Snøskredvarsel for Hardanger mandag 06.01.2020

2
Moderat
Publisert:

Mildvær til fjelltopphøyde vil fortsette å svekke flakdannelser i høyden og øke sannsynligheten for skred her.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I høyden vil det finnes noen store fokksnøflak som vil trenge tid for å stabilisere seg. Fortsatt stigende temperatur ventes å gi en kortvarig svekkelse av snødekket etter hvert som varmen trenger ned til svake lag. Det vil fortsatt være mulighet for skred opp til str 3 i noen få heng. Skred kan være både våte og tørre. Vær oppmerksom på at skavler mange steder kan være store og svake. Lavere i terrenget ventes snøen å ha sunket sammen, men fortsatt nedbør som regn vil kunne gi noen våte skred i bratt, utsatt terreng.
Det gamle snødekket er isotermt opp til ca 1100 moh og ligger ujevnt fordelt med mest snø i leformasjoner og lite og hard snø på kuler og rygger. Under 1000 moh har det vært stor snøsmelting, elver er mange steder åpne og det kan være overvann på vann. Skiføre fra 700-800 moh i indre del, høyere i ytre.
Det har vært observert svakt lag av kantkorn ved bakken tidligere, men det er usikkert hvordan tilstanden er etter de siste dagers kraftige mildvær.
Observatør meldte søndag om 20-30 cm ny snø siste to døgn. Det har vært tidvis snøfokk i fjellet.
20 mm i døgnet, opp mot 40 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra vest om ettermiddagen.
-9 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til stiv kuling fra sørvest om formiddagen.
-4 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Røldal

Snø

05.01.2020 kl. 16:35

785 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Begrensa sikt pga skodde, snøfall og tiltakande snøfokk.

Vær

Yr 0 °C 7 m/s fra V → 100% skyer Aukande vind frå i formiddag. Vindretning i dag tidleg, fram til ca 12 var N-NV. Vinden dreia og bles frå vestleg retning utover dagen. Etter kvart som vinden dreia tok også vinden seg opp; lett til moderat snøfokk vart observert. Pålagring av snø i leheng mot Ø og tilgrensande eksposisjoner. Regn på om lag 1000 moh. Det var same temperatur i Odda sentrum som det var på parkeringsplassen til Røldal skisenter; +1 grad. Dette trass i høgdeforskjell på om lag 7-800 moh.

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1100 moh og 600 moh Regn skaper fuktig snødekke. Overliggende snø kviler på base av frosen smelteomvandla snø.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 1000 moh Regn skaper fuktig snødekke opp til ca 1000 moh. Litt vanskeleg å sette eksakt høgde for skredproblemet då det truleg er ein del variasjoner for regionen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Nye fokksnøflak er under danning i leheng mot aust og tilgrensande himmelretninger; nord og sør. Dette gjeld spesielt over 1000-1100 moh. Mildvêret fører til mykje vatn i snøen, spesielt under 1000 moh. Dette kan føre til naturleg utløyste våte/tørre flakskred. Også våte laussnøskred kan førekoma. Aukande vind utover sundagen fører til nye fokksnøflak i leheng mot aust og tilgrensande himmelretninger. Vinden skal minke på måndag før den igjen tek seg opp att frå tysdag av. Det er same vindretning som skal herske så fokksnøproblematikken vil vedvare. Eg synes sundagen og måndagens varsel stemmer godt overens med mine observasjoner i dag. På grunn av dårleg sikt var det vanskeleg å sjå om det var/hadde vore noko skredaktivitet.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Pågåande vindtransport. Litt vanskeleg å sjå kor sterk vindtransport i høgda pga dårleg sikt, men tendensar til lett-moderat transport langs bakken der eg var.

Mye vann i snøen Regn opp til ca 1000-1100 moh skaper mykje vatn i snøen.

Tester

LBT22@32cmQ2 Middels Går i brudd i overgangen til underliggande base av skare og smelteomvandla snø. Dette er mest kritisk av dei to testresultata per tidspunkt eg var ute. God glideflate for eventuelt flakskred.

LBT11@17cmQ3 Middels Går i brudd i overgangen til øvste skarelag.

Snødekke

120 cm totalt Lett snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 800 moh. Snøgrense på 600 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig Nysnøgrensa låg i dag tidleg på om lag 7-800 moh. Klokka 15.00 var det regn på ca 1000 moh. Våt og tung nysnø frå ca 700 moh og opp til 1000-1100 moh. Litt tørrere jo høgare ein kjem. Nysnømengde varierer litt, men det har kome om lag 15 cm frå natt til sundag. Det har snøa relativt bra sundag; ca 10+ cm. Der denne får ligge tørr er den tilgjengeleg for vindtransport. Tendensar til byrjande fokksnøflak dannelser i leheng mot aust klokka 14. Ein del lokale variasjonar i snødjupne, snøgrense og grense lagdelt snø for regionen. Generelt lågare for indre del (Røldal) enn ytre del (Rosendal). Noko mildare luftmasser i ytre del enn indre del.

