Snøskredvarsel for Hardanger lørdag 09.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder med fersk fokksnø. Unngå også områder der snødekket over svakt lag er tynt, eksempelvis nær rygger og på konvekse terrengformasjoner.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Sterk vind frå søraust og stadvis mykje nedbør inn i helga vil gje stor snøtransport inn i nordvestlege leområder. Dette vil gje auka pålagring og byggje opp ferske fokksnøflak, som stadvis kan ligge på svake vedvarande kantkornlag. Den auka belastninga gjer at ein òg kan forvente skred på dei djupare svake laga, og ein skredstorleik 3 fleire stadar. Regn på snødekket under 700 moh kan gje våte laussnøskred fleire stadar.
Det har kome 10-15 cm snø over 600 moh siste døgnet, med store lokale variasjonar. Nedbøren kom i vind frå S-SØ og det har lagt seg opp ferske fokksnøflak i hovedsakleg nordvestlege leområder. Under 600 moh har nedbøren kome som regn på snøen. Snødekket i fjellet ber generelt preg av mykje vind frå SV-SØ siste tida med påfølgjande flakdanningar i NØ-NV. Toppar og ryggar er i stor grad avblesne eller med hard bærande fokksnø.
Kalde og klåre netter har gitt vekst av kantkorn og det var fleire observasjonar på overflaterim før snøen kom onsdag. Der er òg kantkorn kring eit skarelag djupare i snøpakken.
Fredag føremiddag er det overskya, snøvêr og vind frå sør i fjellet.
10 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørøst., endring til stiv kuling fra sørøst om kvelden.
-11 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om kvelden.
Skyet.
Stigende temperatur og nedbør mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
13 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørøst.
-5 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh.
Skyet.
Økende nedbør mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Hardanger / Øverst i Kufonndalen

Snø

09.02.2019 kl. 23:46

997 moh

steinar@tindeguide.no (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Usikker på høydeutbredelse av kant rundt skarelag, men med økende TB og svekkede bindinger som følge av mild temp så er det ikke umulig at dette svake laget kan aktiveres (der det finnes) neste døgn.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 800 moh Forventer vel også noen naturlige skred på dette skredproblemet.

Skredfarevurdering

2 Moderat Kortvarig mildvær til minst 1111 moh natt til lørdag, med synkende temp gav i dag bærende overflate. Noe innblåst tørrsnø i FÅ leheng har lagt seg på nattas skare - denne fokksnøen var mjuk og med spenning som produserte skytende sprekker. Mildværssnøen som kom natt til lørdag har generelt gode bindinger til eldre snø, men det er jo også kantkorn tilknytta skarelag djupere i snødekket. Generelt gode bindinger i høgdeintervallet 600 til 1000 moh i Sauda i dag lørdag.

Snøprofil

2 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 30 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 0,5 cm F FC 1 mm/0 mm D Skarelag ECTP12 Q1 @30 on FC 1mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 15 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC/RGxf 1 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 50 cm 1F/P RG 0 mm/0 mm D, 50 cm K MF 0 mm/0 mm D Siste døgns nysnø i høgda er ein seig masse med generelt lite spenning. høg temperatur har gitt gode bindingar. Kantkorn over smelte-frys skare er observert (ECTP12 Q1). Eg veit ikkje kor høgt opp skarelaget har utbredelse.

ObsID: 180024

Hardanger / SAUDA

Snø

09.02.2019 kl. 17:56

867 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Smelteriller. Bilde tatt på ca 650m
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps

Tester

Ingen dramatikk ifm. avvikling av lille blokktest

Snødekke

75 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Våt løssnø Fuktig Fuktig snødekke til om lag 900 meter. Vi var ikke høyere i dag, men ryktene sier tørrere snø over dette. Dannelse av bruddskare ila ettermiddagen under dette.

