Snøskredvarsel for Hardanger søndag 07.04.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold, men fare for naturlig utløste våte skred i bratte, solutsatte fjellsider.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Aukande varme og sol utpå dagen kan svekke snødekket og gi våte laussnøskred og enkelte våte flakskred i svært bratt terreng utpå dagen. Vekslande temperatur med klårveir og utstråling som gir nattefrost og høge temperaturar om dagen virkar stabiliserande for snødekket, og gir ein gradvis overgang til grovkorna snø.
Det ligg varmepåvirka finkorna fokksnøflak i leområder i høgda. Enkelte stader er den nyaste snøen i ferd med å bli grovkorna etter varmepåvirkinga siste dagane. Det er tynt snødekke/bart under ca 1000 moh. Den eldre snøen er i hovudsak varmepåvirka og stabilisert. Toppar og ryggar er avblåst. Det er lite snø for årstida.
Det er observert fleire mindre naturleg utløyste våte laussnøskred i soleksponerte bratte fjellsider.
Det er lite snø i kjente skredbaner ved Sørfjorden.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-4 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-7 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Klarvær.
Kaldere utover ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / SAUDA

Snø

07.04.2019 kl. 15:45

1359 moh

Olaf Årthun. (**)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Olaf Årthun.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredhendelse

7. apr 13:48 (+02:00) 2 - Middels Personutløst Ø-vendt Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 20 cm høy og 30 m bred bruddkant Brattheng

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredaktivitet

7. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Svært lett å løse ut Over 0 moh

ObsID: 190265

Hardanger / SAUDA

Snø

06.04.2019 kl. 20:39

1410 moh

Olaf Årthun. (**)

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Veldig stort skred gått inne på østsiden av inste tinden

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredaktivitet

6. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 4 - Svært store. Naturlig utløst Noen bratte heng. Under 0 moh

ObsID: 190264

Hardanger / ODDA

Snø

06.04.2019 kl. 11:13

1349 moh

Cabronfoil (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Cabronfoil Kommentar:  Naturlig utløst
ObsID: 190098

Hardanger / ODDA

Snø

06.04.2019 kl. 11:01

1190 moh

Cabronfoil (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Cabronfoil
ObsID: 190095

Hardanger / SAUDA

Snø

05.04.2019 kl. 12:11

1144 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Mest markante is/skarelag @75 cm.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Våt overflate helt til topps her. Noe gamle vindtegn fra forrige snøfall som også er smelteomvandlet for lengst.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Gammel skavl som gradvis brytes ned av mildværet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Brudd/kolaps under islag @75cm ved stor tilleggsbelastning på lille blokktest. Q2-ish bruddflate. Vannmettede snømasser oppå som er tunge når ei blokk blir isolert.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Mye dis pga snøfordamping.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Isotermt snødekke.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket er mykere og gir mer innsynk i sørvendt sektor under 1000 moh, men sola varmer godt helt til topps - dog noe vind som holder snødekket kjøligere og fastere over 1000 moh. Øverst er ikke snøen våt nok dypt nok enda. Forventer smelting i toppen av snødekket og vann som drenerer nedover i snødekket. Kan nok med enda noen varme dager gi opphopning av vann rundt skarelag dypere i snødekket - som igjen kan løsne i bratt nok terreng. Dermed også med større konsekvens for skikjørere, i form av skredstørrelse 2. Da kan faregraden i følge ADAM tendere til en 2-er dersom det skjer. Varslet faregrad er riktig Varselet treffer spot on:)

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lite ferske faretegn. Kun slipp i fra klippefremspring og sva. Forventer noe tiltakende aktivitet av dette dersom det blir varme dager og milde netter fremover.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V over 800 moh Varmen i seg selv varmer opp snødekket. Men det er solpåvirkede helninger som foreløpig er løsest i toppen. Antar at nordvendte sider er fastere.

Vær

Ikke nedbør 5 °C 2 m/s fra SØ ↖ 1% skyer Nydelig vårvær med høye temperaturer! Det damper av fjella😀

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 700 moh Våt løssnø Våt Smelteomvandlet med ulik hardhet. Noe antydning til gamle skarelag i snødekket kan kjennes med søkestanga, med disse er nok på vei til å brytes ned/bort.

Notater

Redigeres...

Skredaktivitet

5. apr. 12-18 (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V

Snøprofil

45 cm F/1F MFcl 1 mm/0 mm W-V Desidert våtest høyest i laget. De øvre 5 cm viser antydning til å skli ut ved skikjøring i bratt nok terreng - men klarte foreløpig ikke å sette nok masser i sig til at det ble noe ut av det., 0,5 cm K IF 0 mm/0 mm, 10 cm 1F MF 1 mm/0 mm M, 0,5 cm K IF 0 mm/0 mm, 20 cm 1F MFcl 1 mm/0 mm M, 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 40 cm P MFcl 1 mm/1 mm D-M Rimlag Betongpakke nederst i snødekket. Løst i overgang mot overliggende, tykk is. Ga utslag på stor belastning ved lille blokktest. 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 100 cm Isotermt snødekke.

ObsID: 189970

Hardanger / KVINNHERAD

Snø

05.04.2019 kl. 09:35

838 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot melderskin. Nordvendt side.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot nordaust.
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Øvre del av Nipeskar. Nordvendt.
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps

Skredfarevurdering

1 Liten Tilsynelatande stabile forhold høgt til fjells (1400 moh). Dei høge temperaturene vil fortsette å stabilisere snødekket. Vinduet der ein bør vere obs er når sola har fått stått på ei stund og då i solvendte sider - det gir fare for våte laussnøskred. Varslet faregrad er riktig Basert på dagens tur stemmer varselet godt med det eg observerte. Eg grov ikkje djupt i snødekket i dag, men mtp vêret som har vore og som er no, rimer det med stabile forhold (FG1). Det er mildt om nettene med plussgrader heilt til dei høgste toppane her.

