Snøskredvarsel for Hardanger søndag 16.02.2020

4
Stor
Publisert:

Aukande snøskredfare natt til søndag grunna temperaturstigning og nedbør som regn. I fjellet er tørre flakskred problemet.Naturleg utløste snøskred sannsynlig.

Illustrasjon av ferdselsråd For beredskap : Snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse. For friluftsliv : Hold deg unna terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mykje nedbør og kraftig vind gir krevjande skredtilhøve søndag. Under mildvêrsgrensa vil snødekket bløytast opp og skred kan løysast ut i mange heng både som laussnøskred og flakskred. Glideskred i kjende skredløp kan heller ikkje utelukkast. Det er mykje snø i fjellet frå før og over nysnøgrensa vil store fokksnøflak byggast opp som kan vere ustabile medan vêret står på. Faregraden kan difor nå 4-stor rundt Sauda, Røldal og sør på Folgefonnhalvøya.
Snøoverflata er prega av mykje fersk vindpåvirka snø. Dette har gitt både tydelege fokksnøflak, skavlar, avblåste rygger og område med ubunden snø der vinden ikkje har fått tak. Under siste vekes nysnø er det skare og smelteomdanna snødekke. Det ligg nysnø omtrent til havnivå og skiføre frå om lag 400 moh.
Laurdag har det kome 5 cm nysnø på Røldasfjellet (100 moh) i løpet av natta. Det har vore vind opp i kuling, men minkande på føremiddagen.
10 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til sterk kuling fra sør om kvelden.
-8 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Tilskyende mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
30 mm i døgnet, opp mot 55 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest.
-7 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om formiddagen.
Skyet.
Roligere vindforhold i en periode på formiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / ODDA

Snø

16.02.2020 kl. 17:34

502 moh

bjafje (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  bjafje Kommentar:  Kommet siste timene.

Vær

Regn Regn ved fjorden og nokså høyt opp. Mye snøfokk i høyden.

Skredaktivitet

16. feb. I løpet av dagen Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Ø, SØ

ObsID: 213751

Hardanger / ODDA

Snø

16.02.2020 kl. 13:44

837 moh

bjafje (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  bjafje Kommentar:  Skredbekken på Eitrheim. Stort skred høyt oppe.
ObsID: 213724

Hardanger / ODDA

Snø

16.02.2020 kl. 13:39

330 moh

bjafje (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  bjafje Kommentar:  Helgeliskredet og Breidskredbekken

Vær

Regn 4 °C 6 m/s 100% skyer

Skredaktivitet

16. feb. 0-6 Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø Klungerseteskredet, Helgeliskredet, Breidskredbekken, Røynhammerskredet, Rindaskredet er alle kommet i løpet av natten. Alle har stoppet litt oppe i lien, bortsett fra Breidskredbekken som har forlenget seg selv nederst mot skredsikringene.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden

ObsID: 213723

Hardanger / Midtunet

Snø

15.02.2020 kl. 15:23

1286 moh

VM (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

15. feb 10:00 Skavlfall 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1352 moh og sluttet på 1315 moh Brattheng

ObsID: 213565

Hardanger / ODDA

Snø

15.02.2020 kl. 10:40

925 moh

bjafje (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  bjafje Kommentar:  Tokheimsnuten. Mye opplagring av snø i det lille skaret på skrå i bildet. Øverst ser det ut til å være et sammenhengende dekke mot sør (venstre). Her er det vanligvis mer oppbrekket av fjellformasjoner.

Vær

Ikke nedbør 2 °C 60% skyer Mye vind i høyden. Temp på 112moh.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mye vindtransportert snø siste 10 timer. Opplagring på uvanlige steder!

ObsID: 213502

Hardanger / KVINNHERAD

Snø

15.02.2020 kl. 10:23

740 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot nord
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredproblem
Bilde 6 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Cato Leganger

