Snøskredvarsel for Hardanger søndag 27.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Det ligger fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettest å løse ut der fokksnøflakene er tynne eller myke.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind fra SØ har de siste dagene gitt stor frakt av snø i fjellet og ferske flakdannelser. Det ventes at flak mange steder vil ligge over svakt lag av nysnø og vil trenge tid på å stabilisere seg i det kalde været. Fortsatt kraftig vind fra Ø ventes også å kunne gi noen nye, ferske fokksnøflak. Skredproblemene ventes å være størst i leheng mot N-NV-V og det ventes at en skiløper fortsatt kan løse ut opp til middels store skred i noen heng.
Kraftig vind har gitt ujevn snøfordeling i terrenget. Rygger og kuler er gjerne avblåst og store flater har flakdannelser i ulik størrelse og hardhet. Områder som er skjermet for vind har mye løs, fin snø. Det ligger mest snø i Ø og S. Siden søndag har det blåst fra SØ og tirsdag ble det meldt om kraftig snøfokk i høyden.
Det er observasjoner på kantkorn over skarelag ved Haukeli før helga. Dette blir fulgt med på i tiden fremover.
Onsdag meldte observatør om at store fokksnøflak i V og avblåst ned på gammel smelteskare i Ø. Fredag kveld ble det meldt om snø og kraftig snøfokk fra SØ i høyden. Til lørdag var det kommet ca 10 cm nysnø mange steder i regionen. Det ble meldt om drønn i snødekket ved Sauda.
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra sør natt til lørdag.
-16 °C til -9 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 100 moh natt til lørdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 6 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra øst., endring til frisk bris fra øst om ettermiddagen.
-16 °C til -11 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Ullensvang

Snø

27.01.2019 kl. 19:07

710 moh

bjafje (**)

Vær

Ikke nedbør -6 °C 6 m/s Stort snøfall fredag. Mye vind i helgen.

Snødekke

Lett snøfokk 28 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: 3-4 cm tykt fokksnølag som brister i store flak ved liten belastning.

ObsID: 177989

Hardanger / Ullensvang

Snø

27.01.2019 kl. 13:54

638 moh

pålr (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: 2 Drønn i snødekke flata under saudasvingen Røldal.

ObsID: 177984

Hardanger / Etne

Snø

27.01.2019 kl. 12:28

421 moh

Veglind (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Veglind Kommentar:  Bruddforplantning i sørvendt heng

Faretegn

Bruddforplantning i SSØ heng

ObsID: 177918

Hardanger / Rosendal

Snø

27.01.2019 kl. 11:26

41 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Bilete tatt på omlag 700 moh. Ubunden snø nesten til bakken i terrenget. Vest/nordvest-vendt side. Lite vindpåvirka i denne høgda og eksposisjonen.

Vær

Ikke nedbør 1,5 °C fra Ø ← 40% skyer Vekselvis lett til kraftig snøfokk på toppane i morgontimane, men tilsynelatande roligare vindforhold frå kl. 11. Stort sett same vindretning som vi har hatt siste veka - fører til pålagring i vestleg- og tilgrensande sektorar.

Snødekke

Lett snøfokk Tørr Observerte lett til kraftig snøfokk på toppane i dag tidleg, men det har tilsynelatande roa seg frå kl. 11 og utover. Vind frå aust i høgda, men med lokale variasjonar pga terrenget.

ObsID: 177906

Hardanger / SAUDA

Snø

27.01.2019 kl. 09:23

35 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Det viser kanskje ikke så godt på bildet, men mye vind i lavlandet i dag. Snøfokk rundt huset. Vanskelig å bedømme vindretning pga terrengpåvirkning, men på fjorden å dømme ser det ut som N-NØ slik som meldt.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 177873

