Snøskredvarsel for Hardanger fredag 08.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Ver varsam i terrengformasjonar som har samlet fokksnø, stadvis kan fokksnøen ligge på eit vedvarende svakt lag. Fare for naturleg utløyste skred om kvelden.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Sterk vind frå søraust og stadvis mykje nedbør vil gje stor snøtransport inn i nordvestlege leområder. Dette vil gje auka pålagring og byggje opp ferske fokksnøflak, som stadvis kan ligge på svake vedvarande kantkornlag. Den auka belastninga gjer at ein òg kan forvente skred på dei djupare svake laga, og ein skredstorleik på 3 fleire stadar. Temperaturstigning og regn kan gje våte laussnøskred under 700 moh. Skredfaren er stigande utover dagen.
Det har kome 10-15 cm snø over 500 moh siste døgnet. Nedbøren kom i sterk vind frå S-SØ og har gitt stor snøtransport inn i hovedsakleg nordaustlege leområder, og det har lagt seg opp ferske fokksnøflak. Under 500 moh kom nedbøren som regn på snøen. Snødekket i fjellet ber generelt preg av mykje vind frå SV-SØ siste tida med påfølgjande flakdanningar i NØ-NV. Toppar og ryggar er i stor grad avblesne eller med hard bærande fokksnø.
Kalde og klåre netter har gitt vekst av kantkorn og det var fleire observasjonar på overflaterim før snøen kom onsdag. Der er òg kantkorn kring eit skarelag djupare i snøpakken.
Torsdag føremiddag er det overskya og vind frå sør i fjellet.
2 - 5 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sør om formiddagen.
-9 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørøst., endring til stiv kuling fra sørøst om kvelden.
-11 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om kvelden.
Skyet.
Stigende temperatur og nedbør mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Hardanger / Rosendal

Snø

08.02.2019 kl. 14:56

92 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Det bles frå søraust så vinden legg opp snø i nordvestlig og vestlige lesider/formasjoner. Tilsynelatande ein del lokale vindeffektar pga topografien, så tilgrensande sektorar kan vere aktuelle også.

Vær

Ikke nedbør 6,5 °C 7 m/s fra SØ ↖ 95% skyer I høgda bles det frå søraustlig retning. Det har auka på utover formiddagen/ettermiddagen og mtp snøfokket som går føre seg vil eg anslå at det bles 7-11 m/s. Varierande styrke. Det er relativt mildt; 6,5 grader på 100 moh. Om lag 0 grader på 6-700 moh i skrivande stund. Registrerer at vinden er vindstyrke tilsvarende kuling og sterk kuling i høgda no før mørket fell på. Ser lokal vêrstasjon på om lag 700 moh har registrert vindstyrke dei siste 15 min på 15-23.1 m/s (liten storm). Der er det også registrert + 1,5 grader kl. 19.30 i kveld, så det er rimeleg mildt.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Kraftig snøfokk i høgda.

Snødekke

Kraftig snøfokk Observert aukande snøfokk i høgda. I skrivande stund er det kraftig, men dei siste timane har det veksla mellom moderat og kraftig. Roligare vindforhold tidlegare i dag. Det låg ein del ubunden snø tilgjengeleg for transport i går. Ser tydeleg at den flyttar på seg no. Vedvarende kraftig snøfokk i heile ettermiddag.

ObsID: 179793

Hardanger / SAUDA

Snø

08.02.2019 kl. 14:53

930 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Pålagring i vestlig sektor. Tydelig snøfokk.

Vær

Ikke nedbør 7 m/s fra Ø ← 7-8m/s vind og plutselig sikt. Tydelig snøtransport i høyden. Se bilde.

ObsID: 179792

Hardanger / ULVIK

Snø

08.02.2019 kl. 14:41

1257 moh

finseronny@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  finseronny@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  finseronny@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  finseronny@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  finseronny@obskorps

Vær

-4,3 °C 5 m/s fra Ø ← 90% skyer

Tester

CTN God

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Sprekker i snøen i lite vestvendt heng.

Notater

Falsk alarm om skred i østsiden av lille finsenut. Skiløper kjørte utfor toppskavlen og falt og skadet armen. Løste ikke ut skred. Må være ganske stabilt der.

