Snøskredvarsel for Hardanger fredag 24.01.2020

3
Betydelig
Publisert:

I høyden har det bygd seg opp store, ustabile fokksnøflak. Skred er lettast å løyse ut der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Synkende snøgrense med ny snø og vind vil igjen gi ferske, ustabile flakdannelser i leheng mot Ø og terreng som samler snø. I høyden vil noen heng etter hvert bygge opp betydelige snømengder og skred vil kunne bli store. Heng mot øst som har store henteområder for snø er mest utsatt. I utsatte heng kan det også løsne skred naturlig. Vær også oppmerksom på at skavler kan være store og ustabile flere steder.
Det er stor variasjon i snødekket i regionen. Det gamle snødekket er stabilt med mye smelteomvandlet snø og skarelag etter perioder med mye vind og nedbør både som regn og snø. Snøoverflaten består av fokksnø med varierende hardhet over 900 moh. Lavere ned er snøen smelteomvandlet og fuktig/våt. Det er skiføre fra 600-700 moh i indre del, høyere i ytre del.
35 mm i døgnet, opp mot 50 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest.
-4 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest.
-7 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

22.01.2020 kl. 11:45

997 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

22. jan 11:49 - 21. jan 11:49 Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst N. Mellom 1100 moh og 1000 moh Gjelder Ev134 Vågsli - Baklia, 1 stk mindre flakskred

ObsID: 209216

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org