Snøskredvarsel for Hardanger torsdag 16.01.2020

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold. Unngå leområder og andre terrengformasjoner som samler snø.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Eldre nysnøflak stabiliseres med gunstige temperaturer, men kraftig vind fra SV-S og mye nysnø fornyer skredproblemet i terreng som ligger i le over mildværsgrensa. Skredfaren er høyest først på dagen når været står på. Naturlig utløste skred kan forekomme i utsatte heng.
Det gamle snødekket er prega av svært skiftende vær med mye vind og nedbør både som regn og snø. Snøoverflaten består av fokksnø med varierende hardhet over skoggrensa, stedvis også i skogen. Vindutsatt terreng er bart eller avblåst til gammel skare. Høyest snøgrense i ytre del av regionen og mange steder tynt med snø opp til skoggrensa. Mest snø og best skiføre i terreng som har ligget i le og samlet snø.
30 mm i døgnet, opp mot 45 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sør., endring til stiv kuling fra sørvest om formiddagen.
-6 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh natt til onsdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra sør om kvelden.
-6 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Hardanger / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

16.01.2020 kl. 18:44

997 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 207310

Hardanger / SAUDA

Snø

16.01.2020 kl. 17:02

767 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 3 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Kommentar:  Djuvsbotn ca 600mho ned ved bunn av skiheisen midt i bildet.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Kommentar:  Heisen til Tjuanuten midt i bildet. Ravnafjell med masta i bakgrunnen til høyre.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 5 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Kommentar:  Nedover mot Svandalen. Svandalsgryvlenuten høyest i horisonten.
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 7 Av:  Tester Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Sløsj...

Skredfarevurdering

3 Betydelig På grunn av travle arbeidsdager på dagtid måtte denne ukens obstur gå i lavere terreng enn ønsket, omtrent ved mørkets frembrudd. Dette gjør at jeg kun har hatt muligheten til å vurdere lavereliggende deler av fjellet, dvs under 1000 moh. Jeg vet fra førerapporter ellers i bygda at det var skikkelig vinter på fjellet i går, med ganske kraftig snøfokk. Forventer at vi kommer til å dra med oss samme farebilde gjennom helgen. I høyfjellet vil det komme påfyll av snø i usikre mengder, og fokksnøproblemet vil kunne vedvare. I et lavere intervall vil man ved kraftig nedbør kunne få akutte/kortvarige problemstillinger med våte flakskred pga opphopning av vann over skarelag. Varslet faregrad er riktig Over 900-1000 moh er FG3 riktig. Lavere vil jeg tenke at FG2 foreløpig er riktigere.

Tester

LBT@32cmQ3 God Måtte til med kraftig belastning for å trigge det våte sjiktet over skaren. Resultatet var tydeligere ved shovelshear. Vil anslå testresultat til STM32cmQ3.

Skredaktivitet

16. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Vanskelig å observere i skumring om ettermiddagen.

Snødekke

100 cm totalt 0 cm nysnø Nysnøgrense på 1000 moh. Snøgrense på 450 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Våt løssnø Fuktig Nedre del av snødekket er nå svært homogent, smelteomvandlet. Over dette finnes et markant skarelag (måtte bruke skikkelig kraft med spaden for å hogge gjennom). Øvre del av snødekket preges av mildværssyklusene som har svingt seg opp og ned fra 500 til 900 moh siste uka. Dette vises også med noen lag fuktet, gammel fokksnø i profilen. Må trolig nesten opp til 1000 moh for å få tørr snøoverflate og for å finne fokksnøproblemet.

Vær

Ikke nedbør 1,2 °C 5 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Ruskete vær, men mild vind oppe på 800 moh.

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV mellom 900 moh og 600 moh Et litt sovende skredproblem akkurat på observasjonstidspunktet. Da har det vært opphold en del timer i forkant og regnvannet har nok drenert langs skarelaget nedover i terrenget. Det var åpne bekker på 700moh. Men dette regnet fortsetter å komme inn over oss. Så lenge temperaturen holder seg høy så vil dette tilføre snødekket mye vann i flere omganger. I tilknytning til kraftige nedbørsperioder i form av regn bør man være varsom i dette høydeintervallet en stund.

Faretegn

Mye vann i snøen Opphopning av vann over skarelag spesielt. Ligger også i flere lag høyere opp. Ref. profilen.

Snøprofil

3 cm 1F MF 1 mm/0 mm M, 5 cm 4F RG 0 mm/0 mm M, 3 cm P MFcr 1 mm/0 mm M, 10 cm 1F DF/RGsr 0 mm/0 mm M, 5 cm 1F MFsl 0 mm/0 mm S, 5 cm P MF/MFcl 1 mm/0 mm W, 2 cm 1F MFsl 0 mm/0 mm S Opphopning av vann over skarelag, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm M, 65 cm P MF 2 mm/0 mm M 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen Snødekket har satt seg godt i denne høyden. Kram overflate, mye vann i øvre del. Smelteomvandlet. Isotermt snødekke.

ObsID: 207307

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org