Snøskredvarsel for Hardanger mandag 21.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Ver varsom i terreng som har samla fersk fokksnø. Skred er lettast å løyse ut der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt vind og nedbør vil legge opp ferske fokksnøflak i leområder. Ein skiløpar kan løyse ut desse flaka i bratt terreng. Dei store snømengdene frå tidlegare i veka har no fått tid på seg til stabilisering. Forbigåande varmare vær laurdag gav gode forhold for stabilisering i lågare delar av fjellet, men i høgda er det kaldare og stabilisering tek såleis lenger tid her. Vær derfor fortsatt varsam i store bratte heng.
Siste veka har det komme mykje snø. Vinden som følgjer med bygenedbøren frå nordvest har lagt opp store mengder fokksnø i leområder mot sør og aust, og samstundes har den blåst ryggar og rabbar fri for snø. Over skoggrensa er snøen vindpakka, og blir gradvis fastare gjennom dagen. I lune områder og under skoggrensa er snøen lausare og mjukare. Forbigåande varmare vær laurdag gav kram snø i låglandet, og gunstige forhold for stabilisering. Søndag er det kaldare.
Det er observasjonar på kantkorn over skarelag ved Haukeli før helga. Dette blir fulgt med på i tida framover.
Søndag ettermiddag er det observasjon på tett snødrev og ikkje vind i fjellet ved Sauda.
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Bris fra sør., endring til frisk bris fra sør om ettermiddagen.
-12 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest., endring til bris fra vest om formiddagen.
-14 °C til -7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh natt til mandag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Kvinnherad

Snø

21.01.2019 kl. 15:53

81 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Det byrjar å samle seg litt snø frå omlag 700 moh og oppover, men framleis ikkje dei store mengdene. Sørvestvendte sider på biletet.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s 40% skyer

ObsID: 176903

Hardanger / SAUDA

Snø

21.01.2019 kl. 11:02

30 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Ca 24 cm nysnø i hagen i dag👍 Endelig skikkelig vinter i Sauda!

Snødekke

38 cm totalt 24 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh

ObsID: 176838

Hardanger / Kvinnherad

Snø

20.01.2019 kl. 21:28

81 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Vær

Regn 5 °C 6 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Det bles inntil frisk bris i bygda i kveld. Vinden har nok meir kraft i høgda, så det går nok føre seg ein del transport av snø inn i nordvestvendte sider i augeblikket. Det har yra/regna ein del i kveld, så det er nok ein kombinasjon av vind og snø over 7-800 moh.

ObsID: 176755

Hardanger / SAUDA

Snø

20.01.2019 kl. 12:15

1029 moh

KAR (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  KAR Kommentar:  Tett snødrev, bortimot vindstille

Vær

Snø -3 °C 1 m/s 70% skyer Tett snøvær, bortimot ingen vind siste døgn i dette området

ObsID: 176708

Hardanger / Ulvik

Snø

20.01.2019 kl. 11:05

1440 moh

Geo (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Geo

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Noen bratte heng N, NØ, Ø, S, SV, V, NV over 0 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Ingen faretegn observert

Skredhendelse

19. jan 12:53 (+01:00) Skavlfall 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 1536 moh Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Leområder

Skredfarevurdering

2 Moderat Liten

Vær

Snø -5 °C

ObsID: 176704

Hardanger / Ullensvang

Snø

19.01.2019 kl. 13:26

904 moh

FrodeMoen@Obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FrodeMoen@Obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Tydelig vindtrandsport i løpet av natta over skoggrensa.

ObsID: 176543

Hardanger / Ullensvang

Snø

19.01.2019 kl. 11:04

1315 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Ikkje så godt å observere evt skredaktivitet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Snøprofil på ca 1200+ moh. Fekk brudd i fokksnøen i det eg vurdere som nedføyka nysnø på to ulike plasser. Fekk ikkje brudd i det eg vurdere som byrjande kantkorn over skarelag. Når eg bryter blokka laus med spaden går blokka, men det er ingen teikn til ustabilitet utover dette der eg var.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Skare enkelte plasser
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Synker nedi med skia 10-20 cm andre plasser
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Betre sikt utpå dagen. nordvest vendt side
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN18@44cmQ3 Middels

ECTN13@31cmQ3 Middels Brudd i delvis nedføyka nysnø.

Notater

Var ein tur i skitrekket i Røldal etterpå. Ser ein del spor i sør og søraustvendte brattsider, men ingenting teikn på at det har løsna.

Skredaktivitet

19. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV over 800 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert Observerte ingen fareteikn. I tillegg til obsturen på Røldalsfjellet (Elvershei) observerte eg langs vegen frå Røldal til Rosendal. Ingen skredaktivitet å spore, men det er mogleg at evt utløyste skred er dekka av nyleg snøfall...

