Snøskredvarsel for Hardanger torsdag 14.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Det fins vedvarende svake lag i snødekket. Regn og høge temperaturer høgt til fjells vil gi økt fare for våte flak- og løssnøskred. Også fare for skavlbrudd.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig mildvær slo inn tirsdag med regn opp til ca. 1000 moh. En fortsatt mild værtype og mye snø og regn, gjør at skredfaren flytter seg ytterligere oppover i fjellet. Smeltefronten trenger lenger ned mot svake lag av både kantkorn og nedsnødd overflaterim. Regnet og den kraftige vinden gjør at snøen smelter raskere. Det fins flere skredproblem som kan gi store skred. Våte flakskred er viktigste skredproblem. I høytliggende områder hvor det kommer snø vil ferske fokksnøflak kunne gi tørre flakskred.
Snøoverflata ble tirsdag fuktig/våt opp til ca. 1000 moh på grunn av kraftig mildvær og regn. Over mildværsgrensa er det trolig varierende nysnøtykkelser på grunn av snøfokk og vindtransport av snøen. Ferske nysnøflak er trolig dannet i leområder. På utsattte rygger er snøoverflaten trolig avblåst ned på skare og lyng.
Før mildværet kom inn tirsdag hadde kalde og klare netter gitt vekst av kantkorn og rim. Det er gjort observasjonar av nedføyka overflaterim og kantkorn rundt eit skarelag djupare i snødekket og innad i fokksnøen. Utvikling av kantkornlag var størst der snødekket har vært tynt.
Søndag gjekk det eit stort naturleg utløyst skred i nordvendt fjellside i Sauda.
4 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest., endring til frisk bris fra sørvest.
-6 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 mm i døgnet, opp mot 11 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra vest om ettermiddagen.
-2 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / SAUDA

Snø

14.02.2019 kl. 18:05

842 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Solbærsaft i snødekket...
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Framsmeltede steiner og lyng der snødekket er som tynnest.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Ved spadetest fikk jeg deling/sjikt anslagsvis STM Q2 der pinne 1, 3 og 4 står. Pinne nr. 2 ovenfra viser laget som ga utslag CTM11.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Vannet tyter ut av snødekket helt nede ved bakken...
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 1400 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Våt løssnø Fuktig Anslår snøgrensa til å være minst 1400 moh, da jeg ser at værstasjon Elvershei (1370 moh) i Røldal har såvidt vært over på pluss-siden. I såfall er det kun nysnø på de høyeste toppene i regionen, samt Folgefonna. Anslår snødybden i området til å være 1 meter i snitt, men det varierer veldig. Lyngrabber og steiner er framme i dagen noen steder - nesten så det skulle vært sent i april...

Skredfarevurdering

2 Moderat Vanskelig å vurdere skredfaren på makronivå pga svært redusert sikt. Gårsdagens nedbørsmengder vil nok trolig ha sendt våte flak av den gamle fokksnøen ned bratte nok sider. Kantkornlag som var observert tidligere er nøytralisert til en viss grad, men de litt grovkornede reverserte kantkornene mellom to øverste skarelag er fremdeles ganske løst. Gir utslag på CT. Helt eller delvis fukting av snødekket (avhengig av hvor høyt man er og hvor bratt terrenget er) vil ha en stabiliserende virkning på lagdelingen. Men relativt høy temperatur uten mer nedbør vil trolig sørge for at snødekket passifiseres midlertidig, samtidig som det fremdeles er lagdeling med litt ulike karakteristika som kan aktiveres på nytt f.eks ved mer regn, eller f.eks v. kulde. Varslet faregrad er riktig Synes varselet treffer ganske bra. Tenker kanskje at våte flakskred er relevant å ha enda noe lavere enn 900 moh. Iallfall ned til 800 moh. Ser ellers at rimlag fra tidligere trekkes stadig med videre? Jeg har ikke sett rimlaget i hele vinter. Og det finnes iallfall ikke i snødekket i min del av regionen per nå.

