Snøskredvarsel for Hardanger tirsdag 03.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Våte flak- eller løssnøskred kan forekomme. Faren opprettholdes så lenge det regner. Vær varsom i løsneområder og utløpsområder for skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Omslag til kraftig mildvær og mye regn gir våte skredproblem. Tynt snødekke gjør at det fortsatt er få heng som har nok snø til at det kan gå middels store skred. Disse kan løsne naturlig og helt nede ved bakken. Mindre løssnøskred kan løses ut i de fleste heng som har snø.
Snødekket i regionen er tynt og preget av en tørr og kald november. Overflaten varierer fra hard fokksnø/skare til lommer med løs ubunden snø. Sammenhengende skiføre finnes over ca 800 moh og det er betydelig mindre snø enn normalt. Vind fra V-NV de siste dagene har flyttet mest snø over i heng mot Ø.
Noen steder kan rim ha føyket ned de siste dagene. Det finnes også kantkorn ved bakken, men det er begrenset med snø over.
Det ble løst ut str.2 skred ved Ulvik lørdag
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til frisk bris fra sørvest om kvelden.
-11 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 - 20 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra vest om formiddagen.
-4 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Rosendal

Snø

02.12.2019 kl. 11:44

92 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Skredfarevurdering

Det ligg ein del tørrsnø tilgjengeleg for vindtransport om vinden aukar. Usikker på kor mykje snø som er tilgjengeleg, men anslagsvis mellom 10-30 cm ubunden snø. Mogleg ein del variasjon i regionen. Eg har ikkje nok sikre observasjoner til å gi ei fornuftig vurdering av skredfaren per i dag, men dagens varsel oppfattes fornuftig mtp det eg har observert og det eg har registrert forut for start på varslingssesongen. Jo lenger inn i regionen ein kjem og jo høgare til fjells jo meir aktuelt er nok problemet.

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 200 moh Det har falle ein del snø siste par døger. Anslagsvis mellom 10-30 cm, men eg har ikkje sikre obs på dette. Denne antar eg er tørr pga temperaturen som har vore siste par dagar. Det er tynt snødekke opptil om lag 900-1000 moh. Aukande djupne over dette høgdeinterval, men ikkje spesielt store mengder. Eg vil tru at lenger inn i regionen og høgare til fjells er det meir snø. Registrerer at i Røldal er det falle ein del snø, men på webkamera til skisenteret er det framleis mykje stein som stikker fram.

Vær

Ikke nedbør 3 °C 0,5 m/s fra N ↓ 95% skyer Registrerer at det er -2,8 grader på om lag 700 moh. Same stad er det 1 m/s frå nord.

Notater

Eg er framleis utslått med influensa så får ikkje gjort ein fornuftig obstur før tidlegast litt uti veka. Planlagt obstur til Røldal neste helg.

ObsID: 200237

Hardanger / Sauda / Hardanger

Snø

01.12.2019 kl. 10:46

964 moh

Olaf Årthun. (**)

Snødekke

45 cm totalt Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm)

Vær

Snø -6 °C 5 m/s 80% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 200501

Hardanger / Rosendal

Snø

01.12.2019 kl. 10:10

92 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Vær

Yr 3 °C 0 m/s fra N ↓ 100% skyer Det har vore ein del nedbør i natt og i morgontimane, sundag. Snøgrense på om lag 2-300 moh. Registrer at det er -1 grad på om lag 700 moh der det også er 1,4 m/s frå N.

ObsID: 200077

Hardanger / Rosendal

Snø

30.11.2019 kl. 11:13

92 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Fjellet i midten av biletet er 1307 moh. Lite snø å finne.

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 800 moh. Snøgrense på 800 moh For ytre del av regionen er det lite snø før ein når om lag 1000 moh. Frå 1000 moh og opp til om lag 1200 moh er det litt meir, men generelt relativt tynt snødekke - aukar med høgda. Mogleg det litt meir snø i leformasjoner. Det er tilsynelatande meir snø i indre del av regionen (Røldal), og nysnøgrensa ligg lågare her, men ein må framleis relativt høgt opp for å finne tilstrekkeleg med snø for at det skal utgjere ein fare. Eg observerte mykje rim for nokre veker sidan (ned til ca 700 moh), men om denne har blåst vekk eller snøa ned i høgda veit eg ikkje per no. For ytre del av regionen så smelta det truleg vekk - iallfall opp til om lag 1000 moh.

Vær

Ikke nedbør 3,4 °C 1 m/s fra N ↓ Registrerer -2,5 grader på vêrstasjon på ca 700 moh. 3,1 m/s frå N.

Notater

Pga sjukdom kjem eg meg truleg ikkje ut i felt før på måndag, 02. desember. Sjå ellers obs frå tilgrensande regionar for relevante obs.

ObsID: 199967

Hardanger / Odda / Hardanger

Snø

30.11.2019 kl. 11:00

1253 moh

LNswat (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LNswat
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LNswat
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  LNswat
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  LNswat
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  LNswat
Bilde Av Notater
Bilde 6 av 7 Av:  Notater Opphavsrett:  LNswat
Bilde Av Notater
Bilde 7 av 7 Av:  Notater Opphavsrett:  LNswat

Tester

ECTP16@7cmQ3 God

ECTP12@8cmQ2 God

ECTP4@4cmQ2 Middels

ECTP8@10cmQ2 Middels

ECTP6@10cmQ1 Dårlig

ECTP12@13cmQ1 Dårlig

Snødekke

100 cm totalt Kraftig snøfokk 5 cm nysnø Rim på mykt underlag Veldig variert. Fra skaret til 40cm vindtransportert løssnø.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Problematikken er overalt hvor det befinner seg større mengder vindtransportert snø.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 10 m/s fra V → 20% skyer

Notater

Generelt varierende forhold. På teststedet var det større mengder vindtransportert snø. Ca 5 cm nysnø på toppen. Øverste lager blir lett påvirket.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snøprofil

6 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 199992

Hardanger / Ulvik

Snø

30.11.2019 kl. 10:49

1318 moh

Martin Sann (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Martin Sann
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Martin Sann
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Martin Sann
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Martin Sann

Skredhendelse

30. nov 10:50 Tørt flakskred 3 - Store Personutløst NØ-vendt Skredet startet på 1325 moh og sluttet på 1325 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 70 cm høy og 25 m bred bruddkant Leområder Forholdsvis stort skred utløst av person på fjellski. Terreng var tilsynelatende jevnt, men vi gikk ut mot vindtransportert snø som løste ut ved belastning fra fremste person. Ingen personer ble med i skredet. Mye vind over natten hadde trolig transportert og fokket en skavl.

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk 20 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut Ukjent

Vær

Yr -8 °C 8 m/s fra NV ↘ Mye vind over natten

ObsID: 200046

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org