Snøskredvarsel for Hardanger fredag 13.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Det ligger fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettest å løse ut der fokksnøflakene er tynne eller myke.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Dreiende vindretning vil kunne gi noen nye fokksnøflak i nye leheng, fortrinnsvis mot N-NV-V. Ferske flak vil kunne legge seg over svake lag av løsere snø og gi ustabilitet. Det vil også mange steder finnes større og mindre fokksnøflak fra de siste dagne som noen steder kan påvirkes av skiløpere. Det er usikkerhet rundt tilstedeværelsen av vedvarende svake lag, men det kan være grunn til å være oppmerksom på dette, spesielt på tynt snødekke i høyden.
I lavlandet er snødekket i stor grad påvirket av varme og fuktighet. I høyden har det vært tidvis svært kraftig vind slik at snøen ligger ujevnt fordelt i terrenget. Rygger og konvekser er mange steder avblåst ned til hard skare og det kan ligge mye snø av variernde fasthet i leformasjoner.
Det finnes et svakt lag av kantkorn ved bakken, men det er usikkert hvilke egenskaper dette laget har etter det kraftige mildværet som har vært.
Observatør meldte torsdag om nysnøgrense på 500 moh og 15 cm siste døgn.
6 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sør., endring til liten kuling fra sør om formiddagen.
-8 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh natt til torsdag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-10 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / SAUDA

Snø

13.12.2019 kl. 10:12

1044 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Vardanuten i venstre bildekant, Kufonndalen midt i.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Ravnafjell

Vær

Ikke nedbør fra Ø ← 100% skyer På både Vardanuten og Ravnafjell ses det tydelig snøfokk rundt topper og rygger. Ser fra avstand ut som det er vind med østlig retning. Ikke helt presist å anslå gjennom kikkert, men sånn cirka...

ObsID: 201888

Hardanger / Rosendal

Snø

12.12.2019 kl. 15:22

92 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Snødekke

Moderat snøfokk Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 500 moh Angåande kantkorn ved bakken; Eg grov ein profil og utførte stab.test på ca 1000 moh, men her var kantkornet brutt ned av mildvêret. På grunn av tidspress fekk eg ikkje tid til å gjere store undersøkinga på 1100 moh, men ein kjapp profil avdekka kantkorn ved bakken her. Sjå obs frå førre laurdag, 7.12.19. Eg rakk ikkje store studien, beklaglegvis. Eg skal ut i same område fyrstkomande laurdag og kan sei meir om det då.

Vær

Regn 4,8 °C 7 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Nysnøgrense på om lag 500 moh. Varierande vindhastighet; 14 m/s i dag tidleg, men om lag 5 m/s no klokka 15.33. Lufttemperatur på 700 moh er -1,3.

ObsID: 201844

Hardanger / SAUDA

Snø

12.12.2019 kl. 12:55

901 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde fra gravestedet.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Nordvendt side.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde tatt 100 meter lavere enn observasjonspunktet. Terrenget begynner å jevnes ut.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Sprøhagl som triller på spaden.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 6 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Kommentar:  Vindformer, ser oppover mot Ravnafjell.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Søyle som kollapset dypt på CT. I kollapsen sklei ei øvre blokk av i sjiktet i fokksnøen der sprøhaglet finnes.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø over 700 moh Det kom et dryss med sprøhagl som ligger mellom 10 og 30 cm dypt der fokksnøen har lagt seg over. Finner dette igjen på litt ulike steder, og det gir respons og et relativt glatt brudd mot underliggende snø. Kortsiktig problem, med usikker på om det gir små eller middels store skred.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Det har kommet en del snø siste dager i denne høyden. Også i dag. Dominerende vindretning SV, slik at N-NØ-Ø-vendte sider har samlet mest snø.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Vindpakket myk Tørr Vekslende snøoverflate generelt. Fra vindpakket myk i store områder, med innslag av bærende mildværsskare over rygger og oppstikkende terrengformer. Snødybde svært variabel. Mulig å stikke hele søkestanga til bunns i leheng, mens det bare er halvmeteren på de mest vinderoderte stedene.