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sørvendt. Fuktige laussnøskred. Str 1.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V over 800 moh Det har løsna i ein del solvendte sider. Typisk str 1 skred, men enkelte skred har tilsynelatande overlappa, noko som gjer det litt vanskeleg å anslå storleiken på dei.

Vær

Ikke nedbør 8 m/s fra SØ ↖

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 800 moh Skare Fuktig Varierande djupne på snøen. Skare som mjuknar i solvendte sider når sola har fått stått på ei stund. Det har vore mildt heilt til topps i området.

Notater

Skredaktivitet

5. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø, SØ, S, SV. Over 800 moh Det løsner i solvendte sider utover dagen.

ObsID: 189990

Hardanger / ODDA

Snø

04.04.2019 kl. 12:46

1368 moh

heidi@nve.no (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Små løssnøskred i bratte solsider.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  METstasjonen på røldalsfjellet. Blåser godt.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Snøoverflaten er fuktig høyt til fjells og våt i lavere fjellområder. Snødekket oppleves som stabilt og det virker å være gjengs for den delen av regionen vi har ferdes i de siste tre dagene. Går mot førefall lavere enn 1000 moh. Dagens varsel beskriver forholdene godt bortsett fra at de våte løssnøskredene løsner naturlig.

Faretegn

Ferske skred Det løsner litt småtteri i solsidene. Særlig i nærheten av bart fjell.

Rask temperaturstigning Stigende tempr og +2gr på 1400moh. Snødekket er fuktig i toppen.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V over 1500 moh Naturlig utløste små solutløste skred.

Vær

2 °C 10 m/s fra Ø ← 30% skyer Litt mer skyet i formiddag,men skyene forsvinner gradvis.

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 400 moh Vindpakket myk Fuktig På ca 1400 moh var øverste del av snøen fuktig. Lavere ned (1100 moh) fremstår skikjøringen som en tur på hvilket som helst Sommerskisenter. Snødekket lavere enn 1100 moh korresponderer godt med det vi så på Ingahogg i går.

Skredaktivitet

4. apr. 12-18 (+02:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Over 1400 moh Plenty med bitte små våte løssnøskred som løsner i nærheten av bratt, bart fjell.

Snøprofil

3 cm 1F RG 0 mm/0 mm M, 7 cm 1F RG/DF 0 mm/0 mm D Skiktovergang LBT løsnet i underkant av dette laget., 10 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm I IF 0 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 50 cm P MF 0 mm/0 mm D 0 °C @ 0 cm, -3,2 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -4,1 °C @ 30 cm, -4,2 °C @ 40 cm, -4,1 °C @ 50 cm, -3,7 °C @ 60 cm, -3,2 °C @ 70 cm, -3,1 °C @ 80 cm, -2,7 °C @ 90 cm Snødekket var 220cm her.

ObsID: 189809

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snø

04.04.2019 kl. 12:03

408 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 4 °C Seljedtad (800moh) kl 12:03 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev134 Liamyrane - Kløvet,

ObsID: 189786

Hardanger / ODDA

Snø

04.04.2019 kl. 11:58

1371 moh

Ragnar (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Ragnar@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Ragnar@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragnar@NVE

Vær

Ikke nedbør 2 °C 10 m/s fra Ø ← 90% skyer Blåser gjevnt. Mer vind og skyer enn meldt. Temperaturen har steget siste timene.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Fuktig Fokksnø er fuktig i overflaten og skare i dagen ellers. Der flakene er tykkere er snøen tørr under fuktig overflate.

ObsID: 189800

Hardanger / ODDA

Snø

04.04.2019 kl. 10:00

1319 moh

Ragnar (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ragnar@NVE Kommentar:  Løssnøskredvifter markert i bildet. Sliter litt med å bestemme når det har gått ettersom det har vært skyet de siste dagene og idag har ikke solen vært ute lenge nok.

Skredaktivitet

3. apr. 12-18 (+02:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø, SØ, S, SV. Over 1000 moh Våte løssnøskred trolig som følge av soloppvarming, men jeg er usikker på når. For det meste små skred (noen middels?) Skred ser ut til å ha løsnet i fersk fokksnø fra siste dager.

ObsID: 189764

Hardanger / SAUDA

Snø

04.04.2019 kl. 09:14

809 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Snø løsnet fra sva nex mot elveløpet.

Vær

Ikke nedbør 3 °C 3 m/s fra NØ ↙ 80% skyer

ObsID: 189843

Hardanger / ODDA

Snø

04.04.2019 kl. 07:00

1227 moh

bjafje (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  bjafje Kommentar:  Stølsnuten. Store deler av snøfeltet under toppskavlen har rast ned til ca halvveis mot fjorden. Har nok skjedd siste døgnet. Mye vindtransport i dette området tidligere i uken. Nå stabilt og fint vær.
ObsID: 189730

Hardanger / ODDA

Snø

04.04.2019 kl. 06:49

1223 moh

bjafje (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  bjafje Kommentar:  Deler av toppskavlen har kollapset. Vanskelig å se på bildet. Har skjedd siden i går ettermiddag. Kleivaskredet ditt løp har fått litt påfyll øverst.

Vær

Ikke nedbør 7 °C 0 m/s 60% skyer Lettskyet. Mye vindtransport fra nord mot sør øst tidligere i uken.

Skredaktivitet

4. apr. I løpet av dagen (+02:00) Skavl Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Ø Deler av toppskavlen har kollapset.

ObsID: 189729

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org