Snøskredvarsel for Hardanger tirsdag 05.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finst fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettast å løyse ut der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Roligare værforhold gir ein stabiliserande tendens i fokksnøen som hardnar til. Litt ny vindtransport frå ny vindretning kan gi små ferske fokksnøflak mot A- SA. Under fokksnøen og i lunare områder med mjuk snø skjer det ei gradvis svekking av det eldre snødekket grunna kantkornutvikling. Det gjer at fokksnøflaka kan løysast ut av skiløpar, spesielt i overgang mellom harde flak og mjukt fint skiføre.
Kaldt og tørt vær med hard vind frå S og SA har dominert siste tida, og det sett sitt preg på snødekket. Variert snødekke med tjukke og tynne flak av fokksnø av ulik alder ligg spredt mellom mjukare snø. Opp til skoggrensa er det lausare snø. Høgare til fjells er snøen meir prega av vinden, mykje hard fokksnø og det er lite eldre laus snø tilgjengeleg for vind, men litt påfyll av nysnø mandag.
Det er observert glatte brot i kantkorn over skarelag, men det er vurdert at det skal stor tilleggslast til for å påvirke.
Mandag er det litt nysnø over regionen. På Røldalsfjellet er det lite vind.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørøst., endring til stiv kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-15 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til frisk bris fra nordvest om formiddagen.
-12 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh natt til tirsdag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / SULDAL

Snø

05.02.2019 kl. 13:30

1118 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Bilde fra Skorvenuten tatt ca mot S-SØ.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Bilde tatt mot Ø-NØ.

Skredaktivitet

5. feb. 6-12 Tørre flakskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S. Over 800 moh Vinden står på fra N-NV og deponerer snø i SØ-sektor. Så en del naturlig utløste skred i bratte heng og tilknytning til skavlbrudd i utsatt hengretning. Observert på topptur til observasjonspunkt Skorvenuten. Fokksnø er problemet. Ingen tegn til at skredene som har gått har trigget noen store skred (mhp svake lag/kantkorn) i snødekket.

ObsID: 179268

Hardanger / ODDA

Snø

04.02.2019 kl. 21:28

202 moh

bjafje (**)

Faretegn

Stort snøfall

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Temp stigning fra minus 6 til pluss 2. Kommet 12cm våt snø i løpet av dagen.

Vær

Snø 2 °C 0 m/s 100% skyer

Skredaktivitet

4. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Mye snølagring i sør vest vendte fjellsider. nordvendt har lite snø.

ObsID: 179157

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snø

04.02.2019 kl. 14:45

408 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Stort snøfall

Vær

Snø -2 °C Seljestad (800moh) kl 14:45 15 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev134 Liamyrane - Kløvet,

ObsID: 179136

Hardanger / SAUDA

Snø

04.02.2019 kl. 12:56

37 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Snødekke

10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Fuktig 1.4 C° nede ved fjorden nå, men tunge, våte snøfiller i lufta. Ikke regn enda. Omtrent som værvarselet tilsa i forkant.

ObsID: 179127

Hardanger / ULVIK

Snø

03.02.2019 kl. 15:11

910 moh

Bjaoey (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør 4 m/s

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 179029

Hardanger / SAUDA

Snø

03.02.2019 kl. 14:44

981 moh

ØyvindG (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Høyt og tydelig drønn i snøen ved nødkjøring i løssnø.

ObsID: 179117

Hardanger / KVINNHERAD

Snø

03.02.2019 kl. 09:19

83 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps

Vær

Snø 0 °C 0 m/s 100% skyer Lett snøvêr på morgonen. Nokre få mm på bilruta.

ObsID: 178956

Hardanger / Omnatjørnane

Snø

02.02.2019 kl. 08:42

1086 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Ikkje mykje snø i vest-nordvest like over tregrensa. Om lag 700 moh. Kantkorn ved bakken under skare og vindpakka hard snø øvst.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 16 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  CTP#12@90cm. Det er også sjiktoverganger i fokksnøen, men bindingane er tilsynelatande gode. Hard overflate.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 16 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 16 Av:  Tester Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Blokka gjekk ut på skaren.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 16 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Kantkorn ved bakken. Særs tynt snødekke.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Det flaker seg i overgangen mellom skog og fjell. Laus ubunden snø under snøgrensa via oppflaking til hard vindpakka snø over.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Skarejern var fint å ha. Det seier vel det meste. Hard vindpakka snø med innslag av skare i leformasjoner mot vest/nordvest.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Vinden har jobba godt i høgda. Mot vest.
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Byrjande rimdanning nede i dalen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 11 av 16 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 12 av 16 Av:  Tester Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Bruddflata er ujamn.
Bilde Av Tester
Bilde 13 av 16 Av:  Tester Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Noko dårleg bilete, men byrjande kantkorn i snøprofil.
Bilde Av Snødekke
Bilde 14 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Mot Melderskin. Trass i sterk vind er det moderate skavler som er bygd opp mot nord frå topplatået på Melderskin. Ein ser også at det har samla seg ein del snø i lesidene mot nordvest.
Bilde Av Snødekke
Bilde 15 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Ingen teikn til nyleg skredaktivitet i brattsidene mot nord/nordvest.
Bilde Av Snødekke
Bilde 16 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Mot toppen av Omnatind. Relativt lite snø, hardt og avblåse. Enkelte lommer med snø i leformasjoner.

