gode bindinger, men str 1 og 2 skred kan løsne. Ver obs der fokksnøflaket er tynt og/eller mjukt, samt på konvekser. Enkelte/store deler av regionen er det klart FG 1, men lander på ein litt svak FG2. Sjå notat under kommentar. Nytt vêrsystem på veg inn. Endring frå måndag av. Potensiale for dannelse av nysnøflak i nordvestvendte leformasjoner. Varslet faregrad er riktig Store deler av regionen er FG 1, men mtp at dei som er gira på ski trekk opp i høgda og kanskje inn i utsatte eksp. så er det nok framleis dels ustabilt og nok heng til å lande på ein svak FG 2. Dog, for i morgon kan nok både FG 1 og FG 2 forsvares. Det er uansett ein endring frå måndag igjen om vêret som er meldt slår inn.

Tester

ECTN15@14cmQ2 God

Snøprofil

14 cm P RGlr 1 mm D, 3 cm 1F DF 1 mm D, 90 cm P RGlr/RGsr 2 mm/1 mm D-M, 10 cm 1F DF 1 mm D, 30 cm 1F RGsr 0 mm D-M -5,4 °C @ 0 cm, -5,4 °C @ 10 cm, -4,5 °C @ 20 cm, -3,9 °C @ 30 cm, -3,4 °C @ 40 cm, -2,9 °C @ 50 cm, -2,5 °C @ 60 cm, -2,1 °C @ 80 cm, -1,6 °C @ 100 cm, -1,3 °C @ 120 cm, -0,7 °C @ 147 cm 1 test knyttet til snøprofilen Valgte bevisst lokalitet med meir snø. Snømengde i profil ikkje representativt for den generelle dekket i området. Grov profil i vestvendt formasjon. Ingen teikn til kant eller rim lenger ned i dekke her, men kan være rimet, som på lågare høgde potensielt har vorte omdanna til kant, har blåst vekk på denne lokaliteten. Spekulasjoner. Solid og godt bunden snøpakke her.

ObsID: 244723

Hardanger / SAUDA

Snø

11.12.2020 kl. 11:38

1061 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Testhenget.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Mot Søre Tinden og Inste Tinden
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Typisk overgang fokksnø til gammel skare.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Et lite skikutt og de mest potente sprekkene jeg klare å fremprovosere.
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Fare for nedføyket husky
Bilde Av Skredproblem
Bilde 6 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Nedføyet lag med nysnø funnet på vei hjemover, ikke der testgropa var.

Faretegn

Ingen faretegn observert Generelt stabilt inntrykk, bortsett fra isolerte leheng.

Snødekke

50 cm totalt Moderat snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 600 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Tørr Lite snø for årstiden i denne høyden. Kraftig vinderodert snødekke. Det meste av overflaten fremstår som "blankskurt" ned på den gamle, smelteomvandlede og gjenfrossede snøbasen. Smelterillene som var dokumentert for to uker siden etter foregående regnvær er fremdeles godt synlige helt opp i 1500 moh. Siste tids vedvarende vindperiode fra Ø-sektor har gitt innblåst snø i V-sektor, men i begrenset utbredelse knyttet til terrengformer som søkk, bekkedaler, renner osv. Sett fra Sauda så er det øst-nordøstlige fjellmassiv som foreløpig har snø nok til at det kan kalles skiføre. Vestsida av fjorden, rundt Sauda skisenter m.m er det mindre snø - logist mtp lavere fjellmassiver.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SV, V, NV over 800 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels SV, V, NV over 800 moh Spesielt over 1000 moh er vinden såpass kraftig at terrenget styrer mye retningen. Det finnes også S-vendt terreng som samler noe snø, men i hovedsak er det V-sektor som er utsatt.

Notater

Skredfarevurdering

2 Moderat Stor utbredelse av stabile forhold, da mesteparten av terrenget er vinderodert ned på den gamle basen. Innblåst snø må ha fjellfolkets fokus, men dette har begrenset utbredelse og finnes i helt klart definerte leområder. De nærmeste dagene forventes ikke den store endringen i værsystemet. Vind videre, men heller noe mindre. Det er også lite snø tilgjengelig for transport. Fortsatt fravær av kulde av betydning. Men der snødekket er tynt og skarepreget (noe fukt mot bakken enda) kan det sikkert være greit å gjøre seg noen tanker om kantingsprosesser dersom kulden klarer å drive disse mekanismene. Varslet faregrad er riktig Vipper litt mellom utbredelse få/noen og skredstørrelse 1/2. Dermed vekter jeg også FG2 som svak og faktisk tenderende til FG1. Holder litt på FG2 inntil videre, siden vinden fremdeles flytter på det som er å flytte på av løssnø i høyden.

Tester

ECTN14@40cmQ2 Middels

ECTN4@20cmQ2 Middels

Snøprofil

20 cm 4F RG 0 mm D, 0,5 cm F DF 1 mm D, 0,5 cm K- MFcr Creme brulee-lag. Antakeligvis et lite mildvær(regn) før det slo over på snø og tiltakende vind. , 19 cm 4F RG 0 mm D, 100 cm 1F RG 0 mm D -4,8 °C @ 0 cm, -4 °C @ 10 cm, -3,3 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -2,7 °C @ 60 cm, -2,4 °C @ 80 cm, -1,7 °C @ 100 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Bevisst valgt testheng i den innblåste snøen, da losiden er godt belyst vha observasjoner gjort på Røldalssida.

