Snøskredvarsel for Hardanger fredag 04.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Våte naturlig utløste flakskred kan forekomme. Faren opprettholdes så lenge det regner. Unngå potensielle løsneområder og utløpsområder for skred.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
1 - Små
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Temperaturstigning og nedbør som regn opp til ca 1600 moh vil utover dagen føre til et ustabilt snødekke. Skredfaren vil øke og vi kan få en syklus med naturlig utløste våte skred. Det ventes at skred primært vil løsne i snø kommet etter siste mildvær nyttårsaften, som våte flakskred i høyden, og våte løssnøskred under skoggrensa. Leområder som tidligere har samlet mye snø er mest utsatt. Det anbefales å holde seg unna skredterreng. Det vil gå flest skred i områder av regionen med mye nysnø, i deler av regionen som har mindre snø vil skredfaren være lavere.
Snødekket er vindherjet og ujevnt fordelt over skoggrensa. Mange steder er det avblåst og hardt, mens i noen leområder ligger det fokksnø. I lavlandet er det lite eller ingen snø. Nyttårsaften regnet det høyt til fjells. Første nyttårsdag ble det kaldere og det kom litt nysnø sammen med kraftig vind fra NV. Det er generelt mindre snø enn normalt i regionen.
Torsdag formiddag er det oppholdsvær og minusgrader i fjellet. Enkelte lette snøbyger.
1 - 2 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra nordvest.
-8 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 mm i døgnet, opp mot 50 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest.
-5 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om kvelden.
Skyet.
Mest nedbør i vest

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Hardanger / KVINNHERAD

Snø

03.01.2019 kl. 15:14

83 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLe Kommentar:  Snø grense på om lag 800 moh.

Vær

Ikke nedbør 2,6 °C 0 m/s 90% skyer Frost på same høgde i natt. Lett yr i føremiddag. T

ObsID: 173834

Hardanger / ODDA

Snø

02.01.2019 kl. 12:59

645 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLe Kommentar:  Vindpakka hard.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  CatoLe
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Tynt lag av hagl.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Tynt lag av hagl.
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Bruddet oppstod om lag 30 cm ned i snødekket.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Det pågår framleis vindtransport frå nordvest så pålagringa vil fortsette. Bindingene i fokksnøflaket som danna seg måndag/tysdag er tilsynelatande gode. I tillegg er snøoverflatta vindpakka og hard, men med enkelte mjukare parti, spesielt i- og ved skoggrensa, samt i leformasjonar mot sørvest - søraust kor disse flaka er mjukare. Her er flaka følgjeleg lettare å trigge. Ver obs her. Skredproblemet er mest aktuelt i indre strøk og over 1000 moh. Det vil fortsette å blese frå nordvest og det er snø tilgjengeleg for vindtransport. Ein bør difor vere obs i formasjoner der vinden legg frå seg snø og danner nye fokksnøflak. Med tanke på vêret som er meldt frametter er nok dette noko ein bør vere obs på eit par dagar til, minst. Varslet faregrad er riktig Basert på vêret som har vore, vêret som er i dag og som er meldt, synes eg det er rimeleg med faregrad 2. I ein del områder vil nok faregraden vere 1, spesielt i ytre strøk av regionen kor det ikkje er så mykje snø, men regionen sett under eitt, så er nok faregrad 2 representativt. Om det kjem meir snø i kombinasjon med vind, er det rimeleg at det går opp til FG 3 ein kortare periode.

Tester

ECTP22@30cmQ2 Middels Utførte ECT etter CT og bruddet oppstod i same laget. Tilsynelatande gode bindingar i fokksnøen utover dette laget med hagl. Under nederste lag med fokksnø er det eit lag av smelteomvandla snø. Under det igjen skarelag.

CTM16@30cmQ2 Middels Brudd i tynt lag av hagl. Haglet litt omkransa av sterkt sintra fokksnø, både over og under, så eg antar at det har begrensa potens i seg.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små over 1000 moh Som nemnt fant eg eit svakt lag beståande av hagl der kor eg grov snøprofil, men eg mistenker at dette laget har særs begrensa utbreiing og potens i seg mtp at det er eit relativt mjukt lag av avrunda partikler, både over og under laget. Eg registrerer også at det er sjiktoverganger i fokksnøen, men disse er tilsynelatande gode bindingar i - eg får iallfall ingen indikasjon på anna der kor eg er i dag. Det pågjekk det eg vil kalle "lett vindtransport" i dag då eg var ute. Ikkje mykje der eg var, men eg antar at det er litt meir fart i vinden høgare oppe - noko som medfører pågåande pålagring i lesider mot Sørvest til Søraust. Det vil nok vere mogleg å utløyse tørre flakskred med dårlige bindingar i fokksnøen som årsak, men eg finner ingen sterk indikasjon på det i dag utover det nemnte haglet - som eg altså ikkje trur er eit stort problem.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 2 m/s fra NV ↘ 100% skyer Antakelig litt meir vind høgare oppe. Lett vindtransport når eg grov snøprofil.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Vekslande snødekkehardhet. Enkelte plassar is, enkelte plassar vindpakka hard og der kor vinden har lagt frå seg snø er det typisk mjukare fokksnøflak.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vinden har jobba med snødekket, men ingen snøfokk no.

Snøprofil

30 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F PPgp 2 mm/0 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F MFcl 0 mm/0 mm M, 3 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 50 cm 0 mm/0 mm -7 °C @ 0 cm, -6,7 °C @ 10 cm, -5,1 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -3,1 °C @ 40 cm, -2,6 °C @ 50 cm, -2,2 °C @ 60 cm, -1,8 °C @ 80 cm, -1,4 °C @ 90 cm Lenger nedover i snødekket er det ei blanding av smelteformer. Sist observerte eg byrjande kantkorndanning ved bakkenivå. Verdt å følgje med på det fuktige laget over skaren om det etter kvart få byrjande kantkorndanning også.

ObsID: 173643

Hardanger / KVINNHERAD

Snø

01.01.2019 kl. 10:35

82 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLe Kommentar:  Lite snø.

Vær

Yr 4 °C 2 m/s fra NV ↘ 100% skyer Lite vind i bygda, men den ligg relativt skjerma for vindretninga som pregar vêret i dag. Kraftigare vind høgare oppe. Temperaturen har falle frå 8 grader i går til 4 grader i dag. Nysnøgrensa har følgjeleg trekt seg lågare ned frå om lag 1100 moh i går til 7-800 moh i dag.

Snødekke

Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 700 moh Generelt lite snø i terrenget, men aukande mengde frå om lag 1000 moh her i Rosendal. Meir snø i indre strøk av regionen.

ObsID: 173427

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene? Unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.