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

Ikke snøfokk 8 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

ObsID: 179810

Hardanger / SAUDA

Snø

08.02.2019 kl. 13:24

853 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Brudd med forplantning internt i fokksnøen.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Brudd uten evne til forplantning i kantkornlag. Antar at kantkornene ikke er godt nok utviklet. Dette laget er også relativt tykt ca 5cm, noe som muligens tar opp en del av energien ved belastning.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Lite sikt og vanskelig å vurdere terreng på makronivå...

Tester

ECTN23@65cmQ2 Middels Kantkorn. Viser dårlig evne til bruddforplantning. Samme forhold på lille blokktest utført på 750moh.

ECTP15@40cmQ2 Dårlig God og tydelig bruddforplantning.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det har kommet melllm 30 og 50 cm nysnø siste to døgn. Rett over tregrensa er overflaten fuktig og kram. Men fra 700moh og opp er ikke snøen fuktigere enn at den vil være tilgjengelig for transport om vinden tar seg opp. Med økt vind, kan vindtransporten bli betydelig og faregraden økende. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng SØ, S over 700 moh Profil er gravd i sørlig sektor da det ser ut som vind lokalt har vært mye N siste tid, men generelt har det vært svært ulik vindretning og snøtransport siste ukene og snøen er preget av dette. I øyeblikket er det lett snøfokk fra SØ over 800moh.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 250 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Våt løssnø Fuktig

ObsID: 179786

Hardanger / SAUDA

Snø

08.02.2019 kl. 11:00

477 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Kram snøoverflate.

Vær

Snø 3 °C 0 m/s 100% skyer Jevnt, lett snøvær.

ObsID: 179726

Hardanger / Ingahogg

Snø

07.02.2019 kl. 18:12

817 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Ikkje nemneverdig god sikt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Det kom litt nysnø undervegs på turen; 1-2 cm totalt. Det gjekk frå relativt fuktig nysnø på 600 moh til noko tørare på om lag 800 moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -1 °C 4 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Varierande vindhastighet; 4-7 m/s.

Tester

CTM15@80cmQ3 God Søyla gjekk i brudd i overgang mellom smelteomvandla snø og bakken. Eg merka meg at det smelteomvandla laget nedst mot bakken var noko mindre knivhardt (meir mot penn) enn for ei veke sidan.

CTM11@15cmQ3 Middels Bruddet gjekk i overgangen mellom nysnø og eit tynt skarelag (mildvêrsskare). Ruglete brudd. Under skarelaget er det delvis nedbrutt nysnø med overgang til avrunda og godt sintra korn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Observerte lett snøfokk.

Skredfarevurdering

2 Moderat Eg var i nordvestvendt side i dag og det var ikkje nevneverdig stor fokksnøproblematikk der, men det er mogleg vinden har teke hardare høgare oppe og i meir nordleg eksposisjon. Det ligg ein del laussnø tilgjengeleg for transport. Under 600 moh er denne relativt fuktig. Eg får brudd i overgang mellom nysnø og smelte-frys-skare, men eg vurdere dette til å ha avgrensa potensiale der eg var i dag. Det er meldt sterkare vind i høgda og i kombinasjon med nysnøen som har falle vil ein, basert på vêrmeldinga, få nye lag av fokksnø i vest til nordaustleg eksposisjon. Dette vil då legge seg oppå nysnøen som har falle i går og i dag. Vindretninga som er meldt er den same som har herska den seinaste tida. Det er verdt å merke seg mtp utviklinga av kantkorn nede i snødekket; auka pålagring og vekt. Ver obs der snødekket er tynnare! I helga som var observerte eg byrjande kantkorn under eit tjukt lag av fokksnø. Om det har byrja å danne seg der, er det rimeleg å anta at det har kome lenger i utviklinga der snødekket er tynnare, samt at det truleg også har kome lenger i utviklinga i indre del av regionen kor det har vore stabilt kaldere vêr og då følgjeleg gunstig temp.gradient i snødekket for utvikling av kantkorn. Varslet faregrad er riktig Regionen er stor, så det er litt vanskeleg å gi ei generell vurdering for heile området, men basert på nysnøen som har falle i går og i dag, samt vinden som tilsynelatande er sterkare i høgda, så er det rimeleg å lande på ein FG2. Om vêrmeldinga for dei neste dagane treff vil det verte aukande vind i høgda og mtp snøen som ligg tilgjengeleg for transport er det då rimeleg å auke til FG3 for ein periode. Eg skal opp i høgda i helga, og eg vil då kunne sei meir om situasjonen.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små V, NV over 700 moh Eg ser ikkje på dette som eit stort skredproblem, men det var det eg fekk brudd i under stab.test i dag. Det er rimeleg å anta at nedføyka nysnø vil vere skredproblem dei neste dagane mtp den ubunde snøen som ligg tilgjengeleg for transport. Eg rapportere kun frå den himmelretninga eg var i i dag, men mtp at eg observerte tendensar til lett snøfokk (altså begrensa vindtransport i ettermiddag) vil eg anta at nysnøen har lagt seg over smelte-frys-skaren i alle eksposisjonar. Som sagt vil nok denne snøen byrje å flytte på seg dei neste dagane.

