Snøskredvarsel for Hardanger torsdag 10.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Temperaturstigning og regn gir fare for våte løssnøskred i nysnø i lavere områder. Vær varsom i områder med fersk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stigende temperatur og regn i snøen vil utover dagen gi fare for naturlig utløste skred under 1100 moh. Det kan forventes opp til middels store våte skred i noen bratte heng. Spesielt utsatt er bratte områder med løs, ubunden snø. Utover dagen vil vindøkning fra SV og ny nedbør gi snøtransport i fjellet og noen ustabile fokksnøflak, fortrinnsvis i leheng mot Ø-N og i formasjoner på tvers av vindretningen. Det ventes at det vil være svake sjikt innad i fokksnøen og det vil i noen heng være mulig for en skiløper å løse ut middels store skred i den ferske fokksnøen. Fokksnøflak fra mandag og tirsdag i S og Ø ventes gradvis å stabilisere seg og det skal mer til for å løse ut skred her.
Snødekket er generelt tynt og ujevnt fordelt over skoggrensa. Mildvær før helgen har fuktet og stabilisert det gamle snødekket opp til nær 1000 moh og gitt en hard snøoverflate. Over denne ligger mange steder 10-20 cm nysnø fra mandag som er ujevnt fordelt i terrenget etter kraftig vind på tirsdag. Det er lite eller ingen snø i lavlandet.
Det er ingen ferske snøobservasjoner fra regionen.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nord., endring til bris fra nord om ettermiddagen.
-12 °C til -6 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Bris fra vest., endring til stiv kuling fra vest om kvelden.
-8 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org