Snøskredvarsel for Hardanger fredag 21.02.2020

4
Stor
Publisert:

Kraftig vindøkning og nedbør vil føre til stor vindtransport av snø inn i leheng. Skred kan utløses både naturlig og av skiløper. Unngå alt skredterreng.

Illustrasjon av ferdselsråd For beredskap : Snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse. For friluftsliv : Hold deg unna terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind og mye nedbør fredag, i tillegg til mye snø i terrenget som er tilgjengelig for snøtransport, vil gi økende skredfare. Det er fare for svært store naturlig utløste skred. Skredproblemet vil gjelde i ny og gammel fokksnø med stor pålagring. Under mildværsgrensa vil det kunne gå store våte naturlig utløste snøskred.
Snøoverflata er preget av mye vind og nedbør tidligere i uka. Dette har gitt både tydelige fokksnøflak, skavler og avblåste rygger. Snø tilgjengelig for vindtransport i høyden. Det gamle snødekket er smelteomvandlet etter mildvær og gjenfrysing.
Ved Ev134 over Haukelifjell ble tørt str.3 flakskred utløst med spregning på torsdag. Det ble og observert noen tørre str.2 skred ved Eidfjord og små våte skred i Sauda samme dag.
20 mm i døgnet, opp mot 40 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sør., endring til stiv kuling fra vest om kvelden.
-8 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
30 mm i døgnet, opp mot 60 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sørvest.
-7 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snø

21.02.2020 kl. 11:41

1321 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Snøskredproblem er flaksred og våt snø. Mye nedbør de neste dagene. Har bygd seg opp godt med snø. . Økende skredfare neste døgn: Mye vind og regn. .

ObsID: 215590

Hardanger / Ullensvang

Snø

20.02.2020 kl. 13:53

8 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Bilde av skredløp over Tokheim, tatt ettermiddag tirsdag 19.2.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Skredbaner over Tokheim er godt fylt med skredavsetninger langt ned mot bebyggelse. Nye skred av tilsvarende skredstørrelse vil dermed kunne ha enda lengre utløp enn søndagens skredsyklus.

ObsID: 215429

Hardanger / Eidfjord

Snø

20.02.2020 kl. 10:35

978 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Mildværet søndag er markert ved det tynne skarelaget noen desimeter over søkestang. Ca 60 cm nysnø etter søndag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@20cmQ1 Q1 ved stor tb.

Snøprofil

12 cm F/4F DFbk 1 mm D, 20 cm 4F/1F RG 1 mm D, 20 cm 1F/1F RG 0 mm D, 10 cm 4F RG 1 mm D, 1 cm P MFcr M, 70 cm 1F/P RG 0 mm D, 30 cm K MF 1 mm D 1 test knyttet til snøprofilen HS: 320 cm Rett under tregrensa, her på 970 moh cirka.

ObsID: 215345

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snø

19.02.2020 kl. 20:34

2 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Snøskredproblem er flakskred og våt snø. Mye nedbør de neste dagene. Har bygd seg opp godt med snø. FV550 Odda - Utne er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Mye snø som har bygd seg opp. .

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv550 Odda - Utne, Skredoverbygg Velure

ObsID: 215306

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snø

19.02.2020 kl. 20:31

87 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Snøskredproblem er flakskred og våt snø. Mye nedbør de neste dagene. Har bygd seg opp godt med snø. RV13 Kløvet - Odda er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Snøskredproblem er flakskred og våt snø. Mye nedbør de neste dagene. Har bygd seg opp godt med snø.

ObsID: 215305

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snø

19.02.2020 kl. 20:26

408 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Snøskredproblem er flakskred og våt snø. Mye nedbør de neste dagene. . EV134 Liamyrane - Kløvet er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Mye regn på snø. Store snømengder .

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev134 Liamyrane - Kløvet,

ObsID: 215301

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snø

19.02.2020 kl. 20:18

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snøskredproblem er flakskred og våt snø. Mye nedbør de neste dagene. . RV7 Storli - Brimnes er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Svært mye snø. Snøen er vannmettet.

ObsID: 215299

Hardanger / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

19.02.2020 kl. 18:36

997 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

19. feb 18:42 (+01:00) - 18. feb 18:42 (+01:00) Tørre flakskred 3 - Store. Stor tilleggsbelastning N. Mellom 1200 moh og 1100 moh Gjelder Ev134 Vågsli - Baklia, 2 skred utløst med sprengning ved Pepparsteinen

ObsID: 215279

Hardanger / Eidfjord

Snø

19.02.2020 kl. 15:49

1165 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no

Tester

LBT@20cmQ1 Brudd ved stor tb.