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Har hatt god sikt inn i relevant terreng opp til ca 1000m

ObsID: 179981

Hardanger / SAUDA

Snø

09.02.2019 kl. 15:27

736 moh

Bjodybda (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjodybda Kommentar:  To skred naturlig utløst. Nordside. Ravnafjell. Størrelse 1og 2

Skredaktivitet

9. feb. 6-12 Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N. Over 600 moh

ObsID: 179940

Hardanger / SAUDA

Snø

09.02.2019 kl. 15:15

950 moh

Stanis@frivillig (**)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Stanis@frivillig
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Stanis@frivillig Kommentar:  Hovedsakelig fokksnø. 2 tydelige tyne skarelag innen 50cm. Et hardt og tykk islag i 100cm dybde
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stanis@frivillig

Skredproblem

Våte flakskred Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 100 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Få bratte heng N, NØ, Ø, V, NV over 700 moh

Tester

ECTX Middels Stabilitettest utført på V-liggende le-område. En annen test (i S-himmelretning) fra andre turkamerater viser ECTP13 Q1 @ 40cm over skarelag

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Vindpakket myk Fuktig Jevnt og fuktig snødekke under 700moh. Over 800-meter er det tørr og vindparket snø.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredfarevurdering

3 Betydelig Generelt stabilt på fjellet. I lokale områder over 700moh er det mylig å løse ut en middels-størrelse skred ved stor belastning i terreng der vind transportert mye snø. Ingen tydelige svakelag ble observert. Regn under 700moh kan svakere ponetialle kantkorn lag rapportert tidligere og forårsake våtsnøskred i noe bratte heng. Betydelig nedbør med sterk vind fra SV på søndag kan laste bakken fort og øke ustabilitet. Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø -2 °C 8 m/s fra SØ ↖ 90% skyer

ObsID: 180004

Hardanger / SAUDA

Snø

09.02.2019 kl. 14:15

994 moh

OliverHarding (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  OliverHarding

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Få bratte heng NØ over 0 moh

Tester

ECTX Middels Utløst med spade test på svake lag over smelte skar

Snødekke

200 cm totalt Moderat snøfokk 7 cm nysnø Nysnøgrense på 800 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Vindpakket myk Tørr

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnø som ligger på et tynt lage av smelte skare kan blir utløst på lokal områder pga kant korn dannelse over skare. Mulig for sprekkedanelse på lokal områder. Dette kan ble lastet med mye nye snø som er meldt på søndag Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø -1 °C 5 m/s fra SV ↗ 70% skyer

ObsID: 179988

Hardanger / SAUDA

Snø

09.02.2019 kl. 13:50

1082 moh

OliverHarding (Ukjent)

Skredhendelse

9. feb 13:30 Tørt løssnøskred 1 - Små Kunstig utløst testheng NØ-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 5 cm høy og 1 m bred bruddkant Brattheng Utløst på test av et liten skavle

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Utløst et brudd på øverste 5cm på et skavle som ble formet på nordøst retning

ObsID: 179989

Hardanger / KVINNHERAD

Snø

09.02.2019 kl. 13:05

991 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Kraftig snøfokk med vind frå søraust.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Nordvestvendt leformasjon. 5-10 minutt med snøfokk og sekken byrjar å verte nedføyka. Indikasjon på vindtransport :)
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Mot sør. Ingen skredaktivitet som eg kunne sjå i dei ordvendte bratthenga til Melderskin (1426 moh).
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Såg noko som kunne minne om skredaktivitet i bratthenga midt i biletet, men pga stor vindtransport var nok skredmassane tildekka.
Bilde Av Faretegn
Bilde 7 av 10 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Det har løsna eit flakskred i nedre del av bratthenga, midt i biletet. Basert på dagens turobs vil eg anta at det har regna opp til dette punktet, noko som kan ha ført til at skredet løyste ut. Vestvendt side.
Bilde Av Faretegn
Bilde 8 av 10 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Det minnar meir om vår enn vinter, men snøfokk er det uansett.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  På veg ned var det som tidlegare på dagen var fuktig laussnø byrja å "snerke" seg betraktelig. Det hadde danna seg ei 2 cm hinne av is frå skoggrensa og ned.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 700 moh Registrerer fuktig snødekke opptil om lag 700 moh i dag. Om snøen ligg over skarelag eller glatt berg/is, vil dette kunne lett skli ut. Der eg var i dag, var det ikkje store problemet, og eg såg allereie no at overflata var i ferd med å fryse til. Då eg gjekk opp var det bløtt, men då eg køyrte ned att 4 timar seinare var det danna seg ei to cm hinna med "snerk"/is.