Hardanger / Ullensvang

Snø

26.01.2019 kl. 12:22

1264 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Enkelte lommer med 30-40 cm laussnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Meir avblåse på toppane.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 10 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Cato Leganger
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 10 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Cato Leganger
Bilde Av Skredproblem
Bilde 6 av 10 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Rasterplata står i begynnande kantkornlag under skarelag.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 7 av 10 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Eg fekk ikkje kantkornlaget til å gå i brudd ved ECT, men då eg braut ut laget med spaden gav det eit type Q2 brudd. Skarelaget beskyttar det underliggende svake laget godt framleis, men det bør haldast under oppsikt i tida frametter.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Rasterplata står i det begynnande kantkornlaget.
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Ein del variasjon i snødekkehardhet. Enkelte lommer, som på bileta under, der laussnømengda varierer frå 10-40 cm til nærliggande ryggar og flater der snødekke er vindpakka hard. Det var på tilsvarande hard fokksnø eg fekk drønn.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 5 m/s fra Ø ← 80% skyer Vekslande skydekke.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Lett snøfokk i høgda. Det er varierande mengde laussnø i terrenget. Enkelte plasser, som bileta syner under, er det mykje; 10-40 cm, medan det andre plasser er vindpakka hard og skare/is. Typisk avblåst på toppane og langs rygger. Mogleg vinden har jobba enda meir i ytre strøk av regionen...?

Skredfarevurdering

2 Moderat Eg vurderer skredfaren til moderat. Det er fare for tørre laussnøskred av str. 1, samt at der kor det har samla seg fokksnø; typisk i leformasjoner i frå sørvestleg til nordaustleg sektor kan gå tørre flakskred. Eg får indikasjon gjennom drønn i snødekket, men det var relativt stor variasjon i kor mykje vinden hadde jobba i det området eg var i. Eg er difor usikker på kor utbreitt dette problemet er. Kantkornlaget ligg under eit knivhardt skarelag og det skal større tilleggsbelastning til for å "trigge" dette per no. Det er relativt kaldt, og det skal halde seg kaldt vidare. Dette fører til at det vil gå lengre tid før fokksnøen stabiliserer seg. Temperaturgradienten i snødekket gir også indikasjon på at vi kan forvente at kantkorna får gode vekstvilkår vidare. Varslet faregrad er riktig Eg synes varsla faregrad er rimeleg. Fokksnøen frå tidlegare i veka har tilsynelatande stabilisert seg litt, men fokksnøen som har lagt seg opp siste døgn kviler på nedføyka nysnø som gir ustabiltet.

Notater

Litt trøbbel med innmelding av obs og lagring på tlf/pc. Ser eg, av ein eller anna grunn, ikkje har fått korrigert observasjonene mine før no. Det er no oppdatert.

Faretegn

Drønn i snøen Fekk drønn i snøen lika ved der eg grov profil og tok ECT. Eg prøvde å finne tilsvarande terreng (eksp. og høgde) og belaste det, men fekk ingen fleire drønn utover dette eine. Vindpakka hard snøoverflate der eg fekk drønn - rimeleg å anta at det gjekk på nedføyka nysnø.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 700 moh Det er ein del variasjon i terrenget der eg var. Enkelte stader er det ubunden snø over litt eldre fokksnø, medan andre plasser er overflata vindpakka mjuk til hard med nedføyka nysnø under. Vinden har nok jobba litt forskjellig.

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV over 900 moh Eg får ikkje laget til på gå i brudd under ECT, men overliggande skarelag er hardt og relativt tjukt. Eg grov i vest/nordvestleg sektor, men det er rimeleg å anta at dette går føre seg i alle sektorar. Eg har tidlegare funne spor i sørleg sektor. Ang. skredstorleik, så vil eg anta at str. 2 eller 3 kan førekomma om laget skulle gå i brudd og løsne.

Tester

ECTN16@18cmQ3 Middels Eg prøvde å tråkke ut eit lite testheng i nordvestleg himmelretning, men eg fekk ingen store flak som sklei ut (vestlig sektor), men drønnet som eg fekk like ved tyder på ustabilitet, men at det er ein del variasjoner kor vinden har jobba. ECT-en min er nok difor ikkje representativ nok for fokksnøproblemet. Eg vil anta, basert på fareteiknet eg fekk, at fokksnøflak vil kunne løsne ved liten tilleggsbelastning der vinden har bygd opp disse. Angående faren for laussnøskred, så ser det ut til at det befinner seg mest ubunden snø i forsenkninger og lommer i terrenget, samt i søraustvendte sider. Basert på dei ferske skred eg såg, i søraustvendte brattheng, så vil det tilsynelatande kunne gå str. 1 skred.

