Snøskredvarsel for Hardanger søndag 24.03.2019

4
Stor
Publisert:

Stort snøfall ventes vest i regionen. Hold deg som skiløper unna alt skredterreng. Enkelte vegstrekninger kan være utsatte. Skredfaren avtar utover dagen.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Områder i le for hovedvindretningen vil være mest utsatt for snøskred.
4 - Svært store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Store nysnømengder kombinert med kraftig vind dannet lørdag nysnøflak i leheng hovedsakelig mot NØ. Selv om det blir mindre vind søndag vil mer nysnø flyttes over i de samme lehengene og flakene blir tykkere og får større utbredelse. Skred kan løsne naturlig eller ved liten tilleggsbelastning og noen kan bli store (str.3). Skredfaren er høyest tidlig på dagen og ferdsel i høyfjellet er fortsatt svært krevende.
Snødekket er preget av mildvær og regn til fjelltopphøyde torsdag. Det aller meste av snødekket ventes derfor å være smelteomdanna med god evne til å drenere smeltevann. Det er mindre snø enn normalt i regionen og begrenset skiføre i skogen i ytre strøk.
Lørdag har det blitt kaldere. Kraftig vind og snø ned til ca 500 moh gir snøfokk, dårlig sikt og krevende forhold over skoggrensa.
20 mm i døgnet, opp mot 40 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest., endring til sterk kuling fra vest om ettermiddagen.
-7 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Litt stigende snøgrense til kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
25 mm i døgnet, opp mot 45 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest., endring til bris fra nordvest om kvelden.
-7 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh.
Skyet.
Litt varierende snøgrense gjennom dagen. Vil ligge mellom 300-500 moh.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snø

24.03.2019 kl. 14:40

87 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Vær

Snø 0 °C Seljestad (800moh) kl 17:41 30 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 187946

Hardanger / Ingahogg

Snø

24.03.2019 kl. 12:36

817 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Flaket som sklir ut på underliggande hagl/nedbrutt nysnø.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Hagl som er plukka ut frå toppen av bruddflata.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Relativt dårleg sikt. Varierande mengde snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Det veksla på å hagle, sludde og snø. Berande snødekke - sank eit par cm nedi. Kram, fuktig - tørr snø.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ over 700 moh I det området/høgda eg var på i dag, vil eg anta at det kan gå str. 2 skred, men testen synte relativt dårleg evne ti bruddforplantning. Mykje energi går ned i det relativt tjukke nysnølaget under. Men, som nemnt, vil eg anta at det skredproblemet kan ha større potens høgare opp der flaka er meir bundne og omvandlinga i snødekket ikkje har kome så langt pga lågare temp. Regionen er stor, og eg veit det har vore meir vind/snø andre stader. Difor er det rimeleg å anta at det kan gå str. 3 skred, spesielt om ein i tillegg skal ta med i betraktning at det er meldt meir snø/nedbør utover dagen.

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 650 moh. Snøgrense på 600 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Varierande snødjupne. På flatmark frå 600 moh og opp varierer det frå 10 cm til 100+ cm i leformasjoner. Overflata var tørr-fuktig til 7-800 moh. Kram snø som ikkje lot seg flytte med det som vanlegvis ville generert lett snøfokk. Truleg tørrere snø høgare oppe.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Laga i snødekket har bunde seg relativt godt opp til 800+ moh. Over dette høgde intervallet vil det truleg vere større fare for flakskred med nysnøflak over nysnø som problem. Med tanke på herskande vindretning siste dagar (frå vest/sørvest) vil skredfaren vere størst i motsette eksposisjoner - mot nord/nordaust. Skred med str. 2-3 er rimeleg å anta at kan gå. Auka nedbørsintensitet vil føre til større belastning på snødekket. Dette vil føre til større skredfare. Det er begrensa mengde snø under 600 moh. Nedbøren vil truleg falle som relativt tørr snø over 700 moh. Under dette kan auken i nedbør resultere i enkelte våte laussnøskred. Over dette høgde intervallet vil potensialet for tørre flakskred vere stor. Varslet faregrad er riktig

Tester

CTM19@39cmQ2 Middels Lausare (1F) smelteformer mellom overliggende skarelag (P-K) og underliggande fastare smelteformer (K).

CTM16@15cmQ2 Middels Går i brudd over delvis nedbrutt nysnø, ispedd ein del hagl. Det ser ut til at temperaturen har jobba ein del med snødekket på dette høgde intervallet. Det er rimeleg å anta at skredproblemet er meir potent høgare opp - over 800 moh. Flaket som sklir ut er ein kombinasjon av fokksnø (F1) og nysnø (F-4F). Relativt mjukt.

