Snøskredvarsel for Hardanger tirsdag 15.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Ver forsiktig i leområde der det samlar seg fokksnø, td. bak ryggar, i søkk og renneformasjonar. Lettast å løyse ut skred der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Sterk vind frå SV-V og stadvis mykje nedbør vil gje stor snøtransport inn i N-Ø-S leoområder. Her vil ein få pålagring og ferske fokksnøflak over 600 moh. Det vil òg vere større fokksnøflak frå uværet måndag i SV-S-Ø-NØ fjellsider som no får auka pålagring.
Det har kome 10-20 cm snø det siste døgnet med store lokale skilnadar. Nedbøren har kome i sterk vind frå NV og lagt snø inn i søraustlege leområder. Det gamle snødekket vert vurdert stabilt opp til ca 1000-1200 moh, då det har vore påvirka av regn og kraftig mildveir.
Det er observert byrjande kantkornvekst i skarelaget i toppen av den eldre snøpakken fleire stadar, men vert førebels ikkje vurdert som eit problem.
Måndag føremiddag er det kraftig vind i fjellet og det snør til havnivå.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra nordvest., endring til stiv kuling fra nordvest om kvelden.
-13 °C til -8 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh natt til mandag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til stiv kuling fra vest om ettermiddagen.
-11 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Kvinnherad

Snø

14.01.2019 kl. 13:39

5 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Cato Kommentar:  Mot aust. Har falle omlag 5 cm nysnø i låglandet. Det fortset å snø no kl. 16.00.

Vær

Snø -1 °C 100% skyer Snøar tett like til havnivå, kl.14.

ObsID: 175647

Hardanger / SAUDA

Snø

14.01.2019 kl. 11:05

923 moh

Olaf Årthun. (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Olaf Årthun.

Faretegn

Stort snøfall Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Møkje tilblåst snø fra nordvest som la deg langs hele skråningen mot sørhellingen av fjellet

Vær

Snø 15 m/s fra NØ ↙ 75% skyer

Snødekke

Kraftig snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm)

ObsID: 175668

Hardanger / Kvinnherad

Snø

14.01.2019 kl. 07:50

6 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 50% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Tørr Det har snøa like til havnivå i natt. Tørr og fin nysnø som no ligg tilgjengelig for vindtrsnsport.

ObsID: 175538

Hardanger / SAUDA

Snø

14.01.2019 kl. 07:50

31 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Vær

Ikke nedbør -1 °C 13 m/s fra N ↓ 100% skyer Vanskelig å bedømme vindretning og styrke eksakt. Men det er svært sjelden der blåser så kraftig i lavlandet i Sauda (norges mest vindstille sted🤓). Det føyka iallfall godt og i høyden må siste dagers snøfall definitivt være på flyttefot!

ObsID: 175542

Hardanger / Kvinnherad

Snø

13.01.2019 kl. 14:46

81 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLe

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter SØ, S, SV over 800 moh Eg har ikkje vore ute i terrenget i dag, men basert på vindretning/snøfokk vil det bygge seg opp fokksnøflak i sørlig og tilgrensande himmelretninger. I ytre strøk av Hardanger (Rosendal) må ein relativt høgt opp for at dette skal verte eit problem, men i indre deler (Seljestad/Røldal og Haukeli) ligg snøen lågare i terrenget og då vil altså problemet verte å finna lågare nede i indre del av regionen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det kom omlag 10 cm+ nysnø i høgda i går som ligg tilgjengelig for vindtrsnsport. Det bles ein del i høgda i dag, sundag.

Notater

Eg er nett tilbake i regionen etter å ha vore vekkreist ei veka. Eg er litt usikker på om eg når opp i terrenget for å sjekke status før mot komande helg.

Vær

Ikke nedbør 5 °C fra N ↓ 65% skyer

Snødekke

Moderat snøfokk 10 cm nysnø

ObsID: 175459

Hardanger / SAUDA

Snø

13.01.2019 kl. 13:00

854 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Fuktig snø opp til 800 moh. Tydelig snøfokk på toppene i området.

Vær

Sludd 15 m/s fra NV ↘ 80% skyer Det har kommet 20-30 cm nysnø siste døgn. Mildt høyt opp i dag. Kram snø. Tørrere oppover.

ObsID: 175442

Hardanger / Eidfjord

Snø

13.01.2019 kl. 10:50

853 moh

Olav@frivillig (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Olav@frivillig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -2 °C 8 m/s fra SV ↗ 100% skyer Ca 10 cm ubunden nysnø siste døgn

Snødekke

30 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 175394

Hardanger / Kvinnherad

Snø

12.01.2019 kl. 09:56

80 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLe Kommentar:  Vestvendte fjellsider. Snøen har lagt seg på omlag 700 moh.

Vær

Sludd 1,9 °C 0 m/s 100% skyer Lett skydekke/klarvêr i går ettermiddag, men det har gått over til tett skydekke og nedbør iløpet av natta.

ObsID: 175224

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org