Snøskredvarsel for Hardanger fredag 31.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Nysnø og vind har dannet nysnøflak i høyden.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnøflak i leområder forventes å stabilisere seg relativt raskt og skredfaren er avtagende. Vær likevel forsiktig i områder som har nylig vindtransportert snø, middels store skred kan løses ut av en enkelt skiløper. Det gamle snødekket tåler både regn og varme godt. Det er smelteomvandlet og har ingen ugunstig lagdeling. Skredvarslingen for sesongen 2018/2019 avsluttes 31.05. Vi takker for nå og minner om varslingsstart for neste sesong 01.12.2019.
Regionen har lite gjenværende vintersnø og denne er smelteomvandlet og drenerer smeltevann godt. I øst- og nordvendte botner er det sammenhengende snødekke over 1300 moh. I sør og vestvendte områder er det lite eller ingen snø.
Natt til torsdag 30.05 ble det målt -3,5 grader ved Folgefonna skisenter 1390 moh.
15 mm i døgnet, opp mot 22 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest.
-4 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til bris fra vest om ettermiddagen.
-6 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org