Snøskredvarsel for Hardanger tirsdag 16.04.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Men vær oppmerksom på våt snø i solvendte brattheng. Høyt til fjells og i utsatt terreng er det mulig å påvirke enkelte fokksnøflak.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Klarvær gir solinnstråling og varme på dagtid og utstråling med lave temperaturer på nattestid. Snødekket vil stort sett være hardt og stabilt, særlig tidlig på dagen. Utover dagen vil overflaten bli mykere og litt våtere i solvendt terreng. Muligheten for å løse ut små våte løssnøskred øker litt. Det finnes små flak av fokksnø høyt til fjells. Under disse flakene kan det ha utviklet seg et svakt lag av kantkornet snø, særlig i skyggesider. Vær oppmerksom på store skavler ut fra flere rygger og topper!
Snøoverflaten består i hovedsak av skare etter tidligere mildvær og påfølgende tilfrysing. Noen steder er den hard og bærende, andre steder bryter den, og i solvendte sider tiner den litt utover dagen slik at snøen blir mykere. Det er mulig å finne tørr fokksnø over ca. 1000 moh. Den består av små, tynne flak, ofte med ujevn overflate.
Det har på Vestlandet vært observert kantkornutvikling høyt i snødekket de siste dagene pga. forholdsvis lave temperaturer særlig om natta. Dette finnes under overflateskare og under spredte fokksnøflak. Dette påvirker snøskredfaren i liten grad nå.
Det ble søndag og mandag rapportert om enkelte små løssnøskred i bratt solvendt terreng.
Mandag morgen var det sol og rolige vindforhold i regionen. Det er fortsatt nattefrost, selv om temperaturen har økt gradvis. Snøgrensa går ved 5-800 moh, minst snø ved kysten og i sørhellinger.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-12 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Klarvær.
Periodevis frisk bris utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra øst.
-10 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snø

15.04.2019 kl. 12:25

408 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev134 Liamyrane - Kløvet,

ObsID: 191306

Hardanger / KVINNHERAD

Snø

15.04.2019 kl. 11:32

1084 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Snøprofil tatt i nord-austleg side på om lag 1100 meters høgde. Eg tok også ein profil i nordvendt side på om lag 950 meters høgde. Den hadde same lagdeling med lausare smelteformer mot bakken med knallhard is/skare over. Inge smelting i toppen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot sør. Melderskin midt i biletet. Toppen av Omnatind i venstre biletkant.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot søraust. Samanhengande skiføre frå Omnatind og ned i Øvre Myrdal. Vert flott sløsj-føre når sola varmar meir utover veka. Omnatind til høgre - Bjørndalstindane og Juklavasskruna til venstre (delvis i skuggen- nordvendt).
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot aust. Hestabotnpynten og Juklavasstinden frå venstre mot høgre.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Nipeskar. Nord-nordvest vendt side. Skiføre frå ca det skaret går ned mot Myrdalsvatnet. Knallhard skare heile vegen trass i at sola har stått på nokre timar i toppen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot nord-nordaust. Gygrastolen sjåast til høgre.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 850 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Skare Tørr Mest snø i NV-N-NØ sider. Betrakteleg mindre i sørvendte sider. Snødekket består i stor grad av smelteomvandla gjenfrosen snø/islag med litt lausare og fuktigare smelteformer mot bakken. Knallhard skare frå morgonen av, men øvste del mjuknar opp i austvendte og sørvendte sider. Noko lunde samanhengande skiføre frå om lag 850 moh, men særs varierande mtp eksposisjon. Snødekket har generelt gode bindinger, og eg finner ingen teikn til kantkorn i den høgda og eksposisjonane eg har oppholdt meg i dag. Våte laussnøskred som følgje av soloppvarming er faremomentet.

Skredfarevurdering

1 Liten Skredfaren er primært forbunde med våte laussnøskred. Det er mange oppstikkande steinar, så konsekvensane kan verte store nok. Str 1 skred er å forventa. Vil holde seg stabilt, men varmare luft vil potensielt føre større skredaog mogleg i fleire overlappande eksposisjonar. Varslet faregrad er riktig Eg har ikkje observert kantkorn der eg har vore i dag - om lag 1100-1200 moh i NØ og N. Mogleg det kan finnes i indre del av regionen og/eller høgare oppe, men eg hsr ingen teikn på det per no.

Vær

Ikke nedbør 3 °C 0 m/s Same vêrtype som siste veke. Antydning til å vere litt varmare i lufta. Kan føre til meir opptinning/tidlegare på dag i solvendte sider.

Faretegn

Ferske skred Observerte enkelte mindre våte laussnøskred. Vil anta at det vil gå fleire utover dagen når sola har fått stått på enda lenger. Primært i Ø og S vendte sider, men til dels i tilgrensande eksposisjoner også.

Notater

Redigere obsen når eg kjem heim, men det viktigaste er nemnt. Ikkje noko spesielt å føya til. Varsel stemmer med det eg har observert i dag i denne delen av regionen.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små Ø, SØ, S, SV over 800 moh

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV. Over 800 moh Observerte ein del mindre våte laussnøskred på returen. Vil anta at det er rimeleg å sei at det vil gå 10 eller fleire utover dagen. Har observert den same aktiviteten både fredag og laurdag i helga som var.

