Snøskredvarsel for Hardanger torsdag 24.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finst fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettast å løyse ut der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mye snø har flyttet på seg de siste dagene og kaldt vær gjør at flakdannelser stabiliserer seg sakte i høyden. I N og V vil det i høyden være mulig å løse skred opp til str 2 etter snøtransport tirsdag og onsdag.
Siste uka kom det mye snø med bygevær fra V-NV. Kraftig vind har gitt ujevn snøfordeling i terrenget. Rygger og kuler er gjerne avblåst og store flater har flakdannelser i ulik størrelse og hardhet. Områder som er skjermet for vind har mye løs, fin snø. Det ligger store snømengder i Ø og S.
Det er observasjoner på kantkorn over skarelag ved Haukeli før helga. Dette blir fulgt med på i tiden fremover.
Tirsdag er det registrert små naturlig utløste skred vest for Sauda.
Siden søndag har det blås fra SØ og tirsdag ble det meldt om kraftig snøfokk i høyden. Onsdag meldte observatør om at store fokksnøflak i V og avblåst ned på gammel smelteskare i Ø.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen.
-11 °C til -8 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Skyet.
Høyest temperatur ytterst på kysten.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-13 °C til -9 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh.
Delvis skyet.
Høyest temperatur ytterst på kysten.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Ingahogg

Snø

23.01.2019 kl. 19:05

817 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Varierande snødekke. Det har samla seg ein del snø i leformasjoner medan det er meir isete og vindpakka, hard snø på ryggane.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Det sprekker opp rundt skia, men det er varierande kor hardt snøoverflata er. Enkelte lommer med ubunden snø fører til at eg synker lett nedi 10 cm med skia, medan andre plasser er det meir vindpakka hard/mjuk snø der det sprekker opp rundt skia.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Mot toppen på Ingahogg.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Cato Leganger
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Vinden har herja godt med snødekket. Det er varierande hardhet - frå mjuk til hard vindpakka, men også med innslag av at det avblåst like nedpå smelt/frysskaren frå tidlegare.

Tester

CTM15@75cmQ3 God

CTM13@50cmQ2 Middels

CTE4@10cmQ2 Dårlig Det glir relativt lett ut i overgangen mellom fokksnø og eldre nysnø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabilt snødekke i det området eg var i i dag. Det er eit 10 cm tjukt fokksnølag som kviler på eit nedføyka nysnølag. Fokksnøflaket kan vere tjukkare andre plasser då det er ein del lokale variasjoner pga vind. Trass i at eg får utslag på CT så virker det å ha begrensa potensiale for å skli i større flak pga det mjuke, tjukke underliggende laget av nysnø. Bindingene mellom fokksnø og nysnø vil stabilisere seg dei neste dagane, men det er meldt snø i kombinasjon med vind frå same retning som i går til helga. Dette vil føre til tilsvarande problem som vi har i dag. Varslet faregrad er riktig I den delen av regionen eg var i i dag, så stemmer varselet godt.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Lett å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 600 moh Det er eit relativt tjukt lag med nysnø som er nedføyka. Det er også varierande kor hardt det overliggende laget er. Enkelte plassar er det mjukare medan andre er det hardt og bryter i eit tydeleg flak på omlag 10 cm tjukkelse.

Vær

Snø -1 °C 5 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Lett snøvêr. Ingen nysnø av betydning. Omlag 5 m/s på toppane, men ingen snø tilgjengeleg for vindtransport då siste døgn med kraftig vind (frå same retning) har gjort snøoverflata vindpakka og avblåst (isete).

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Det var nok vind til å generere lett snøfokk, men det er lite til ingen ubunden snø att for vindtransport med den retningen dagens vind kom frå. Då må det evt. sterkare vind til eller endring i vindretning. Det ligg ein del vindtransportert snø i leformasjonar mot nord/nordvest. Denne er stadvis laus og tilgjengeleg for transport om vindretninga skulle dreie. Snødjupna variere. Enkelte stader er det 120+ cm medan det andre er 20-40. Anslagsvis omlag 80 cm i snitt for terrenget generelt.

Notater

Eg kikka også etter kantkorn ved bakken og over skarelag, men det var ingen teikn til det der eg var i i dag. Eg fekk ikkje starte/avslutte tur i dag pga problem med nettverk.

Faretegn

Ingen faretegn observert Det er ingen fareteikn observert på dagens tur. Det er vind som tilsvarer lett til moderat snøfokk om det er snø tilgjengeleg, men det var det ikkje i det området eg var. Snøen her er alt så påvirka av siste dagers vind at den ikkje flytter seg igjen før vindretning endrar seg eller det kjem betraktelig sterkare vind.

