Snøskredvarsel for Hardanger fredag 29.11.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / SAUDA

Snø

29.11.2019 kl. 12:23

1019 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Underside av blokka. Rufsete brudd i kantkorn.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 11 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Kollaps i fuktige kantkorn i bunn av søyle. Tilsynelatende god binding mot bakken.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 6 av 11 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Tykkere fokksnøflak noe lavere enn testgropa. Varierer fra 1-10 cm tykkelse, men oppå løsere underlag.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 7 av 11 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Kommentar:  Tatt mot vest, hengretning NØ og Ø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Lagdeling og ulik hardhet. Tynt fokksnølag i toppen, ref profil.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Testgrop. Selektivt valg av lokasjon ift skredproblem.
Bilde Av Vær
Bilde 10 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Løs snø tilgjengelig for transport dersom mer vind i helga.
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Ikke mye snø enda, og stor variasjon i tykkelse på snødekket.

Skredfarevurdering

2 Moderat Primærproblem per nå virker å være fokksnøflak over tykkere lag nysnø/relativt ubunden snø. Flakene finnes i det jeg vil definere som isolerte heng og soner. Vinden har tatt kraftigere der terrenget har aksellerert vinden, og der observerte jeg også tykkere fokksnøflak som løsnet lett ved belastning (håndtest). I høyden var vinden roligere, så det varierte fra moderat snøfokk i mellomhøyde til liten og ikke snøfokk høyere opp. Vindstyrke antatt fra 2-5 m/s. Værmeldingen for Sauda skisenter og området viser kuldegrader gjennom helga og fortsatt en del vind fra nordvest. Det finnes fremdeles snø som kan flyttes på over 800 moh, noe som kan forsterke tilstedeværelsen av fokksnø. Stabiliseringen i snødekket vil skje gradvis, men trolig først uti neste uke når en mildere værtype er ventet. Da kan det også en del mer snø i høyfjellet, noe som vil få vinteren mer "i gang".

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Ukjent over 1000 moh Loggfører kort det som oppfattes som noen reverserte kantkorn nede ved bakken. De gir kjapt utslag/kollaps på CT, men har en formening om at forplantningsevnen er svært begrenset da mildværet har tatt brodden av problemet for en stund. Kulde i helgen kan sette gang på kantingen igjen da det er tynt snødekke og fukt til stede. Verd å følge med på.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ over 900 moh Tykkere lag fokksnø lavere og bak terrengformer der vinden har tatt hardere. Veldig variabel tykkelse på fokksnø. 1-10 cm i observasjonsområdet.

Snødekke

40 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 600 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Overflaten varierer mellom erodert/hard overflate/ - antas å være nedpå gammel smelteskare, til myk lett bundet snø som kan transporteres, til blyanthard fokksnø.

Tester

CTE4@40cmQ3 Middels Rundede kantkorn mot bakken som kollapser tidlig i ct test, men oppfattes likevel ikke kritisk per i dag.

CTE1@1cmQ2 Dårlig Tynt lag fokksnø over nysnø. Bryter lett og jevnt (men ikke glatt) i leheng som dette.

Vær

Ikke nedbør -4,5 °C 3 m/s fra NV ↘ 10% skyer Tilskyende utover dagen etter en klar og flott formiddag.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Det har vært en del vind fra vestlig-nordvestlig retning i observasjonsområdet. Mulig at vinden i observasjonsområdet noe preget av terrenget, og sånn sett ikke representerer riktig bilde for fjellområdene i Sauda som helhet. Østlig sektor anses likevel som mest utsatt som følge av siste døgns vind. Vindretning i høyden bekreftes av vindmåling på Elvershei i Røldal.

Notater

Snøprofil

1 cm P RG 0 mm/0 mm D, 20 cm F PP 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F DF 0 mm/0 mm D, 7 cm 4F MF 1 mm/0 mm M, 2 cm K MFcr 1 mm/0 mm M, 8 cm 4F FC 2 mm/0 mm M -6,1 °C @ 0 cm, -3,4 °C @ 10 cm, -1,6 °C @ 20 cm, -0,7 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 48 cm 1 test knyttet til snøprofilen Svært variabel tykkelse på snødekket i fjellet.

ObsID: 199904

Hardanger / SAUDA

Snø

29.11.2019 kl. 10:42

873 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Testheng n/nø vendt

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Leheng

ObsID: 199820

Hardanger / SAUDA

Snø

29.11.2019 kl. 09:58

705 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke v 600 moh. Økende oppover mot Vardanuten og Ravnafjell t.h.

Snødekke

ObsID: 199806

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org