LBT Ikke brudd

LBT Ikke brudd

LBT Ikke brudd.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 900 moh

Snødekke

Ikke snøfokk 40 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Avblåst til skaren på toppene. Siste dagers nysnø er vindpakka mjuk i høyfjellet.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 2 m/s 30% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Svært stort snøfall siste uka (100-150 cm) , med kortvarig mildvær høyt til fjells søndag. Opplever tirsdag at nysnøen har stabilisert seg raskt og laget gode bindinger. Snøfallet er bare et massivt lag av gradvis fastere snø nedover. Lite spenninger i nysnøen allerede og det er kun noen steder det er mulig å fremprovosere brudd i Lille blokktest. Faregrad vurderes til 2 moderat tirsdag ettermiddag. Varslet faregrad er for høy

Skredaktivitet

20. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ

ObsID: 215346

Hardanger / SAUDA

Snø

19.02.2020 kl. 11:29

870 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Dyner/vindformer og sidelasting på Ravnafjell, sett fra testgropa.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Nedsnødde biter av skavlbrudd som følge av overlast.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Oversiktsbilde mot Ravnafjell. Hovedsakelig østvendt side.
Bilde Av Faretegn
Bilde 6 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Fra Ravnafjell mot Vardanuten.
Bilde Av Faretegn
Bilde 7 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Toppen av Ravnafjell. Mer avblåst for løs snø, og nedpå delvis bærende og delvis brytende skarelag.

Tester

ECTP25@70cmQ2 Middels Mindre sannsynlig, høyere konsekvens.

ECTN13@10cmQ3 God Siste døgns nysnø som løsner oppå den hardere fokksnøen fra siste dager.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Siste døgn har det kommet 10-15 cm nysnø på moderat til lite vind. Men foregående helg og dager med mye snø og kraftig, vedvarende vind fra sørvestlig retning har virkelig satt sitt preg på fjellet. Mye terreng er fylt igjen og man ser mye skavldannelse i lesidene, samt store dyner og vindformer generelt. Dette er nok fokksnø som er i relativt hurtig stabilisering, men en del skavler har knekt fra pga overlast. Ellers ikke naturlig utløste skred å observere i området.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø over 700 moh

Snødekke

Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 200 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Rundt 600 moh var snøen solvarmet og tendenser til kram utpå dagen i dag. Tørrere jo høyere opp man kom naturlig nok.

Vær

Ikke nedbør -3,2 °C 0 m/s 50% skyer Vindstille og fint. Varmt når sola kom fram. I sørhellingene løsnet små rutsjeskred som følge av klippeoppvarming.

Skredfarevurdering

3 Betydelig De store mengdene fokksnø er i stabilisering. Det finnes likevel heng der man har sammenhengende, tykke flak som nok kan trigges dypt ved en ukjent størrelse tilleggsbelastning. Mulig man må på stor tilleggsbelastning etterhvert. Det meldes mer snø i fjellet, og det kan komme mye slik det ser ut på nedbørsmeldingene. Vinden blir av en mer moderat karakter, men pålagring av mye nysnø kan forventes å trigge skred i det som er dagens leheng. På topper, rygger og vestlig-sektor vil det ikke være så utsatt med økt snøvekt. Varslet faregrad er riktig Varselet stemmer bra. Forundrer meg stadig at jeg ikke observerer flere naturlig utløste skred enn jeg gjør. Har en formening om at de milde temperaturen gjør at snøen homogeniseres og stabiliseres raskere enn forventet. Men med stadig påfyll så er det likevel lurt å være konservativ som skiløper, spesielt som gruppe.

Notater

Snøprofil

10 cm F-4F DF 1 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 10 cm K/P-K IF/MFpc 1 mm/0 mm D, 45 cm 1F-P /4F-1F RG 0 mm/0 mm D-M, 30 cm P MFcl 1 mm/2 mm M Eldre, smelteomvandlet. Det er fremdeles mye snø, og når ikke ned med søkestanga. Så om alt under snøprofilen er smelteomvandlet skal ikke sies. Ser ikke det som usannsynlig. -5,1 °C @ 0 cm, -1,4 °C @ 10 cm, -0,8 °C @ 20 cm, -0,4 °C @ 30 cm, -0,2 °C @ 40 cm, -0,2 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 215208

Hardanger / SAUDA

Snø

19.02.2020 kl. 10:53

moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ravnafjell

ObsID: 215154

Hardanger / SAUDA

Snø

19.02.2020 kl. 10:17

573 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Snø på vest/sørvest side på skogen.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 0 m/s 50% skyer

ObsID: 215147

Hardanger / SAUDA

Snø

19.02.2020 kl. 08:48

596 moh

Lallå (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Lallå

Vær

1 °C 40% skyer 12cm nysnø siden 2000 i går kveld

ObsID: 215126

Hardanger / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

18.02.2020 kl. 17:48

997 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stor vindtransport og mye nedbør. EV134 Vågsli - Baklia er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Stor vindtransport og nye nedbør siste døgn.

ObsID: 215046

Hardanger / Eidfjord

Snø

18.02.2020 kl. 12:39

839 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Lite eller ingen snø på tre der vinden tar tak.

Vær

Snø 0 °C 2 m/s fra V → 50% skyer Tidvis tette snøbyger, med gløtt av sol.

ObsID: 214993

Hardanger / Ullensvang

Snø

18.02.2020 kl. 08:34

409 moh

bjafje (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  bjafje Kommentar:  17.02 vs 18.02 ca samme klokkeslett 7.30
ObsID: 214954

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org