Snøskredvarsel for Hardanger torsdag 16.01.2020

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold. Unngå leområder og andre terrengformasjoner som samler snø.

Høyeste faregrad per dag:

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Eldre nysnøflak stabiliseres med gunstige temperaturer, men kraftig vind fra SV-S og mye nysnø fornyer skredproblemet i terreng som ligger i le over mildværsgrensa. Skredfaren er høyest først på dagen når været står på. Naturlig utløste skred kan forekomme i utsatte heng.
Det gamle snødekket er prega av svært skiftende vær med mye vind og nedbør både som regn og snø. Snøoverflaten består av fokksnø med varierende hardhet over skoggrensa, stedvis også i skogen. Vindutsatt terreng er bart eller avblåst til gammel skare. Høyest snøgrense i ytre del av regionen og mange steder tynt med snø opp til skoggrensa. Mest snø og best skiføre i terreng som har ligget i le og samlet snø.
30 mm i døgnet, opp mot 45 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sør., endring til stiv kuling fra sørvest om formiddagen.
-6 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh natt til onsdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra sør om kvelden.
-6 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

16.01.2020 kl. 18:44

997 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 207310

Hardanger / SAUDA

Snø

16.01.2020 kl. 17:02

767 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 3 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Kommentar:  Djuvsbotn ca 600mho ned ved bunn av skiheisen midt i bildet.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Kommentar:  Heisen til Tjuanuten midt i bildet. Ravnafjell med masta i bakgrunnen til høyre.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 5 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Kommentar:  Nedover mot Svandalen. Svandalsgryvlenuten høyest i horisonten.
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 7 Av:  Tester Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Sløsj...

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV mellom 900 moh og 600 moh Et litt sovende skredproblem akkurat på observasjonstidspunktet. Da har det vært opphold en del timer i forkant og regnvannet har nok drenert langs skarelaget nedover i terrenget. Det var åpne bekker på 700moh. Men dette regnet fortsetter å komme inn over oss. Så lenge temperaturen holder seg høy så vil dette tilføre snødekket mye vann i flere omganger. I tilknytning til kraftige nedbørsperioder i form av regn bør man være varsom i dette høydeintervallet en stund.

Tester

LBT@32cmQ3 God Måtte til med kraftig belastning for å trigge det våte sjiktet over skaren. Resultatet var tydeligere ved shovelshear. Vil anslå testresultat til STM32cmQ3.

Vær

Ikke nedbør 1,2 °C 5 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Ruskete vær, men mild vind oppe på 800 moh.

Snødekke

100 cm totalt 0 cm nysnø Nysnøgrense på 1000 moh. Snøgrense på 450 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Våt løssnø Fuktig Nedre del av snødekket er nå svært homogent, smelteomvandlet. Over dette finnes et markant skarelag (måtte bruke skikkelig kraft med spaden for å hogge gjennom). Øvre del av snødekket preges av mildværssyklusene som har svingt seg opp og ned fra 500 til 900 moh siste uka. Dette vises også med noen lag fuktet, gammel fokksnø i profilen. Må trolig nesten opp til 1000 moh for å få tørr snøoverflate og for å finne fokksnøproblemet.

Skredaktivitet

16. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Vanskelig å observere i skumring om ettermiddagen.

Skredfarevurdering

3 Betydelig På grunn av travle arbeidsdager på dagtid måtte denne ukens obstur gå i lavere terreng enn ønsket, omtrent ved mørkets frembrudd. Dette gjør at jeg kun har hatt muligheten til å vurdere lavereliggende deler av fjellet, dvs under 1000 moh. Jeg vet fra førerapporter ellers i bygda at det var skikkelig vinter på fjellet i går, med ganske kraftig snøfokk. Forventer at vi kommer til å dra med oss samme farebilde gjennom helgen. I høyfjellet vil det komme påfyll av snø i usikre mengder, og fokksnøproblemet vil kunne vedvare. I et lavere intervall vil man ved kraftig nedbør kunne få akutte/kortvarige problemstillinger med våte flakskred pga opphopning av vann over skarelag. Varslet faregrad er riktig Over 900-1000 moh er FG3 riktig. Lavere vil jeg tenke at FG2 foreløpig er riktigere.

