Snøskredvarsel for Hardanger onsdag 29.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Vind og nysnø vil gi ustabile forhold i bratte heng. Unngå leområder hvor det samler seg fersk fokksnø, typisk bak rygger, i søkk og renneformasjoner.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nedbør i form av snø og liten kuling fra vest vil føre til dannelse av nysnøflak i østvendte leområder. Nysnøen vil legge seg over et gammelt snødekke som er hardt og glatt og skred opp til str. 2 vil være lett å løse ut. Det gamle snødekket tåler både regn og varme godt. Det er smelteomvandlet og har ingen ugunstig lagdeling.
Regionen har lite gjenværende vintersnø og denne er smelteomvandlet og drenerer smeltevann godt. I øst- og nordvendte botner er det sammenhengende snødekke over 1300 moh. I sør og vestvendte områder er det lite eller ingen snø.
Natt til tirsdag 28.05 ble det målt -5,5 grad ved Folgefonna skisenter 1390 moh.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-8 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
12 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest.
-8 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Nattefrost mange steder. Mest nedbør siste del av dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org