Snøprofil

2 cm 4F-1F RG 0 mm/0 mm D Nydanna fokksnøflak., 15 cm 4F PP 2 mm/0 mm D, 7 cm P MFcr 0 mm/0 mm M Tydeleg at det har vore ein liten periode med mildvêr. Smelteomvandla og gjenfrose lag/mildvêrsskare., 10 cm 4F-1F DF/RGlr 1 mm/0 mm D-M, 90 cm P-K MF 0 mm/0 mm M Ein solid base av smelteformer. Består av ein del ulike smelte/fryse lag som kjem ut i store "skiver". Ingen teikn til kantkorn ved bakken. Det ville uansett ha lege særs godt beskytta. -1,1 °C @ 0 cm, -2,6 °C @ 17 cm, -4,3 °C @ 22 cm, -4 °C @ 32 cm, -3,3 °C @ 35 cm, -2,6 °C @ 50 cm, -1,9 °C @ 60 cm, -0,6 °C @ 80 cm, -0,3 °C @ 100 cm, -0,5 °C @ 120 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Temperatur -4,3 er målt rett under mildvêrsskaren i øvste del av laget.

ObsID: 205736

Hardanger / Ullensvang

Snø

05.01.2020 kl. 12:05

1056 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Vær

Snø 0 °C 2 m/s fra NV ↘ 100% skyer Relativt mildt. Fuktig nysnø.

Notater

Dårleg sikt så vanskelig å sei noko om skredaktivitet og snøfokk. Ingenting observert.

Faretegn

Snødekke

120 cm totalt 25 cm nysnø Nysnøgrense på 800 moh. Snøgrense på 600 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig For dårleg sikt til å kommentere snøfokk i høgda. Stor variasjon i regionen mtp snødjupne. Ca 15-20 cm nysnø frå i går kveld til kl 10 i dag. Snøar tett kl 12. Litt fuktig.

ObsID: 205684

Hardanger / Ullensvang

Snø

04.01.2020 kl. 16:23

1017 moh

emma@nve (*****)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  emma@nve
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  emma@nve
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  emma@nve
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  emma@nve

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Area: County / Warning region

ObsID: 205563

Hardanger / SAUDA

Snø

04.01.2020 kl. 15:26

937 moh

Bjodybda (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjodybda

Vær

fra NV ↘

ObsID: 205559

Hardanger / Sauda / Hardanger

Snø

04.01.2020 kl. 15:21

932 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Blokk, brudd ved sagspissen @20cm.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Q3 brudd.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -4,8 °C 10 m/s fra V → 30% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 700 moh Topografien påvirker dominerende vindretning og siden det er mye former i terrenget så er det mange forsenkninger og renneformasjoner som fanger opp snøen under transport.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Anser skredfaren som å være tilstede der fokksnøen er avsatt i tilstrekkelig store mengder. Det virker generelt som om nysnøen er godt bundet mot den gamle skareoverflaten. Det er sjikt i fokksnøen som primært går til brudd ved testing. Personlig ville jeg valgt konservativt med tanke på bratthet som skiløper i dag. Det virker mer fornuftig å lete etter god snø enn bratt terreng. Temperaturgrensa blir avgjørende for utvikling fra og med søndag. Dersom værprognose slår til vil vi kunne få en ny dose med regn opp til 1000 moh. Da vil regn i nysnøen gi fare for våte skred. Men om snøgrensa havner noe lavere kan det bli større mengder nysnø i kombinasjon med endel vind. Vi får nesten la tiden og gradestokken vise. Varslet faregrad er riktig Jeg synes regionvarselet rimer godt med oppfatning av lokal situasjon. I dag var fokksnøproblemet primærproblem, vel å merke sjikt i fokksnøen - ikke nedføyket nysnø som det står i varselet. For kommende døgn vil våte skred bli et mulig problem.

Faretegn

Ferske sprekker Det er noe sprekkdannelse rund skiene når man leter opp litt hardere fokksnø i småheng. Antar at dette lokalt kan representere en risiko for skiløpere som ferdes i tiltrekkelig bratt terreng og ved stor nok utbredelse på flakene.