Skredaktivitet

23. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F PP/DF 1 mm/2 mm D Rimlag Det bryter i overgangen mellom fokksnø og nedføyka nysnø., 15 cm K MFcl 0 mm/0 mm D Eg får utslag på CT@13 i underkant av dette laget i det som vert overgangen mellom smelt/frys og underliggende avrunda korn., 15 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 25 cm K MFcl 0 mm/0 mm D-M, 50 cm I IF 0 mm/0 mm D Eg får eit brudd på CT@15 i overgangen mellom smelte/frys og is. Det er per no ingenting å tenke på då bruddet er klart Q3. -6,3 °C @ 0 cm, -4,8 °C @ 10 cm, -4,3 °C @ 20 cm, -3,3 °C @ 30 cm, -2,3 °C @ 40 cm, -1,6 °C @ 50 cm, -1,2 °C @ 60 cm, -1,2 °C @ 80 cm, -0,8 °C @ 100 cm, -0,5 °C @ 125 cm 3 tester knyttet til snøprofilen Det mest kritiske laget per no er overgangen mellom fokksnø og nysnø. Eg ser tendensar til at det bryt opp fleire plassar i terrenget når eg går, men eg får det ikkje til å skli ut i større flak. Eg testa enkelte mindre heng i nordvendte sider, men eg klarte ikkje å få det til å bryte i større flak.

ObsID: 177273

Hardanger / SAUDA

Snø

23.01.2019 kl. 11:24

687 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Pågående snøtransport, men ikke så mye snø tilgjengelig lengre.

Notater

Måtte avbryte obsturen i dag, men fikk uansett bekreftet at det har blåst kraftig fra Ø-sektor siste døgn. Fokksnø godt under skogsgrensa. Noe høyere oppe er det blåst rent for løssnø ned til regnskaren fra sist onsdag. Heng i V-sektor har fått pålagrett godt med snø og i lehengene er fokksnøen bærende (carvable windpack). Store sastrugier i snøoverflaten der terrenget er slakere.

ObsID: 177237

Hardanger / SAUDA

Snø

22.01.2019 kl. 20:34

927 moh

Olaf Årthun. (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Olaf Årthun.

Vær

1 °C 1 m/s fra NØ ↙

Snødekke

45 cm totalt Svært mye tørr løssnø (>30cm)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten Moderat

Skredaktivitet

23. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 177136

Hardanger / Kvinnherad

Snø

22.01.2019 kl. 14:15

7 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Kraftig snøfokk i høgda.

Vær

Ikke nedbør 2 °C fra Ø ← Vind frå aust/søraust.

Snødekke

Kraftig snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Observere kraftig snøfokk i høgda. Frå aust/søraust. Det ligg ein del ubunden snø tilgjengelig for transport.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 177052

Hardanger / SAUDA

Snø

22.01.2019 kl. 11:30

823 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Der løssnøen har blåst bort er man nedpå mildværsskaren fra onsdag sist uke, og med enda et tynt skarelag under der. Både mellom skarelag og under nederste skarelag/mot bakken kan det se ut som antydning til kantkorn. Uvisst hvor godt utviklet. Tar en obstur i morgen for å se nærmere på dette.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Lett snøfokk. Snøen driver langa bakken pga tiltakende vind fra øst. Det finnes snø tilgjengelig for transport. Lett snøvær i lufta som meldt.

Notater

ObsID: 177021

Hardanger / SAUDA

Snø

22.01.2019 kl. 10:56

662 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Pålagring av Fokksnø i lite heng. Ikke pågående vindtransport her. Vind fra NØ, trolig litt kraftigere på høyfjellet. Fremdeles bra med løs og lett bundet snø i denne høyden.

Skredaktivitet

22. jan. 18-24 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Ø. Mellom 700 moh og 0 moh

ObsID: 177003

Hardanger / Kvinnherad

Snø

21.01.2019 kl. 15:53

81 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Det byrjar å samle seg litt snø frå omlag 700 moh og oppover, men framleis ikkje dei store mengdene. Sørvestvendte sider på biletet.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s 40% skyer

ObsID: 176903

Hardanger / SAUDA

Snø

21.01.2019 kl. 11:02

30 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Ca 24 cm nysnø i hagen i dag👍 Endelig skikkelig vinter i Sauda!

Snødekke

38 cm totalt 24 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh

ObsID: 176838

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org