Snøskredvarsel for Hardanger torsdag 07.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Ver varsam i terrengformasjonar som har samlet fokksnø, stadvis kan fokksnøen ligge på eit vedvarende svakt lag.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind frå sør og litt ny nedbør vil transportere snø inn i nordlege leområder. Her vil ein få oppbygging av ferske mjuke flak. Det vil òg ligge eldre fokksnøflak i vest-, nord - og austlege renner søkk og lesider. Desse kan stadvis ligge på vedvarande svake rim og kantkornlag.
Sterk vind frå S-SØ onsdag har lagt mykje snø inn i hovedsakleg nord til nordvestlege leområder. Har har det lagt seg opp ferske fokksnøflak som stadvis kan ligge på overflaterim eller kantkorn. Snødekket ber generelt preg av mykje vind frå SV til SØ med påfølgjande snøtransport til nordvendte renner, søkk og lesider.
Kalde og klåre netter har gitt vekst av kantkorn og det var fleire observasjonar på overflaterim før snøen kom onsdag. Der er òg kantkorn kring eit skarelag djupare i snøpakken.
Onsdag føremiddag er det snøvêr og aukande vindstyrke i fjellet.
8 - 11 nedbør mm i døgnet.
Stiv kuling fra sør., endring til liten kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-12 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om kvelden.
Skyet.
Mest vind midt på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sør om formiddagen.
-9 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Hardanger / Ingahogg

Snø

07.02.2019 kl. 18:12

817 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Ikkje nemneverdig god sikt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Det kom litt nysnø undervegs på turen; 1-2 cm totalt. Det gjekk frå relativt fuktig nysnø på 600 moh til noko tørare på om lag 800 moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Eg var i nordvestvendt side i dag og det var ikkje nevneverdig stor fokksnøproblematikk der, men det er mogleg vinden har teke hardare høgare oppe og i meir nordleg eksposisjon. Det ligg ein del laussnø tilgjengeleg for transport. Under 600 moh er denne relativt fuktig. Eg får brudd i overgang mellom nysnø og smelte-frys-skare, men eg vurdere dette til å ha avgrensa potensiale der eg var i dag. Det er meldt sterkare vind i høgda og i kombinasjon med nysnøen som har falle vil ein, basert på vêrmeldinga, få nye lag av fokksnø i vest til nordaustleg eksposisjon. Dette vil då legge seg oppå nysnøen som har falle i går og i dag. Vindretninga som er meldt er den same som har herska den seinaste tida. Det er verdt å merke seg mtp utviklinga av kantkorn nede i snødekket; auka pålagring og vekt. Ver obs der snødekket er tynnare! I helga som var observerte eg byrjande kantkorn under eit tjukt lag av fokksnø. Om det har byrja å danne seg der, er det rimeleg å anta at det har kome lenger i utviklinga der snødekket er tynnare, samt at det truleg også har kome lenger i utviklinga i indre del av regionen kor det har vore stabilt kaldere vêr og då følgjeleg gunstig temp.gradient i snødekket for utvikling av kantkorn. Varslet faregrad er riktig Regionen er stor, så det er litt vanskeleg å gi ei generell vurdering for heile området, men basert på nysnøen som har falle i går og i dag, samt vinden som tilsynelatande er sterkare i høgda, så er det rimeleg å lande på ein FG2. Om vêrmeldinga for dei neste dagane treff vil det verte aukande vind i høgda og mtp snøen som ligg tilgjengeleg for transport er det då rimeleg å auke til FG3 for ein periode. Eg skal opp i høgda i helga, og eg vil då kunne sei meir om situasjonen.

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 600 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Varierande snødjupne. Eg grov profil i vestvendt side kor det har blese inn ein del snø tidlegare. Der var det om lag 80 cm, men i terrenget generelt er det moglegvis i snitt 50 cm, aukande jo høgare opp ein kjem. Snødekket tendenserte til tørt/fuktig.

Notater

Eg har ikkje lagt inn "kantkorn over skare" som skredproblem på dagens tur då eg ikkje observerte det i dag. Det var heller ikkje forventa å finne der eg var i dag, men det er viktig at vi beholder dette som skredproblem. Eg skal opp i høgare terreng til helga for å sjå nærare på utviklinga av dette laget. Sjå elles under skredfarevurdering for betraktninger om dette laget.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Observerte lett snøfokk.

