Snøskredvarsel for Hardanger mandag 20.01.2020

4
Stor
Publisert:

Mildvær og regn høyt til fjells gir økt fare for naturlige våte flakskred. Unngå skredterreng! Mindre skredfare i lavlandet og der det er mindre snø.

Illustrasjon av ferdselsråd For beredskap : Snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse. For friluftsliv : Hold deg unna terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nedbør i kombinasjon med mildvær vil trolig føre til våte naturlige skred. Økende sannsynlighet for våte skred etter hvert som mildværet slår til. Der nedbøren kommer som snø vil det være lett å løse ut skred i fersk fokksnø. Det er lokale forskjeller på hvor mye snø det ligger i terrenget, og hvor mye nysnø og regn som kommer. Derfor vil også skredfaren variere i regionen.
Lokalt har det kommet store nysnømengder, som har gitt fersk fokksnø i østvendte leheng. Snøgrensa ligger høyt i regionen, mange steder på rundt 800 moh. Det gamle snødekket er prega av svært skiftende vær med mye vind og nedbør både som regn og snø. Snøoverflaten består av fokksnø med varierende hardhet over 900 moh. Lavere ned er snøen gjennomfuktet.
Fredag ble det i Røldal observert flere små og middels store, både tørre flakskred og våte løssnøskred, i bratte nordøstvendte heng.
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-9 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Om kvelden økning til vestlig liten til stiv kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 mm i døgnet, opp mot 45 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest.
-4 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Rosendal

Snø

20.01.2020 kl. 13:11

92 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Faretegn

Mye vann i snøen Mildvêrsgrense på ca 1000 moh fører til mykje vatn i snøen.

Vær

Regn 8 °C 3 m/s fra S ↑ 100% skyer Ny mildvêrsperiode. 0 grader på ca 1000 moh (+/-).

Skredaktivitet

20. jan. 6-12 Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Mellom 1000 moh og 700 moh Registrerer mange våte laussnøskred i vest og tilgrensande himmelretningar. Stort sett str. 1 skred - dårleg sikt og lite snø i det området eg observerer frå tunet. Det er nok større aktivitet andre plasser der det også er potensiale for større skred; 1-3.

ObsID: 207910

Hardanger / ODDA

Snø

19.01.2020 kl. 14:36

995 moh

LarsØystad (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  LarsØystad Kommentar:  Store Nup . Lett snøfokk
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  LarsØystad

Skredproblem

Tørre flakskred Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø

Snødekke

300 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Over 3m målt i austvendt helling.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 6 m/s fra V → 100% skyer

Skredaktivitet

19. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen nye sjølutløyste skred

ObsID: 207763

Hardanger / SAUDA

Snø

19.01.2020 kl. 14:05

975 moh

Bjodybda (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjodybda

Vær

-3 °C 5 m/s fra NV ↘ Avblåst på toppen av Ravnafjell

ObsID: 207743

Hardanger / SAUDA

Snø

19.01.2020 kl. 13:26

779 moh

Bjodybda (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjodybda
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjodybda

Snødekke

Lett snøfokk 10 cm nysnø Tørr Vindtransportert snø

ObsID: 207737

Hardanger / ODDA

Snø

19.01.2020 kl. 13:21

1025 moh

Mats92 (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Mats92

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fok snø og skavler i austvente heldinger

ObsID: 207767

Hardanger / SAUDA

Snø

19.01.2020 kl. 13:14

729 moh

Bjodybda (**)

Vær

-2 °C 4 m/s fra V → Har blåst litt fra vest i natt og endel snø har blitt trndportert av nysnøen som kom i natt ca 10 cm

ObsID: 207733

Hardanger / ODDA

Snø

19.01.2020 kl. 13:08

1002 moh

MortenUrrang (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  MortenUrrang
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  MortenUrrang
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  MortenUrrang Kommentar:  Brudd gikk like over skarelag
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  MortenUrrang Kommentar:  Økt vindtransport av snø på vei hjemover

Tester

ECTP4@15cmQ2 Middels I forbindelse med kurs tok vi 4 forskjellige tester på to lokasjoner med samme eksponering og MOH, alle ga samme resultat.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Varierende mengder, rundt 15cm på lokasjon

Skredfarevurdering

2 Moderat På vei hjem økte vinden betydelig slik varselet har meldt med økt vindtransportert snø Varslet faregrad er riktig Forholdene rundt Haukeliseter stemmer bra med varselet for vest Telemark

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng Ø

Snødekke

320 cm totalt Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Dybe tatt i skråhelling

