Snøskredvarsel for Hardanger lørdag 05.01.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt gunstige forhold. Men husk at selv middels store skred kan være farlige i/ved terrengfeller.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Med lite ny nedbør vil snødekket bli gradvis mer stabilt etter å vært påvirket av mildvær en stund. Det kan være mulig å løse ut mindre våte løssnøskred der snøoverflaten er våt og myk.
Snødekket er ujevnt fordelt over skoggrensa. Mange steder er det avblåst og hardt, mens i noen leområder ligger det fokksnø som i løpet av torsdag og fredag er påvirket av mildvær og litt regn. Fokksnøen rapporteres å være stabil. I lavlandet er det lite eller ingen snø.
Det finnes et kantkornlag dypt i det gamle smelteomvandlede snødekket men det er ikke et skredproblem slik situasjonen er nå.
Fredag er det plussgrader nesten til topps og lett regn.
15 mm i døgnet, opp mot 50 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest.
-5 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om kvelden.
Skyet.
Mest nedbør i vest

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 7 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra nordvest natt til lørdag.
-3 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh natt til lørdag.
Skyet.
Litt synkende snøgrense om kvelden (1200 m)

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / SAUDA

Snø

05.01.2019 kl. 12:52

852 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Litt sjuskete profil. I hovedsak smelteformer. Ispedd et islag. Ved spadebrekk løsner øveste lag under skarelaget der smeltekornene er noe løsere. Ingen respons på lille blokktest. Fuktet-vått snødekke helt til bakken.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Smelteformer, polykrystaller i ulike nyanser, for de som synes det er artig😁
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Føles mer som en sur vårdag enn en tidlig vinterdag...

Skredproblem

Ubunden snø All kantkorndannelse fra tidligere ser ut til å være borte i denne høyden. Trolig enda høyere, helt opp i 1000 moh!? Må prøve å komme meg noe høyere på neste obstur for å sjekke hva som finnes.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 500 moh. Grense for lagdelt snø er på 1000 moh Våt løssnø Våt Regn/yr opp mot 1000 moh og muligens enda høyere!

Vær

Yr 3 °C 5 m/s fra V → Mildvær og sørgelige forhold for alle som er glad i vinteren. Eneste pluss må være at man kan kjøre på myk, fast «vårsnø» og slipper blankholka fra romjula!

Skredaktivitet

5. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Snødekket er stein dødt i denne høyden... må nok betydelig høyere for å finne mer variert lagdeling.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare i mellomhøyde og antakeligvis opp mot 1100-1200moh. Det høyest liggende terrenget i regionen er vanskelig å komme til og vanskelig å si noe om. Foreløpig ser det ut som det kommer lite snø og blir relativt mildt kommende uke, så det vil holde seg stabilt. Varslet faregrad er riktig Spot on på varsel.

ObsID: 174178

Hardanger / SAUDA

Snø

05.01.2019 kl. 12:00

833 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Vær

Yr 1 °C 5 m/s fra V → 97% skyer Mildtvær preger høyfjellet i 900meters høyde...

ObsID: 174154

Hardanger / SAUDA

Snø

05.01.2019 kl. 11:27

638 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Snødekke

20 cm totalt 0 cm nysnø Nysnøgrense på 1200 moh. Snøgrense på 500 moh Annet Våt Svært tynt snødekke i forhold til sesongen som burde vært i gang her nå... Til dels råtten snø i denne høyden. Bekker og elver er åpne.

ObsID: 174129

Hardanger / Kvinnherad

Snø

03.01.2019 kl. 15:14

83 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLe Kommentar:  Snø grense på om lag 800 moh.

