Snøskredvarsel for Hardanger onsdag 19.02.2020

3
Betydelig
Publisert:

Vær forsiktig der det ligg store ferske fokksnøflak i høgda. Snødekket treng tid på å stabilisere seg.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vêret roar seg. Dei store fokksnøflaka i høgfjellet vil få lite ny pålagring og stabilisering tek til. Skredfaretendensen er synkande, men store snømengder treng tid til stabilisering og skiløpar kan påvirke fokksnøflaka. Skred kan bli store.
Snøoverflata er prega av mykje vind og nedbør dei siste dagane. Dette har gitt både tydelege fokksnøflak, skavlar og avblåste ryggar. Mildvêr natt til søndag har gitt vått snødekke opp til om lag 1000 moh. Under siste vekes nysnø er det skare og smelteomdanna snødekke. Det er skiføre frå om lag 400 moh.
Mandag og tirsdag er det gått fleire store skred ned mot Odda i kjente skredbaner. Nødetater rykka ut, folk er blitt treft av skredvind, men ikkje skadar.
25 mm i døgnet, opp mot 50 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra sørvest om kvelden.
-7 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh natt til tirsdag.
Skyet.
Kaldere utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørvest.
-10 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snø

19.02.2020 kl. 20:34

2 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Snøskredproblem er flakskred og våt snø. Mye nedbør de neste dagene. Har bygd seg opp godt med snø. FV550 Odda - Utne er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Mye snø som har bygd seg opp. .

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv550 Odda - Utne, Skredoverbygg Velure

ObsID: 215306

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snø

19.02.2020 kl. 20:31

87 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Snøskredproblem er flakskred og våt snø. Mye nedbør de neste dagene. Har bygd seg opp godt med snø. RV13 Kløvet - Odda er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Snøskredproblem er flakskred og våt snø. Mye nedbør de neste dagene. Har bygd seg opp godt med snø.

ObsID: 215305

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snø

19.02.2020 kl. 20:26

408 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Snøskredproblem er flakskred og våt snø. Mye nedbør de neste dagene. . EV134 Liamyrane - Kløvet er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Mye regn på snø. Store snømengder .

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev134 Liamyrane - Kløvet,

ObsID: 215301

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snø

19.02.2020 kl. 20:18

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snøskredproblem er flakskred og våt snø. Mye nedbør de neste dagene. . RV7 Storli - Brimnes er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Svært mye snø. Snøen er vannmettet.

ObsID: 215299

Hardanger / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

19.02.2020 kl. 18:36

997 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

19. feb 18:42 (+01:00) - 18. feb 18:42 (+01:00) Tørre flakskred 3 - Store. Stor tilleggsbelastning N. Mellom 1200 moh og 1100 moh Gjelder Ev134 Vågsli - Baklia, 2 skred utløst med sprengning ved Pepparsteinen

ObsID: 215279

Hardanger / Eidfjord

Snø

19.02.2020 kl. 15:49

1165 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no

Vær

Ikke nedbør -3 °C 2 m/s 30% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Svært stort snøfall siste uka (100-150 cm) , med kortvarig mildvær høyt til fjells søndag. Opplever tirsdag at nysnøen har stabilisert seg raskt og laget gode bindinger. Snøfallet er bare et massivt lag av gradvis fastere snø nedover. Lite spenninger i nysnøen allerede og det er kun noen steder det er mulig å fremprovosere brudd i Lille blokktest. Faregrad vurderes til 2 moderat tirsdag ettermiddag. Varslet faregrad er for høy

Snødekke

Ikke snøfokk 40 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Avblåst til skaren på toppene. Siste dagers nysnø er vindpakka mjuk i høyfjellet.

Skredaktivitet

20. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 900 moh

Tester

LBT@20cmQ1 Brudd ved stor tb.

LBT Ikke brudd

LBT Ikke brudd

LBT Ikke brudd.

ObsID: 215346

Hardanger / SAUDA

Snø

19.02.2020 kl. 11:29

870 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Dyner/vindformer og sidelasting på Ravnafjell, sett fra testgropa.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Nedsnødde biter av skavlbrudd som følge av overlast.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Oversiktsbilde mot Ravnafjell. Hovedsakelig østvendt side.
Bilde Av Faretegn
Bilde 6 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Fra Ravnafjell mot Vardanuten.
Bilde Av Faretegn
Bilde 7 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Toppen av Ravnafjell. Mer avblåst for løs snø, og nedpå delvis bærende og delvis brytende skarelag.

Snødekke

Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 200 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Rundt 600 moh var snøen solvarmet og tendenser til kram utpå dagen i dag. Tørrere jo høyere opp man kom naturlig nok.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Siste døgn har det kommet 10-15 cm nysnø på moderat til lite vind. Men foregående helg og dager med mye snø og kraftig, vedvarende vind fra sørvestlig retning har virkelig satt sitt preg på fjellet. Mye terreng er fylt igjen og man ser mye skavldannelse i lesidene, samt store dyner og vindformer generelt. Dette er nok fokksnø som er i relativt hurtig stabilisering, men en del skavler har knekt fra pga overlast. Ellers ikke naturlig utløste skred å observere i området.

Notater

Vær

Ikke nedbør -3,2 °C 0 m/s 50% skyer Vindstille og fint. Varmt når sola kom fram. I sørhellingene løsnet små rutsjeskred som følge av klippeoppvarming.