Skredfarevurdering

2 Moderat Nedføyka laussnø er problemet der eg var. Middels stabilitet. Varierande utbreiing då vinden har jobba forskjellig i terrenget. Med omsyn til venta vêr, så vil nok skredfaren avta noko, men det vil vere lurt å følgje med utviklinga av kantkorn over skarelag. Der eg var i dag, var ikkje dette spesielt godt utvikla, men byrjande. Varslet faregrad er riktig Dei stemmer godt med det området eg var i.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det er varierande kor mykje snø det er i terrenget. I området eg var i vekslar det mellom 40 cm og 130 cm. Det er også varierande kor hard overflata er. Der nysnøen har fått lege i fred for vinden og i leformasjonene ligg det ein del relativt ubunden snø. Enkelte plassar litt meir vindpåvirka i toppsjiktet slik at det har "flaka" seg litt. Andre plassar, typisk på rygger og høgare i terrenget er det kun tidlegare smelt/fryseskaren som er framme. Der overflata er mjuk tråkker ein typisk ned 10-30 cm med skia på beina. Utan ski går ein djupare.

Vær

Snø -7 °C 3 m/s fra NV ↘ 100% skyer Lett snøvêr. Dårleg sikt.

Snøprofil

11 cm 4F PP 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D Stort sett nysnø/delvis nedbrutt, men med innslag av litt runding/vindtransportert i toppen., 2 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 22 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F-1F DF 1 mm/0 mm D, 44 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F-1F FCxr 1 mm/0 mm D Det eg vurdere som byrjande kantkorndannelse over skarelag. Ser spor etter kant og striper, men ikkje veldig utvikla. , 24 cm I IF 0 mm/0 mm D -7,8 °C @ 0 cm, -7,6 °C @ 10 cm, -7,5 °C @ 20 cm, -7,5 °C @ 30 cm, -6,8 °C @ 40 cm, -5,7 °C @ 50 cm, -5,4 °C @ 60 cm, -4,2 °C @ 80 cm, -3,3 °C @ 100 cm Innslag av avrunda korn i toppen av nysnøen. Islaget nedst er betonghardt, iallfall der eg var. Eg gravde ikkje lenger ned enn ca 20 cm i dette.

ObsID: 176539

Hardanger / Kvinnherad

Snø

18.01.2019 kl. 15:43

81 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Det er ikkje store mengdene med snø som har kome. For øvrig klarvêr og kaldt i heile går.

Vær

Snø 1 °C 0 m/s 100% skyer Det har vore lett snøvêr til havnivå frå ca kl. 12.00.

ObsID: 176413

Hardanger / Ullensvang

Snø

18.01.2019 kl. 13:51

1060 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Njål@SVV
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  SVV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Sjikt av nysnø innad i fokksnøen som mulige skredproblem. Svakt lag markert som smelteformer er på vei mot kant. Kan kanskje ane noen striper, men ikke tydelige kanter. Ligger dypt i snødekket, og gir ikke tilsvar på repetert ECT.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Mot vest og Sørfjorden ca 700 m o.h.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 5 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Sørøstvendt fjellside
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 6 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Nordvestvendt fjellside
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Blått termometer viser løst lag med smelteformer

Skredaktivitet

18. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Hadde forholdsvis god sikt inn i mange fjellsider som vender mot øst. Ikke observert skred, men noe mindre skavldanning mot øst.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S, SV over 900 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Over Kvamskogen var det kommet ca 4 cm nysnø i dag klokken 07:30. Langs Hardangerfjorden var det fra 0 til 2 cm nysnø. Fra ca 400 m o.h. øker snødybden på fra ca 5 cm til ca 20 cm ved 600 m o.h. Smelte/frys skaren fra onsdag forsvant brått ved ca 600 m o.h. Fra ca 600 m o.h. øker snødybden på til i snitt 50 cm ved 1060 m o.h. Snøen er ujevnt fordelt i terrenget, og det er fjellsider og terrengformasjoner som vender mot sørøst som her mest snø. En god del løs snø tilgjengelig for transport (15 -20 cm) fra ca 600 m o.h., og opp til ca 1060 m o.h. Desverre er det en del skulte steiner som riper skiene. Fokksnø ble undersøkt for reaksjon i ca 10 mindre testheng, fokksnøen er vanskelig å løse ut, og det blir bare skiens lengde som triller litt ned. Snøresponsen samsvarer godt med observasjoner i profil som viser løsere lag med nysnø innad i fokksnøen. I toppen av det gamle snødekket er det et lag med smelteformer som er løse. De er på vei mot kant, men ligger dypt i snødekket, og er altså ikke ferdig utviklet på ca 1060 m o.h. Ikke forplantning eller brudd i dette laget ved repetert ECT. Det kan være at høyereliggende områder har mer utviklet kant. Det ble ikke observert skred hverken langs fjorden, eller i fjellet. Snødekkeresponsen kombinert med snødekkets oppbygging stemmer overens med en faregrad 2 i utsatt sektor mot sørøst. Kant vil kunne utvikle seg i snødekket, og nysnø som svakt lag vil stabilisere seg ytterligere. Fint skiføre bortsett fra skjulte steiner.. Varslet faregrad er riktig Snøværet som er meldt kan forklare at vi skal opp på FG 3. Lokalt forventes det ikke at faregraden overstiger 2, med mindre det blir sterk nok vind til å frakte mye snø.