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Har registrert kantkorn over skare i høgareliggande terreng. Dette er enda meir potent enn det som ligg under skaren

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 2 - Middels N, SV, V, NV over 700 moh Det er to ulike svake lag med nedføyka/delvis nedbrutt nysnø i snødekket der eg var i dag. Eg får kun det eine til å gå i brudd ved den eine testen eg gjorde, men lag nummer to, som ligger litt djupare, men innen ein halvmeter, sklir lett ut når eg så vidt legger press på spaden bak blokka.

Tester

ECTP14@73cmQ3 Middels Kantkorn under skarelag. Førre helg observerte eg byrjande kantkorn over skarelag 100-200 meter høgare oppe, men i same eksposisjon og område. Eg såg ingen tendensar til det her eg var i dag.

ECTP9@15cmQ2 Dårlig Det er dette laget eg antar er årsaka til dei naturleg utløyste skreda eg observerte.

Snødekke

60 cm totalt Kraftig snøfokk Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 600 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Moderat, men aukande til kraftig snøfokk. Avblese på ryggane. 10-15 cm tørrsnø i vestlige leformasjon. Varierande hardhet i overgang mellom rygg og leformasjon; vindpakka hard til mjuk.

Notater

Full obs med bilete kjem seinare.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Det har vore vindtransport i heile dag. Aukande frå om lag kl. 12 og utover. På heimveg såg eg at det framleis føyka godt frå toppane. Ubunden snø tilgjengeleg frå om lag 700 moh.

Ferske skred Observerte eit fersk flakskred då eg kom heim. Eg vil anta at det har løyst ut i løpet av dagen. Str. 2. Vidare vil eg anta at temperaturauken i kombinasjon med regn har fått det til å løsne og gå i brudd på nedføyka nysnølag. Eg såg ikkje like tydelege spor etter skredaktivitet høgare oppe kor der det har vore minusgrader.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er betydeleg skredfare, og spesielt knytt til nedføyka nysnø. Om dette flaket sklir ut kan det fort generere Str. 2 skred. Eg ser ingen teikn til større skred, og det er i leformasjoner mot vest-NV og SV at problemet er. Det er også eit lag til litt djupare med same karakteristikk, men det skal meir til for at det går i brudd. For kantkornlaget, så skal det skal større tilleggsbelastning til for å løyse det ut, men det kan til gjengjeld generere større skred av str. 3. Dette laget finner ein i alle himmelretninger, men basert på dagens observasjon er det nok størst fare over 1000 moh i ytre del av regionen. Truleg er den grensa lågare i indre del. I tillegg har ein våte laussnøskred under om lag 700 moh. Der eg var i dag, er det ikkje store problemet, men eg vil anta at om ein ferdas på underlag (sva, is osb) der den våte snøen ligg over vil det kunne gå Str. 1-2 skred. Det skal fortsette å blåse frå søraust i kombinasjon med nedbør. Det er meldt noko roligare vind, spesielt i morgon, men det er likevel nok til at snøen vil fortsette å flytte litt på seg. Dette vil føre til at skredfaren vil fortsette å ligge på FG 3. Eg trur ikkje det behov for å gå opp til FG 4. Varslet faregrad er riktig Eg synes dagens varsel samsvarte godt med mine observasjoner i dag. Eg fann kantkorn under skarelag i dag, men eg veit at det er i ferd med å verte godt utvikla kantkorn over skarelag i same området, berre litt høgare oppe.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 5 m/s fra SØ ↖ 70% skyer Det var nedbør i morgontimane i dag. Regnet gjekk over til sludd og snø frå om lag 6-700 moh. Frå kl. 12.00 har det vore opplett. Tendensar til kraftig snøfokk med 13-14 m/s i vindstyrke, men generelt litt roligare. Lufttemperatur er på om lag 1000 moh. Temperaturen har synke i løpet av dagen. Mildt i dag tidleg, men kaldere no.

Skredaktivitet

9. feb. 6-12 Tørre løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. V. Over 700 moh Tre sikre observasjoner av ferske skred, men også fleire som kunne minne om det. Dei eg er usikre på var litt for langt vekke til at eg kunne sjå utan kikkert. Dei var i tillegg tilsynelatande dekka av snø (snøfokk), men det er rimeleg å anta at dei har fått siste døgn. Fellesnemnar for alle er at det var tørre flakskred i vest/nordvestvendte brattheng.

