Snøskredvarsel for Hardanger mandag 31.12.2018

3
Betydelig
Publisert:

Våte naturlig utløste flakskred/løssnøskred kan forekomme. Faren opprettholdes så lenge det regner. Unngå potensielle løsneområder og utløpsområder for skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Regn omtrent til fjelltopphøyde gir krevende forhold i fjellet nyttårsaften. Ferske fokksnøflak som er dannet de siste dagene vil bli våte og kan løsne naturlig. Siden mildværet vil gå høyere enn tidligere i jula kan tykke fokksnøansamlinger som ligger på vedvarende svake lag av kantkorn også svekkes og gi skred. Noen skred kan også løsne ved bakken. Det er likevel stor usikkerhet knyttet snødekket så høyt til fjells. Våte løssnøskred ventes i alle himmelretninger og i alle høydenivå der det er nysnø tilgjengelig. Merk at selv om det er lite snø i lavlandet kan det gå skred i mange av de kjente skredbanene som går helt til dalbunnen eller fjorden. Når temperaturen synker mot kvelden avtar faren for våte skred mens nysnøflak vil bli skredproblemet i høyden.
Snødekket er i varierende grad påvirket av mildvær og gjenfrysing mellom ca 900-1400 moh. I høyden har vind fra vest gitt en ujevn fordeling av snøen, med nysnø og fokksnø med varierende hardhet på overflaten. Lavere i terrenget er snødekket smelteomdannet. Det er betydelig mindre snø i regionen enn normalt for årstiden.
Kantkornlag rundt skarelag har noen steder vist evne til bruddforplantning, men utbredelsen og egenskaper etter mildvær er usikker.
Søndag har det kommet ca 10 cm på Folgefonna skisenter, mindre lengre øst i regionen. Nysnøgrensa ligger på 700-800 moh.
8 - 12 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra vest., endring til bris fra sørvest om ettermiddagen.
-9 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh natt til søndag.
Skyet.
Til kvelden høyere temperatur og stigende snøgrense.

For oppdatert værvarsel se yr.no
40 mm i døgnet, opp mot 80 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til liten storm fra vest om kvelden.
-3 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh.
Skyet.
Mest nedbør vest i regionen. Synkende temperatur og snøgrense utover kvelden, ved midnatt snø over ca. 700 moh

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / SAUDA

Snø

31.12.2018 kl. 09:28

3 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Gråvær over Saudafjorden...

Vær

Regn 0,6 °C 100% skyer Det kom 4-6 cm nysnø i Sauda går kveld/natt. Men det er blitt mildvær og regn så snøen er våt og tung ved fjordnivå nå. Saudefaldenes målestasjoner viser +1,8° på Fetavatnet 486moh og +0,7° på Nedre Sandvatn 1016moh.

ObsID: 173312

Hardanger / Kvinnherad

Snø

30.12.2018 kl. 09:07

83 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLe Kommentar:  Mot aust.

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 780 moh Det snøa seint i går og i natt. Ca nysnøgrense 780 moh i Rosendal. Godt mogleg at denne grensa ligg lågare i indre del av regionen.

Vær

Ikke nedbør 2,1 °C 0 m/s 10% skyer

ObsID: 173161

Hardanger / Ullensvang

Snø

28.12.2018 kl. 13:42

1094 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekket bere preg av smelt/fryseskare.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 900 moh. Grense for lagdelt snø er på 1000 moh Skare Varierande djupne på snødekket. Omlag 40 cm i snitt for området. Det har vore mildtvêr høgt til fjells, noko snødekket bere preg av. Det yra litt på 1110 moh i dag, fredag. Overflata er i stor grad prega av smelteskare.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

CTN God

CTN God Tilsynelatande gode bindingar i laga nedover i snødekket. Spor etter overganger i fokksnøen, men dei har sett seg godt. Eit lag med smelteformer øverst (10 cm smelte og 2 cm skare) som løyser seg frå underliggende snødekke når eg brekker det ut med spaden, men ingen reaksjon ved CT.

Skredfarevurdering

2 Moderat Tilsynelatande god stabilitet på denne høgda (og lågare) i denne himmelretninga (Nordvest). Det er mogleg at det eksistere nysnøflak høgare oppe; frå 1200 moh og oppover. Det yra lett på 1100 moh i dag. Overgangene i snøen vil fortsette å stabilisere seg, men det er meldt vind frå nord-nordvest, så ubunden snø i høgda kan danne nye fokksnøflak i søraustlig eksposisjon natt til laurdag. Ein må likevel høgt opp for å finne snø som kan vere tilgjengeleg for vindtransport. Varslet faregrad er riktig Basert på mine observasjoner på den aktuelle staden meiner eg at varsla faregrad er korrekt. Skredproblemet er nok å finne høgt oppe og i nokre bratte heng, men det vil potensielt kunne gå middels store skred.