Faretegn

Mye vann i snøen Opphopning av vann over skarelag spesielt. Ligger også i flere lag høyere opp. Ref. profilen.

Snøprofil

3 cm 1F MF 1 mm/0 mm M, 5 cm 4F RG 0 mm/0 mm M, 3 cm P MFcr 1 mm/0 mm M, 10 cm 1F DF/RGsr 0 mm/0 mm M, 5 cm 1F MFsl 0 mm/0 mm S, 5 cm P MF/MFcl 1 mm/0 mm W, 2 cm 1F MFsl 0 mm/0 mm S Opphopning av vann over skarelag, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm M, 65 cm P MF 2 mm/0 mm M 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen Snødekket har satt seg godt i denne høyden. Kram overflate, mye vann i øvre del. Smelteomvandlet. Isotermt snødekke.

ObsID: 207307

Hardanger / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

13.01.2020 kl. 18:30

997 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -2 °C Haukelitunnelen (1200moh) kl 08:31 50 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredaktivitet

13. jan 18:40 (+01:00) - 12. jan 18:40 (+01:00) Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst NV. Mellom 1300 moh og 1200 moh Gjelder Ev134 Vågsli - Baklia,

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 206799

Hardanger / Rosendal

Snø

13.01.2020 kl. 14:18

92 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter 3 - Store N, NØ, NV over 700 moh

Vær

Regn 5 °C 4 m/s fra SØ ↖ 95% skyer Det har vore ein del nedbør i natt, samt i dag, måndag. Ser nysnøgrensa/0-grader ligg på om lag 700 moh. Det har vore litt vind jamt gjennom dagen. Mellom 7-11 m/s i høgda (ca). Litt roligare i dalane. Basert på det er det rimeleg å tru at det har gått føre seg litt vindtransport i høgda. Registrerte at i Røldal skisenter var det kome 20 cm nysnø i dag tidleg. Litt mindre her i ytre strøk rundt Rosendal, men det har snø og det snør framleis i høgda.

Snødekke

Kraftig snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 600 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Registrerte at Røldal skisenter meldte om 20 cm nysnø i dag tidleg, måndag. Det har nok kome litt mindre enn det i ytre del av regionen. Det har fortsett å snø utover dagen. Sikten er litt redusert så det er vanskeleg å sei noko eksakt om snøfokk, men det har blåse jamt i heile dag. Registrerer at vindmåler på 700 moh har målt 8-11 m/s frå i natt og til i no. Lett til moderat snøfokk er rimeleg å anta at det har vore i heile dag. Det skal uansett auka på med vind. Same vindretning som hersker vidare. Observerer kraftig i kveld. Snødekket generelt varierer mykje ifht kor du er i regionen. Grensa for samanhengande skiføre ligg lågare ned i indre del, rundt Røldal, enn i ytre del, rundt Rosendal. Snødjupna varierer også mykje. For ytre del er det ein del forskjell i dei vestvendte sidene (og delvis tilgrensande sider) mot fjorden enn dei nordvendte (og tilgrensande). Det ligg meir snø jo lenger inn i dalane mot Folgefonna ein kjem. Men generelt har mildvêrssyklusane herja godt med snødekket sidan sesongstart.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har kome ein del nysnø i natt; ca 20 cm og det har vekselvis fortsett å snø utover dagen. Det har vore noko vind i høgda frå S-SØ så nedføyka nysnø i motsette sektorar er å anta som skredproblem. Vinden tek seg opp frå natt til tysdag og skal holde seg relativt stabil fram til iallfall utpå onsdag kveld, mogleg lengre. Det er også meldt meir nedbør frå i natt av. Kombinasjonen vil føre til pålagring i NV-N-NØ sektor. Vinden skal dreie meir frå vest frå onsdag av og skal halde seg slik ut veka. Varslet faregrad er riktig FG 2 er nok rimeleg for regionen sett under eitt. Om vêret som er meldt slår til er det rimeleg med FG 3 frå tysdag av.

Notater

Observasjoner er ein kombinasjon av det eg har sett med eigne auger, det eg har sett på webkamera og det eg har lest frå ulike kjelder.

ObsID: 206772

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org