Snøprofil

5 cm 4F PP 1 mm/2 mm D, 15 cm 1F RGsr 0 mm/0 mm D-M, 2 cm 4F DF 1 mm/2 mm D Skarelag Dette laget gjekk i brudd og propagerte etter 9 slag under ECT. , 28 cm 1F RGsr 0 mm/1 mm D, 3 cm 4F PP/DF 1 mm/0 mm D Skarelag Dette laget gjekk ikkje i brudd under ECT, men det er eit tydeleg svakt lag ein skal vere obs på. Etter det øvste svake laget gjekk i brudd, så gjekk heile søyla i brudd i kantkornlaget nedst., 20 cm 1F-P RGsr 0 mm/0 mm D, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F FCxr 1 mm/3 mm D Skarelag Det er byrjande til godt utvikla kantkorn ved bakken. -2,5 °C @ 0 cm, -2 °C @ 10 cm, -2,2 °C @ 20 cm, -2,6 °C @ 30 cm, -2,8 °C @ 40 cm, -2,9 °C @ 50 cm, -2,8 °C @ 60 cm, -1,9 °C @ 80 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 179909

Hardanger / SAUDA

Snø

09.02.2019 kl. 12:23

918 moh

Olaf Årthun. (**)

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Lett å løse ut Mulig 1 - Små Mange bratte heng over 0 moh

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøen løsnet lett å tørr under m vått ovenpå så den løsnet lett på over 30 g

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig Betydelig

Vær

Sludd 2 °C 8 m/s fra SV ↗ 85% skyer

ObsID: 180109

Hardanger / ODDA

Snø

09.02.2019 kl. 10:12

365 moh

bjafje (**)

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen Våte flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst SV. Mellom 300 moh og 0 moh

ObsID: 179872

Hardanger / ODDA

Snø

09.02.2019 kl. 10:08

moh

bjafje (**)

Snødekke

Lite snø i nord vest og sør vest vendte fjellsider. Mye snø i øst/nord øst vendte fjellsider langs indre deler av Sørfjorden. Til dels stor snølagring på uvanlige steder i øst vendte sider som kan observeres på avstand i dagslys/tåke.

ObsID: 179871

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snø

09.02.2019 kl. 08:49

408 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Vær

Regn 2 °C Seljestad (800moh) kl 08:49 20 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 179861

Hardanger / ODDA

Snø

09.02.2019 kl. 03:31

362 moh

bjafje (**)

Snødekke

15 cm totalt 0 cm nysnø Snøgrense på 50 moh Annet Våt

Faretegn

Mye vann i snøen Område: For kommunen. Beskrivelse: Regn kaldt regn siste 4 dager

Rask temperaturstigning Område: For kommunen. Beskrivelse:

Vær

Regn 2 °C 0 m/s 100% skyer

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NV. Over 0 moh Flere mindre ras i løpet av natten

ObsID: 179854

Hardanger / Rosendal

Snø

08.02.2019 kl. 14:56

92 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Det bles frå søraust så vinden legg opp snø i nordvestlig og vestlige lesider/formasjoner. Tilsynelatande ein del lokale vindeffektar pga topografien, så tilgrensande sektorar kan vere aktuelle også.

Snødekke

Kraftig snøfokk Observert aukande snøfokk i høgda. I skrivande stund er det kraftig, men dei siste timane har det veksla mellom moderat og kraftig. Roligare vindforhold tidlegare i dag. Det låg ein del ubunden snø tilgjengeleg for transport i går. Ser tydeleg at den flyttar på seg no. Vedvarende kraftig snøfokk i heile ettermiddag.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Kraftig snøfokk i høgda.

Vær

Ikke nedbør 6,5 °C 7 m/s fra SØ ↖ 95% skyer I høgda bles det frå søraustlig retning. Det har auka på utover formiddagen/ettermiddagen og mtp snøfokket som går føre seg vil eg anslå at det bles 7-11 m/s. Varierande styrke. Det er relativt mildt; 6,5 grader på 100 moh. Om lag 0 grader på 6-700 moh i skrivande stund. Registrerer at vinden er vindstyrke tilsvarende kuling og sterk kuling i høgda no før mørket fell på. Ser lokal vêrstasjon på om lag 700 moh har registrert vindstyrke dei siste 15 min på 15-23.1 m/s (liten storm). Der er det også registrert + 1,5 grader kl. 19.30 i kveld, så det er rimeleg mildt.