Tester

CTM11@44cmQ2 Middels Tydelig "kollaps" i dette noe returnerte kantkornlaget mellom to skarelag. Enkelte steder kollapser snøen rundt skiene også, mest sannsynlig i samme lag.

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1400 moh og 800 moh Får ikke vurdert skredproblemet pga dårlig sikt. Ville bare nevne at det fremdeles var en del vann over (og rundt) øvre skarelag på ca 42 cm i snøprofilen. Men med lite nedbør i vente vil vel dette dreneres ut og problemet avta.

Våte flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Ikke et utpreget skredproblem, da kantkornene er sterkt avrundet. Men laget som er henvis til i snøprofilen virker løst mellom to skarelag. Jeg opplever oppsprekking rundt skiene enkelte steder. Så helt dødt er det ikke. Om det bør med i varselet er nok en vrien avgjørelse.

Skredaktivitet

Vanskelig å observere skredaktivitet pga sikt.

Vær

Yr 2,2 °C 1 m/s 100% skyer Lave tåkeskyer (CL6) helt ned mot fjorden i dag. 2-300 moh.

Snøprofil

42 cm P- /1F+ MFcl/RGsr 0 mm/0 mm W-V Veldig vått nederst i dette laget - like over skaren., 1 cm K- IFrc 0 mm/0 mm, 11 cm 4F-/1F FCxr 1 mm/2 mm W Rimlag , 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 22 cm P RG/MF 0 mm/0 mm M-W, 1 cm K+ IF 0 mm/0 mm, 6 cm 4F FCxr 1 mm/0 mm M, 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 35 cm K-I MFpc 0 mm/0 mm D-M 0 °C @ 120 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 80 cm, -0,2 °C @ 60 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 10 cm, -0,1 °C @ 0 cm 1 test knyttet til snøprofilen Har inntrykk av at denne snøprofilen som er tatt i litt slakere/flatere terreng er mer gjennomfuktet enn der jeg gravde i litt brattere helning. Trolig pga vannet lettere følger øvre skarelag nedover, slik at vannet får mindre tid til å sige videre gjennom lagene.

ObsID: 181008

Hardanger / Ingahogg

Snø

14.02.2019 kl. 17:40

817 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Ikkje nemneverdig god sikt i dag... Av den grunn fekk eg ikkje observert om det var fersk skredaktivitet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 1100 moh. Snøgrense på 600 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Våt løssnø Meget våt Varierande snødjupne. I leformasjoner er det fort halvanna meter og meir, medan det på flatmark er frå 10 til 70 cm. Enkelte plasser er det smelta nedpå barmark - typisk lågare høgdeint. og på enkelte ryggar og knausar. Litt usikker på kor nysnøgrensa går pga dårleg sikt, men eg vil tippe at ein iallfall må opp i over 1000 moh, moglegvis høgare også.

Tester

CTH29@114cmQ3 God Gjekk i brudd ved bakken.

CTH25@20cmQ3 God Våt/sørpe snø gjekk i brudd over litt mindre våt snø.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Opptil om lag 1000 moh vil det kunne gå våte laussnøskred. Over 1000 moh vil det kunne gå våte og tørre flakskred, avhengig av kor høgt det har regna. Over denne høgda er det observert kantkorn i snødekket. Den auka belastninga på dette laget, som "kviler" på hard skare, vil kunne gi store skred. Det er meldt mildt dei neste dagane, men det har vore mykje regn og høge temperaturar dei siste dagane som har ført til ein forbigåande ustabil fase. Varslet faregrad er riktig Faregrad 3 i dag er nok rimeleg. Eg er einig i at ein kan gå ned til 2 dei neste dagane.

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Usikker på kor høgt i terrenget det har regna, men eg har gjort observasjoner av kantkorn over/under skarelag på 1000-1100 moh i perioden forut for mildvêret som kom. Om det har regna opp/over denne høgda, vil den ekstra tyngda regnet/temp.auken føre til større belastning på snødekket og våte/tørre flakskred Str. 3 vil kunne løyse ut. Høgst truleg naturleg utløyste, avhengig av kor mykje kantkorna har utvikla seg den siste tida. Det har også vore fleire lag med nedføyka nysnø, men disse bør ha stabilisert seg ein del sidan førre helg.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 700 moh Litt usikker på kor høgt i terrenget det har regna, men iallfall opp til 1000 moh.

