Snøskredvarsel for Hardanger lørdag 30.05.2020

3
Betydelig
Publisert:

Våte snøskred kan løsne av seg selv, unngå derfor utløps- og utløsningsområder. Vær obs på skavlbrudd og glideskred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i bratt terreng med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå opphold i og nedenfor heng med glidesprekker.

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vedvarende høy døgntemperatur fører til økt snøsmelting og økende vanninnhold i snøen. Glideskred er svært vanskelig å forutse, men faren er økende, spesielt der det allerede er synlige sigesprekker. Høyt til fjells der det fremdeles er lagdeling i snøen, vil smeltevann kunne hope seg opp innad i snøen og gi naturlig utløste våte flakskred. Det vil også være stor fare for våte løssnøskred og skavlbrudd er sannsynlig. Faren for alle typer våte skred, avhenger av flere faktorer som graden av vannmetning, utlufting av snødekket ved klarvær om natten og om det blir nattefrost eller ikke. I og med at vi er inne i en krevende periode for å kunne forutsi skredfaren, oppfordres det til konservative veivalg og god turplanlegging.
I lavere fjellområder er snøen smelteomvandlet og drenerer smeltevann tilsynelatende godt selv om det er enkelte islag i snødekket. Høyt til fjells er det lagdeling i snødekket og smeltevann kan ha hopet seg opp innad i snøen, spesielt der snødekket er tykt. Snøgrensen ligger på ca. 500-800 moh. Det er generelt mye snø i regionen og det er store skavler i flere himmelretninger.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-1 °C til 9 °C på 1400 moh.
Til topps om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
0 °C til 10 °C på 1400 moh.
Til topps om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Ullensvang

Snø

28.05.2020 kl. 12:45

1537 moh

Tkni (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Tkni

Skredhendelse

28. mai 12:45 Vått løssnøskred 1 - Små Personutløst Ø-vendt Skredet startet på 1536 moh og sluttet på 1357 moh Ubunden snø 10 cm høy og 5 m bred bruddkant Brattheng Usikker på om det karakteriseres som våtsnøskred, eller sørpeskred.

Vær

Ikke nedbør fra NV ↘ 5% skyer Det var le for vinden nedi bollen, det ga høyere temperatur.

Ulykke/hendelse

Snøen hadde smeltet og blitt slush i bollen da temperaturen hadde steget fort. Dårlig vurdering av snølaget, og hvor hurtig snøsmeltingen skjer akkurat nå. Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 237273

Hardanger / Sauda-Røldalsfjellet

Snø

27.05.2020 kl. 16:45

874 moh

Agnes@rogfk (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 10 Av:  Faretegn Opphavsrett:  rogfk Kommentar:  Nordvendt fjellside
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 10 Av:  Faretegn Opphavsrett:  rogfk Kommentar:  sett mot Ekkjeskaret, mot sørvest. Antydning til glidesprekker i sørøstvendt fjellside
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  rogfk Kommentar:  Hegerlandsnuten, sett mot sørvest. Det har bygget seg opp spesielt store skavler mot øst
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  rogfk Kommentar:  Sett mot Holmanuten, mot øst
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  rogfk Kommentar:  Ekkjeskarstjørna sett mot vest, henger store skavler i østvendt
Bilde Av Faretegn
Bilde 6 av 10 Av:  Faretegn Opphavsrett:  rogfk Kommentar:  sett mot øst
Bilde Av Skredproblem
Bilde 7 av 10 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  rogfk Kommentar:  Løssnøskred i nordvendt side
Bilde Av Skredproblem
Bilde 8 av 10 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  rogfk Kommentar:  Løssnøskred over svingene i Ekkjeskaret
Bilde Av Skredproblem
Bilde 9 av 10 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  rogfk Kommentar:  løssnøskred og fare for glideskred i sørvendt fjellside
Bilde Av Skredproblem
Bilde 10 av 10 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  rogfk Kommentar:  Sørvendt fjellside

Faretegn

Ferske sprekker Mange glidesprekker, spesielt i nordvendt <1000, men også observert i sørvendt på større høyder <1300.

Skredproblem

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1200 moh Glideskred, øvre høydegrense vil krype oppover i løpet av de neste dagene med økende temperaturer. Kanskje spesielt fare for glideskred i nordvendte heng, men ble også observert noen sprekker i sørvendt.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Det har gått løssnøskred i alle vindretninger, men usikkert hvor gamle de er. Det er fortsatt fare for våte løssnøskred, og den vil ta seg opp i helga med stigende temperaturer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fare for glideskred, våte løssnøskred og skavlbrudd. De største skavlene ser ut til å ha bygget seg opp i øst-nordøst vendte heng. Glidesprekkene vokser større, og de fleste glideskred har ikke gått ennå. Det har allerede gått mange løssnøskred, men dette er fortsatt høyst aktuelt med den snømengden som fortsatt er og solinnstrålingen hver dag. Vil forvente økt fare fra fredagettermiddag av når temperaturen begynner å stige betraktelig (fg 3). Det ligger såpass mye snø over 900 moh, at det muligens også kan være fare for sørpeskred i helga hvis smeltingen går for fort. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Det ligger svært mye snø i fjella for denne tiden av året. Der veien vanligvis har smeltet fram på naturlig vis, er den nå fortsatt dekket med flere meter snø.

ObsID: 237177

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org