Snøskredvarsel for Hardanger fredag 25.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Skredfaren øker utover dagen med vind og snøvær i fjellet. Skred kan løses ut både naturlig og av skiløper. Unngå leområder der det samler seg fersk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren ventes å stige med økende nedbør og vind utover dagen. Dette vil mange steder gi ferske flakdannelser over svake lag av nysnø og gi ustabilitet. Det ventes at det vil være lett å løse ut skred opp til str 2 i mange heng når været står på. I kjente skredbaner som har store henteområder for snø vil skredstørrelsen kunne komme opp i 3. I leområder som får ekstra stor pålagring kan det gå naturlig utløste skred. Det er meldt mest nedbør i ytre og sørlige del av regionen. Her ventes faregraden å komme opp i 3 - betydelig.
Siste uka kom det mye snø med bygevær fra V-NV. Kraftig vind har gitt ujevn snøfordeling i terrenget. Rygger og kuler er gjerne avblåst og store flater har flakdannelser i ulik størrelse og hardhet. Områder som er skjermet for vind har mye løs, fin snø. Det ligger mest snø i Ø og S.
Det er observasjoner på kantkorn over skarelag ved Haukeli før helga. Dette blir fulgt med på i tiden fremover.
Tirsdag ble det registrert små naturlig utløste skred vest for Sauda.
Siden søndag har det blåst fra SØ og tirsdag ble det meldt om kraftig snøfokk i høyden. Onsdag meldte observatør om at store fokksnøflak i V og avblåst ned på gammel smelteskare i Ø.
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-13 °C til -9 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh.
Delvis skyet.
Høyest temperatur ytterst på kysten.

For oppdatert værvarsel se yr.no
12 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørøst., endring til liten kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-16 °C til -9 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om kvelden.
Skyet.
Mest nedbør ytterst i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Kvinnherad

Snø

25.01.2019 kl. 16:02

75 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Dårleg sikt som følgje av kombinasjon av snø og vind. Retning austover.

Snødekke

Nysnøgrense på 0 moh Tørr På grunn av dårleg sikt er det ikkje mogleg å sjå kor kraftig snøfokk det er i høgda. Etter førre store snøfall (10-30 cm laussnø), så hadde vi ein periode med relativt kraftig vind med kraftig snøfokk som resultat. Dette førte til at snødekket i høgda vart vindpakka hard til isete (onsdag kveld). Enkelte plasser var det avblåse like ned på islaget/skarelaget frå tidlegare. Snøen som fell i kombinasjon med kraftig vind i dag fører nok til dannelse av flak i vest/nordvestlig eksposisjon.

Vær

Snø 1 °C 10 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Snø i lufta i kombinasjon med vind. Både vinden og snøfallet har auka på utover dagen. Ser ikkje toppane så det er vanskeleg å sei kor kraftig snøfokk det er. Snødekket var rimeleg hardpakka etter vind tidlegare i veka, spesielt i høgda. Det var også noko lunde same vindretning då som i dag.

ObsID: 177640

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snø

25.01.2019 kl. 11:13

408 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -6 °C Håra (1000moh) kl 11:14 50 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev134 Liamyrane - Kløvet,

ObsID: 177578

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snø

25.01.2019 kl. 09:00

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Meldt austavind og nedbør fra øst, det er også kommet mye nysnø. . RV7 Storli - Brimnes er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Meldt austavind og nedbør fra øst, det er også kommet mye nysnø. .

ObsID: 217973

Hardanger / Ingahogg

Snø

23.01.2019 kl. 19:05

817 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Varierande snødekke. Det har samla seg ein del snø i leformasjoner medan det er meir isete og vindpakka, hard snø på ryggane.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Det sprekker opp rundt skia, men det er varierande kor hardt snøoverflata er. Enkelte lommer med ubunden snø fører til at eg synker lett nedi 10 cm med skia, medan andre plasser er det meir vindpakka hard/mjuk snø der det sprekker opp rundt skia.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Mot toppen på Ingahogg.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Cato Leganger
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Vinden har herja godt med snødekket. Det er varierande hardhet - frå mjuk til hard vindpakka, men også med innslag av at det avblåst like nedpå smelt/frysskaren frå tidlegare.

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabilt snødekke i det området eg var i i dag. Det er eit 10 cm tjukt fokksnølag som kviler på eit nedføyka nysnølag. Fokksnøflaket kan vere tjukkare andre plasser då det er ein del lokale variasjoner pga vind. Trass i at eg får utslag på CT så virker det å ha begrensa potensiale for å skli i større flak pga det mjuke, tjukke underliggende laget av nysnø. Bindingene mellom fokksnø og nysnø vil stabilisere seg dei neste dagane, men det er meldt snø i kombinasjon med vind frå same retning som i går til helga. Dette vil føre til tilsvarande problem som vi har i dag. Varslet faregrad er riktig I den delen av regionen eg var i i dag, så stemmer varselet godt.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Det var nok vind til å generere lett snøfokk, men det er lite til ingen ubunden snø att for vindtransport med den retningen dagens vind kom frå. Då må det evt. sterkare vind til eller endring i vindretning. Det ligg ein del vindtransportert snø i leformasjonar mot nord/nordvest. Denne er stadvis laus og tilgjengeleg for transport om vindretninga skulle dreie. Snødjupna variere. Enkelte stader er det 120+ cm medan det andre er 20-40. Anslagsvis omlag 80 cm i snitt for terrenget generelt.