Vær

Ikke nedbør -3 °C 6 m/s fra V → 90% skyer Det siste døgnet har det vært snøbyger og vind fra vest. Det kom mindre vind enn det var meldt

Notater

Skarelag på ca 15cm hvor det gikk et svakt lag like over

ObsID: 207779

Hardanger / ODDA

Snø

19.01.2020 kl. 11:56

1024 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Snødekket varierer. Bærande fokksnø til gjennomslag. Enkelte innslag av mildvêrsskaren frå førre mildvêrsperiode.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 5 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Nedføyka nysnø med ca 10 cm fokksnøflak over. Henget i biletet ligg mot sør-aust.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Frå toppen av trekket i Røldal skisenter.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Frå toppen av trekket i Røldal skisenter.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTM12@10cmQ2 Middels Fokksnøflak går i brot over nysnø. Eg gjorde ein rask CT og den gav ikkje veldig god indikasjon på at buddforplantinga er spesielt god. Bruddtype Q2/Q3 og fokksnøflak smuldrer delvis opp. Underliggende lag (nedføyka nysnøen) varierer nok i tjukkelse og enkelte plasser kan nok fokksnøen ligge oppå mildvêrsskaren.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Lett snøfokk i det området eg var i, men det har nok vore moderat til kraftig i høgda.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Snødekket varier stort i regionen, men for deler av regionen der det har falle mest snø dei siste døgna og der kor vinden har fått jobba siste 24 timar, er det danna seg ein del ustabile fokksnøflak. Ein FG 3 for disse områda er rimeleg. For andre deler av regionen kan skredfaren vurderes lågare. Med aukande temperaturar i kombinasjon med regn, vil det vere stort potensiale for våte laussnøskred i alle himmelretninger opp til mildvêrsgrensa, samt fuktige flakskred med same utbreiing. Der nedbøren faller som snø vil det igjen dannes nye fokksnøflak (mot aust og tigrensande himmelretninger). Måndag og tysdag er det meldt store mengder nedbør. Avhengig av kor høgt opp mildvêrsgrensa strekker seg så vil ein potensielt få stor tyngde på det fokksnøflaket som har danna seg siste døger og både tørre/fuktige flakskred, samt våte laussnøskred vil vere særs aktuelt. I tillegg er det igjen meldt aukande vind, og fallende temperatur frå tysdag ettermiddag og ein vil på igjen få nye fokksnøflak aust/sør-aust. Varslet faregrad er riktig Litt vanskeleg å vurdere faregrad for tida, men FG 3 er ikkje urimeleg for regionen mtp vêret som har vore og dei observasjonene som er gjort. Det tendensar til ein FG 2 der eg var i dag, men eg måtte vere litt kjapp i dag og fekk ikkje gjort dei største studiene. Ein FG 4 for måndag er fornuftig mtp nysnsømengde som har kome dei siste 3 dagane (+60 cm), vinden som har jobba i dag og temperaturen og nedbøren i form av regn som er meldt.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S over 700 moh Storleik på forventa skred er antakelig 2-3. I morgon, med vêret som er meldt, er det rimeleg at det kan gå str. 3 skred.

Snødekke

200 cm totalt Lett snøfokk Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 600 moh Vindpakket hard Tørr Snødekket i regionen varierer MYKJE. I indre del, i områda rundt Røldal, er det samanhengande skiføre frå ca 600 moh (+/-). For andre deler av regionen må ein potensielt opp til 1000 moh (+/-) for å finne samanhengande skiføre. Jo lenger inn i dalane mot Folgefonna ein kjem jo lågare litt snøgrensa i ytre del av regionen også. I høgda har det falle ein del snø og i enkelte leformasjonar ligg det nok mellom 2 og 3 meter med snø. Det har falle nysnø ned til ca 500 moh, men ein må opp på overnemnte høgdeintervall for å finne skiføre. Vindpåvirka snødekke frå ca tregrensa og opp, spesielt i sør-aust og tilgrensande himmelretninger (basert på observasjon der eg oppholdt meg i dag). Snødekkehardheit varierer mellom vindpakka hard til mjukare, samt at det er innslag av skare. Denne er nok meir framtredende i høgda der vinden har vore sterkare. Nøkkelordet er stor variasjon.

Vær

Ikke nedbør -4 °C 8 m/s fra NV ↘ 50% skyer Klarvêr frå morgonen av. Tilskyande og stigande temperatur frå kl 12.00.

Notater

Legg inn fleire detaljer seinare i dag.