Tester

CTM15@80cmQ3 God Søyla gjekk i brudd i overgang mellom smelteomvandla snø og bakken. Eg merka meg at det smelteomvandla laget nedst mot bakken var noko mindre knivhardt (meir mot penn) enn for ei veke sidan.

CTM11@15cmQ3 Middels Bruddet gjekk i overgangen mellom nysnø og eit tynt skarelag (mildvêrsskare). Ruglete brudd. Under skarelaget er det delvis nedbrutt nysnø med overgang til avrunda og godt sintra korn.

Vær

Snø -1 °C 4 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Varierande vindhastighet; 4-7 m/s.

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet På grunn av dårleg sikt, så hadde eg ikkje spesielt god utsikt til tilgrensande og/eller høgareliggande skredterreng, men i dei små augeblikka kor sikten var delvis god, så kunne eg ikkje sjå noko teikn til skredaktivitet.

Snøprofil

15 cm F PP 2 mm/0 mm D-M, 5 cm 1F MFcr 1 mm/3 mm D-M Rimlag Gjekk i brudd i øvre del. Tydeleg at det har vore mildvêr. Litt hardare og isete fyrste par cm, men generelt kan ein sei at temp/regn har trekt om lag 5 cm ned i snødekket og danna smelte-fryse-skare., 10 cm 4F PPnd 1 mm/0 mm M, 30 cm 1F RGsr 0 mm/0 mm D-M, 20 cm K-I MFcl 1 mm/4 mm Skiktovergang Heile søyla går i brudd ved bakken. I denne høgda er det ingen teikn til kantkorn ved bakken, men forholda ligger til rette for det. -1,7 °C @ 0 cm, -0,4 °C @ 15 cm, -0,7 °C @ 20 cm, -1,1 °C @ 30 cm, -1,5 °C @ 40 cm, -1,7 °C @ 50 cm, -1,6 °C @ 60 cm, -0,9 °C @ 80 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små V, NV over 700 moh Eg ser ikkje på dette som eit stort skredproblem, men det var det eg fekk brudd i under stab.test i dag. Det er rimeleg å anta at nedføyka nysnø vil vere skredproblem dei neste dagane mtp den ubunde snøen som ligg tilgjengeleg for transport. Eg rapportere kun frå den himmelretninga eg var i i dag, men mtp at eg observerte tendensar til lett snøfokk (altså begrensa vindtransport i ettermiddag) vil eg anta at nysnøen har lagt seg over smelte-frys-skaren i alle eksposisjonar. Som sagt vil nok denne snøen byrje å flytte på seg dei neste dagane.

ObsID: 179638

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snø

07.02.2019 kl. 10:52

408 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Vær

Sludd 2 °C Seljestad (800moh) kl 10:53 15 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 179539

Hardanger / SULDAL

Snø

05.02.2019 kl. 13:30

1118 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Bilde fra Skorvenuten tatt ca mot S-SØ.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Bilde tatt mot Ø-NØ.

Skredaktivitet

5. feb. 6-12 Tørre flakskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S. Over 800 moh Vinden står på fra N-NV og deponerer snø i SØ-sektor. Så en del naturlig utløste skred i bratte heng og tilknytning til skavlbrudd i utsatt hengretning. Observert på topptur til observasjonspunkt Skorvenuten. Fokksnø er problemet. Ingen tegn til at skredene som har gått har trigget noen store skred (mhp svake lag/kantkorn) i snødekket.

ObsID: 179268

Hardanger / ODDA

Snø

04.02.2019 kl. 21:28

202 moh

bjafje (**)

Faretegn

Stort snøfall

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Temp stigning fra minus 6 til pluss 2. Kommet 12cm våt snø i løpet av dagen.

Vær

Snø 2 °C 0 m/s 100% skyer

Skredaktivitet

4. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Mye snølagring i sør vest vendte fjellsider. nordvendt har lite snø.

ObsID: 179157

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snø

04.02.2019 kl. 14:45

408 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Stort snøfall

Vær

Snø -2 °C Seljestad (800moh) kl 14:45 15 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev134 Liamyrane - Kløvet,

ObsID: 179136

Hardanger / SAUDA

Snø

04.02.2019 kl. 12:56

37 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Snødekke

10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Fuktig 1.4 C° nede ved fjorden nå, men tunge, våte snøfiller i lufta. Ikke regn enda. Omtrent som værvarselet tilsa i forkant.

ObsID: 179127

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org