Snøskredvarsel for Hardanger lørdag 28.12.2019

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold. Naturlig utløste våte snøskred ventes i lavlandet, mens i høyden må man unngå ferske og ustabile nysnøflak.

Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Forholdene endrer seg. Stigende temperatur utover dagen i kombinasjon med nedbør som regn kan under mildværsgrensen resultere i naturlig utløste våte skred. Mest utsatt er de områder der det kommer mest nedbør. I høyfjellet vil vind og ny snø legge opp ferske fokksnøflak i leområder. Der det finnes kantkornlag i snødekket kan disse påvirkes og gi skred.
Det er nysnø over ca 700 moh i regionen. Mildværet sist helg høyt til fjells har påvirket snødekket opp til om lag 1200 moh. Ellers er terrenget vindpåvirket med lokale variasjoner i snøfordeling. Det er generelt mindre snø enn normalt i regionen. Lite snø under 700 moh, særlig i vestlige deler.
Det finnes kantkornlag ved bakken.
Observasjoner torsdag fra vest for Saudafjorden sier at det i vindbeskyttede områder er 10-30 cm ubunden snø tilgjengelig.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind., endring til frisk bris fra sør om kvelden.
-13 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om kvelden.
Klarvær.
Tilskyende om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest.
-8 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snø

28.12.2019 kl. 18:57

1321 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

ObsID: 204628

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snø

28.12.2019 kl. 18:57

1321 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

ObsID: 204631

Hardanger / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

28.12.2019 kl. 10:52

997 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). For Pepparsteinen er vindretning ugunsting, men det er lite vind så vindtransport blir liten. Meir ugunstig i morgon. Men mildvær kan gi utfordring. FV362, gunstig vind, temp økning kan gi utfordrig. . EV134 Vågsli - Baklia er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Økende skredfare ved Pepparsteinen. pga vindretning og meir snø oppe på svaet over vegen. Usikker på om nedbør kjem som snø eller regn. .

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev134 Vågsli - Baklia, Ingen aktivitet observert

ObsID: 204571

Hardanger / Kvinnherad

Snø

27.12.2019 kl. 11:38

680 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot Melderskin (1426 moh). Generelt tynt snødekke på høgda eg oppheldt meg.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 3 m/s fra S ↑ 30% skyer Det varsla vêrskiftet er på gang - trekker inn frå havet. Noko mildare drag i lufta.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 600 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Lite snø på denne høgda. Sjå obs frå i går for nærare skildring av snødekke, regionen sett under eitt.

ObsID: 204426

Hardanger / SAUDA

Snø

26.12.2019 kl. 15:09

940 moh

HelgeSvandal@frivillig (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HelgeSvandal@frivillig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Varslet faregrad er for høy I fjellsida her er det 20cm laus tørrsnø på omdanna snø (pga mildværet forrige helg) . Skredfaren her vurderes derfor som liten.

Vær

Ikke nedbør

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 204328

Hardanger / Ullensvang

Snø

26.12.2019 kl. 13:23

1242 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Søraustleg helling. Tydeleg vindpåvirka.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Mot "Saudasvingen". Austvendte brattsider.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Bruddflate beståande av delvis nedbrutte nedbørspartikler @16 cm. Relativt tjukt lag 8-10 cm.
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Bruddflata mot resterande søyle. Reint og fint brudd @16 cm.
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Krystaller frå laget som gjekk i brudd @16cm.
Bilde Av Tester
Bilde 9 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Delvis nedbrutt nysnø frå brudd @43 cm.

Notater

Kjem fleire notater seinare.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

CTM12@43cmQ2 Middels Går i brudd i overgang mellom nedføyka nysnø og lag av vindtransportert snø.

CTE10@16cmQ1 Dårlig Relativt tjukt nedføyka nysnølag som går i brudd. Ein liten refleksjon: Mogleg at dette laget er tynnare andre plasser i terrenget pga vinden har jobba forskjellig og at det her ligg oppå mildvêrskaren. Det kan difor ha større potens andre plasser.

Skredfarevurdering

2 Moderat Ver obs der det ligg nye fokksnøflak. Disse er mogleg å løyse ut ved vekta av ein skiløpar. Ver ekstra obs i overgangen på kulformasjoner/konvekser og til underliggende heng. Typiske teikn å sjå etter er flak som sprekker opp rundt skia dine. Det er ingen stor endring i vêret til i morgon, fredag, så skredfarevurderinga er rimeleg for den dagen også. Frå fredag kveld/laurdag av er det venta mykje nedbør i kombinasjon med sterk vind, samt noko høgare temperaturar. Dette vil føre til danning av nye fokksnøflak. Temperaturen som er meldt skal i utgangspunktet ikkje føre til den store auke i faregrad då det e meldt om lag 0-1 plussgrad på ca 7-800 moh, men om det vert mildare vil det potensielt verte stor snøskredfare. Mesteparten av den lagdelte snøen ligg over denne høgda - 7-800 moh. Varslet faregrad er riktig Kan godt føye til vestleg til austlig sektor for skredproblem. Eg er usikker på i kor stor grad varsla skredproblem er i dei andre sektorene då eg var i vestleg-austleg sektor i dag.

Vær

Ikke nedbør -4 °C 1 m/s Klarvêr.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 600 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Vindpakket myk Tørr Eg oppheldt meg frå vestleg til austleg sektor i dag og snødekket ber preg av at det har vore vind. Over skoggrensa ligg det fokksnø av varierande hardhet og mengde. Det er lommer av ubunden snø, samt enkelte stader er mildvêrskaren framme. Det er samanhengane snødekke frå ca. 600 moh og oppover. Denne grensa ligg høgare i ytre del av regionen. Tidlegare har eg registrert eldre lag av kantkorn mot bakken, men eg såg ikkje dette i dag, men det er ingen grunn til at det skal ha forsvunne med omsyn til vêret som har vore den siste tida.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 800 moh Litt usikker på utbreiing av skredproblemet, men registrerer det i dei himmelretningene eg oppholdt meg i dag og der eg såg nye fokksnøflak.

Skredaktivitet

Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Lett å løse ut Noen bratte heng Eg såg også eit lite flak som var løyst ut av skiløpar i skianlegget. Typisk konveks. Skiløpar kutta henget (5 meter høgt) og fokksnøflaket løyste ut og samla seg i botn. Ein god indikasjon på at skredproblemet er potent.

26. des. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V Enkelte tørre laussnøskred i bratte heng/sider. Observerte det i vestleg til austlig sektor, men typisk slike som går når det er nok snø tilgjengeleg til å løsne ut.

Snøprofil

16 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 8 cm F DF 2 mm/0 mm D, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 14 cm 1F DF 2 mm/0 mm M, 30 cm P RG 1 mm/0 mm M, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 37 cm P MF 3 mm/0 mm M -6 °C @ 0 cm, -5,5 °C @ 10 cm, -4,4 °C @ 20 cm, -3,1 °C @ 30 cm, -2,4 °C @ 40 cm, -1,9 °C @ 50 cm, -1,7 °C @ 60 cm, -1,2 °C @ 80 cm, -1,1 °C @ 100 cm, -0,7 °C @ 114 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 204321

Hardanger / SAUDA

Snø

26.12.2019 kl. 13:15

815 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Skredaktivitet

26. des. 12-18 (+01:00) Tørre løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NØ 20 cm løs nysnø i området rundt Sauda skisenter. Ligger oppå hard og stabil base.

ObsID: 204316

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org