Vær

Ikke nedbør 2,6 °C 0 m/s 90% skyer Frost på same høgde i natt. Lett yr i føremiddag. T

ObsID: 173834

Hardanger / Ullensvang

Snø

02.01.2019 kl. 12:59

645 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLe Kommentar:  Vindpakka hard.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  CatoLe
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Tynt lag av hagl.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Tynt lag av hagl.
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Bruddet oppstod om lag 30 cm ned i snødekket.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små over 1000 moh Som nemnt fant eg eit svakt lag beståande av hagl der kor eg grov snøprofil, men eg mistenker at dette laget har særs begrensa utbreiing og potens i seg mtp at det er eit relativt mjukt lag av avrunda partikler, både over og under laget. Eg registrerer også at det er sjiktoverganger i fokksnøen, men disse er tilsynelatande gode bindingar i - eg får iallfall ingen indikasjon på anna der kor eg er i dag. Det pågjekk det eg vil kalle "lett vindtransport" i dag då eg var ute. Ikkje mykje der eg var, men eg antar at det er litt meir fart i vinden høgare oppe - noko som medfører pågåande pålagring i lesider mot Sørvest til Søraust. Det vil nok vere mogleg å utløyse tørre flakskred med dårlige bindingar i fokksnøen som årsak, men eg finner ingen sterk indikasjon på det i dag utover det nemnte haglet - som eg altså ikkje trur er eit stort problem.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Vekslande snødekkehardhet. Enkelte plassar is, enkelte plassar vindpakka hard og der kor vinden har lagt frå seg snø er det typisk mjukare fokksnøflak.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vinden har jobba med snødekket, men ingen snøfokk no.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 2 m/s fra NV ↘ 100% skyer Antakelig litt meir vind høgare oppe. Lett vindtransport når eg grov snøprofil.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det pågår framleis vindtransport frå nordvest så pålagringa vil fortsette. Bindingene i fokksnøflaket som danna seg måndag/tysdag er tilsynelatande gode. I tillegg er snøoverflatta vindpakka og hard, men med enkelte mjukare parti, spesielt i- og ved skoggrensa, samt i leformasjonar mot sørvest - søraust kor disse flaka er mjukare. Her er flaka følgjeleg lettare å trigge. Ver obs her. Skredproblemet er mest aktuelt i indre strøk og over 1000 moh. Det vil fortsette å blese frå nordvest og det er snø tilgjengeleg for vindtransport. Ein bør difor vere obs i formasjoner der vinden legg frå seg snø og danner nye fokksnøflak. Med tanke på vêret som er meldt frametter er nok dette noko ein bør vere obs på eit par dagar til, minst. Varslet faregrad er riktig Basert på vêret som har vore, vêret som er i dag og som er meldt, synes eg det er rimeleg med faregrad 2. I ein del områder vil nok faregraden vere 1, spesielt i ytre strøk av regionen kor det ikkje er så mykje snø, men regionen sett under eitt, så er nok faregrad 2 representativt. Om det kjem meir snø i kombinasjon med vind, er det rimeleg at det går opp til FG 3 ein kortare periode.

Tester

ECTP22@30cmQ2 Middels Utførte ECT etter CT og bruddet oppstod i same laget. Tilsynelatande gode bindingar i fokksnøen utover dette laget med hagl. Under nederste lag med fokksnø er det eit lag av smelteomvandla snø. Under det igjen skarelag.

CTM16@30cmQ2 Middels Brudd i tynt lag av hagl. Haglet litt omkransa av sterkt sintra fokksnø, både over og under, så eg antar at det har begrensa potens i seg.

Snøprofil

30 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F PPgp 2 mm/0 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F MFcl 0 mm/0 mm M, 3 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 50 cm 0 mm/0 mm -7 °C @ 0 cm, -6,7 °C @ 10 cm, -5,1 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -3,1 °C @ 40 cm, -2,6 °C @ 50 cm, -2,2 °C @ 60 cm, -1,8 °C @ 80 cm, -1,4 °C @ 90 cm Lenger nedover i snødekket er det ei blanding av smelteformer. Sist observerte eg byrjande kantkorndanning ved bakkenivå. Verdt å følgje med på det fuktige laget over skaren om det etter kvart få byrjande kantkorndanning også.

ObsID: 173643

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org