Snøprofil

10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 11 cm K MFcr/MF 0 mm/0 mm W Fuktig lag pga nedbøren som har falle i løpet av fredagen., 45 cm 4F-1F DF/RG 0 mm/1 mm D-M, 15 cm 4F-1F DF 0 mm/0 mm D, 30 cm 1F RG/DF 0 mm/0 mm, 90 cm P MF 0 mm/0 mm M-W Eg grov ikkje full profil heilt til bakken, men tok ein rask kikk med spaden/henda på det nedste laget. Dette består stort sett av smelteformer. Noko som stemmer overens med tidlegare profil i same område. 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 207708

Hardanger / SAUDA

Snø

18.01.2020 kl. 17:12

709 moh

KAR (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KAR Kommentar:  Vind påvirket

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Fuktig

ObsID: 207593

Hardanger / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

17.01.2020 kl. 16:53

997 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 207814

Hardanger / ODDA

Snø

17.01.2020 kl. 15:34

773 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Ein del skredaktivitet i bratte heng.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Det var ein del naturleg utløyste skred i brattsidene ved Røldal skisenter. Litt vanskeleg å sjå på biletet.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Det var ein del naturleg utløyste skred i brattsidene ved Røldal skisenter. Litt vanskeleg å sjå på biletet.

Tester

CTM19@56cmQ1 Middels

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ein del skred observert. Str 1-2. Bratte aust-nordaustvendt sider

Skredfarevurdering

3 Betydelig Som følgje av den auka belastninga på snødekket i form av nysnø og der etter regn har det rast ein del i bratte heng der fokksnøen tidlegare har bygd seg opp. Det ligger moglegvis ein del ubunden snø tilgjengeleg for vindtransport i høgda; over 1200 moh. I kombinasjon med auke i nedbør og vind frå laurdag av vil ein få nye fokksnøflak mot aust og søraust. Eldre fokksnøflak vil ha stabilisert seg noko. Det skal blåse relativt friskt frå laurdag ettermiddag av. Nye fokksnøflak i leformasjoner mot aust-søraust vil igjen verte aktuelt skredproblem. Varslet faregrad er riktig Basert på snøprofil vil eg anslå det til ein FG 2, men mtp observert skredaktivitet og regionen sett under eitt var det, og vil verta fornuftig med FG 3 i dag/i morgon. Spesielt om vêrmeldinga for laurdag treffer.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø over 1000 moh

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Snøgrense på 700 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Våt løssnø Våt Det kom ca 20 cm nysnø frå i går til i dag tidleg, fredag. Dagen i forvegen kom det ca 50 cm. Fredag føremiddag gjekk nedbøren over til regn og snødekket vil truleg vere fuktig til om lag 1200 moh. Eg var på ca 1040 moh og der var det vått. Det kunne sjå ut som om det var fuktig eit par hundre høgdemeter til. I høgda kan det difor ligge ein del ubunden snø tilgjengeleg for transport når vinden tek seg opp laurdag ettermiddag. Nysnøgrensa har flytta seg høgare opp i løpet av fredagen.

Vær

Yr 0 °C 0 m/s fra S ↑ 100% skyer 0 grader på høgda der snøprofil vart grave (ca. 1040 moh). På parkeringen ved Røldal skisenter var det ca 4 grader klokka 20.00, fredag kveld. Regn/yr på det same tidspunktet.

Skredaktivitet

17. jan. I løpet av dagen Tørre flakskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, NV. Over 700 moh Såg ein del tørre flakskred og våte/tørre laussnøskred; str 1 og 2. I all hovudsak knytt til bratte heng.

Snøprofil

11 cm 4F PP/MF 0 mm/0 mm W Fuktig lag pga nedbøren som har falle i løpet av fredagen., 45 cm 4F-1F DF/RG 0 mm/1 mm D-M, 15 cm 4F-1F DF 0 mm/0 mm D, 30 cm 1F RG/DF 0 mm/0 mm, 90 cm P MF 0 mm/0 mm M-W Eg grov ikkje full profil heilt til bakken, men tok ein rask kikk med spaden/henda på det nedste laget. Dette består stort sett av smelteformer. Noko som stemmer overens med tidlegare profil i same område. 0 °C @ 0 cm, -0,6 °C @ 10 cm, -1,1 °C @ 20 cm, -1,8 °C @ 30 cm, -2 °C @ 40 cm, -2,2 °C @ 50 cm, -2,3 °C @ 60 cm, -2,2 °C @ 80 cm, -1,9 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 207455

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org