Snøskredvarsel for Hardanger lørdag 15.02.2020

3
Betydelig
Publisert:

Sterk vind og temperaturauke gir auka skredfare knytta til fokksnø i høgfjellet og våt snø i lågareliggande terreng.

Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Store variasjonar i vêret gjennom døgnet gir krevjande skredtilhøve i løpet av laurdag. Kraftig vind natt til laurdag kan gje ustabile fokksnøflak i heng mot N tidleg på dagen. Når nedbøren kjem på ettermidagen og temperaturen stig vil våte skred bli hovudproblemet. Dei våte skreda kan løysast ut naturleg både som flak eller laussnøskred.
Snøoverflata er prega av mykje fersk vindpåvirka snø. Dette har gitt både tydelege fokksnøflak, skavlar, avblåste rygger og område med ubunden snø der vinden ikkje har fått tak. Under siste vekes nysnø er det skare og smelteomdanna snødekke. Det ligg nysnø omtrent til havnivå og skiføre frå om lag 400 moh.
Fredag morgon er det lite vind og temperaturar ned mot 0 grader ved havnivå. Det er -8 grader på Røldalsfjellet Elvershei (1390 moh).
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Bris fra øst., endring til stiv kuling fra sør om kvelden.
-11 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Tilskyende mot kvelden. Mest nedbør om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til sterk kuling fra sør om kvelden.
-8 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Tilskyende mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Midtunet

Snø

15.02.2020 kl. 15:23

1286 moh

VM (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

15. feb 10:00 Skavlfall 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1352 moh og sluttet på 1315 moh Brattheng

ObsID: 213565

Hardanger / ODDA

Snø

15.02.2020 kl. 10:40

925 moh

bjafje (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  bjafje Kommentar:  Tokheimsnuten. Mye opplagring av snø i det lille skaret på skrå i bildet. Øverst ser det ut til å være et sammenhengende dekke mot sør (venstre). Her er det vanligvis mer oppbrekket av fjellformasjoner.

Vær

Ikke nedbør 2 °C 60% skyer Mye vind i høyden. Temp på 112moh.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mye vindtransportert snø siste 10 timer. Opplagring på uvanlige steder!

ObsID: 213502

Hardanger / KVINNHERAD

Snø

15.02.2020 kl. 10:23

740 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot nord
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredproblem
Bilde 6 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Cato Leganger

Snødekke

100 cm totalt Snøgrense på 600 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Skare Fuktig Det er stor variasjon i snødjupne. Eg grov snøprofil i leformasjon mot nord i dag, laurdag, mtp varsla skredproblem og eksposisjon. I leformasjoner finner ein betydeleg meir snø enn generelt i terrenget - typisk i renneformasjoner. Snødjupna varierer frå 10-160 cm frå høgde 600 moh og oppover. Samanhengdane skiføre frå ca 600 moh. Fuktig med overgang til skare frå 600 moh og opp til ca 900 moh. Over dette veit eg ikkje, men det er rimeleg å anta at det vinden har teke så er det avblåse til nedpå skaren, medan der vinden har lagt frå seg snø er det vindpakka mjuk-hard. Det har byrja å ta seg opp med vind. Registrer ein del snøfokk på toppane.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Skredfaren er knytt til nedføyka nysnø som skredproblem. På grunn av mildvêr og nedbør som regn har snødekket tilsynelatande sett seg opp til 800-900 moh. Over dette er det moglegvis større potensiale i skredproblemet. Sjå etter fareteikn i snøen i dei gjeldande eksposisjonane. Det er meldt mykje nedbør frå i ettermiddag, og i kombinasjon med dei milde temperaturane vil ein få stort potensiale for våte laussnøskred og våte flakskred opp til ca 1000 moh - moglegvis høgare. Det er meldt relativt sterk vind frå sør, så på den høgda nedbøren fell som snø, vil det i leformasjoner mot nordvest-nord-nordaust bygge seg oppe ferske fokksnøflak. Varslet faregrad er riktig Litt vanskeleg å sei kor stor skredfaren er, men basert på observasjoner frå torsdag der eg registrerte 10-30 cm laussnø i terrenget og i kombinasjon med vinden som slo inn i går, så er det rimeleg å legge seg på ein FG3 og med nedføyka nysnø som skredproblem for regionen sett under eitt.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV over 900 moh Fører det opp som skredproblem sjølv om eg ikkje får utslag på CT-test. Ser delvis nedbrutte nysnøpartiklar under fuktig vindtransportert lag. Det kan virke som om det har vore mildvêr i kombinasjon med vinden som kom i går, og difor har det "sett" seg godt på den høgda eg var i dag. Eg vil anta at dette skredproblemet er meir gjeldande høgare oppe der nedbøren ikkje har falle som regn - ca over 850-900 moh.

