Snøskredvarsel for Hardanger mandag 16.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold i høyden. Nysnøflak over mildværsgrensen kan være ustabile. Vedvarende svake lag i snødekket kan påvirkes der snødekket er tynt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fortsatt litt vind og nysnø vil kunne danne ustabile nysnøflak på utsatte plasser som inn mot renner, bak rygger ol. Det vil her være mulig for en skiløper å løse ut skred opp til str 2. I de høyeste områdene bør man være oppmerksom på svakt lag av kantkorn i forbindelse med tynt snødekke.
I lavlandet er snødekket i stor grad påvirket av varme og fuktighet. I høyden har det vært tidvis svært kraftig vind slik at snøen ligger ujevnt fordelt i terrenget. Rygger og konvekser er mange steder avblåst ned til hard skare og det kan ligge mye snø av varierende fasthet i leformasjoner.
Lørdag det observert vedvarende svakt lag av kantkorn langs bakken på 1100 moh. Tidligere beskrevet svakt lag av kantkorn ved bakken har vært utsatt for varme og fuktighet siste uken og det er grunn til å anta at dette er ødelagt opp til 1000 moh.
Observatør meldte lørdag om et generelt vindherjet snødekke i høyden med flakdannelser av varierende hardhet og størrelse.
7 mm i døgnet, opp mot 14 mm i mest utsatt område.
Bris fra øst.
-9 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til søndag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til bris fra sørvest om formiddagen.
-11 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om kvelden.
Skyet.
Tilskyende utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / SAUDA

Snø

16.12.2019 kl. 12:17

932 moh

HelgeSvandal@frivillig (*)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  HelgeSvandal@frivillig

Faretegn

Stort snøfall Område: På dette stedet

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mykje snø i lesidene i nord . Avblåst på rygger.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

16. des. 18-24 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NØ

ObsID: 202251

Hardanger / SAUDA

Snø

16.12.2019 kl. 11:30

446 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Kram snø fra 200moh, men gradvis tørrere oppover mot 400moh. Antakeligvis tørt ved tregrensa og høyere.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Saudafjorden og nede i tåka, og topper på 12-1500moh lengst vekk i bildet.

Snødekke

Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig

ObsID: 202276

Hardanger / Rosendal

Snø

16.12.2019 kl. 09:49

92 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Mot Andersfjell. Det byrjar å verte ein del snø over ca 800 moh. Denne grensa ligg noko lågare jo lenger inn i dalane og inn i regionen ein kjem.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Frå Myrdalsvatnet mot Gygrastolen (t.v.) og Nipeskar (t.h.).
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Frå Myrdalsvatnet og mot Melderskin sine vestvendte sider.

Vær

Ikke nedbør 5 °C 2 m/s fra SØ ↖ 75% skyer Om lag 0 grader på 600 moh.

Skredfarevurdering

2 Moderat Ingen radikale endringar frå i helga og til i dag. Skredfaren er primært knytt til nedføyka svakt lag med nysnø. Dette vil ha stabilisert seg enda meir frå i helga og til i dag. Ein skal vere obs på kantkorn ved bakken over ca 1100 moh og spesielt der snødekket er tynt. Snødekket vil fortsette å stabilisere seg med vêret som er meldt. Det er meldt meir snø og om det skulle verte meir vind vil ein få forsterka "nedføyka nysnø" som skredproblem. Per no er det ikkje meldt spesielt med vind i regionen. Varslet faregrad er riktig Eg vil anta at det ikkje er radikale endringar frå i går til i dag mtp farevurderinga, men eg har ikkje vore ute i felt i dag, måndag.

Snødekke

Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 600 moh Det byrjar å verte ein del snø over om lag 800 moh. Det har kome ca 10-20 cm nysnø i fjellet i natt.

ObsID: 202203

Hardanger / Ullensvang

Snø

14.12.2019 kl. 13:14

1095 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 7 Av:  Notater Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Kantkorn/beger ved bakken.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Kantkorn som ligg mot bakken.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Korna dryssa ut når eg strauk votten mot det.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Mot nord-aust.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 5 m/s fra Ø ← 100% skyer Det har blåst kraftig frå sør-aust/aust gjennom gårsdagen, i natt og delvis i morgontimane i dag. Vinden har løya noko utover føremiddagen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Primærproblem er knytt til nedføyka svakt lag av nysnø. Det har vore pålagring i nord-nordvestlege heng i går, i natt og i dag tidleg, så nye fokksnøflak har nok danna seg i disse himmelretningene. Eldre flak av fokksnø har nok stabilisert seg relativt bra. Det er elles verdt å merke seg at det er kantkorn ved bakken på ca 1000-1100 moh og oppover. Det er tendensar til overliggende skare, samt vindpakka sjikt som vil beskytte dette laget, men ver obs der snødekket er tynnare. Det foregår framleis vindtransport i fjellet, men noko mindre enn det siste døgeret. Eg vil anta at det vil vere fare for nye flak av fokksnø i vest til nordvestlige leformasjoner trass i at det byrjar nok å verte relativt vindpakka. Dette vil stabilisere seg dei neste dagane då det er meldt mindre vind. Varslet faregrad er riktig

Notater

Kantkorn ved bakken over 1100 moh. Full obs kjem i kveld.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Varierande kor vinden tek. Sterkare vind i morgontimane. Det har roa seg utover dagen.

Tester

ECTP18@54cmQ2 Middels Går i brudd i kantkorn/beger ved bakken. Overliggende fokksnø går ikkje i brudd ved test.

Snødekke

70 cm totalt Moderat snøfokk Vindpakket hard Tørr I går og antakeligvis i natt var det kraftig snøfokk. Vurderer det som moderat no. Overflata er frå vindpakka hard til mjuk/hard. Det er også varierande kor mykje snø det er i terrenget; 40-80 cm. Snødekket er godt herja av vinden.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter 2 - Middels N, V, NV over 700 moh Eg finner nedføyka nysnø, samt sjiktoverganger i fokksnøen, men får det ikkje til å gå i brudd ved ECT. Går i brudd ved at eg bryter blokka ut med spaden.

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh Eg vil anta at det finnes i dei fleste himmelretningar over ca 1100 moh. Mogleg den grensa går høgare i ytre del av regionen.

Snøprofil

26 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 15 cm 1F-P MF 0 mm/0 mm D-M Tendenserar til ein del is i dette laget. , 5 cm F-4F DH 0 mm/1 mm D Skarelag -3,5 °C @ 0 cm, -4,2 °C @ 10 cm, -3,7 °C @ 20 cm, -3,2 °C @ 30 cm, -2,2 °C @ 40 cm, -1,5 °C @ 45 cm, -0,8 °C @ 57 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 202055

Hardanger / SAUDA

Snø

13.12.2019 kl. 10:12

1044 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Vardanuten i venstre bildekant, Kufonndalen midt i.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Ravnafjell

Vær

Ikke nedbør fra Ø ← 100% skyer På både Vardanuten og Ravnafjell ses det tydelig snøfokk rundt topper og rygger. Ser fra avstand ut som det er vind med østlig retning. Ikke helt presist å anslå gjennom kikkert, men sånn cirka...

ObsID: 201888

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org