Snøskredvarsel for Hardanger søndag 13.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Ver forsiktig i leområde der det samlar seg fokksnø, td. bak ryggar, i søkk og renneformasjonar. Lettast å løyse ut skred der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Sterk vind med endrande retning frå SV til NV og stadvis mykje nedbør vil gje stor snøtransport inn i leområder mot N-Ø-S. Dette auka pålagring og byggjer ferske fokksnøflak over 800 moh. Skredfaren vil vere størst i dei områda som får mest nedbør.
Snøoverflata er generelt prega av kraftig vind, og snø som har kome denne veka er fordelt rundt i terrenget som flak av varierande hardheit og storleik. Det gamle snødekket vert vurdert stabilt opp til ca 1200 moh, då det har vore påvirka av regn og kraftig mildveir. Observatørar i regionen melder om hard og stabil overflate opp i omlag 1000 moh høgde. Det er generelt lite snø i regionen, mest i nord.
Laurdag føremiddag er det rolege vindforhold i fjella og det snør til havnivå.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-10 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest., endring til stiv kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-10 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Kvinnherad

Snø

13.01.2019 kl. 14:46

81 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLe

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter SØ, S, SV over 800 moh Eg har ikkje vore ute i terrenget i dag, men basert på vindretning/snøfokk vil det bygge seg opp fokksnøflak i sørlig og tilgrensande himmelretninger. I ytre strøk av Hardanger (Rosendal) må ein relativt høgt opp for at dette skal verte eit problem, men i indre deler (Seljestad/Røldal og Haukeli) ligg snøen lågare i terrenget og då vil altså problemet verte å finna lågare nede i indre del av regionen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det kom omlag 10 cm+ nysnø i høgda i går som ligg tilgjengelig for vindtrsnsport. Det bles ein del i høgda i dag, sundag.

Vær

Ikke nedbør 5 °C fra N ↓ 65% skyer

Snødekke

Moderat snøfokk 10 cm nysnø

Notater

Eg er nett tilbake i regionen etter å ha vore vekkreist ei veka. Eg er litt usikker på om eg når opp i terrenget for å sjekke status før mot komande helg.

ObsID: 175459

Hardanger / SAUDA

Snø

13.01.2019 kl. 13:00

854 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Fuktig snø opp til 800 moh. Tydelig snøfokk på toppene i området.

Vær

Sludd 15 m/s fra NV ↘ 80% skyer Det har kommet 20-30 cm nysnø siste døgn. Mildt høyt opp i dag. Kram snø. Tørrere oppover.

ObsID: 175442

Hardanger / Eidfjord

Snø

13.01.2019 kl. 10:50

853 moh

Olav@frivillig (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Olav@frivillig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -2 °C 8 m/s fra SV ↗ 100% skyer Ca 10 cm ubunden nysnø siste døgn

Snødekke

30 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 175394

Hardanger / Kvinnherad

Snø

12.01.2019 kl. 09:56

80 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLe Kommentar:  Vestvendte fjellsider. Snøen har lagt seg på omlag 700 moh.

Vær

Sludd 1,9 °C 0 m/s 100% skyer Lett skydekke/klarvêr i går ettermiddag, men det har gått over til tett skydekke og nedbør iløpet av natta.

ObsID: 175224

Hardanger / SAUDA

Snø

11.01.2019 kl. 13:20

915 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Tynt skarelag over nedføyka nysnø gir respons på ECT. Ingen problem nå, men kan bli svakt lag om og når det overlagres med nysnø/mer fokksnø.
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Kanskje ikke et klokkerent Q1, men ganske nær. For lite vekt i flaket over til at det «popper» av. Interessant å følge med på.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 8 av 10 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 9 av 10 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Føret veksler mellom noe mykere skare, og en hardere og glattere skare i isolerte områder.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Vindpakket hard Tørr Det blåste kraftig i dag. Mulig det er noe mer snø tilgjengelig for transport høyere oppe, og lenger inn i regionen. Men fra avstand var det ingen tegn til mye føyking mot høyereliggende fjell i nord-nordøst.

Skredaktivitet

11. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

1 Liten I dette området, og denne høyden vurderes skredfaren som liten, fg 1 i dag. Fant ett gammelt naturlig utløst skred, trolig fra mandag/tirsdag da det var kraftig vind etter snøfall der det kom ca 15 cm nysnø. Altså en forbigått fase. Nå har vi et snødekke som i hovedsakk består av en solid pakke smelteomvandlet snø, som er rimelig uinteressant slik jeg vurderer det. Det lille som er fordelt av nysnø og vind er såpass tynt enda at det representerer noen fare. Det skulle vært interessant å gjort en vurdering av snødekket i 1000-1400 moh intervallet for å se hvordan mildvær og nysnø har blandet seg høyere i terrenget. Skredfaren vil øke ved pålagring av kritisk nysnømengde, og eventuell vind i dette. Da vil nedføyket nysnølag som er dokumentert i snøprofilen kunne representere et fremtidig svakt lag. Nysnø er vesentlig for umiddeltbart økt skredfare. Varslet faregrad er riktig Riktig med fg2 i dag (kunne kanskje vært 1 i dag også). Ser det ligger i en fg1 for morgendagen, og støtter denne prognosen. Men så må det vurderes dag for dag om man bør heve faregraden med nysnømengden.

Tester

ECTP11@5cmQ1 Middels

Snøprofil

5 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm F DF 1 mm/0 mm D, 40 cm P MF 1 mm/0 mm M, 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 10 cm P MF 1 mm/0 mm M, 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 40 cm 1F MF 0 mm/0 mm W -3,3 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 100 cm 0 grader i hele den gamle fuktpåvirkede snøpakken. Temperaturgradient på 3.3 grader i de øverste 10 cm (nysnø/fokksnø). Lufttemperatur -2,8gr.

ObsID: 175136

Hardanger / SAUDA

Snø

11.01.2019 kl. 12:25

859 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Vær

Ikke nedbør 0 °C 11 m/s fra N ↓ 35% skyer Relativt mildt. Blåser godt.

ObsID: 175104

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org