Faretegn

Mye vann i snøen Øvste 20 cm av snødekket var metta på vatn (ca 700 moh og + 3 grader).

Skredaktivitet

Våte løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Mellom 1000 moh og 600 moh Det er rimeleg å anta at det er fersk skredaktivitet, og då spesielt våte laussnøskred. På grunn av særs dårleg sikt under dagens obstur, så fekk eg ikkje gjort observasjoner av dette. Eg håpar på ny tur med betre sikt i morgon.

Vær

Regn 2,9 °C 1 m/s fra S ↑ 100% skyer Særs varmt vêr. På 700 moh var det + 3 grader og regn. Rimeleg å anta at det er mildtvêr opptil 1000-1100 moh, noko det var visuelle teikn til i høgareliggande fjellskrenter i går.

Snøprofil

24 cm F MFsl 0 mm/0 mm V-S Vått lag øvst. Mykje vatn dei fyrste 20 cm ned i snødekket. Litt avtakende etter det, men framleis fuktig nedover. Fekk brot på CT#25, men ingen forplantning., 80 cm 4F-1F RG/MF 1 mm/4 mm W For eit par dagar sidan var dette laget tørt og bestod av ein kombinasjon av nedføyka nysnø og godt sintra, avrunda korn. No er heile laget rimeleg fuktig/vått., 10 cm P-K MFcr/MF 0 mm/0 mm W Skarelag nedst som er i ferd med å smelte. Smelter både frå bakken og via vatn ned gjennom laga. -0,4 °C @ 80 cm, -0,4 °C @ 60 cm, -0,3 °C @ 50 cm, -0,3 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 30 cm, -0,3 °C @ 20 cm, -0,3 °C @ 10 cm, 0 °C @ 0 cm, -0,5 °C @ 100 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Grov ein kjapp profil i sørvestleg/vestleg leformasjon for å sjå kor djupt ned i snødekket regnet har gått. Tilsynelatande har det gått fukta heile snødekket på dette høgdeintervall (700+ moh).

ObsID: 181005

Hardanger / SAUDA

Snø

14.02.2019 kl. 16:39

834 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Profil på tvers av sigesprekk i konveks terrengform. Vanndrenasje og smelteomvandlet over øverste skarelag. Profilen er noe brattere her, og det virker derfor som om nederste snøpakke under skarelaget midt i er noe tørrere enn på den neste snøprofilen som jeg har dokumentert. Brattheten har nok sørget for at vannet har fulgt i overkant av skarelaget mot lavere terreng.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Sigesprekk over langs konveks terrengform. Ikke et påtrengende faretegn når vannet drenerer ut, men et tegn på at økt overliggende vekt kan kollapse svakere lag i snødekket.

Snødekke

Faretegn

Tett tåke/lavt skydekke gjør det for tiden vanskelig å gjøre fareobservasjoner på makronivå. Så det blir med hva man kommer over nær skisporet. Krysset over en ganske bred sigesprekk over en konveks (trolig fra foregående døgn med 20 mm nedbør. Økt masse har ført til sig på et av de svakere lagene i snødekket. Dette bekrefter for meg tilstedeværelsen av svakt lag som påvist tidligere. I dag, torsdag, er det kun kommet et par millimeter nedbør, så vannet har fått tid å drenere ut av snødekket i stor grad. Men rundt et av skarelagene er det relativt fuktig fremdeles.

ObsID: 181002

Hardanger / Ullensvang

Snø

14.02.2019 kl. 16:14

841 moh

bjafje (**)

Skredaktivitet

14. feb. 12-18 (+01:00) Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Ø. Over 1100 moh 2 middels skred løsnet fra toppen og stanset på flate høyt over fjorden.

Vær

Regn 8 °C 100% skyer Temp på ca 120moh. Det meldes om rett under null grader på ca 700moh. Lett snø i høyden. Regn under 5-600moh. Generelt lite snø i fjellsidene i forhold til årstiden.