Snødekke

100 cm totalt Snøgrense på 600 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Skare Fuktig Det er stor variasjon i snødjupne. Eg grov snøprofil i leformasjon mot nord i dag, laurdag, mtp varsla skredproblem og eksposisjon. I leformasjoner finner ein betydeleg meir snø enn generelt i terrenget - typisk i renneformasjoner. Snødjupna varierer frå 10-160 cm frå høgde 600 moh og oppover. Samanhengdane skiføre frå ca 600 moh. Fuktig med overgang til skare frå 600 moh og opp til ca 900 moh. Over dette veit eg ikkje, men det er rimeleg å anta at det vinden har teke så er det avblåse til nedpå skaren, medan der vinden har lagt frå seg snø er det vindpakka mjuk-hard. Det har byrja å ta seg opp med vind. Registrer ein del snøfokk på toppane.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Skredfaren er knytt til nedføyka nysnø som skredproblem. På grunn av mildvêr og nedbør som regn har snødekket tilsynelatande sett seg opp til 800-900 moh. Over dette er det moglegvis større potensiale i skredproblemet. Sjå etter fareteikn i snøen i dei gjeldande eksposisjonane. Det er meldt mykje nedbør frå i ettermiddag, og i kombinasjon med dei milde temperaturane vil ein få stort potensiale for våte laussnøskred og våte flakskred opp til ca 1000 moh - moglegvis høgare. Det er meldt relativt sterk vind frå sør, så på den høgda nedbøren fell som snø, vil det i leformasjoner mot nordvest-nord-nordaust bygge seg oppe ferske fokksnøflak. Varslet faregrad er riktig Litt vanskeleg å sei kor stor skredfaren er, men basert på observasjoner frå torsdag der eg registrerte 10-30 cm laussnø i terrenget og i kombinasjon med vinden som slo inn i går, så er det rimeleg å legge seg på ein FG3 og med nedføyka nysnø som skredproblem for regionen sett under eitt.

Vær

Ikke nedbør 0,4 °C 3 m/s fra S ↑ 80% skyer Mildvêret slo inn i går, samstundes som det tok seg opp med vind. Relativt kraftig vind i går ettermiddag/kveld. Mildvêrsgrensa har lege på ca 900 moh, men det varierer nok litt mtp regionen sett under eitt. Det har falle ein del nedbør som regn opp til denne grensa. Over det har det moglegvis kome ca 5-10 cm nysnø.

Notater

Full obs seinare

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV over 900 moh Fører det opp som skredproblem sjølv om eg ikkje får utslag på CT-test. Ser delvis nedbrutte nysnøpartiklar under fuktig vindtransportert lag. Det kan virke som om det har vore mildvêr i kombinasjon med vinden som kom i går, og difor har det "sett" seg godt på den høgda eg var i dag. Eg vil anta at dette skredproblemet er meir gjeldande høgare oppe der nedbøren ikkje har falle som regn - ca over 850-900 moh.

Tester

CTN God Fekk ikkje utslag i CT-test, men som nemnt under skredproblem, så hadde nok snøen sett seg godt på den høgda eg var på. Det er nok langt frå like stabilt høgare opp - over ca 900 moh - der mildvêret ikkje har fått prega snødekket så mykje. Dette endrar seg uansett med enda meir auke i temp frå i dag av. Ved litt grov spadetest så kjem det fleire flak, både i det nedføyka nysnølaget øvst, men også i sjiktoverganger i den eldre fokksnøen. Denne har stabilisert seg bra.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Registrerer kraftig snøfokk. Mest truleg over 900-1000 moh. Det er nok ein del snø som allereie er blåse vekk som følgje av relativt kraftig vind i går ettermiddag/kveld, fredag.

Snøprofil

2 cm K MFcr W, 7 cm 4F MF W, 8 cm 1F RG 0 mm M, 13 cm 4F DF 1 mm D, 60 cm 1F RG 0 mm D, 40 cm 1F MF W -0,4 °C @ 0 cm, -0,7 °C @ 10 cm, -1,6 °C @ 20 cm, -1,9 °C @ 30 cm, -1,8 °C @ 40 cm, -1,6 °C @ 50 cm, -1,3 °C @ 60 cm, -0,8 °C @ 80 cm, -0,4 °C @ 100 cm

ObsID: 213514

Hardanger / KVINNHERAD

Snø

14.02.2020 kl. 16:29

83 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps

Snødekke

Kraftig snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Sjå obs frå i går for meir utfyllande om snødekket. Mykje tilgjengeleg laussnø i kombinasjon med vind fører til pålagring i leformasjoner.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Den aukande vinden, med kraftig snøfokk i fjellet, fører no til pålagring i leformasjoner. Skredfaren er knytt til nedføyka nysnø som skredproblem. Ver obs der det har bygd seg opp ferske fokksnøflak. Pålgring vil gå føre seg utover ettermiddagen og natta. Det skal roe seg litt i morgon, men vind frå i morgon kveld i kombinasjon med mykje nedbør vil igjen føre til nye flak. Det skal stort sett blåse frå sør-søraust, så problemet vil vere å finne i motsatte sektorar. Varslet faregrad er riktig Basert på obs frå obstur i går og observasjon av kraftig snøfokk i dag, fredag, så er det rimeleg med FG3 for regionen.

Vær

Ikke nedbør 4 °C 9 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Kraftig snøfokk i fjellet.

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

ObsID: 213421

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org