ObsID: 244645

Hardanger / Ullensvang

Snø

11.12.2020 kl. 10:25

957 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Fv520. Blåser godt. Lite snø her.

Vær

ObsID: 244604

Hardanger / Ullensvang

Snø

10.12.2020 kl. 11:50

1033 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Opp skitrekket i Røldal. Overskya, ein del vind frå aust-søraust og relativt mildt. Temperaturen har lege på ca det samme.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Moderat til kraftig snøfokk. Etter kvart lite snø å flytte.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Sørvest. På ca 1100 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Sør.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mellom tunnelane ved Røldal.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Synker 5-10 cm nedi enkelte plasser. Mot vest.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Bærande-brytande mildversskare 10 m lengre borte.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Frå søraust.

Snødekke

60 cm totalt Moderat snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 900 moh. Snøgrense på 700 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det er stor variasjon i regionen, men generelt er det lite snø. Samanhengande skiføre frå ca 800 moh for indre del av regionen (i aust), men variasjon mtp himmelretning. Du må høgare opp i ytre del for å finne skiføre, men kva himmelretning du bevegar deg spelar inn her også. Generelt er det lite snø under 1000 moh. Meir snø i vest og nordvestvendte sider pga mykje austavær. Snødekket er varierande frå avblåst skare på der vinden har fått jobba, til bærandre fokksnø og mjukare fokksnø i overgang til leformasjoner.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 8 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Relativt mildt. Vind frå søraust. Omlag samme ver siste døger. Litt dreiande vindretning. Minimalt med nedbør - ca 1cm nysnø.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 900 moh Pågående oppbygging av fokksnøflak. Str. 1-2 skred

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV over 900 moh På høgda eg var i dag så var det delvis avrunda kant over skare. Såg også noko som kunne minne om rimnåler. Mogleg meir bevart høgare oppe, men det har vore mildt ganske høgt opp mtp obs av eit lite skarelag høgt i snødekket. Fann skarelaget opp til 1100 moh. Avrunda kant som skredproblem oppleves som mindre potent enn det kanskje har vore (for ei veke sidan?) og skredproblemet som har vore meldt i nokre av naboregionene, men det er der. Mtp mengde snø, Q2 brot og godt avrunda kant så trur eg at, om det skal vere eit stort problem, så må ein høgt opp og i få heng, men det er ikkje godt å vite. Er det aktuelt i alle himmelretninger så er det over på "mange heng" - registrerte der eg fant det i dag. Eg skal sjå om eg kan få sjekke det i helga.

Skredaktivitet

10. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Flatt ljos så vanskelig å sjå på avstand om det har vore skredaktivitet. Observerte ingenting.

Notater

Knot å skrive på telefon. Redigerer når heime.

Skredfarevurdering

2 Moderat Pågående oppbygging av fokksnøflak mot nordvest og vest. Ein kan også vere obs på kantkorn over skarelag nede i snødekket. Det finnes i vest-nordvest, men mogleg tilgrensende sektorer også. Tilsynelatende ikkje like potent lokalt her som det har vore i andre regioner. Kan vere obs i samme sektor høgare oppe og spesielt der snødekket er tynt. Bygges fokksnøflak oppå dette i skrivende stund. Om kantkornet har større utbredelse så bør ein kunne få teikn iform av drønn og skytende sprekker i eksposisjoner med tynnare snødekke, avhengig av hardhet på overflata. Det er meldt litt klarare vær i morgon, fredag mtp fare for utstråling og større temp.gradient, men frå sundag/måndag skal tempen igjen opp. Varslet faregrad er riktig Opplever ikkje avrunda kant som stort problem på den høgda eg var i dag - 1100 moh. Det går i brot på middels belastning - typisk Q2. Det er begrensa mengde snø mtp skredstørrelse, men om ein kjem høgt nok opp og inn i formasjoner der det har samla seg fokksnø over tid, så kan det kanskje verte str. 2-3. Det er relativt gode temperaturar for binding, men skal verte litt kaldere i morgon, fredag. Synes framleis FG2 er fornuftig. Notat: Kanskje kantkornet over skare er eit resultat av nedbryting av rimlaget som låg over heile området for to helger sidan. Det er registret nåler og plater i laget. Etter at rimlaget vart observerte så vart det litt mildere relativt høgt opp og med påfølgjande vind før det vart kaldere igjen (begynnende fasettering høgt i snødekket).

Tester

ECTP12@41cmQ2 Middels

LBT@41cmQ2

Snøprofil

1 cm 4F DF/RG 1 mm/1 mm D, 4 cm P-K MFcr 5 mm D-M, 19 cm 4F-1F DF/RG 0 mm/1 mm D-M, 17 cm 1F RG 0 mm D, 1 cm 4F FCxr 2 mm D Hele laget, 11 cm K MF 6 mm D -2,2 °C @ 0 cm, -2,6 °C @ 10 cm, -2,3 °C @ 20 cm, -2 °C @ 30 cm, -1,5 °C @ 40 cm, -1,2 °C @ 50 cm, -0,7 °C @ 55 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 244544

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org