Snøskredvarsel for Hardanger lørdag 28.03.2020

1
Liten
Publisert:

Generelt gunstige forhold. Høye dagtemperaturer og solinnstråling gir fare for mindre våte skred. Enkelte glideskred kan også forekomme.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kjølegare vêr stabiliserar snødekket, men ein lyt framleis vere merksam på våte laussnøskred i bratte sørvendte fjellsider. Glideskred kan oppstå i områder der våt oppsprukket snø ligg på glatte sva. Hald avstand til slike områder og store skavlar.
Snøoverflata er generelt hard etter snøfall, kraftig vind og regn den siste veka. Mest fersk fokksnø finn ein truleg på Folgefonnhalvøya og i Sauda. Temperatursvingninger og ulik grad av solpåvirkning har gitt skare flere steder. Tysdag var det plussgrader opp til om lag 1500 moh, seinere har dette sunket til 800 moh. Under fersk fokksnø er den eldre delen av snøpakken stort sett stabilisert etter fleire runder med mildvêr.
Forrige veke vart det observert kantkorn rundt skarelag fleire stadar nordvest i regionen, både ved Jondal og Kvinnherad.
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra vest., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-5 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-13 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh natt til lørdag.
Delvis skyet.
Kaldere utover dagen. Perioder med nordvest liten kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

28.03.2020 kl. 17:55

997 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

28. mar 21:09 (+01:00) - 27. mar 21:09 (+01:00) Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst Ø. Mellom 670 moh og 570 moh Gjelder Ev134 Vågsli - Baklia, Gikk et lite skred på utsiden av Austmannaliatunnelen.

ObsID: 226096

Hardanger / Ullensvang

Snø

28.03.2020 kl. 14:12

521 moh

bjafje (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  bjafje Kommentar:  Middels flakskred. Løsnet m gliflate oppe til høyre. Nokså stor bruddkant. Solpåvirket fjellparti.

Vær

Ikke nedbør 8 °C 10 m/s fra N ↓ Betydelig kraftigere vind i høyden. Ca 10m/s ved fjorden. Mye vindtransport av snø.

ObsID: 226065

Hardanger / Kvinnherad

Snø

28.03.2020 kl. 09:39

759 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot sør.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot aust.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot nord. Lette snøbyger.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot søraust.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Det øvste laget, som vert omdanna til slush der sola får stå, frys iløpet av natta og danner eit om lag 9 cm tjukt lag. Får det ikkje i brot. 10 cm slush under.

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Våte laussnøskred i solvendte sider.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 5 m/s fra N ↓ 70% skyer Ein smule kaldare vêrtype i dag ifht dei siste dagane. Trekk frå nord fører kaldare luftmasser innover området, noko som preservere snødekket i større grad enn tidlegare i veka. Periodevis litt lette snøbyger i dag, laurdag føremiddag. Knapt merkbart. I veka som var gjorde mildvêret, med dagtemp på 10-12 grader og vind i kombinasjon med regn til at det tæra mykje på snødekket. Det er tydeleg å sjå at det har minka ein del, spesielt lågare nede der snødekket allereie var relativt tynt. Mildvêret har også jobba godt med å smelteomvandle deler av snødekket.

Skredaktivitet

28. mar. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ. Mellom 900 moh og 600 moh Er rimeleg å anta at våte laussnøskred vert å finne i tilgrensande eksposisjoner etter kvart som sola sklir over himmelen.

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 700 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Skare Tørr Samanhengande snødekke frå om lag 600 moh. Overflata bere preg av smelte-frys-prosessar som følgje av mildvêret som har prega regionen siste tid, samt relativt høge dagtemp i sola vs låge nattetemp. Snødekket er smelteomvandla iallfall opp til 900 moh, men mest truleg høgare - 1000-1100 moh. Dog, med litt variasjoner der der ligger mykje innblåst snø frå tidlegare (typisk i leformasjoner mot nord-nordvest pga herskende vindretning frå sør-søraustleg gjennom vinteren). Der har moglegvis ikkje mildvêret fått penetrert snødekket i like stor grad som lågare nede. Ved skiturer er det lurt å planlegge turen godt mtp solinnstråling. Sola byr opp til dans gjennom helga - lurt å "lytte" til ho. Overflatefuktigheten er tørr/våt alt etter kva tid på døgeret du er der.

Notater

Fullstendig obs når eg er ved pc om litt. Skal sjå om eg får ein privattur høgare i terrenget i veka. Eventuelt ein obstur til Røldal. Dette for å vurdere snødekket høgare i terrenget.

Skredfarevurdering

1 Liten Lokalt FG1, basert på obs opp til ca 1000 moh. Våte laussnøskred som skredproblem. Over denne høgda vil det potensielt vere meir utprega lagdeling i snødekket, spesielt i leformasjoner mot N-NV pga mykje austavêr i vinter. Det skal klarne utover dag, laurdag, så lurt å legge skispora, både opp og ned, fornuftig mtp solinnstråling utover dagen. Det er meldt ein kaldare vêrtype, iallfall fram mot måndag. Dette vil stabilisere snødekket, men ver obs mot sør - og tilgrensande eksposisjon, der sola får jobbe godt. Det er meldt nedbør i form av snø frå i morgon kveld, med høgare temp frå måndag og utover veka. Dette vil nok føre til hyppigere skred iform av våte laussnøskred dei påfølgjande dagane. Varslet faregrad er riktig Stemmer godt med min obs i dag. Observerer også ein del strekksprekker, så glideskred er nok ein kandidat også.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små Ø, SØ, S, SV mellom 1300 moh og 700 moh Kaldare vêrtype i dag ifht dei siste dagane vil nok føre til at antal skred går ned, men der sola får stå på lenge nok, vil det være særs aktuelt. Observerte skredtypen i austvendte brattheng på morgonen i dag, laurdag.

Snøprofil

0,5 cm F PP 2 mm D, 9 cm K MFcr D, 10 cm 1F MF 6 mm W, 20 cm K-I/K-I IF, 80 cm 1F-P /K MF/IF W Ein god blanding av smelteomvandla og islag. -1,4 °C @ 0 cm, -0,3 °C @ 10 cm, -0,3 °C @ 20 cm, -0,3 °C @ 30 cm, -0,4 °C @ 50 cm, -0,3 °C @ 70 cm Smelteomvandla heilt ned.

ObsID: 226011

Hardanger / Ullensvang

Snø

28.03.2020 kl. 09:15

517 moh

bjafje (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  bjafje Kommentar:  Flere større ras siste uken.

Vær

Ikke nedbør 5 °C 6 m/s Veldig mye vindtransportert snø siste uken. Nå roligere og kaldere.

ObsID: 225995

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org