Skredaktivitet

Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø, SØ. Over 700 moh Registrerte nokre få laussnøskred i austvendte brattheng. Typisk str. 1 skred.

Snøprofil

18 cm F PP 2 mm/0 mm D, 13 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 11 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F RGxf 2 mm/0 mm D Skarelag, 25 cm 1F RG 1 mm/1 mm D, 20 cm K MF 1 mm/3 mm D, 10 cm I IF 0 mm/0 mm D -11 °C @ 0 cm, -9,6 °C @ 10 cm, -8,2 °C @ 20 cm, -6,9 °C @ 30 cm, -6,2 °C @ 40 cm, -5,6 °C @ 50 cm, -5,3 °C @ 60 cm, -4,4 °C @ 80 cm, -3,4 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen Der eg grov profil var det mest ubunden snø i i overflata, men like ved var det meir vindpakka snø i overflata - kvilande på eit nedføyka nysnølag. Det er jo to forskjellige skredproblem, men basert på mine observasjoner i dag, så vil eg tru at det mest framtredande og potente problemet av disse to er det nedføyka nysnølaget.

ObsID: 177760

Hardanger / SAUDA

Snø

26.01.2019 kl. 10:25

596 moh

HelgeSvandal@frivillig (*)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 177717

Hardanger / SAUDA

Snø

26.01.2019 kl. 10:10

939 moh

Olaf Årthun. (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Olaf Årthun.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Olaf Årthun.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Olaf Årthun.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Olaf Årthun.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 5 m/s fra SØ ↖ 85% skyer

Snødekke

70 cm totalt Kraftig snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat Moderat Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng SØ over 0 moh

Tester

CTV@30cmQ1 Dårlig Øverste lag løsnet veldig lett

Skredaktivitet

26. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 177792

Hardanger / SAUDA

Snø

26.01.2019 kl. 09:19

337 moh

HelgeSvandal@frivillig (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  HelgeSvandal@frivillig Kommentar:  Nysnønengde siste døgn

Vær

Snø

Faretegn

Stort snøfall Område: For kommunen. Beskrivelse:

ObsID: 177707

Hardanger / Kvinnherad

Snø

25.01.2019 kl. 16:02

75 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Dårleg sikt som følgje av kombinasjon av snø og vind. Retning austover.

Vær

Snø 1 °C 10 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Snø i lufta i kombinasjon med vind. Både vinden og snøfallet har auka på utover dagen. Ser ikkje toppane så det er vanskeleg å sei kor kraftig snøfokk det er. Snødekket var rimeleg hardpakka etter vind tidlegare i veka, spesielt i høgda. Det var også noko lunde same vindretning då som i dag.

Snødekke

Nysnøgrense på 0 moh Tørr På grunn av dårleg sikt er det ikkje mogleg å sjå kor kraftig snøfokk det er i høgda. Etter førre store snøfall (10-30 cm laussnø), så hadde vi ein periode med relativt kraftig vind med kraftig snøfokk som resultat. Dette førte til at snødekket i høgda vart vindpakka hard til isete (onsdag kveld). Enkelte plasser var det avblåse like ned på islaget/skarelaget frå tidlegare. Snøen som fell i kombinasjon med kraftig vind i dag fører nok til dannelse av flak i vest/nordvestlig eksposisjon.

ObsID: 177640

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snø

25.01.2019 kl. 11:13

408 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -6 °C Håra (1000moh) kl 11:14 50 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev134 Liamyrane - Kløvet,

ObsID: 177578

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snø

25.01.2019 kl. 09:00

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Meldt austavind og nedbør fra øst, det er også kommet mye nysnø. . RV7 Storli - Brimnes er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Meldt austavind og nedbør fra øst, det er også kommet mye nysnø. .

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 217973

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org