ObsID: 179793

Hardanger / SAUDA

Snø

08.02.2019 kl. 14:53

930 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Pålagring i vestlig sektor. Tydelig snøfokk.

Vær

Ikke nedbør 7 m/s fra Ø ← 7-8m/s vind og plutselig sikt. Tydelig snøtransport i høyden. Se bilde.

ObsID: 179792

Hardanger / ULVIK

Snø

08.02.2019 kl. 14:41

1257 moh

finseronny@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  finseronny@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  finseronny@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  finseronny@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  finseronny@obskorps

Tester

CTN God

Snødekke

Ikke snøfokk 8 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Sprekker i snøen i lite vestvendt heng.

Notater

Falsk alarm om skred i østsiden av lille finsenut. Skiløper kjørte utfor toppskavlen og falt og skadet armen. Løste ikke ut skred. Må være ganske stabilt der.

Vær

-4,3 °C 5 m/s fra Ø ← 90% skyer

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 179810

Hardanger / SAUDA

Snø

08.02.2019 kl. 13:24

853 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Brudd med forplantning internt i fokksnøen.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Brudd uten evne til forplantning i kantkornlag. Antar at kantkornene ikke er godt nok utviklet. Dette laget er også relativt tykt ca 5cm, noe som muligens tar opp en del av energien ved belastning.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Lite sikt og vanskelig å vurdere terreng på makronivå...

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng SØ, S over 700 moh Profil er gravd i sørlig sektor da det ser ut som vind lokalt har vært mye N siste tid, men generelt har det vært svært ulik vindretning og snøtransport siste ukene og snøen er preget av dette. I øyeblikket er det lett snøfokk fra SØ over 800moh.

Tester

ECTN23@65cmQ2 Middels Kantkorn. Viser dårlig evne til bruddforplantning. Samme forhold på lille blokktest utført på 750moh.

ECTP15@40cmQ2 Dårlig God og tydelig bruddforplantning.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 250 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Våt løssnø Fuktig

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det har kommet melllm 30 og 50 cm nysnø siste to døgn. Rett over tregrensa er overflaten fuktig og kram. Men fra 700moh og opp er ikke snøen fuktigere enn at den vil være tilgjengelig for transport om vinden tar seg opp. Med økt vind, kan vindtransporten bli betydelig og faregraden økende. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 179786

Hardanger / SAUDA

Snø

08.02.2019 kl. 11:00

477 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Kram snøoverflate.

Vær

Snø 3 °C 0 m/s 100% skyer Jevnt, lett snøvær.

ObsID: 179726

Hardanger / Ingahogg

Snø

07.02.2019 kl. 18:12

817 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Ikkje nemneverdig god sikt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Det kom litt nysnø undervegs på turen; 1-2 cm totalt. Det gjekk frå relativt fuktig nysnø på 600 moh til noko tørare på om lag 800 moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små V, NV over 700 moh Eg ser ikkje på dette som eit stort skredproblem, men det var det eg fekk brudd i under stab.test i dag. Det er rimeleg å anta at nedføyka nysnø vil vere skredproblem dei neste dagane mtp den ubunde snøen som ligg tilgjengeleg for transport. Eg rapportere kun frå den himmelretninga eg var i i dag, men mtp at eg observerte tendensar til lett snøfokk (altså begrensa vindtransport i ettermiddag) vil eg anta at nysnøen har lagt seg over smelte-frys-skaren i alle eksposisjonar. Som sagt vil nok denne snøen byrje å flytte på seg dei neste dagane.

Tester

CTM15@80cmQ3 God Søyla gjekk i brudd i overgang mellom smelteomvandla snø og bakken. Eg merka meg at det smelteomvandla laget nedst mot bakken var noko mindre knivhardt (meir mot penn) enn for ei veke sidan.

CTM11@15cmQ3 Middels Bruddet gjekk i overgangen mellom nysnø og eit tynt skarelag (mildvêrsskare). Ruglete brudd. Under skarelaget er det delvis nedbrutt nysnø med overgang til avrunda og godt sintra korn.

