Snøskredvarsel for Hardanger fredag 10.01.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom der det ligger fersk fokksnø, ellers stabile forhold.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Rolige vindforhold og kaldare luft gir den ferskaste fokksnøen tid til stabilisering. Eldre fokksnø har stabilisert seg mykje etter gunstige temperaturar siste døgna.
Det er varierande snødekke. Kraftig vind og snø har har lagt opp store fonner med fokksnø i leområder. Ryggar og ope terreng er blåst ned til gammalt snødekke. Snøen ligg ujamnt fordelt i austvendt terreng. Lite gammal snø under 700- 800 moh.
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest., endring til bris fra sørøst om formiddagen.
-9 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh natt til torsdag.
Skyet.
Synkende temperatur om ettermiddagen

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-11 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Ullensvang

Snø

10.01.2020 kl. 18:09

1020 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Cato Leganger
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Solid snødekke. Ubunden snø over frosne smelteformer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -4,3 °C 0 m/s 10% skyer Klarvêr siste 24 timar.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ Litt vanskeleg å sei noko om str. på skred.

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 700 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Varierande snødekke. Ein del ubunden snø, 5-10-20 cm, tilgjengelig i terrenget, men også innslag av skare og bunden snø. Dette opptil 1100 moh. Uvisst over.

Skredaktivitet

10. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren er, før nye lavtrykk natt til laurdag, primært knytt til fokksnøflak i nord-austleg til sør-austlig sektor. Disse har truleg stabilisert seg godt, men det kan vere enkelte lommer der dette kan utløyse skred store nok til å dra med seg ein skiløpar. Nye fokksnøflak vil bygge seg opp i nordlig og tilgrensande sektorar frå natt til laurdag av pga aukande vind og nedbør som snø. Tidlegare fokksnøflak har nok stabilisert seg noko lunde. Varslet faregrad er riktig Fg2 i dag var moglegvis rimelig for heile regionen. I det området eg var i fann eg ingen veldig utprega skredproblem, men eg ser skredproblemet igjen i enkelte små lommer. Usikker på kor utbreitt det er, men det har uansett lite å sei no.

Snøprofil

10 cm F PP 2 mm/0 mm D, 15 cm K- MFcr 0 mm/0 mm M Smelte-fryse lag etter førre helgs mildvêr. , 80 cm P MF 0 mm/0 mm M Tjukt lag beståande av ulike smelteformer, større og mindre klumper og lag. -12,2 °C @ 0 cm, -5,6 °C @ 10 cm, -1,5 °C @ 20 cm, -0,5 °C @ 30 cm, -0,5 °C @ 50 cm, -0,4 °C @ 80 cm, -0,4 °C @ 100 cm Ingen fokksnøflak her; nord-austleg helling. Men det er stor variasjon i terrenget; ubunden nysnø/delvis nedbrutt - skare - fokksnøflak.

ObsID: 206441

Hardanger / SAUDA

Snø

10.01.2020 kl. 11:24

878 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Utsikt mot NØ, Saudafjorden der nede. Markant snøgrense har krøpet opp til rundt 500 moh. etter mildværsperioden.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Skispor i nysnøen, som er relativt upåvirket av vinden foreløpig.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Fra gravepunkt mot toppen av Vardanuten 1111 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Fra gravepunkt og opp mot masta på toppen av Ravnafjell
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Bruddflate Q2 ved lille blokktest. Bruddflaten fremsto noe jevnere ved CT. Tipper det er sintringsprosesser mellom snølagene som jobber med stabiliseringen:)
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

CTH21@19cmQ2 Middels Overgang fokksnø/skare. Ser ut som bruddet kommer nederst mot skarelaget i en miks av fokksnø og innblandede sprøhagl. Glatt brudd (kunne nesten vært en Q1), men krevde en del belastning for å gi respons.

CTM11@9cmQ2 Middels Samme som på LBT. Ikke en helt klar Q1, så vil benevne dette som Q2-brudd. Litt i grenseland kanskje...

LBT@9cmQ2 Middels En glatt Q2, men ikke fullt Q1 heller.

Vær

Ikke nedbør -0,2 °C 1 m/s fra NØ ↙ 10% skyer Nydelig dag for tur! Føltes kaldere enn lufttemperaturen tilsa.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø over 800 moh For det meste så ligger det kun et tynt snødekke med lett nysnø (4-5 cm) over den bærende mildværsskaren. Men som på gravestedet var det mulig å finne avgrensede heng med noe fokksnø under nysnøen. Her var det noe sjiktoverganger som ga relativt glatte brudd ved LBT og CT.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 500 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr De fleste steder ligger det et lite dryss med 5 cm tørr nysnø over mildværsskaren. På rygger og kuler har en svak vind børstet bort noe av snøen. Som beskrevet i fra testpunktet så har det nok vært en overgang i været der det har vært noe mer drift i snøen for det finnes isolerte småheng der det er mer lagdeling i fokksnø/nysnø. Vil helt klart hevde at dette er det "verste" jeg kunne oppdrive i denne høyden i dag.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket virker veldig stabilt, med den smelteomvandlede basen i bunn. Det finnes nok noen isolerte områder med tynne fokksnøflak som i bratt terreng kan trigges til små skred av skiløpers belastning. Ref. testområdet og snøprofil. Men for det meste ligger de 4 centimetrene med nysnø direkte oppå et hard, bærende skarelag. Utviklingen vil avhenge av nedbørsmengden som kommer. Vi får jo håpe det kommer som snø i høyden der snøen ligger fra før (over 600 moh). Faregraden vil åpenbart stige dersom nedbørsmengdene blir så voldsomme som varslet. Varslet faregrad er riktig Dagens 2-er er nok av en svak art (tenderer nesten til fg1), men FG2 er innafor. Om vi havner på en sterk 3-er eller en faregrad 4 for morgendagen avhenger av hva som kommer, men jeg ser jo helt klart at maksvarianten med nærmere 100mm nedbør for Sauda kan gi stor skredfare. Ikke minst for regionen forøvrig og infrastruktur nordover i Hardanger som ligger utsatt til i bratt terreng.

Snøprofil

4 cm F DF 1 mm/0 mm D, 5 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG/PPgp 1 mm/1 mm D En miks av graupel og fokksnø tvers gjennom hele laget., 10 cm P MFcr/RGxf 1 mm/1 mm D Synes jeg ser antydning til noe svak kanting i øvre del i dette laget. Skarp temperaturgradient siste døgn, så det er ikke usannsynlig. Spørsmålet er om det får noe særlig mer tid på seg til å utvikle seg før det blir mildt igjen. , 115 cm 1F MF 1 mm/0 mm M Smelteomvandet bunnpakke, relativt grovkornet. Fremstår som meget stabilt fundament for den overliggende snøen. -0,8 °C @ 0 cm, -2,2 °C @ 10 cm, -1 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 130 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 206387

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org