Snøskredvarsel for Hardanger mandag 01.06.2020

3
Betydelig
Publisert:

Våte skred og glideskred er spesielt vanskelig å forutse, unngå derfor løsne- og utløpsområder. Hold avstand til fjellsider med skavler.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i bratt terreng med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå opphold i og nedenfor heng med glidesprekker.

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vedvarende høye temperaturer fører til fortsatt kraftig snøsmelting og vanninnholdet i snøen øker. Ved fravær av nattefrost og der vannet ikke blir drenert godt vil snødekket gradvis bli ustabilt. Glideskred og spesielt løsnetidspunkt er svært vanskelig å forutse og faren er fortsatt til stede, spesielt der det allerede er synlige glidesprekker. Obs! Det kan ligge svært mye snø i enkelte skredbaner som kan føre til at store skredmasser når helt ned til ellers snøfrie dalbunner, hvis fjellsiden er bratt nok. Det vil være stor fare for våte løssnøskred og skavlbrudd er sannsynlig. Det er også mulig med naturlig utløste våte flakskred høyt til fjells, der det fortsatt finnes lagdelt snø. Opphopning av vann i snødekket kan også føre til blå laguner. Dette kan være et faretegn for sørpeskred. Unngå terreng som leder vann og utløpsområder for eventuelle sørpeskred.
Under skoggrensa (1200 moh) er snøen smelteomvandlet og drenerer smeltevann tilsynelatende godt. Over skoggrensa er det lagdeling i snødekket og smeltevann kan ha hopet seg opp innad i snøen, spesielt der snødekket er tykt. Det finnes skiføre fra ca. 600-800 moh i skyggesider i indre strøk, mens du må opp til skoggrensen ved kysten og i solsider. Det er mer snø enn normalt på denne årstiden i fjella. Mange steder er det svært store skavler.
I helgen ble det observert mange glidesprekker.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
1 °C til 10 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra øst.
2 °C til 14 °C på 1400 moh.
Til topps om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Kvinnherad

Snø

01.06.2020 kl. 10:18

906 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren varierer i regionen. Ver obs på våte laussnøskred når du ferdes i- og rundt terrengfeller. Ver også obs på at glideskred kan førekoma. Disse er uforutsigbare og kan potensielt verte store når dei fyrst lausnar. Gjer kloke vurderingar når du ferdes i bratte formasjoner mot nord og nordvest. Ha og så i tankane at det framleis er ein del skavler som ikkje har lausna og falle ned. Ver difor obs når du ferdes i nærleiken av disse, både over og under. Skredfaren vil gå ned dei neste dagane, men mildvêr og regn utover veka vil likevel gi utfordrande forhold som krev bevisste vegval både opp og ned. Då spesielt høgt til fjells og i bratte formasjoner mot nord. Det er ein kompleks region. Jo nærare på Folgefonna ein kjem og då spesielt i leformasjoner mot nord og nordvest, pga mykje vind frå sør-søraust, er det sikkert mogleg å finne tørrsnø nedover i laga. Ein FG 3 for regionen sett under eitt kan nok forsvares mtp potensiale i glideskreda. Her lokalt ligg det truleg på ein FG 2.

Faretegn

Mye vann i snøen Det er framleis særs varmt.

Ferske skred Observerte mange str. 1 skred. Enkelte av disse var iblanda ein del jord og stein. Observerte også nokre str. 2 skred.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 850 moh Våt løssnø Våt

Skredproblem

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Ser framleis ein del sprekker høgt oppe under bratthenga. Registrerer også at ein del av dei skreda eg har gått å venta på har løyst ut. Disse gjekk under førre tunge regnvêrsperiode.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Observerte nokre skred av denne typen i dag, 1. juni.

Vær

Ikke nedbør 19 °C 3 m/s fra Ø ← 40% skyer Same vêrtype som dei føregåande dagane.

Skredaktivitet

Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, V, NV. Over 800 moh Observerte nemnte eksposisjoner over, men disse er sjølvsagt aktuelle i alle eksposisjoner.

Notater

ObsID: 237735

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org