Snøskredvarsel for Hardanger torsdag 18.04.2019

2
Moderat
Publisert:

Ver varsom i bratte heng med mjuk våt snø. Hald avstand til skavlar og fjellsider med glidesprekkar.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stigande temperatur vil svekke bindingar i snødekket og tilskyiing vil hindre utstråling og nattefrost høgt i fjellet. Ein kan forvente fleire våte laussnøskred i alle himmelretningar, spesielt i sørvendte og bratte fjellsider. Glideskred kan førekomme på bratte og glatte fjellsider. Hald avstand om det er glidesprekkar. Ver merksam på faren for skavlbrot på toppar og ryggar.
Snøoverflata består i hovudsak av skare etter tidlegare mildvêr og påfølgjande tilfrysning, nokre stadar i kombinasjon med hard fokksnø. Skaren er for det meste hard og bærande, men enkelte stadar bryt ein igjenom. I solvendte sider tiner den utover dagen og vert mjukare. Over 1000 moh er det framleis mogleg å finne tørr fokksnø, då i mindre tynne ujamne flak.
Snøgrensa går på 5-800 moh, minst snø ved kysten og i bratte sørhellingar.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-7 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Nattefrost.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-4 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Lokal nattefrost. Skyet fra om formiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Hardanger / KVINNHERAD

Snø

18.04.2019 kl. 10:40

1089 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot sør
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Søraust.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Nord
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Aust
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Mot Bjørndalstindane - sett frå Øvre Myrdal. Framleis ein del snø å finne.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Skredfaren er primært knytt opp mot våte laussnøskred og faremomnta her under. Det er mange steiner som stikk opp. I tillegg er snødekket hardt i undersolte sider, så ver obs på utglidning. Ein får stor fart om ein kjem på gli, så skavejern/stegjern er å tilrå om ein oppholder seg i terreng med hardt snødekke. Det er same vêrtype i dag som siste veka. Mogleg mildare inn mot helga, så auka skredaktivitet knytt opp mot skredproblem er å forventa. Varslet faregrad er for høy Det var relativt kaldt i fjellet i dag i ytre del (Rosendal), så skredproblemet er framleis lokalisert mot sør og tilgrensande/overlappande eksposisjoner. Men når tempen auker er det rimeleg å anta at det kan verte aktuelt for alle himmelretningar. FG 2 er, etter mi vurdering der eg var i dag, litt for høg, men det kan forsvares dei neste dagane om vêret inntreff.

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 850 moh Skare Sjå min siste observasjon frå tidlegare i veka. Snødekket har same karakter som då. Hardt frå morgonen av, men mjukare utover dagen i solvendte sider. Det vert mjukast der sola får stå rett på. Snødekket består i stor grad av smelteomvandla snø.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små Ø, SØ, S, SV over 800 moh

Vær

Ikke nedbør 4 m/s fra SØ ↖ 10% skyer Stabilt vêr. Same vêrtype som siste veka. Tynt skylag i morgontimane, men letta utover føremiddagen. Litt vind på toppane.

Faretegn

Ferske skred Det gjekk ein del mindre våte laussnøskred utover dagen. Alle i sørlig sektor.

Notater

Av ein eller anna grunn så fekk eg ikkje sendt inn obs i føremiddag. Trudde eg hadde levert den rundt kl. 11, men såg at det ikkje var tilfelle. Varierande dekning og litt uoppmerksomhet frå mi side må nok ta skulda.

Skredaktivitet

Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ, S, SV. Over 900 moh Ein del mindre våte laussnøskred opp til str 1 observert. Som forventa. Temperaturen har ikkje fått jobba nok i vest-nord-nordaust til at det kan forventes å gå noko våte laussnøskred der enda. Mogleg opp mot helga.

Snøprofil

3 lagdelinger observert Mykje godt same profil som sist. Ingen stor endring der eg var i dag.

ObsID: 191780

Hardanger / SAUDA

Snø

17.04.2019 kl. 15:30

962 moh

Bjodybda (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  En flott dag i fjellet med sol fra skyfri himmel.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Bildet viser bruddflaten.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Ved å sette spaden bak etter stabilitetstesten å brekke så løsnet hele resten av blokken helt nede ved bunnen. Dette krevde endel kraft for å oppnå.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig Den største faren antas å være veldig bratte solvendte hellinger.

