Snøskredvarsel for Hardanger fredag 22.03.2019

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold. Naturlig utløste våte snøskred ventes i lavlandet, mens i høyden må man unngå ferske og ustabile nysnøflak.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høye temperaturer høyt til fjells gir fortsatt fare for våte skred. Ettersom mildværet har stått på en stund vil skredfaren gå ned, men det kan ta noe tid før mildværet trekker ned til vedvarende svake lag. Over mildværsgrensa snø og vind gi ferske fokksnøflak, mest utsatt er heng mot NV-N-Ø.
Natt til torsdag var det regn og mildvær høyt til fjells. Snøoverflaten er trolig fuktig i store deler av regionen. Over mildværsgrensa er snøoverflaten vindpåvirket.
Det kan finnes lag av kantkorn i isolerte helninger over 1000 moh.
Mandag er det observert flakskred i sørvendt helning sør for Finse. Søndag gikk det et flakskred over Fv 7 ved Storelia, mandag ble det gjennomført kunstig utløsning av skred i samme området ved Fv 7.
Det er ikke observert vedvarende svake lag i snødekket den siste perioden.
25 mm i døgnet, opp mot 50 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til bris fra vest om kvelden.
-5 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh natt til torsdag.
Skyet.
Avtagende nedbøraktivitet og synkende snøgrense utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
12 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sør., endring til sterk kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-6 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om kvelden.
Skyet.
Mest nedbør i ytre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Hardanger / SAUDA

Snø

22.03.2019 kl. 12:23

858 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Noe fuktpåvirket og smelteomvandlet er snødekket blitt, men ikke på nær så mye som forventet i forbindelse med torsdag. Fremdeles relativt tørr snø høyt i snødekket på cirka 900 moh.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Mye fjell er kommet fram, sikkert som følge av tynt snødekke som har smeltet bort av høy temperatur og en del regn. Ikke større våte løssnøskred å observere fra dagens tur.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekket, litt mer blålig og preget av fukt i nedre del. Et 110 cm tykt smelteomvandlet fundament, fra tidligere mildværsperioder. Ser ikke ut for meg som om regnværet siste dager har preget eller påvirket snøen så mye som lenger nord i reigonen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Middels til god stabilitet på lille blokktest. Fikk en liten kollaps i løs, smelteomvandlet snø @50cm. Vil kalle det Q3.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Skare Tørr

Faretegn

Ingen faretegn observert Det kom mindre regn på snødekket enn varslet i denne delen av regionen de siste dager. Cirka 20mm regn torsdag. Det kom betydelig mer lenger nord i regionen, og også region Voss. Fjellene her bærer ikke preg av store mengder våte løssnøskred i forbindelse med mildvær høyt opp. Det syns en del småskred mange steder i forbindelser med klippefremspring og sva. Noen elver og bekker har åpnet seg som følge av mye vann langs bakken - så noe må ha drenert gjennom snødekket. Fikk ikke inntrykk av at det er fritt vann i snødekket per i dag.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Situasjonen virker ikke veldig ustabil rundt Sauda. Ser ikke tegn til store naturlig utløste skred som følge av siste dagers regn og mildvær. I natt var det frost, og det ble skare på toppen av snødekket. Ikke fritt vann i snøen, det virker å ha trekt gjennom. Bekker og elver er åpne, så vannet er nok i stor grad havnet i fjorden. Temperaturen blir viktig i forhold til om meldt nedbør i helga kommer som snø eller regn. Over 6-700 moh vil det kanskje komme som nysnø, og med kraftig vind blir gjerne fokksnøproblemet det mest gjeldende. Kanskje litt høyt for dagen i dag, muligens fordi snødekket har blitt mer stabilisert av mildværet. Vann virker å drenere kjapt gjennom snøen. Ser det publiseres en fg 4 for helgen - det kan godt hende. Avhenger av kritisk nysnømengde. Men ser helt klart at kombinasjonen snø og vind kan tendere til en firer på de rette stedene.

Vær

Hagl -1 °C 5 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Noen haglbyger i formiddag. Stort sett opphold.

Snøprofil

6 lagdelinger observert Fikk et utslag på middels klapsing med lille blokktest i smelteomvandlet, løst sjikt rundt 50 cm dyp. q2-q3.

ObsID: 187606

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snø

22.03.2019 kl. 10:35

408 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Vær

Sludd 0 °C Håradalen (1000moh) kl 10:36 20 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 187576

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snø

21.03.2019 kl. 15:22

408 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør 3 °C Håradalen (1000moh) kl 15:23 10 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn.

ObsID: 187481

Hardanger / Rosendal

Snø

21.03.2019 kl. 15:17

92 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Jaudå. Under middels normale høve kan ein stå på ski ned langs ryggen og nesten til botn av elva som er synleg til høgre i biletet. Det har ikkje vore tilfelle i år, og det ser ikkje ut til å verte det heller.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Rask temperaturstigning Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Vær

Ikke nedbør 9,7 °C 0 m/s 95% skyer Det har falle mykje regn siste 14 timane. 0 grader på om lag 1200 moh. Regn opp til +1000 moh.

ObsID: 187464

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snø

20.03.2019 kl. 12:18

408 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Vær

Ikke nedbør 3 °C Seljestad (800moh) kl 12:18 10 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn. Snøfokk siste 12 timer.

Skredaktivitet

20. mar 12:22 (+01:00) - 19. mar 12:22 (+01:00) Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst SV. Mellom 1000 moh og 900 moh Gjelder Ev134 Liamyrane - Kløvet,

ObsID: 187263

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snø

19.03.2019 kl. 15:43

408 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Vær

Ikke nedbør 2 °C Seljestad (800moh) kl 15:43 20 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev134 Liamyrane - Kløvet,

ObsID: 187128
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.