Snøskredvarsel for Hardanger fredag 14.02.2020

3
Betydelig
Publisert:

Vinden aukar og dreier på sør til kvelden. Nye fokksnøflak vil danne seg i le for denne vindretninga og medføre at ein større del av terrenget er utsett.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøflak frå tidlegare i veka har fått tid til å stabilisere seg og er generelt vanskelegare å påverke enn dei siste dagane. Når vinden snur og aukar til kvelden, vil snøfokk danne nye flak i le for sørleg vind. Kombinert med meir nysnø vil ein større del av terreng bli utsett, og skredfaren vil på nytt auke.
Snøoverflata er prega av mykje fersk vindpåvirka snø. Dette har gitt både tydelege fokksnøflak, skavlar, avblåste rygger og område med ubunden snø der vinden ikkje har fått tak.
Det er ikkje rapportert om funn av vedvarande svake lag i snødekket den siste tida.
Torsdag morgon kunne ein registrere godt over halvmeteren med nysnø frå dei tre siste døgna, særleg rundt Sørfjorden og sørover.
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-13 °C til -8 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Bris fra øst., endring til stiv kuling fra sør om kvelden.
-11 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Tilskyende mot kvelden. Mest nedbør om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / KVINNHERAD

Snø

14.02.2020 kl. 16:29

83 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps

Skredfarevurdering

3 Betydelig Den aukande vinden, med kraftig snøfokk i fjellet, fører no til pålagring i leformasjoner. Skredfaren er knytt til nedføyka nysnø som skredproblem. Ver obs der det har bygd seg opp ferske fokksnøflak. Pålgring vil gå føre seg utover ettermiddagen og natta. Det skal roe seg litt i morgon, men vind frå i morgon kveld i kombinasjon med mykje nedbør vil igjen føre til nye flak. Det skal stort sett blåse frå sør-søraust, så problemet vil vere å finne i motsatte sektorar. Varslet faregrad er riktig Basert på obs frå obstur i går og observasjon av kraftig snøfokk i dag, fredag, så er det rimeleg med FG3 for regionen.

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær

Ikke nedbør 4 °C 9 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Kraftig snøfokk i fjellet.

Snødekke

Kraftig snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Sjå obs frå i går for meir utfyllande om snødekket. Mykje tilgjengeleg laussnø i kombinasjon med vind fører til pålagring i leformasjoner.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

ObsID: 213421

Hardanger / SAUDA

Snø

13.02.2020 kl. 16:00

304 moh

Mats92 (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Mats92 Kommentar:  Lite snø, kun 2 lag, korna snø under, pakka kram snø lag nr 2

Vær

0 °C Variere rundt 0 grader

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø

ObsID: 213249

Hardanger / KVINNHERAD

Snø

13.02.2020 kl. 15:58

690 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot sør.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot sør-aust. Inngahogg midt i biletet
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot aust-nordaust.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Det lokale skianlegget, Fjellhaugen skisenter. Utsikt frå ca 600 moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Austvendt leformasjon.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren er primært knytt til nedføyka nysnø som skredproblem. Ver obs i leformasjoner der det har samla seg vindtransportert snø. Det ligger mykje ubunden snø tilgjengeleg for transport om vinden tek seg opp. Det er ikkje meldt spesielt sterk vind dei neste dagane, men ver obs på teikn på fersk vindtransportert snø. Lokalt, der eg var i dag, var det liten skredfare. Eg oppsøkte austvendt leformasjon, men var moglegvis ikkje høgt nok oppe til at det nedføyka nysnølaget var inntakt. Det er difor litt vanskeleg å uttale meg om regional faregrad i dag, men eg antar at det som er meldt som skredproblem er gjeldande i andre deler av regionen.

Notater

Fullstendig obs i kveld

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Ø, SØ, S over 600 moh Registrerer overganger i laget som består av F1 avrunda korn/delvis smelteomvandla. Reknar med det er dette laget som høgare opp er nedføyka nysnø. På høgda eg var i dag var det ingen potens i dette laget lenger pga varme/fuktighet hadde "sett" laget. Fører det likevel opp då eg antar at det framleis er gjeldande høgare opp og eventuelt i andre deler av regionen.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 0 m/s fra S ↑ 70% skyer Det har falle ein del nysnø dei siste dagane. Snøgrensa har lege på ca 100 moh. Basert på rapportar har det truleg falle meir snø i indre del av regionen. Det kom nokre cm nysnø i natt, samt at det falt litt snø som nedbør i føremiddag. Frå lunsjtider har det stort sett vore opphaldsvêr med innslag av sol.

Tester

CTH23@77cmQ3 God Går i brudd i gamal smelteomvandla snø. Litt lysare sjikt av potensielt nedbroten kantkorn. Ingen ting å bry seg med per no.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 600 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det er samanhengande skiføre frå ca 4-500 moh. Under dette er det relativt tynt snødekke. Grunnlaget opp til ca 600 moh er primært ubunden snø som har falle siste 48+ timar. Frå ca 600 moh og opp kviler den ubundne snøen på ein såle av smelteformer og vindtransportert snø, avhengig av kva himmelretning du oppheld deg i. Det er ein del variasjon i snødjupne for regionen, men den siste veka har gitt sårt tiltrengt påfyll for regionen sett under eitt. Det er registrert nedføyka nysnø som skredproblem. Dette treng framleis litt tid på å stabilisere seg. Førre helg vart det også registrert kantkorn mellom to skarelag. Disse to skarelaga er no begravd av ytterligere mengde med nysnø, og det er usikkert kor aktivt dette laget er. Om det er mogleg å påvirke dette laget, kan det potensielt ha stor utbreiing og gi store skred.