Tester

CTM12@85cmQ3 God Det er god stabilitet i leformasjonen eg var i, men ein skal vere obs der overliggende fokksnølag er tynnare. Der kan kantkorna ha kome lenger i utviklinga si.

Snødekke

Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 90 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Vindpakket hard Tørr Varierande snødekkehardheit. Ein del. Ubunden snø under og ved tregrensa. Vindpakka hard over. På ryggene er og i aust-søraustvendte sider er det avblåse slik at skaren er framme. Det er også særs varierande snødjupne; 10 cm - 160 cm i leformasjoner.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er litt vanskeleg å sei om skredfaren ligg på ein sterk FG1 eller litt svak FG2. I det området er var i i dag, skal det tilsynelatande mykje til for at det skal løsne skred, både når det gjeld fokksnø og kantkorn. Eg vil anta at utviklinga av kantkorn har kome lenger i indre deler av regionen då det har vore stabilt kaldere der, noko som vil føre til potensielt større problem knytt til kantkorn. Ein skal likevel vere obs i ytre del av regionen også, spesielt der snødekket er tynnare. Fokksnøen har tiilsynelatande stabilisert seg godt her i området, men som nemnt er det overganger i disse laga og som kan "triggast" der overliggende fokksnø er mjukare. Utfordringa knytt til fokksnø er lokalisert til leformasjoner mot (sørvest...), vest, nordvest og nordlig sektor. Fokksnøen vil fortsette å stabilisere seg dei neste dagane. Ein kan vere obs på at det kan gå føre seg rimdanning i overflata. Observerte rim i overflata i dag, men det var nede i dalen der det er fuktigere luft. Men Varslet faregrad er riktig Eg vurderer FG2 som fornuftig heile regionen sett under eitt. Sjå forklaring over.

Vær

Ikke nedbør -9 °C 0 m/s Det har vore kaldt og klart i natt. -2 på om lag 90 moh og om lag -9 på 1000 moh.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV over 800 moh Eg set høgde frå 800 moh og oppover, men dagens tur syner at det er kantkorn også under denne høgda, men då under skarelag mot bakken. Temp.gradienten og vêret som er meldt vil gi gode vekstvilkår for vidare fasettering, spesielt der snødekket er tynnare.

Notater

Komplett profil kjem i ettermiddag/kveld.

Skredaktivitet

2. feb. 18-24 Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. V, NV. Over 800 moh Observerte nokre eldre og små flakskred, str. 1. Det er iallefall 24 timar sidan dei har gått, mogleg meir. Mogleg det var mindre skavler som har løsna. Skredmassene var dekka av vindtransportert snø. Eg hadde god utsikt til brattare terreng i tilsvarande eksposisjon, men eg såg ingen teikn til snøskredaktivitet der. Det fortel meg at fokksnøen har stabilisert seg godt.

Snøprofil

85 cm P RGsr 0 mm/0 mm D Det er overganger i fokksnøen, men det går ikkje til brudd trass i at person hoppar på søyla utan ski. Hard vindpakka overflate., 4 cm 4F/1F MF/FC 1 mm/3 mm D Skarelag Går i brudd over underliggande skarelag. Byrjande kantkorndanning., 51 cm K/I IF/MFcl 0 mm/0 mm D Tjukt islag/skarelag øvst, men med litt lausare parti nedover mot bakken. Tendenserar til knivhardt i enkelte parti, men generelt kan det sjåast på som eit samanhengande islag til bakken. Det stammar frå det milde perioden vi hadde i byrjinga av januar. Betong. -11 °C @ 0 cm, -12,6 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -7,8 °C @ 30 cm, -6,5 °C @ 40 cm, -5,7 °C @ 50 cm, -4,8 °C @ 60 cm, -3,8 °C @ 80 cm, -3,6 °C @ 100 cm, -2,5 °C @ 120 cm, -2 °C @ 140 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 178852

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org