Snøprofil

10 cm F-4F DF 1 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 10 cm K/P-K IF/MFpc 1 mm/0 mm D, 45 cm 1F-P /4F-1F RG 0 mm/0 mm D-M, 30 cm P MFcl 1 mm/2 mm M Eldre, smelteomvandlet. Det er fremdeles mye snø, og når ikke ned med søkestanga. Så om alt under snøprofilen er smelteomvandlet skal ikke sies. Ser ikke det som usannsynlig. -5,1 °C @ 0 cm, -1,4 °C @ 10 cm, -0,8 °C @ 20 cm, -0,4 °C @ 30 cm, -0,2 °C @ 40 cm, -0,2 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

Skredfarevurdering

3 Betydelig De store mengdene fokksnø er i stabilisering. Det finnes likevel heng der man har sammenhengende, tykke flak som nok kan trigges dypt ved en ukjent størrelse tilleggsbelastning. Mulig man må på stor tilleggsbelastning etterhvert. Det meldes mer snø i fjellet, og det kan komme mye slik det ser ut på nedbørsmeldingene. Vinden blir av en mer moderat karakter, men pålagring av mye nysnø kan forventes å trigge skred i det som er dagens leheng. På topper, rygger og vestlig-sektor vil det ikke være så utsatt med økt snøvekt. Varslet faregrad er riktig Varselet stemmer bra. Forundrer meg stadig at jeg ikke observerer flere naturlig utløste skred enn jeg gjør. Har en formening om at de milde temperaturen gjør at snøen homogeniseres og stabiliseres raskere enn forventet. Men med stadig påfyll så er det likevel lurt å være konservativ som skiløper, spesielt som gruppe.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø over 700 moh

Tester

ECTP25@70cmQ2 Middels Mindre sannsynlig, høyere konsekvens.

ECTN13@10cmQ3 God Siste døgns nysnø som løsner oppå den hardere fokksnøen fra siste dager.

ObsID: 215208

Hardanger / SAUDA

Snø

19.02.2020 kl. 10:53

moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ravnafjell

ObsID: 215154

Hardanger / SAUDA

Snø

19.02.2020 kl. 10:17

573 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Snø på vest/sørvest side på skogen.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 0 m/s 50% skyer

ObsID: 215147

Hardanger / SAUDA

Snø

19.02.2020 kl. 08:48

596 moh

Lallå (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Lallå

Vær

1 °C 40% skyer 12cm nysnø siden 2000 i går kveld

ObsID: 215126

Hardanger / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

18.02.2020 kl. 17:48

997 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stor vindtransport og mye nedbør. EV134 Vågsli - Baklia er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Stor vindtransport og nye nedbør siste døgn.

ObsID: 215046

Hardanger / Eidfjord

Snø

18.02.2020 kl. 12:39

839 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Lite eller ingen snø på tre der vinden tar tak.

Vær

Snø 0 °C 2 m/s fra V → 50% skyer Tidvis tette snøbyger, med gløtt av sol.

ObsID: 214993

Hardanger / Ullensvang

Snø

18.02.2020 kl. 08:34

409 moh

bjafje (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  bjafje Kommentar:  17.02 vs 18.02 ca samme klokkeslett 7.30
ObsID: 214954

Hardanger / Ullensvang

Snø

17.02.2020 kl. 20:39

141 moh

bjafje (**)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  bjafje

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

Skredhendelse

17. feb 20:39 (+01:00) 3 - Store Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 1105 moh og sluttet på 36 moh Leområder Flere. Breidskreda, Helgeliskredet, Rindaskredet, Husaskreda Alle har kommet siste uken, men i går kveld ekstra store. Førte til utrykning av nødetatene, og at folk i båthavna ble truffet av skredvinden. Filmet på hardanger folkeblad (+)

ObsID: 214949

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snø

17.02.2020 kl. 13:14

408 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). mye snø og vind . EV134 Liamyrane - Kløvet er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 213885

Hardanger / SAUDA

Snø

17.02.2020 kl. 07:00

577 moh

Lallå (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Lallå Kommentar:  Mye vind og regn/sludd

Notater

Vær

2 °C

ObsID: 213868

Hardanger / Ullensvang

Snø

16.02.2020 kl. 17:34

502 moh

bjafje (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  bjafje Kommentar:  Kommet siste timene.

Vær

Regn Regn ved fjorden og nokså høyt opp. Mye snøfokk i høyden.

Skredaktivitet

16. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Ø, SØ

ObsID: 213751

Hardanger / Ullensvang

Snø

16.02.2020 kl. 13:44

837 moh

bjafje (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  bjafje Kommentar:  Skredbekken på Eitrheim. Stort skred høyt oppe.
ObsID: 213724

Hardanger / Ullensvang

Snø

16.02.2020 kl. 13:39

330 moh

bjafje (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  bjafje Kommentar:  Helgeliskredet og Breidskredbekken

Faretegn

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden

Vær

Regn 4 °C 6 m/s 100% skyer

Skredaktivitet

16. feb. 0-6 (+01:00) Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø Klungerseteskredet, Helgeliskredet, Breidskredbekken, Røynhammerskredet, Rindaskredet er alle kommet i løpet av natten. Alle har stoppet litt oppe i lien, bortsett fra Breidskredbekken som har forlenget seg selv nederst mot skredsikringene.

ObsID: 213723

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org