Tester

ECTX Repetert.

Vær

Snø -1 °C 2 m/s fra NV ↘ 100% skyer Begynte å snø ca klokken 13. S-1, altså ca 3 cm nå klokken 15:37.

ObsID: 176390

Hardanger / SAUDA

Snø

18.01.2019 kl. 12:54

916 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Nysnø på toppen av sprø mildværsskare med nedbrutt nysnø under.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 800 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert I dette området ses ingen åpenbare faretegn - hverken på stedet eller i brattere tilgrensende områder. Oppsprekkende flak helt lokalt rundt skia, men ikke skytende sprekker som observert i naboterrenget i går. Antar fokksnøflakene som ble dannet i S-sektor i har relativt liten utbredelse pga begrenset mengde snøtransport. Siden i går har det imidlertid kommet 3-5 cm lett nysnø, og utover dagen har det fortsatt å snø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Har ikke så mye høyereliggende terreng å komme kjapt til, så det blir med obs fra dette 900meters-beltet. Her er det nedføyket nysnø et par steder i snødekket som utgjør potensielt skredproblem. Det øverste har enda ikke et flak over, så det er svært begrenset som problem, men dette kan snu raskt avhengig av værtype. Skredproblemet virker ikke direkte lett å løse ut, men vil heller ikke si vanskelig å løse ut. Holder meg på lett, likevel - men få skred. Altså sannsynlighet B i matrisen og potensiale for str 2 skred. Ender da på en faregrad 2, som nok er preget av at jeg har observert i litt lavereliggende terreng. Varslet faregrad er riktig Ser det ligger en fg 3 forventet, og med signaler om kantkorndannelse høyere og lenger inn i regionen så er nok ikke det uriktig.

Snødekke

Tester

ECTN13@37cmQ2 Middels Får ikke brudd med forplantning. Ligger et tjukt lag med nedføyka nysnø her fremdeles etter dagers vær-eventer. Antar det skal noe til å påvirke dette laget, men på konvekser kan laget være høyere oppe i snødekket og lettere å påvirke. På teststedet virker det svake laget å være godt ivaretatt mellom to harde lag.

ECTPV@12cmQ1 Dårlig Gikk til brudd ved frigjøring av blokk. Per i dag ikke et skredproblem, men dette er kanskje "morgendagens" svake lag. Med mer snø i vente, muligens litt vind og så en kuldeperiode. Blir interessant å følge med på...

Vær

Snø -4,6 °C 3 m/s fra SV ↗

Snøprofil

10 cm F PP 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 4 cm F DF 1 mm/0 mm D, 5 cm 4F RG 1 mm/0 mm D, 5 cm P MFpc 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm P-K IF 0 mm/0 mm, 5 cm F-4F DF 1 mm/0 mm D, 15 cm P RGxf/RG 1 mm/0 mm Litt usikker på hva dette laget var. Men hadde ikke så stor relevans ift testresultat., 15 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 15 cm P MF/MFcl 1 mm/2 mm M Under dette ligger den "gamle snøpakken". Merker meg at det er fuktig her. Ellers ikke interessant å grave dypere ned mot bakken. -4,6 °C @ 0 cm, -6,2 °C @ 10 cm, -5,3 °C @ 20 cm, -4,2 °C @ 30 cm, -2,2 °C @ 40 cm, -0,6 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 176383

Hardanger / Ullensvang

Snø

18.01.2019 kl. 11:56

777 moh

Steinar@Tindeguide.no (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  780 moh, vestvendt. 5 cm porøs smelte-frys over tørr og ubunden snø fra siste runde snøfall. I bunn er det 30 cm med smelteomvandla snø. Begynnende kantkorn i toppen av dette (der Saga står).
ObsID: 176352

Hardanger / SAUDA

Snø

18.01.2019 kl. 10:57

545 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Vær

Snø -3 °C 0 m/s 100% skyer Lette snøbyger i lufta. 3 cm nysnø på bakken, sålangt... Lavt skydekke ca 900moh.

ObsID: 176334

Hardanger / Ullensvang

Snø

18.01.2019 kl. 10:27

415 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Langs fjorden sett mot NV like nord for Odda. Skavler i høyden.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Ved ca 400 m o.h. i Skjeggedal/ start av turen til Trolltunga.

Vær

Ikke nedbør -2 °C fra V → 50% skyer Langs Sørfjorden har det kommet 0 - 3 cm nysnø. Ved ca 400 m o.h., er det -2 grader og skyer som ser ut til å kunne produsere snøbyger. Det er observert overhengendeskavldannelse i le for nordvesten, fra ca 1000 m o.h., og oppover. Ca 5 cm snø ved 400 m o.h.

ObsID: 176324

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org