Snøskredvarsel for Hardanger tirsdag 21.01.2020

3
Betydelig
Publisert:

Fortsatt fare for våte skred natt til tirsdag utover formiddagen. Etter hvert vil synkende snøgrense og snøbyger gi fare for naturlig utløste tørre skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fortsatt fare for våte skred under mildværsgrensen tidlig på dagen. Etter hvert vil synkende snøgrense og lokalt store mengder ny snø i kombinasjon med kraftig vind legge fersk fokksnø i leområder. Her vil det være lett å løse ut skred, og det kan være fare for naturlig utløste tørre flakskred. Vær oppmerksom på at skavler mange steder kan være store. Faren for våte skred avtar utover dagen i takt med kaldere temperaturer.
Det er stor variasjon i snødekket i regionen. Det gamle snødekket er stabilt med mye smelteomvandlet snø og skarelag etter perioder med mye vind og nedbør både som regn og snø. Snøoverflaten består av fokksnø med varierende hardhet over 900 moh. Lavere ned er snøen smelteomvandlet og fuktig/våt. Det er skiføre fra 600-700 moh i indre del, høyere i ytre del.
20 mm i døgnet, opp mot 45 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest.
-4 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
25 mm i døgnet, opp mot 55 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest.
-6 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh natt til tirsdag.
Delvis skyet.
Perioder med sterk kuling i høyfjellet. Fallende snøgrense utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Rosendal

Snø

20.01.2020 kl. 13:11

92 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Faretegn

Mye vann i snøen Mildvêrsgrense på ca 1000 moh fører til mykje vatn i snøen.

Vær

Regn 8 °C 3 m/s fra S ↑ 100% skyer Ny mildvêrsperiode. 0 grader på ca 1000 moh (+/-).

Skredaktivitet

20. jan. 6-12 (+01:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Mellom 1000 moh og 700 moh Registrerer mange våte laussnøskred i vest og tilgrensande himmelretningar. Stort sett str. 1 skred - dårleg sikt og lite snø i det området eg observerer frå tunet. Det er nok større aktivitet andre plasser der det også er potensiale for større skred; 1-3.

ObsID: 207910

Hardanger / Ullensvang

Snø

19.01.2020 kl. 14:36

995 moh

LarsØystad (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  LarsØystad Kommentar:  Store Nup . Lett snøfokk
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  LarsØystad

Snødekke

300 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Over 3m målt i austvendt helling.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 6 m/s fra V → 100% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø

Skredaktivitet

19. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen nye sjølutløyste skred

ObsID: 207763

Hardanger / SAUDA

Snø

19.01.2020 kl. 14:05

975 moh

Bjodybda (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjodybda

Vær

-3 °C 5 m/s fra NV ↘ Avblåst på toppen av Ravnafjell

ObsID: 207743

Hardanger / SAUDA

Snø

19.01.2020 kl. 13:26

779 moh

Bjodybda (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjodybda
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjodybda

Snødekke

Lett snøfokk 10 cm nysnø Tørr Vindtransportert snø

ObsID: 207737

Hardanger / Ullensvang

Snø

19.01.2020 kl. 13:21

1025 moh

Mats92 (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Mats92

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fok snø og skavler i austvente heldinger

ObsID: 207767

Hardanger / SAUDA

Snø

19.01.2020 kl. 13:14

729 moh

Bjodybda (**)

Vær

-2 °C 4 m/s fra V → Har blåst litt fra vest i natt og endel snø har blitt trndportert av nysnøen som kom i natt ca 10 cm

ObsID: 207733

Hardanger / Ullensvang

Snø

19.01.2020 kl. 13:08

1002 moh

MortenU@RKH (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  MortenUrrang
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  MortenUrrang
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  MortenUrrang Kommentar:  Brudd gikk like over skarelag
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  MortenUrrang Kommentar:  Økt vindtransport av snø på vei hjemover

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Varierende mengder, rundt 15cm på lokasjon

Snødekke

320 cm totalt Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Dybe tatt i skråhelling

Vær

Ikke nedbør -3 °C 6 m/s fra V → 90% skyer Det siste døgnet har det vært snøbyger og vind fra vest. Det kom mindre vind enn det var meldt

Skredfarevurdering

2 Moderat På vei hjem økte vinden betydelig slik varselet har meldt med økt vindtransportert snø Varslet faregrad er riktig Forholdene rundt Haukeliseter stemmer bra med varselet for vest Telemark

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng Ø

Notater

Skarelag på ca 15cm hvor det gikk et svakt lag like over

Tester

ECTP4@15cmQ2 Middels I forbindelse med kurs tok vi 4 forskjellige tester på to lokasjoner med samme eksponering og MOH, alle ga samme resultat.