Snøprofil

3 lagdelinger observert 8 temperaturpunkter observert

ObsID: 191298

Hardanger / Rosendal

Snø

14.04.2019 kl. 15:19

77 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 800 moh Skare Tørr Snødekket har tilsynelatande gode bindinger i alle heng, men i solvendte (S-SØ) heng er det fare for våte laussnøskred når sola har stått på lenge nok. Har observert ein del størrelse 1 skred i disse eksposisjonane. Det ligger noko lunde samanhengande skiføre frå ca 900 moh og oppover, men det er ein del variasjoner i regionen. Det er mest snø i NØ-N-NV sider. Mildvêret som har prega vinteren i syklusar har ført til ein solid base av samanfrosne smelteformer. Eg har vore ute på tur dei to siste dagane, høvesvis til Omnatind og Ingahogg i Hardanger og det har vore knallhard skare frå 7-800 moh og opp til 1300 moh. Det mjuknar som nemnt opp i solvendte sider, men mtp temperaturen og den kalde trekken, går det ein del tid før det vert ”slusj”. I utgangspunktet kan det ha lege til rette for danning av kantkorn, men eg har ikkje observert det enda. Eg skal ut på obstur i morgon, måndag, med mål om å stadfeste/avkrefte dette. Snødjupna er varierande. I enkelte leformasjoner mot nord er det potensielt nokre meter me

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabilt snødekke. Våte laussnøskred som følgje av soloppvarming er rådande skredproblem. Størrelse 1 skred er å forvente. Det er meldt høgare temperatur utover komande veke og mot påskehelga. Faren for fleire våte laussnøskred, og i andre eksposisjonar enn det som er meldt kan vere eit resultat. Varslet faregrad er riktig Varselet stemmer. Det er liten endring dei siste dagane.

Vær

Ikke nedbør 1 m/s fra NV ↘ Framleis same vêrtype som har prega området den siste veka.

Faretegn

Ferske skred Våte laussnøskred av str. 1 er observert.

Notater

Sjå observasjon frå meg på fredag mtp bilete frå området. Eg satsar på å komme meg opp i høgda for å sjå etter utvikling av kantkorn i morgon, måndag. Leverer full obs i løpet av dagen då.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små SØ, S, SV over 900 moh

Skredaktivitet

Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ, S, SV. Over 700 moh Nedre høgde for skredproblemet er avhengig av kor du er i regionen. I nordvendte sider ligger det potensielt ned mot 7-800 moh.

ObsID: 191192

Hardanger / SAUDA

Snø

14.04.2019 kl. 14:58

1037 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Solvendt side sett fra profilpunktet. Hører at det løsner småtteri fra fjellet, men ikke store ting. Svaene er i stor grad blottlagt av mange mildværsrunder tidligere i vinter. Noen våye løssnøskred er det, men de er små.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Knallhardt snødekke. Noe antydning til kantkorn - mulig en prosess som pågår, men med svært svak fremdrift. Lite fukt i snødekket som kan avsettes og drive frem kantingen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Banket løs på blokka med spaden - ingen brudd. Øverste strek på blokka er antatt kantkornlag.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 600 moh Våt løssnø Fuktig Solskare om morningen pga kalde netter. Øvre 5 cm omdannes til våt løssnø på dagtid - men dette gjelder kun opp mot 900 moh. Høyere opp er snødekket så hardt og avkjølt at det skal litt mer til. På observasjonsstedet var det beinhard overflate midt i dagen søndag.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare i øyeblikket. Under 900 moh - i solhellingene får man de øvre 5 cm som tiner til å løsne på underlaget når det er tilstrekkelig bratt. Skikjørere bør være obs på våte løssnøskred. Ellers lite/ingenting å se av naturlig utløste, våte skred som har stor størrelse. Det forventes stabilt og kompakt i høyden og i skyggesider også de nærmeste dagene. Fremover mot neste helg ventes jevnt over høyere døgntemperaturer, og med oppvarming dypere i snødekket kan det kanskje bli noe mer skred å observere som følge av oppvarmingen. Varslet faregrad er riktig Godt og presist varsel.

Vær

Ikke nedbør 2 m/s fra SØ ↖

Faretegn

Ingen faretegn observert Kun mindre våte løssnøskred i solhellingene.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V under 1000 moh Øvre del av snødekke sklir på hardere underlag når sola får myknet overflaten. Det raporteres om hardt og tildels isete på de høyeste toppene i Sauda (12-1600 moh). Utover dette er nok solpåvirkning, vind og lufttemp vesentlig for hvor de våte løssnøskredene kan opptre.

Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Tar dette kun med fordi jeg fant det i snødekket i dag. Mulig det drives frem noe småkanting som følge av nattekulden? Virker svært lite kritisk, så jeg tenker ikke at det er et skredproblem i noen særlig grad per nå.

Snøprofil

8 lagdelinger observert 6 temperaturpunkter observert

ObsID: 191213

Hardanger / SAUDA

Snø

14.04.2019 kl. 10:14

1106 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Foto:Mariann Bærheim

Skredaktivitet

14. apr. 6-12 Våte løssnøskred Ett (1). 1 - Små SØ, S Bilde fått fra turfolk som var i renna ned fra Reinaskardnuten i går, søndag. Kan se ut som skiløperutløst skred. Lite/middels str.

ObsID: 191267
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.