Faretegn

Snøprofil

24 cm F PP 2 mm/0 mm D, 31 cm 1F RG/MF 1 mm/0 mm D-M, 10 cm 1F RG/MF 1 mm/0 mm M, 50 cm P MF 3 mm/0 mm M -3,7 °C @ 0 cm, -2,6 °C @ 10 cm, -1,7 °C @ 20 cm, -1,2 °C @ 30 cm, -0,6 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 70 cm, -0,3 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 213208

Hardanger / SAUDA

Snø

13.02.2020 kl. 14:21

861 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  God pålagring siste dager.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Vardanuten 1111moh midt i bildet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Tynnere snødekke på kuler og hauger. Nesten helt avblåst til den gamle skaren noen steder. Svært variabelt snødekke.
Bilde Av Notater
Bilde 6 av 8 Av:  Notater Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Vindtegn
Bilde Av Notater
Bilde 7 av 8 Av:  Notater Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Testgrop
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøen virker å være under stabilisering. Får utslag på både CT og ECT, men ingen forplantningsbrudd. Rimer godt med mild snødekke nederst og relativt mild lufttemp. Fortsatt stabiliserende forhold så lenge temperatur og nedbør er fraværende. Men x-faktoren blir vind. Det finnes en god del løs snø tilgjengelig for transport enda. Varslet faregrad er riktig Fg for i dag er riktig varslet, men stabiliseringen er hurtig. Morgendagen avhenger av pålagring av mer vindtransportert snø.

Notater

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Kun sett ett lite harmløst løssnøskred på turen i dag.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 700 moh

Vær

Ikke nedbør -2,3 °C 0 m/s 70% skyer Oppklarnende vær utover dagen.

Tester

ECTN22@43cmQ2 God

ECTN13@25cmQ2 Middels Brudd i svakt sjikt med sprøhagl.

ECTN2@13cmQ2 God

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 13 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 200 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Under den tørre nysnøen fra siste døgn er nysnøen preget av vindtransportert, myk snø.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fokksnøen virker å være i en stabiliserende prosess. Observerer ikke ustabil snø eller naturlig utløste skred i området rund Svandalen. Dog markant skavldannelse i Ø-vendt sider.

Snøprofil

13 cm 4F DF 0 mm D, 12 cm 4F RG 0 mm D, 0,5 cm F PPgp 1 mm D, 18 cm 1F RG 0 mm D, 17 cm 1F RG 0 mm D, 2 cm K MFcr, 7 cm 1F RGxf 1 mm D Noe kanting på gang?, 13 cm P MFcl 2 mm D-M, 20 cm 1F/1F-P MF/RG 1 mm D-M -1,7 °C @ 0 cm, -3,3 °C @ 10 cm, -3,5 °C @ 20 cm, -3,1 °C @ 30 cm, -2,5 °C @ 40 cm, -1,4 °C @ 60 cm, -0,7 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm 3 tester knyttet til snøprofilen Todelt snødekke. Gammelt stabilt, mildværspreget i bunn. Fokksnø/nysnø i sjikt øvre del.

ObsID: 213181

Hardanger / SAUDA

Snø

13.02.2020 kl. 12:18

478 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Vær

ObsID: 213094

Hardanger / ODDA

Snø

13.02.2020 kl. 11:45

727 moh

bjafje (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  bjafje Kommentar:  Tokheimslia, Breidskredbekken i sentrum, Klungerseteskredet oppe til venstre. Alle har gått siste uken, men forholdsvis små. Et stykke igjen til skredsikringene.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  bjafje Kommentar:  Breidskredbekken noen timer etter at det kom ned. Noen dager siden.

Vær

Ikke nedbør 3 °C 0 m/s 65% skyer 3 grader ved fjorden. Litt føyke på de høyeste toppen.

Snødekke

Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh

ObsID: 213084

Hardanger / SAUDA

Snø

13.02.2020 kl. 11:41

478 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  50 cm lett bunden nysnø fra siste dager.

Snødekke

ObsID: 213079

Hardanger / SAUDA

Snø

12.02.2020 kl. 13:06

263 moh

Bjodybda (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjodybda

Vær

3 m/s

ObsID: 212871

Hardanger / SAUDA

Snø

12.02.2020 kl. 13:03

599 moh

Bjodybda (**)

Vær

-1 °C Tett snøfall siste 12 timee som har lagt seg påvåt snø

Snødekke

Svært mye tørr løssnø (>30cm)

ObsID: 212869

Hardanger / Rosendal

Snø

12.02.2020 kl. 10:25

92 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Litt utsikt mellom byene.

Notater

Prøver meg igjen på ein obstur i morgon, torsdag.

Snødekke

20 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 200 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Registrerer at det har kome ein del nysnø i dei ulike alpinanlegga i regionen. I høgda byrjar det å verte veldig bra med snø no. Det er varierande på kva høgdekote ein kan ta på seg ski og finne samanhengande skiføre frå, men det byrjar å verte bra regionen sett under eitt. Snøgrensa har trukke seg lågare ned dei siste dagane. Eg vil anta at ei grense for lagdelt snø går på om lag 700 moh. Over dette varierer det korleis lagdelinga ser ut. Generelt har ein no eit bra lag av nysnø øvst, men det er ein del variasjon kor mykje som har falle, avhengig av kor du er i regionen.

Vær

Sludd 2 °C 3 m/s fra Ø ← 100% skyer Det har kome ein del snø dei siste 2-3 dagane, spesielt over 500 moh. Fuktigare snø under det utan nevneverdig underlag som det kan ligge på.

ObsID: 212814

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org