ObsID: 207779

Hardanger / Ullensvang

Snø

19.01.2020 kl. 11:56

1024 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Snødekket varierer. Bærande fokksnø til gjennomslag. Enkelte innslag av mildvêrsskaren frå førre mildvêrsperiode.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 5 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Nedføyka nysnø med ca 10 cm fokksnøflak over. Henget i biletet ligg mot sør-aust.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Frå toppen av trekket i Røldal skisenter.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Frå toppen av trekket i Røldal skisenter.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Lett snøfokk i det området eg var i, men det har nok vore moderat til kraftig i høgda.

Snødekke

200 cm totalt Lett snøfokk Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 600 moh Vindpakket hard Tørr Snødekket i regionen varierer MYKJE. I indre del, i områda rundt Røldal, er det samanhengande skiføre frå ca 600 moh (+/-). For andre deler av regionen må ein potensielt opp til 1000 moh (+/-) for å finne samanhengande skiføre. Jo lenger inn i dalane mot Folgefonna ein kjem jo lågare litt snøgrensa i ytre del av regionen også. I høgda har det falle ein del snø og i enkelte leformasjonar ligg det nok mellom 2 og 3 meter med snø. Det har falle nysnø ned til ca 500 moh, men ein må opp på overnemnte høgdeintervall for å finne skiføre. Vindpåvirka snødekke frå ca tregrensa og opp, spesielt i sør-aust og tilgrensande himmelretninger (basert på observasjon der eg oppholdt meg i dag). Snødekkehardheit varierer mellom vindpakka hard til mjukare, samt at det er innslag av skare. Denne er nok meir framtredende i høgda der vinden har vore sterkare. Nøkkelordet er stor variasjon.

Vær

Ikke nedbør -4 °C 8 m/s fra NV ↘ 50% skyer Klarvêr frå morgonen av. Tilskyande og stigande temperatur frå kl 12.00.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Snødekket varier stort i regionen, men for deler av regionen der det har falle mest snø dei siste døgna og der kor vinden har fått jobba siste 24 timar, er det danna seg ein del ustabile fokksnøflak. Ein FG 3 for disse områda er rimeleg. For andre deler av regionen kan skredfaren vurderes lågare. Med aukande temperaturar i kombinasjon med regn, vil det vere stort potensiale for våte laussnøskred i alle himmelretninger opp til mildvêrsgrensa, samt fuktige flakskred med same utbreiing. Der nedbøren faller som snø vil det igjen dannes nye fokksnøflak (mot aust og tigrensande himmelretninger). Måndag og tysdag er det meldt store mengder nedbør. Avhengig av kor høgt opp mildvêrsgrensa strekker seg så vil ein potensielt få stor tyngde på det fokksnøflaket som har danna seg siste døger og både tørre/fuktige flakskred, samt våte laussnøskred vil vere særs aktuelt. I tillegg er det igjen meldt aukande vind, og fallende temperatur frå tysdag ettermiddag og ein vil på igjen få nye fokksnøflak aust/sør-aust. Varslet faregrad er riktig Litt vanskeleg å vurdere faregrad for tida, men FG 3 er ikkje urimeleg for regionen mtp vêret som har vore og dei observasjonene som er gjort. Det tendensar til ein FG 2 der eg var i dag, men eg måtte vere litt kjapp i dag og fekk ikkje gjort dei største studiene. Ein FG 4 for måndag er fornuftig mtp nysnsømengde som har kome dei siste 3 dagane (+60 cm), vinden som har jobba i dag og temperaturen og nedbøren i form av regn som er meldt.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S over 700 moh Storleik på forventa skred er antakelig 2-3. I morgon, med vêret som er meldt, er det rimeleg at det kan gå str. 3 skred.

Notater

Legg inn fleire detaljer seinare i dag.

Tester

CTM12@10cmQ2 Middels Fokksnøflak går i brot over nysnø. Eg gjorde ein rask CT og den gav ikkje veldig god indikasjon på at buddforplantinga er spesielt god. Bruddtype Q2/Q3 og fokksnøflak smuldrer delvis opp. Underliggende lag (nedføyka nysnøen) varierer nok i tjukkelse og enkelte plasser kan nok fokksnøen ligge oppå mildvêrsskaren.

Snøprofil

10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 11 cm K MFcr/MF 0 mm/0 mm W Fuktig lag pga nedbøren som har falle i løpet av fredagen., 45 cm 4F-1F DF/RG 0 mm/1 mm D-M, 15 cm 4F-1F DF 0 mm/0 mm D, 30 cm 1F RG/DF 0 mm/0 mm, 90 cm P MF 0 mm/0 mm M-W Eg grov ikkje full profil heilt til bakken, men tok ein rask kikk med spaden/henda på det nedste laget. Dette består stort sett av smelteformer. Noko som stemmer overens med tidlegare profil i same område. 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 207708

Hardanger / SAUDA

Snø

18.01.2020 kl. 17:12

709 moh

KAR (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KAR Kommentar:  Vind påvirket

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Fuktig

ObsID: 207593

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org