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 600 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Varierande snødjupne. Eg grov profil i vestvendt side kor det har blese inn ein del snø tidlegare. Der var det om lag 80 cm, men i terrenget generelt er det moglegvis i snitt 50 cm, aukande jo høgare opp ein kjem. Snødekket tendenserte til tørt/fuktig.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Observerte lett snøfokk.

Notater

Eg har ikkje lagt inn "kantkorn over skare" som skredproblem på dagens tur då eg ikkje observerte det i dag. Det var heller ikkje forventa å finne der eg var i dag, men det er viktig at vi beholder dette som skredproblem. Eg skal opp i høgare terreng til helga for å sjå nærare på utviklinga av dette laget. Sjå elles under skredfarevurdering for betraktninger om dette laget.

Skredfarevurdering

2 Moderat Eg var i nordvestvendt side i dag og det var ikkje nevneverdig stor fokksnøproblematikk der, men det er mogleg vinden har teke hardare høgare oppe og i meir nordleg eksposisjon. Det ligg ein del laussnø tilgjengeleg for transport. Under 600 moh er denne relativt fuktig. Eg får brudd i overgang mellom nysnø og smelte-frys-skare, men eg vurdere dette til å ha avgrensa potensiale der eg var i dag. Det er meldt sterkare vind i høgda og i kombinasjon med nysnøen som har falle vil ein, basert på vêrmeldinga, få nye lag av fokksnø i vest til nordaustleg eksposisjon. Dette vil då legge seg oppå nysnøen som har falle i går og i dag. Vindretninga som er meldt er den same som har herska den seinaste tida. Det er verdt å merke seg mtp utviklinga av kantkorn nede i snødekket; auka pålagring og vekt. Ver obs der snødekket er tynnare! I helga som var observerte eg byrjande kantkorn under eit tjukt lag av fokksnø. Om det har byrja å danne seg der, er det rimeleg å anta at det har kome lenger i utviklinga der snødekket er tynnare, samt at det truleg også har kome lenger i utviklinga i indre del av regionen kor det har vore stabilt kaldere vêr og då følgjeleg gunstig temp.gradient i snødekket for utvikling av kantkorn. Varslet faregrad er riktig Regionen er stor, så det er litt vanskeleg å gi ei generell vurdering for heile området, men basert på nysnøen som har falle i går og i dag, samt vinden som tilsynelatande er sterkare i høgda, så er det rimeleg å lande på ein FG2. Om vêrmeldinga for dei neste dagane treff vil det verte aukande vind i høgda og mtp snøen som ligg tilgjengeleg for transport er det då rimeleg å auke til FG3 for ein periode. Eg skal opp i høgda i helga, og eg vil då kunne sei meir om situasjonen.

Vær

Snø -1 °C 4 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Varierande vindhastighet; 4-7 m/s.

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet På grunn av dårleg sikt, så hadde eg ikkje spesielt god utsikt til tilgrensande og/eller høgareliggande skredterreng, men i dei små augeblikka kor sikten var delvis god, så kunne eg ikkje sjå noko teikn til skredaktivitet.

Snøprofil

15 cm F PP 2 mm/0 mm D-M, 5 cm 1F MFcr 1 mm/3 mm D-M Rimlag Gjekk i brudd i øvre del. Tydeleg at det har vore mildvêr. Litt hardare og isete fyrste par cm, men generelt kan ein sei at temp/regn har trekt om lag 5 cm ned i snødekket og danna smelte-fryse-skare., 10 cm 4F PPnd 1 mm/0 mm M, 30 cm 1F RGsr 0 mm/0 mm D-M, 20 cm K-I MFcl 1 mm/4 mm Skiktovergang Heile søyla går i brudd ved bakken. I denne høgda er det ingen teikn til kantkorn ved bakken, men forholda ligger til rette for det. -1,7 °C @ 0 cm, -0,4 °C @ 15 cm, -0,7 °C @ 20 cm, -1,1 °C @ 30 cm, -1,5 °C @ 40 cm, -1,7 °C @ 50 cm, -1,6 °C @ 60 cm, -0,9 °C @ 80 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 179638

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snø

07.02.2019 kl. 10:52

408 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Vær

Sludd 2 °C Seljestad (800moh) kl 10:53 15 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 179539

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene? Unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.