Notater

Eg har ikkje lagt inn "kantkorn over skare" som skredproblem på dagens tur då eg ikkje observerte det i dag. Det var heller ikkje forventa å finne der eg var i dag, men det er viktig at vi beholder dette som skredproblem. Eg skal opp i høgare terreng til helga for å sjå nærare på utviklinga av dette laget. Sjå elles under skredfarevurdering for betraktninger om dette laget.

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet På grunn av dårleg sikt, så hadde eg ikkje spesielt god utsikt til tilgrensande og/eller høgareliggande skredterreng, men i dei små augeblikka kor sikten var delvis god, så kunne eg ikkje sjå noko teikn til skredaktivitet.

Snøprofil

15 cm F PP 2 mm/0 mm D-M, 5 cm 1F MFcr 1 mm/3 mm D-M Rimlag Gjekk i brudd i øvre del. Tydeleg at det har vore mildvêr. Litt hardare og isete fyrste par cm, men generelt kan ein sei at temp/regn har trekt om lag 5 cm ned i snødekket og danna smelte-fryse-skare., 10 cm 4F PPnd 1 mm/0 mm M, 30 cm 1F RGsr 0 mm/0 mm D-M, 20 cm K-I MFcl 1 mm/4 mm Skiktovergang Heile søyla går i brudd ved bakken. I denne høgda er det ingen teikn til kantkorn ved bakken, men forholda ligger til rette for det. -1,7 °C @ 0 cm, -0,4 °C @ 15 cm, -0,7 °C @ 20 cm, -1,1 °C @ 30 cm, -1,5 °C @ 40 cm, -1,7 °C @ 50 cm, -1,6 °C @ 60 cm, -0,9 °C @ 80 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 600 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Varierande snødjupne. Eg grov profil i vestvendt side kor det har blese inn ein del snø tidlegare. Der var det om lag 80 cm, men i terrenget generelt er det moglegvis i snitt 50 cm, aukande jo høgare opp ein kjem. Snødekket tendenserte til tørt/fuktig.

ObsID: 179638

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snø

07.02.2019 kl. 10:52

408 moh

drift@svv (**)

Vær

Sludd 2 °C Seljestad (800moh) kl 10:53 15 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 179539

Hardanger / SULDAL

Snø

05.02.2019 kl. 13:30

1118 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Bilde fra Skorvenuten tatt ca mot S-SØ.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Bilde tatt mot Ø-NØ.

Skredaktivitet

5. feb. 6-12 Tørre flakskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S. Over 800 moh Vinden står på fra N-NV og deponerer snø i SØ-sektor. Så en del naturlig utløste skred i bratte heng og tilknytning til skavlbrudd i utsatt hengretning. Observert på topptur til observasjonspunkt Skorvenuten. Fokksnø er problemet. Ingen tegn til at skredene som har gått har trigget noen store skred (mhp svake lag/kantkorn) i snødekket.

ObsID: 179268

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene? Unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.