Snøskredvarsel for Hardanger onsdag 04.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Snødekket er fremdeles vått og ustabilt. Unngå potensielle løsneområder og utløpsområder for skred. Det kan finnes lommer av fersk fokksnø høgt til fjells.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mildvær og regn gir fortsatt våte skredproblem. Tynt snødekke gjør at det fortsatt er få heng som har nok snø til at det kan gå middels store skred. Disse kan løsne naturlig og helt nede ved bakken. Mindre løssnøskred kan løses ut i de fleste heng som har snø. Rundt de høyeste fjellområdene der det kommer mest nedbør kan det i leområder samle seg flak av fersk fokksnø. Det forventes at disse binder seg godt til underlaget, men en kan løse ut skred her. Størrelsen vil være avhengig av snømengde.
Snøoverflaten er preget av fuktighet helt opp til de høyeste toppene. Det er generelt lite snø i regionen. Sammenhengende skiføre finnes over ca 800 moh og det er betydelig mindre snø enn normalt. Vind fra V-NV før mildværet, har flyttet mest snø over i østvendte heng.
Det finnes kantkorn ved bakken, men det er begrenset med snø over.
15 - 20 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra vest om formiddagen.
-4 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til stiv kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-3 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Stort sett opphold først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

04.12.2019 kl. 10:48

997 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev134 Vågsli - Baklia,

ObsID: 200577

Hardanger / Rosendal

Snø

02.12.2019 kl. 11:44

92 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Vær

Ikke nedbør 3 °C 0,5 m/s fra N ↓ 95% skyer Registrerer at det er -2,8 grader på om lag 700 moh. Same stad er det 1 m/s frå nord.

Skredfarevurdering

Det ligg ein del tørrsnø tilgjengeleg for vindtransport om vinden aukar. Usikker på kor mykje snø som er tilgjengeleg, men anslagsvis mellom 10-30 cm ubunden snø. Mogleg ein del variasjon i regionen. Eg har ikkje nok sikre observasjoner til å gi ei fornuftig vurdering av skredfaren per i dag, men dagens varsel oppfattes fornuftig mtp det eg har observert og det eg har registrert forut for start på varslingssesongen. Jo lenger inn i regionen ein kjem og jo høgare til fjells jo meir aktuelt er nok problemet.

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 200 moh Det har falle ein del snø siste par døger. Anslagsvis mellom 10-30 cm, men eg har ikkje sikre obs på dette. Denne antar eg er tørr pga temperaturen som har vore siste par dagar. Det er tynt snødekke opptil om lag 900-1000 moh. Aukande djupne over dette høgdeinterval, men ikkje spesielt store mengder. Eg vil tru at lenger inn i regionen og høgare til fjells er det meir snø. Registrerer at i Røldal er det falle ein del snø, men på webkamera til skisenteret er det framleis mykje stein som stikker fram.

Notater

Eg er framleis utslått med influensa så får ikkje gjort ein fornuftig obstur før tidlegast litt uti veka. Planlagt obstur til Røldal neste helg.

ObsID: 200237

Hardanger / Sauda / Hardanger

Snø

01.12.2019 kl. 10:46

964 moh

Olaf Årthun. (**)

Vær

Snø -6 °C 5 m/s 80% skyer

Snødekke

45 cm totalt Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 200501

Hardanger / Rosendal

Snø

01.12.2019 kl. 10:10

92 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Vær

Yr 3 °C 0 m/s fra N ↓ 100% skyer Det har vore ein del nedbør i natt og i morgontimane, sundag. Snøgrense på om lag 2-300 moh. Registrer at det er -1 grad på om lag 700 moh der det også er 1,4 m/s frå N.

ObsID: 200077

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org