Snøskredvarsel for Hardanger torsdag 03.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom der det ligger fersk vindtransportert snø, ellers stort sett stabile forhold.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt påfyll an nysnø fra vest gjøre at det legger seg opp små ferske nysnøflak i leområder. Her er det mulig å løse ut skred for en enkelt person. De eldre fokksnøflakene har hatt flere dager til å stabilisere seg og er vanskelig å påvirke.
Snødekket er vindherja og ujevnt fordelt over skoggrensa. Mange steder er det avblåst og hardt, i noen leområder ligger det fokksnø. I lavlandet er det lite eller ingen snø. Nyttårsaften regnet det høyt til fjells. Første nyttårsdag ble det kaldere og det kom litt nysnø med kraftig vind fra NV. Det er generelt lite snø i forhold til normalen.
Onsdag formiddag er det oppholdsvær og minusgrader i fjellet.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra nord., endring til frisk bris fra nordvest om kvelden.
-12 °C til -8 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest.
-8 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / KVINNHERAD

Snø

03.01.2019 kl. 15:14

83 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLe Kommentar:  Snø grense på om lag 800 moh.

Vær

Ikke nedbør 2,6 °C 0 m/s 90% skyer Frost på same høgde i natt. Lett yr i føremiddag. T

ObsID: 173834

Hardanger / ODDA

Snø

02.01.2019 kl. 12:59

645 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLe Kommentar:  Vindpakka hard.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  CatoLe
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Tynt lag av hagl.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Tynt lag av hagl.
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Bruddet oppstod om lag 30 cm ned i snødekket.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små over 1000 moh Som nemnt fant eg eit svakt lag beståande av hagl der kor eg grov snøprofil, men eg mistenker at dette laget har særs begrensa utbreiing og potens i seg mtp at det er eit relativt mjukt lag av avrunda partikler, både over og under laget. Eg registrerer også at det er sjiktoverganger i fokksnøen, men disse er tilsynelatande gode bindingar i - eg får iallfall ingen indikasjon på anna der kor eg er i dag. Det pågjekk det eg vil kalle "lett vindtransport" i dag då eg var ute. Ikkje mykje der eg var, men eg antar at det er litt meir fart i vinden høgare oppe - noko som medfører pågåande pålagring i lesider mot Sørvest til Søraust. Det vil nok vere mogleg å utløyse tørre flakskred med dårlige bindingar i fokksnøen som årsak, men eg finner ingen sterk indikasjon på det i dag utover det nemnte haglet - som eg altså ikkje trur er eit stort problem.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Vekslande snødekkehardhet. Enkelte plassar is, enkelte plassar vindpakka hard og der kor vinden har lagt frå seg snø er det typisk mjukare fokksnøflak.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 2 m/s fra NV ↘ 100% skyer Antakelig litt meir vind høgare oppe. Lett vindtransport når eg grov snøprofil.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vinden har jobba med snødekket, men ingen snøfokk no.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det pågår framleis vindtransport frå nordvest så pålagringa vil fortsette. Bindingene i fokksnøflaket som danna seg måndag/tysdag er tilsynelatande gode. I tillegg er snøoverflatta vindpakka og hard, men med enkelte mjukare parti, spesielt i- og ved skoggrensa, samt i leformasjonar mot sørvest - søraust kor disse flaka er mjukare. Her er flaka følgjeleg lettare å trigge. Ver obs her. Skredproblemet er mest aktuelt i indre strøk og over 1000 moh. Det vil fortsette å blese frå nordvest og det er snø tilgjengeleg for vindtransport. Ein bør difor vere obs i formasjoner der vinden legg frå seg snø og danner nye fokksnøflak. Med tanke på vêret som er meldt frametter er nok dette noko ein bør vere obs på eit par dagar til, minst. Varslet faregrad er riktig Basert på vêret som har vore, vêret som er i dag og som er meldt, synes eg det er rimeleg med faregrad 2. I ein del områder vil nok faregraden vere 1, spesielt i ytre strøk av regionen kor det ikkje er så mykje snø, men regionen sett under eitt, så er nok faregrad 2 representativt. Om det kjem meir snø i kombinasjon med vind, er det rimeleg at det går opp til FG 3 ein kortare periode.

Tester

ECTP22@30cmQ2 Middels Utførte ECT etter CT og bruddet oppstod i same laget. Tilsynelatande gode bindingar i fokksnøen utover dette laget med hagl. Under nederste lag med fokksnø er det eit lag av smelteomvandla snø. Under det igjen skarelag.

CTM16@30cmQ2 Middels Brudd i tynt lag av hagl. Haglet litt omkransa av sterkt sintra fokksnø, både over og under, så eg antar at det har begrensa potens i seg.

Snøprofil

30 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F PPgp 2 mm/0 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F MFcl 0 mm/0 mm M, 3 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 50 cm 0 mm/0 mm -7 °C @ 0 cm, -6,7 °C @ 10 cm, -5,1 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -3,1 °C @ 40 cm, -2,6 °C @ 50 cm, -2,2 °C @ 60 cm, -1,8 °C @ 80 cm, -1,4 °C @ 90 cm Lenger nedover i snødekket er det ei blanding av smelteformer. Sist observerte eg byrjande kantkorndanning ved bakkenivå. Verdt å følgje med på det fuktige laget over skaren om det etter kvart få byrjande kantkorndanning også.

ObsID: 173643

Hardanger / KVINNHERAD

Snø

01.01.2019 kl. 10:35

82 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLe Kommentar:  Lite snø.

Snødekke

Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 700 moh Generelt lite snø i terrenget, men aukande mengde frå om lag 1000 moh her i Rosendal. Meir snø i indre strøk av regionen.

Vær

Yr 4 °C 2 m/s fra NV ↘ 100% skyer Lite vind i bygda, men den ligg relativt skjerma for vindretninga som pregar vêret i dag. Kraftigare vind høgare oppe. Temperaturen har falle frå 8 grader i går til 4 grader i dag. Nysnøgrensa har følgjeleg trekt seg lågare ned frå om lag 1100 moh i går til 7-800 moh i dag.

ObsID: 173427

Hardanger / SAUDA

Snø

31.12.2018 kl. 09:28

3 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Gråvær over Saudafjorden...

Vær

Regn 0,6 °C 100% skyer Det kom 4-6 cm nysnø i Sauda går kveld/natt. Men det er blitt mildvær og regn så snøen er våt og tung ved fjordnivå nå. Saudefaldenes målestasjoner viser +1,8° på Fetavatnet 486moh og +0,7° på Nedre Sandvatn 1016moh.

ObsID: 173312

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org