Tester

CTM20@56cmQ3 God Fikk utslag i lagdeling i den smelteomvandlede snøen. Gir nok kun respons på en isolert søyle. I utgangspunktet ligger laget godt konservert under bærende skarelag.

CTE6@20cmQ2 Middels Fikk en noe renere bruddflate ved CT kontra LBT.

LBT@20cmQ3 Middels belastning. Ga brudd gjennom hele blokka. Mykere flak 4F oppå 15cm fastere fokksnø 1F.

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 400 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Vindpakket myk Tørr Alt etter hvordan vinder har stått på så varierer snøoverflaten fra helt erodert ned på skaren/gammelsnøen, til myk vindtransportert snø og hardere fokksnøflak. Ser ut som om vinden har tatt progressivt hardere jo høyere opp i terrenget man kommer. Tenker at det er hardere fokksnøoverflate enda høyere opp mot toppene.

Snøprofil

5 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 15 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 15 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 5 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 10 cm 1F MFcl 1 mm/0 mm M, 5 cm P MF 1 mm/0 mm M, 0,5 cm I IF 0 mm/0 mm, 10 cm 1F/4F MFcl 1 mm/2 mm M, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 20 cm 1F-P MF 1 mm/0 mm M, 10 cm F-4F/F MFpc 1 mm/2 mm W Løst og vått i bunn av snødekket. -7,4 °C @ 0 cm, -2,8 °C @ 10 cm, -1,6 °C @ 20 cm, -0,5 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 205557

Hardanger / SAUDA

Snø

04.01.2020 kl. 14:43

863 moh

Bjodybda (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjodybda
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjodybda

Snødekke

Vindtransportert fokksnø

ObsID: 205553

Hardanger / SAUDA

Snø

04.01.2020 kl. 14:38

849 moh

Bjodybda (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjodybda

Vær

fra NV ↘ Vindstyrke 10 ms

ObsID: 205550

Hardanger / SAUDA

Snø

04.01.2020 kl. 14:20

737 moh

Bjodybda (**)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Bjodybda
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Bjodybda

Notater

ObsID: 205548

Hardanger / SAUDA

Snø

04.01.2020 kl. 14:09

708 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra V/NV. Snøfokk langs bakken.

ObsID: 205547

Hardanger / Rosendal

Snø

04.01.2020 kl. 07:57

92 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Cato Leganger

Vær

Snø 0 °C 2 m/s fra N ↓ 80% skyer Det har kome om lag 5 cm våt nysnø på bakken utforbi huset. Registrerer at dei skriv på nettsidene til Røldal skisenter at det har kome om lag 20 cm nysnø der i natt. Ser også på webkamera der at vinden har jobba med snødekket. Det er vindstille i bygda, men eg ser vinden jobbar i høgda, men truleg varierande i regionen. Denne vindtransporten har nok gått føre seg minimum 24 timar.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Ø, SØ, S, SV over 700 moh

Notater

Eg satser på å kome meg ut i felt iløpet av helga og måndag.

Snødekke

20 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Særs varierande snødjupne for regionen. Laurdag morgon er det 5-10 cm våt nysnø på 92 moh. Meir i høgda. Skiføret varierer. For indre del er det nok mogleg å ta på ski frå ca 7-800 moh. For ytre del må ein noko høgare, eventuelt lenger inn i dalane mot Folgefonna. Før det byrja å snø og vinden tok til i styrke så var det smelteomvandla snødekke høgt til fjells. Det som har kome av nedbør og vindtransport etter dette kan potensielt kvile oppå eit hardt underlag, men det varierer nok ein del mtp kor du befinner deg i terrenget mtp eksposisjon og høgde.

ObsID: 205458

Hardanger / SAUDA

Snø

03.01.2020 kl. 10:43

1094 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Nordøstvendt side på Vardanuten 1111moh, sett hjemmefra. Vindformer i snøen vitner om noe snøtransport. Ser ut som vinden fra SV har blåst snøen inn i Ø/NØ vendte heng over 800moh.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Ravnafjell 983moh.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Nysnøgrensa omtrent 750-800moh ser det ut til. Bilde av toppen på Botnanutane.

Vær

Ikke nedbør 4 m/s fra V → 30% skyer Det har vært skiftende vær så langt i dag. Vinden synes å komme fra vest og sør vest. Fra avstand synes det som om vinden har preget snø dekke noe. Gjennom kikkert/telelinse sees vindformer i snødekket. Nysnø grensen ligger cirka 800 m over havet. Nede ved fjorden er det i øyeblikket 3 °C. Trolig bra vind i høyden, da skyene driver raskt på himmelen. Men ser ikke antydning til noe særlig snøfokk fra avstand (vanskelig å bedømme).

ObsID: 205332

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org