Notater

Full obs seinare

Tester

CTN God Fekk ikkje utslag i CT-test, men som nemnt under skredproblem, så hadde nok snøen sett seg godt på den høgda eg var på. Det er nok langt frå like stabilt høgare opp - over ca 900 moh - der mildvêret ikkje har fått prega snødekket så mykje. Dette endrar seg uansett med enda meir auke i temp frå i dag av. Ved litt grov spadetest så kjem det fleire flak, både i det nedføyka nysnølaget øvst, men også i sjiktoverganger i den eldre fokksnøen. Denne har stabilisert seg bra.

Vær

Ikke nedbør 0,4 °C 3 m/s fra S ↑ 80% skyer Mildvêret slo inn i går, samstundes som det tok seg opp med vind. Relativt kraftig vind i går ettermiddag/kveld. Mildvêrsgrensa har lege på ca 900 moh, men det varierer nok litt mtp regionen sett under eitt. Det har falle ein del nedbør som regn opp til denne grensa. Over det har det moglegvis kome ca 5-10 cm nysnø.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Registrerer kraftig snøfokk. Mest truleg over 900-1000 moh. Det er nok ein del snø som allereie er blåse vekk som følgje av relativt kraftig vind i går ettermiddag/kveld, fredag.

Snøprofil

2 cm K MFcr W, 7 cm 4F MF W, 8 cm 1F RG 0 mm M, 13 cm 4F DF 1 mm D, 60 cm 1F RG 0 mm D, 40 cm 1F MF W -0,4 °C @ 0 cm, -0,7 °C @ 10 cm, -1,6 °C @ 20 cm, -1,9 °C @ 30 cm, -1,8 °C @ 40 cm, -1,6 °C @ 50 cm, -1,3 °C @ 60 cm, -0,8 °C @ 80 cm, -0,4 °C @ 100 cm

ObsID: 213514

Hardanger / KVINNHERAD

Snø

14.02.2020 kl. 16:29

83 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps

Snødekke

Kraftig snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Sjå obs frå i går for meir utfyllande om snødekket. Mykje tilgjengeleg laussnø i kombinasjon med vind fører til pålagring i leformasjoner.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Den aukande vinden, med kraftig snøfokk i fjellet, fører no til pålagring i leformasjoner. Skredfaren er knytt til nedføyka nysnø som skredproblem. Ver obs der det har bygd seg opp ferske fokksnøflak. Pålgring vil gå føre seg utover ettermiddagen og natta. Det skal roe seg litt i morgon, men vind frå i morgon kveld i kombinasjon med mykje nedbør vil igjen føre til nye flak. Det skal stort sett blåse frå sør-søraust, så problemet vil vere å finne i motsatte sektorar. Varslet faregrad er riktig Basert på obs frå obstur i går og observasjon av kraftig snøfokk i dag, fredag, så er det rimeleg med FG3 for regionen.

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær

Ikke nedbør 4 °C 9 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Kraftig snøfokk i fjellet.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

ObsID: 213421

Hardanger / SAUDA

Snø

13.02.2020 kl. 16:00

304 moh

Mats92 (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Mats92 Kommentar:  Lite snø, kun 2 lag, korna snø under, pakka kram snø lag nr 2

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø

Vær

0 °C Variere rundt 0 grader

ObsID: 213249

Hardanger / KVINNHERAD

Snø

13.02.2020 kl. 15:58

690 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot sør.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot sør-aust. Inngahogg midt i biletet
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot aust-nordaust.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Det lokale skianlegget, Fjellhaugen skisenter. Utsikt frå ca 600 moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Austvendt leformasjon.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 600 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det er samanhengande skiføre frå ca 4-500 moh. Under dette er det relativt tynt snødekke. Grunnlaget opp til ca 600 moh er primært ubunden snø som har falle siste 48+ timar. Frå ca 600 moh og opp kviler den ubundne snøen på ein såle av smelteformer og vindtransportert snø, avhengig av kva himmelretning du oppheld deg i. Det er ein del variasjon i snødjupne for regionen, men den siste veka har gitt sårt tiltrengt påfyll for regionen sett under eitt. Det er registrert nedføyka nysnø som skredproblem. Dette treng framleis litt tid på å stabilisere seg. Førre helg vart det også registrert kantkorn mellom to skarelag. Disse to skarelaga er no begravd av ytterligere mengde med nysnø, og det er usikkert kor aktivt dette laget er. Om det er mogleg å påvirke dette laget, kan det potensielt ha stor utbreiing og gi store skred.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren er primært knytt til nedføyka nysnø som skredproblem. Ver obs i leformasjoner der det har samla seg vindtransportert snø. Det ligger mykje ubunden snø tilgjengeleg for transport om vinden tek seg opp. Det er ikkje meldt spesielt sterk vind dei neste dagane, men ver obs på teikn på fersk vindtransportert snø. Lokalt, der eg var i dag, var det liten skredfare. Eg oppsøkte austvendt leformasjon, men var moglegvis ikkje høgt nok oppe til at det nedføyka nysnølaget var inntakt. Det er difor litt vanskeleg å uttale meg om regional faregrad i dag, men eg antar at det som er meldt som skredproblem er gjeldande i andre deler av regionen.