ObsID: 180996

Hardanger / SAUDA

Snø

14.02.2019 kl. 15:44

404 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  På vei til obstur.

Vær

Yr 2,5 °C 100% skyer Tåkeskyer helt ned i lavlandet.

ObsID: 180993

Hardanger / Ulvik

Snø

14.02.2019 kl. 14:39

1144 moh

Kalle@Skred.AS (*****)

Skredaktivitet

14. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst SØ. Over 1200 moh Ett skred observert fra tog. Så ikke bruddkanten men skredtungen. Så relativt ferskt ut, maks 24 timer. Små klumper ytterst i tungen, så antar mykt flak. hadde krysset under høyspent, en mast stod i skredbanen.

Skredhendelse

14. feb 14:16 (+01:00) Tørt flakskred Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 1417 moh og sluttet på 1138 moh Skål Observert fra tog. Se kommentarer på tidsusikkerhet annet sted.

ObsID: 180985

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snø

14.02.2019 kl. 13:27

408 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Vær

Regn 2 °C Seljestad (800moh) kl 15:28 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 180992

Hardanger / Ullensvang

Snø

13.02.2019 kl. 16:38

1474 moh

Thomas1990@frivillig (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Thomas1990@frivillig Kommentar:  Variert
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Thomas1990@frivillig Kommentar:  Variert føre
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Thomas1990@frivillig Kommentar:  Vindpåvirket, har sluddet opp til minst 1300moh
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Thomas1990@frivillig Kommentar:  Lite harmløst skred
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 5 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Thomas1990@frivillig

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Fjellskitur

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Rask temperaturstigning Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Lite skred

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredaktivitet

13. feb. 12-18 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. S, SV, V. Under 1200 moh Utløsning av sol

Skredhendelse

13. feb 12:44 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst SV-vendt Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Leområder

Vær

Ikke nedbør 0 °C 5 m/s fra V → 50% skyer Har sluddet inatt med sterk vind

ObsID: 180791

Hardanger / SAUDA

Snø

13.02.2019 kl. 07:48

3 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Vær

Ikke nedbør 5,9 °C 100% skyer Temperaturer avlest fra Saudefaldenes målestasjoner kl 07:50: Sauda 5moh 5.7° Fetavatn 500moh 2.9° Nedre Sandvatn ca 1000moh -1.0°

ObsID: 180658

Hardanger / Rosendal

Snø

13.02.2019 kl. 07:38

92 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1100 moh og 800 moh Våte laussnøskred som skredproblem. Som nemnt i vêrrapport, så var det yr/våt snø på om lag 1000 moh i Røldal i går kveld. Av det eg kan sjå her i Rosendal i morgontimane i dag, så ser det ut som at det har vore mildvêr enda litt høgare opp her - om lag frå 1100-1200 moh og ned til 800 moh kan vere fuktig. Lite snø under dette høgdeintervallet her i ytre strøk. Det ligg nok lågare ned i indre del.

Vær

Yr 7 °C 2 m/s fra SØ ↖ 95% skyer Mildt i dag også. I grålysninga, men ser det har vore mildvêr høgt til fjells i går og i natt. Var i Røldal i går kveld, og der sludda/yra det på 900-1000 moh. Regn på 800 moh. Registrerer at det er +2 grader i fjellet her i ytre del i dag (700 moh).

ObsID: 180657

Hardanger / Kvinnherad

Snø

11.02.2019 kl. 16:05

82 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps

Vær

Snø 2 °C 3 m/s fra NV ↘ 100% skyer Lite til moderat vind i dalen, men meir vind i høgda. På grunn av dårleg sikt ser eg ikkje evt snøfokk. Ser lokal vêrstasjon på ca 700 moh har målt vind opp i 16 m/s i dag, så det er antakeleg pågåande pålagring i SØ himmelretning.

ObsID: 180394

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snø

11.02.2019 kl. 12:46

408 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Vær

Sludd 1 °C Seljestad (800moh) kl 19:47 15 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 180412

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org