Tester

CTM12@27cmQ2 Middels Det gikk et brudd på slag 12 som var relativt ujevnt. Bruddet gikk mellom et mykere lag med et noe hardere skarelag under som vist i profilen. Testen ble utført i en sørøstlig helling som er mye eksponert for som disse dagene. Den siste uken har det vært relativt kaldt om nettene med nattefrost.

Vær

Ikke nedbør 6,6 °C 1 m/s fra NØ ↙ En fantastisk solskinnsdag nesten uten vind med klart blå himmel så langt øyet kunne se.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Noen små gamle løssnø skred i veldig bratte heng observert alle mer enn 24 timer gamle.

Snøprofil

4 lagdelinger observert 12 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 191607

Hardanger / SAUDA

Snø

17.04.2019 kl. 13:48

776 moh

FrodeWiersen@NRH (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FrodeWiersen@NRH Kommentar:  Råtten våt snø, mye småskred
ObsID: 191588

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snø

15.04.2019 kl. 12:25

408 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev134 Liamyrane - Kløvet,

ObsID: 191306

Hardanger / KVINNHERAD

Snø

15.04.2019 kl. 11:32

1084 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Snøprofil tatt i nord-austleg side på om lag 1100 meters høgde. Eg tok også ein profil i nordvendt side på om lag 950 meters høgde. Den hadde same lagdeling med lausare smelteformer mot bakken med knallhard is/skare over. Inge smelting i toppen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot sør. Melderskin midt i biletet. Toppen av Omnatind i venstre biletkant.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot søraust. Samanhengande skiføre frå Omnatind og ned i Øvre Myrdal. Vert flott sløsj-føre når sola varmar meir utover veka. Omnatind til høgre - Bjørndalstindane og Juklavasskruna til venstre (delvis i skuggen- nordvendt).
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot aust. Hestabotnpynten og Juklavasstinden frå venstre mot høgre.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Nipeskar. Nord-nordvest vendt side. Skiføre frå ca det skaret går ned mot Myrdalsvatnet. Knallhard skare heile vegen trass i at sola har stått på nokre timar i toppen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot nord-nordaust. Gygrastolen sjåast til høgre.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Skredfaren er primært forbunde med våte laussnøskred. Det er mange oppstikkande steinar, så konsekvensane kan verte store nok. Str 1 skred er å forventa. Vil holde seg stabilt, men varmare luft vil potensielt føre større skredaog mogleg i fleire overlappande eksposisjonar. Varslet faregrad er riktig Eg har ikkje observert kantkorn der eg har vore i dag - om lag 1100-1200 moh i NØ og N. Mogleg det kan finnes i indre del av regionen og/eller høgare oppe, men eg hsr ingen teikn på det per no.

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 850 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Skare Tørr Mest snø i NV-N-NØ sider. Betrakteleg mindre i sørvendte sider. Snødekket består i stor grad av smelteomvandla gjenfrosen snø/islag med litt lausare og fuktigare smelteformer mot bakken. Knallhard skare frå morgonen av, men øvste del mjuknar opp i austvendte og sørvendte sider. Noko lunde samanhengande skiføre frå om lag 850 moh, men særs varierande mtp eksposisjon. Snødekket har generelt gode bindinger, og eg finner ingen teikn til kantkorn i den høgda og eksposisjonane eg har oppholdt meg i dag. Våte laussnøskred som følgje av soloppvarming er faremomentet.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små Ø, SØ, S, SV over 800 moh

Vær

Ikke nedbør 3 °C 0 m/s Same vêrtype som siste veke. Antydning til å vere litt varmare i lufta. Kan føre til meir opptinning/tidlegare på dag i solvendte sider.

Faretegn

Ferske skred Observerte enkelte mindre våte laussnøskred. Vil anta at det vil gå fleire utover dagen når sola har fått stått på enda lenger. Primært i Ø og S vendte sider, men til dels i tilgrensande eksposisjoner også.

Notater

Redigere obsen når eg kjem heim, men det viktigaste er nemnt. Ikkje noko spesielt å føya til. Varsel stemmer med det eg har observert i dag i denne delen av regionen.

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV. Over 800 moh Observerte ein del mindre våte laussnøskred på returen. Vil anta at det er rimeleg å sei at det vil gå 10 eller fleire utover dagen. Har observert den same aktiviteten både fredag og laurdag i helga som var.

Snøprofil

3 lagdelinger observert 8 temperaturpunkter observert

ObsID: 191298
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.