Snøskredvarsel for Hardanger onsdag 08.01.2020

3
Betydelig
Publisert:

Krevande forhold med mykje nedbør. Unngå bratt terreng i høgda. I låglandet kan det gå enkelte våte skred.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø og utløpsområder under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mykje nedbør og hard vind gir stor pålagring av fersk fokksnø i leområder over mildværsgrensa. Den eldre fokksnøen har stabilisert seg mykje, så skredproblemet vil hovudsakleg ligge i nysnøen. Områder som får mykje regn på snø er utsatt for våte skred. Nysnøgrensa er synkande utover dagen. Skred kan enkelte stader løysast ut av seg sjølv, og i dei områda som får mest snø kan skreda bli store.
Det gamle snødekket er prega av vekslande vær, med mykje nedbør, både snø og regn, og kraftig vind. Det er mest snø i forsenkningar i aust- og sørvendt terreng. Lågare i fjellet og i ytre del av regionen har det kommet mykje nedbør som regn og det gamle snødekket er gjennombløtt. Lite snø under 4-500 moh.
30 mm i døgnet, opp mot 50 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til sterk kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-5 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om kvelden.
Skyet.
Stigende temperatur om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
50 mm i døgnet, opp mot 70 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra vest.
-6 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh natt til onsdag.
Skyet.
Synkende temperatur om formiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Røldal

Snø

05.01.2020 kl. 16:35

785 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Begrensa sikt pga skodde, snøfall og tiltakande snøfokk.

Tester

LBT22@32cmQ2 Middels Går i brudd i overgangen til underliggande base av skare og smelteomvandla snø. Dette er mest kritisk av dei to testresultata per tidspunkt eg var ute. God glideflate for eventuelt flakskred.

LBT11@17cmQ3 Middels Går i brudd i overgangen til øvste skarelag.

Vær

Yr 0 °C 7 m/s fra V → 100% skyer Aukande vind frå i formiddag. Vindretning i dag tidleg, fram til ca 12 var N-NV. Vinden dreia og bles frå vestleg retning utover dagen. Etter kvart som vinden dreia tok også vinden seg opp; lett til moderat snøfokk vart observert. Pålagring av snø i leheng mot Ø og tilgrensande eksposisjoner. Regn på om lag 1000 moh. Det var same temperatur i Odda sentrum som det var på parkeringsplassen til Røldal skisenter; +1 grad. Dette trass i høgdeforskjell på om lag 7-800 moh.

Skredfarevurdering

2 Moderat Nye fokksnøflak er under danning i leheng mot aust og tilgrensande himmelretninger; nord og sør. Dette gjeld spesielt over 1000-1100 moh. Mildvêret fører til mykje vatn i snøen, spesielt under 1000 moh. Dette kan føre til naturleg utløyste våte/tørre flakskred. Også våte laussnøskred kan førekoma. Aukande vind utover sundagen fører til nye fokksnøflak i leheng mot aust og tilgrensande himmelretninger. Vinden skal minke på måndag før den igjen tek seg opp att frå tysdag av. Det er same vindretning som skal herske så fokksnøproblematikken vil vedvare. Eg synes sundagen og måndagens varsel stemmer godt overens med mine observasjoner i dag. På grunn av dårleg sikt var det vanskeleg å sjå om det var/hadde vore noko skredaktivitet.

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1100 moh og 600 moh Regn skaper fuktig snødekke. Overliggende snø kviler på base av frosen smelteomvandla snø.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 1000 moh Regn skaper fuktig snødekke opp til ca 1000 moh. Litt vanskeleg å sette eksakt høgde for skredproblemet då det truleg er ein del variasjoner for regionen.

Snødekke

120 cm totalt Lett snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 800 moh. Snøgrense på 600 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig Nysnøgrensa låg i dag tidleg på om lag 7-800 moh. Klokka 15.00 var det regn på ca 1000 moh. Våt og tung nysnø frå ca 700 moh og opp til 1000-1100 moh. Litt tørrere jo høgare ein kjem. Nysnømengde varierer litt, men det har kome om lag 15 cm frå natt til sundag. Det har snøa relativt bra sundag; ca 10+ cm. Der denne får ligge tørr er den tilgjengeleg for vindtransport. Tendensar til byrjande fokksnøflak dannelser i leheng mot aust klokka 14. Ein del lokale variasjonar i snødjupne, snøgrense og grense lagdelt snø for regionen. Generelt lågare for indre del (Røldal) enn ytre del (Rosendal). Noko mildare luftmasser i ytre del enn indre del.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Pågåande vindtransport. Litt vanskeleg å sjå kor sterk vindtransport i høgda pga dårleg sikt, men tendensar til lett-moderat transport langs bakken der eg var.

Mye vann i snøen Regn opp til ca 1000-1100 moh skaper mykje vatn i snøen.

Snøprofil

2 cm 4F-1F RG 0 mm/0 mm D Nydanna fokksnøflak., 15 cm 4F PP 2 mm/0 mm D, 7 cm P MFcr 0 mm/0 mm M Tydeleg at det har vore ein liten periode med mildvêr. Smelteomvandla og gjenfrose lag/mildvêrsskare., 10 cm 4F-1F DF/RGlr 1 mm/0 mm D-M, 90 cm P-K MF 0 mm/0 mm M Ein solid base av smelteformer. Består av ein del ulike smelte/fryse lag som kjem ut i store "skiver". Ingen teikn til kantkorn ved bakken. Det ville uansett ha lege særs godt beskytta. -1,1 °C @ 0 cm, -2,6 °C @ 17 cm, -4,3 °C @ 22 cm, -4 °C @ 32 cm, -3,3 °C @ 35 cm, -2,6 °C @ 50 cm, -1,9 °C @ 60 cm, -0,6 °C @ 80 cm, -0,3 °C @ 100 cm, -0,5 °C @ 120 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Temperatur -4,3 er målt rett under mildvêrsskaren i øvste del av laget.

ObsID: 205736

Hardanger / Ullensvang

Snø

05.01.2020 kl. 12:05

1056 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Vær

Snø 0 °C 2 m/s fra NV ↘ 100% skyer Relativt mildt. Fuktig nysnø.

Snødekke

120 cm totalt 25 cm nysnø Nysnøgrense på 800 moh. Snøgrense på 600 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig For dårleg sikt til å kommentere snøfokk i høgda. Stor variasjon i regionen mtp snødjupne. Ca 15-20 cm nysnø frå i går kveld til kl 10 i dag. Snøar tett kl 12. Litt fuktig.

Faretegn

Notater

Dårleg sikt så vanskelig å sei noko om skredaktivitet og snøfokk. Ingenting observert.

ObsID: 205684

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org