Vær

Snø -1,3 °C 5 m/s fra SV ↗ 100% skyer Veldig skiftende vær, med dårlig sikt og en del nedbør/snøbyger i observasjonstiden.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har vært mye mildvær, spesielt under 1000 moh. Snødekket er godt preget av dette. Nedre del av snødekket består primært av smelteformer med innslag av skare. Øvre del av snødekket er vindtransportert nysnø - fokksnø. Fokksnøen har nok lagt seg over skarelaget på mildvær og sånn sett fått god binding mot underlaget. Det virker som om sjikt i fokksnøen er det mest potente problemet i øyeblikket. Kantkort synes ikke å være til stede i den høyden jeg var i dag. Man må nok over 1000 moh for at disse skal ha "overlevd", men det blir litt spekulasjoner. Jeg tenker at kommende dager, og uka framover vil gi noen nysnø i fjellet, men ikke store mengder. Temperaturen vil også være av en sånn art at det virker stabiliserende på fokksnøproblemet. Det virker ikke som om det blir noe særlig kulde som kan drive frem kantkort helt med det første. Det finnes godt med fukt i snødekket, så det er klart at kantingsprosessen er verdt å følge med på i høyden. Varslet faregrad er for høy Kanskje en svak treer er riktig for dagen i dag. Drister meg til å antyde en noe synkende faregrad for morgendagen.

Notater

Ved. svakt lag, kantkorn ved bakken, så er det vanskelig å si om dette bør ut. I vår del av regionen er det lite ferdsel over 1000 moh så tidlig på vinteren, slik at relevansen i varselet er begrenset. Om man kan ta det med som en note i teksten i stedet, så er kanskje det en måte å fjerne det som skredproblem men likevel beholde det som et obs for de som måtte ferdes høyere opp?

Tester

ECTX Hadde forventet en kollaps her også, skar av blokka med tau i bakkant, så det er mulig den hadde noe bedre støtte. Likevel var jeg litt overrasket over at det ikke kom noe som helst brudd i denne testen. Det kan indikere at det som kollapset på CT har liten brudd- og forplantningsevne når arealet er større.

CTM11@90cmQ3 Middels To CT-tester ga samme resultat. Brudd i løsere smelteformer under andre skarelag. Men antar at egenvekta fra søyla bidrar til kollapsen, og at det som skiløper skal noe til å trigge dette laget. Det ligger også skjult under bærende skarelag.

Snøprofil

29,5 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 0,5 cm F-4F PPgp 1 mm/0 mm D Ligger en del sprøhagl under siste nysnø. Kom trolig sammen med lyn og uvær sent i går kveld. Overliggende flak sklir stedvis ganske lett ut på disse sprøhaglene og kan gi lokalt mer ustabile forhold i et kort perspektiv., 30 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 0,5 cm K IF 0 mm/0 mm, 30 cm 1F MFpc 1 mm/0 mm M, 0,5 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 15 cm 4F/1F- MFcl 1 mm/1 mm M Fikk kollaps øverst i dette laget, under skare, på CT., 0,5 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 30 cm 1F/4F MF 1 mm/1 mm Mulig noe svakt FCxr helt i bunn, men det var grove, løst bundede smelteformer ned mot bakken. Ikke tydelig spor etter kant her. -2 °C @ 0 cm, -1,5 °C @ 10 cm, -1,1 °C @ 20 cm, -0,8 °C @ 30 cm, -0,6 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 120 cm, 0 °C @ 140 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 201833

Hardanger / SAUDA

Snø

10.12.2019 kl. 12:34

697 moh

HelgeSvandal@frivillig (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  HelgeSvandal@frivillig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Skare

Vær

Ikke nedbør -1 °C Aukandes vind frå søraust

ObsID: 201476

Hardanger / Ullensvang

Snø

10.12.2019 kl. 09:57

1065 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Vær

ObsID: 201442

Hardanger / Ullensvang

Snø

10.12.2019 kl. 09:54

1065 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Snødekke

ObsID: 201440

Hardanger / Ullensvang

Snø

10.12.2019 kl. 09:37

1164 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde tatt fra lufta mot Søre Tinden 1564moh (NB, litt sør for registrert observasjonspunkt) for å vise litt snøfordelingen i terrenget. Ikke veldig mye snø enda, og den som ligger er svært vindpåvirket.

Vær

ObsID: 201441

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org