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Ø, SØ, S over 600 moh Registrerer overganger i laget som består av F1 avrunda korn/delvis smelteomvandla. Reknar med det er dette laget som høgare opp er nedføyka nysnø. På høgda eg var i dag var det ingen potens i dette laget lenger pga varme/fuktighet hadde "sett" laget. Fører det likevel opp då eg antar at det framleis er gjeldande høgare opp og eventuelt i andre deler av regionen.

Notater

Fullstendig obs i kveld

Tester

CTH23@77cmQ3 God Går i brudd i gamal smelteomvandla snø. Litt lysare sjikt av potensielt nedbroten kantkorn. Ingen ting å bry seg med per no.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 0 m/s fra S ↑ 70% skyer Det har falle ein del nysnø dei siste dagane. Snøgrensa har lege på ca 100 moh. Basert på rapportar har det truleg falle meir snø i indre del av regionen. Det kom nokre cm nysnø i natt, samt at det falt litt snø som nedbør i føremiddag. Frå lunsjtider har det stort sett vore opphaldsvêr med innslag av sol.

Faretegn

Snøprofil

24 cm F PP 2 mm/0 mm D, 31 cm 1F RG/MF 1 mm/0 mm D-M, 10 cm 1F RG/MF 1 mm/0 mm M, 50 cm P MF 3 mm/0 mm M -3,7 °C @ 0 cm, -2,6 °C @ 10 cm, -1,7 °C @ 20 cm, -1,2 °C @ 30 cm, -0,6 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 70 cm, -0,3 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 213208

Hardanger / SAUDA

Snø

13.02.2020 kl. 14:21

861 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  God pålagring siste dager.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Vardanuten 1111moh midt i bildet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Tynnere snødekke på kuler og hauger. Nesten helt avblåst til den gamle skaren noen steder. Svært variabelt snødekke.
Bilde Av Notater
Bilde 6 av 8 Av:  Notater Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Vindtegn
Bilde Av Notater
Bilde 7 av 8 Av:  Notater Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Testgrop
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 13 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 200 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Under den tørre nysnøen fra siste døgn er nysnøen preget av vindtransportert, myk snø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøen virker å være under stabilisering. Får utslag på både CT og ECT, men ingen forplantningsbrudd. Rimer godt med mild snødekke nederst og relativt mild lufttemp. Fortsatt stabiliserende forhold så lenge temperatur og nedbør er fraværende. Men x-faktoren blir vind. Det finnes en god del løs snø tilgjengelig for transport enda. Varslet faregrad er riktig Fg for i dag er riktig varslet, men stabiliseringen er hurtig. Morgendagen avhenger av pålagring av mer vindtransportert snø.

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Kun sett ett lite harmløst løssnøskred på turen i dag.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 700 moh

Notater

Tester

ECTN22@43cmQ2 God

ECTN13@25cmQ2 Middels Brudd i svakt sjikt med sprøhagl.

ECTN2@13cmQ2 God

Vær

Ikke nedbør -2,3 °C 0 m/s 70% skyer Oppklarnende vær utover dagen.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fokksnøen virker å være i en stabiliserende prosess. Observerer ikke ustabil snø eller naturlig utløste skred i området rund Svandalen. Dog markant skavldannelse i Ø-vendt sider.

Snøprofil

13 cm 4F DF 0 mm D, 12 cm 4F RG 0 mm D, 0,5 cm F PPgp 1 mm D, 18 cm 1F RG 0 mm D, 17 cm 1F RG 0 mm D, 2 cm K MFcr, 7 cm 1F RGxf 1 mm D Noe kanting på gang?, 13 cm P MFcl 2 mm D-M, 20 cm 1F/1F-P MF/RG 1 mm D-M -1,7 °C @ 0 cm, -3,3 °C @ 10 cm, -3,5 °C @ 20 cm, -3,1 °C @ 30 cm, -2,5 °C @ 40 cm, -1,4 °C @ 60 cm, -0,7 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm 3 tester knyttet til snøprofilen Todelt snødekke. Gammelt stabilt, mildværspreget i bunn. Fokksnø/nysnø i sjikt øvre del.

ObsID: 213181

Hardanger / SAUDA

Snø

13.02.2020 kl. 12:18

478 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Vær

ObsID: 213094

Hardanger / ODDA

Snø

13.02.2020 kl. 11:45

727 moh

bjafje (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  bjafje Kommentar:  Tokheimslia, Breidskredbekken i sentrum, Klungerseteskredet oppe til venstre. Alle har gått siste uken, men forholdsvis små. Et stykke igjen til skredsikringene.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  bjafje Kommentar:  Breidskredbekken noen timer etter at det kom ned. Noen dager siden.

Snødekke

Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh

Vær

Ikke nedbør 3 °C 0 m/s 65% skyer 3 grader ved fjorden. Litt føyke på de høyeste toppen.

ObsID: 213084

Hardanger / SAUDA

Snø

13.02.2020 kl. 11:41

478 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  50 cm lett bunden nysnø fra siste dager.

Snødekke

ObsID: 213079

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org