Faretegn

Ingen faretegn observert Litt dårleg sikt, men observerte ingen fareteikn i løpet av den vetle runden eg hadde.

Skredaktivitet

24. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Observerte ingen skredaktivitet, men det skal takast med ei klype salt då sikten var rimeleg sparsom.

Vær

Hagl 0 °C 6 m/s fra V → 100% skyer Vekslende vêr. Ein del haglbyger, men med innslag av snø/sludd.

Snøprofil

8 lagdelinger observert 9 temperaturpunkter observert 2 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 187912

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snø

23.03.2019 kl. 14:05

408 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø 0 °C Seljestad (800moh) kl 14:06 20 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 187779

Hardanger / SAUDA

Snø

22.03.2019 kl. 12:23

858 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Noe fuktpåvirket og smelteomvandlet er snødekket blitt, men ikke på nær så mye som forventet i forbindelse med torsdag. Fremdeles relativt tørr snø høyt i snødekket på cirka 900 moh.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Mye fjell er kommet fram, sikkert som følge av tynt snødekke som har smeltet bort av høy temperatur og en del regn. Ikke større våte løssnøskred å observere fra dagens tur.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekket, litt mer blålig og preget av fukt i nedre del. Et 110 cm tykt smelteomvandlet fundament, fra tidligere mildværsperioder. Ser ikke ut for meg som om regnværet siste dager har preget eller påvirket snøen så mye som lenger nord i reigonen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Middels til god stabilitet på lille blokktest. Fikk en liten kollaps i løs, smelteomvandlet snø @50cm. Vil kalle det Q3.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Skare Tørr

Skredfarevurdering

3 Betydelig Situasjonen virker ikke veldig ustabil rundt Sauda. Ser ikke tegn til store naturlig utløste skred som følge av siste dagers regn og mildvær. I natt var det frost, og det ble skare på toppen av snødekket. Ikke fritt vann i snøen, det virker å ha trekt gjennom. Bekker og elver er åpne, så vannet er nok i stor grad havnet i fjorden. Temperaturen blir viktig i forhold til om meldt nedbør i helga kommer som snø eller regn. Over 6-700 moh vil det kanskje komme som nysnø, og med kraftig vind blir gjerne fokksnøproblemet det mest gjeldende. Kanskje litt høyt for dagen i dag, muligens fordi snødekket har blitt mer stabilisert av mildværet. Vann virker å drenere kjapt gjennom snøen. Ser det publiseres en fg 4 for helgen - det kan godt hende. Avhenger av kritisk nysnømengde. Men ser helt klart at kombinasjonen snø og vind kan tendere til en firer på de rette stedene.

Faretegn

Ingen faretegn observert Det kom mindre regn på snødekket enn varslet i denne delen av regionen de siste dager. Cirka 20mm regn torsdag. Det kom betydelig mer lenger nord i regionen, og også region Voss. Fjellene her bærer ikke preg av store mengder våte løssnøskred i forbindelse med mildvær høyt opp. Det syns en del småskred mange steder i forbindelser med klippefremspring og sva. Noen elver og bekker har åpnet seg som følge av mye vann langs bakken - så noe må ha drenert gjennom snødekket. Fikk ikke inntrykk av at det er fritt vann i snødekket per i dag.

Vær

Hagl -1 °C 5 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Noen haglbyger i formiddag. Stort sett opphold.

Snøprofil

6 lagdelinger observert Fikk et utslag på middels klapsing med lille blokktest i smelteomvandlet, løst sjikt rundt 50 cm dyp. q2-q3.

ObsID: 187606

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snø

22.03.2019 kl. 10:35

408 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Vær

Sludd 0 °C Håradalen (1000moh) kl 10:36 20 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 187576

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snø

21.03.2019 kl. 15:22

408 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør 3 °C Håradalen (1000moh) kl 15:23 10 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn.

ObsID: 187481

Hardanger / Rosendal

Snø

21.03.2019 kl. 15:17

92 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Jaudå. Under middels normale høve kan ein stå på ski ned langs ryggen og nesten til botn av elva som er synleg til høgre i biletet. Det har ikkje vore tilfelle i år, og det ser ikkje ut til å verte det heller.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Rask temperaturstigning Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Vær

Ikke nedbør 9,7 °C 0 m/s 95% skyer Det har falle mykje regn siste 14 timane. 0 grader på om lag 1200 moh. Regn opp til +1000 moh.

ObsID: 187464
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.