Snøprofil

10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F PP/DF 1 mm/2 mm D Rimlag Det bryter i overgangen mellom fokksnø og nedføyka nysnø., 15 cm K MFcl 0 mm/0 mm D Eg får utslag på CT@13 i underkant av dette laget i det som vert overgangen mellom smelt/frys og underliggende avrunda korn., 15 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 25 cm K MFcl 0 mm/0 mm D-M, 50 cm I IF 0 mm/0 mm D Eg får eit brudd på CT@15 i overgangen mellom smelte/frys og is. Det er per no ingenting å tenke på då bruddet er klart Q3. -6,3 °C @ 0 cm, -4,8 °C @ 10 cm, -4,3 °C @ 20 cm, -3,3 °C @ 30 cm, -2,3 °C @ 40 cm, -1,6 °C @ 50 cm, -1,2 °C @ 60 cm, -1,2 °C @ 80 cm, -0,8 °C @ 100 cm, -0,5 °C @ 125 cm 3 tester knyttet til snøprofilen Det mest kritiske laget per no er overgangen mellom fokksnø og nysnø. Eg ser tendensar til at det bryt opp fleire plassar i terrenget når eg går, men eg får det ikkje til å skli ut i større flak. Eg testa enkelte mindre heng i nordvendte sider, men eg klarte ikkje å få det til å bryte i større flak.

Faretegn

Ingen faretegn observert Det er ingen fareteikn observert på dagens tur. Det er vind som tilsvarer lett til moderat snøfokk om det er snø tilgjengeleg, men det var det ikkje i det området eg var. Snøen her er alt så påvirka av siste dagers vind at den ikkje flytter seg igjen før vindretning endrar seg eller det kjem betraktelig sterkare vind.

Tester

CTM15@75cmQ3 God

CTM13@50cmQ2 Middels

CTE4@10cmQ2 Dårlig Det glir relativt lett ut i overgangen mellom fokksnø og eldre nysnø.

Vær

Snø -1 °C 5 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Lett snøvêr. Ingen nysnø av betydning. Omlag 5 m/s på toppane, men ingen snø tilgjengeleg for vindtransport då siste døgn med kraftig vind (frå same retning) har gjort snøoverflata vindpakka og avblåst (isete).

Notater

Eg kikka også etter kantkorn ved bakken og over skarelag, men det var ingen teikn til det der eg var i i dag. Eg fekk ikkje starte/avslutte tur i dag pga problem med nettverk.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Lett å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 600 moh Det er eit relativt tjukt lag med nysnø som er nedføyka. Det er også varierande kor hardt det overliggende laget er. Enkelte plassar er det mjukare medan andre er det hardt og bryter i eit tydeleg flak på omlag 10 cm tjukkelse.

Skredaktivitet

23. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 177273

Hardanger / SAUDA

Snø

23.01.2019 kl. 11:24

687 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Pågående snøtransport, men ikke så mye snø tilgjengelig lengre.

Notater

Måtte avbryte obsturen i dag, men fikk uansett bekreftet at det har blåst kraftig fra Ø-sektor siste døgn. Fokksnø godt under skogsgrensa. Noe høyere oppe er det blåst rent for løssnø ned til regnskaren fra sist onsdag. Heng i V-sektor har fått pålagrett godt med snø og i lehengene er fokksnøen bærende (carvable windpack). Store sastrugier i snøoverflaten der terrenget er slakere.

ObsID: 177237

Hardanger / SAUDA

Snø

22.01.2019 kl. 20:34

927 moh

Olaf Årthun. (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Olaf Årthun.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten Moderat

Snødekke

45 cm totalt Svært mye tørr løssnø (>30cm)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

1 °C 1 m/s fra NØ ↙

Skredaktivitet

23. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 177136

Hardanger / Kvinnherad

Snø

22.01.2019 kl. 14:15

7 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Kraftig snøfokk i høgda.

Snødekke

Kraftig snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Observere kraftig snøfokk i høgda. Frå aust/søraust. Det ligg ein del ubunden snø tilgjengelig for transport.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Vær

Ikke nedbør 2 °C fra Ø ← Vind frå aust/søraust.

ObsID: 177052

Hardanger / SAUDA

Snø

22.01.2019 kl. 11:30

823 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Der løssnøen har blåst bort er man nedpå mildværsskaren fra onsdag sist uke, og med enda et tynt skarelag under der. Både mellom skarelag og under nederste skarelag/mot bakken kan det se ut som antydning til kantkorn. Uvisst hvor godt utviklet. Tar en obstur i morgen for å se nærmere på dette.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Lett snøfokk. Snøen driver langa bakken pga tiltakende vind fra øst. Det finnes snø tilgjengelig for transport. Lett snøvær i lufta som meldt.

Notater

ObsID: 177021

Hardanger / SAUDA

Snø

22.01.2019 kl. 10:56

662 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Pålagring av Fokksnø i lite heng. Ikke pågående vindtransport her. Vind fra NØ, trolig litt kraftigere på høyfjellet. Fremdeles bra med løs og lett bundet snø i denne høyden.

Skredaktivitet

22. jan. 18-24 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Ø. Mellom 700 moh og 0 moh

ObsID: 177003

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org