Vær

Yr 1 °C 0 m/s 100% skyer

Snøprofil

2 cm K MFcr 0 mm/0 mm M, 15 cm P MF 0 mm/0 mm M, 16 cm P MF 0 mm/0 mm D, 12 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 21 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 42 cm 1F MF 0 mm/0 mm D, 15 cm F FC 2 mm/0 mm D -0,3 °C @ 120 cm, -0,4 °C @ 100 cm, -0,4 °C @ 80 cm, -0,6 °C @ 60 cm, -1,1 °C @ 50 cm, -1,2 °C @ 40 cm, -1,2 °C @ 30 cm, -1 °C @ 20 cm, -0,5 °C @ 10 cm, -0,6 °C @ 0 cm

ObsID: 172997

Hardanger / SAUDA

Snø

28.12.2018 kl. 13:00

1058 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett: 
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 3 av 6 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett: 
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 6 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Kommentar:  En mix av ganske bærende skare, men med enkelte steder der skaren er sprøere og skiløper setter såvidt spor. Ved booting så tråkker man noe dypere ned i smelteomvandlet, grovkorna lag under skaren.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 5 av 6 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Kommentar:  Tråkker gjennom skaren når man går på beina.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Dagens snøstudier...

Faretegn

Ingen faretegn observert Regnpåvirket snødekke fra bildøra og helt til topps på Vardanuten ved Sauda skisenter. Regnskare/mildværsskare preger hele området og høyst sannsynlig hele denne delen av varslingsregionen fra snøgrensa og opp mot 1200. Vanskelig å vite helt situasjonen med mildvær, regnpåvirking og smelteomdanning i snødekket over dette da man må langt avgårde for å komme høyere.

Tester

ECTX

ECTX God Snødekket synes stabilt både med ECT og lille blokktest. Det er dog et relativt sett et svakere sjikt i snødekket @50-55 cm. Noe løsere smelteomvandlet snø med gammel kanting i som er på retur. (Avrundede fasetterte partikler).

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket er preget av mildværet. Det har vært jevn fukting av pga regn over de tre siste døgn, men ikke store mengder. Derfor virker det som om tidligere kantkorndannelse er satt kraftig tilbake, men uten at vann i snødekket har gitt en akutt svekkelse av bindinger på noe tidspunkt. Med ytterligere mildvær høyt til fjells, iallfall opp mot 1100-1200 moh vil snødekket stabiliseres. Det er kanskje verdt å holde et øye på varslet kombinasjon av større nedbørsmengder og høy temperatur på nyttårsaften. Mulig det kan gi en forhøyet, forbigående faregrad da? Varslet faregrad er for høy For denne delen av regionen synes skred svært vanskelige å løse ut. og utbredelse vil være få-noen heng. Ender derfor på sannsynlighet A i ADAM-matrisen, med størrelse 1/2 skred og derav en faregrad 1. Ser at observatør i område Røldal melder om en lignende situasjon der.

Vær

Yr 0,4 °C 0 m/s 60% skyer Et lite opplett i været, med innslag av blå himmel midt i dagen i Sauda i dag, men lavt skydekke (tåkeskyer) har preget værtypen utover dette. Vedvarende mildt i høyden med tanke på vintersesongen. Elvershei målestasjon (Røldal) på 1370 moh bekrefter at det såvidt var plussgrader her 2. juledag. Bare noen små minusgrader etter dette. Kan derfor tenkes at det er noe nysnø i de aller høyest liggende områdene i regionen.

Snøprofil

1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 29 cm P MF 1 mm/0 mm W, 5 cm 1F FCxr 1 mm/0 mm M, 10 cm P FCxr 0 mm/0 mm, 5 cm P RG 0 mm/0 mm, 5 cm 4F FC/FCxr 1 mm/0 mm, 23 cm P MFpc 1 mm/0 mm, 2 cm I IFbi 0 mm/0 mm 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 80 cm Ingen utslag på lille blokk test eller ECT. Ved spadebrekk i bakkant av søyle løsner søyla på det jeg antar er avrundede fasetterte krystaller (trolig et tidligere godt utviklet kantkornlag i kuldeperioden som ligger bak oss). Likevel oppfattes snødekket som stabilt. Snødekket er isotermt, 0 grader gjennom hele snøpakka.

ObsID: 173011

Hardanger / SAUDA

Snø

28.12.2018 kl. 12:25

977 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 400 moh Skare Fuktig

ObsID: 172981

Hardanger / Ullensvang

Snø

28.12.2018 kl. 11:20

1101 moh

FrodeMoen@Obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FrodeMoen@Obskorps Kommentar:  Lite snø generelt og svært vindpåvirket.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 900 moh. Snøgrense på 600 moh Våt løssnø Fuktig

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Tester

ECTX God Ved lille blokktest fekk eg eit brudd i laget ved bakken. Fant kantkorn i dette laget, men klarte ikkje å få brudd ved utvidet kompresjonstest.

Skredfarevurdering

2 Moderat Kort tur pga lite snø og vekslende sikt. Snødekket er prega av mykje vind, først frå aust, så vestlig vind med påfølgende mildvær. I austvendte sider og leformasjoner har det vært pålagring av snø siste veka. Det nedføykede Rimlaget som har vært ett problem ser ut til å ha regna bort under 1200moh. Dette kan fortsatt være ett problem over denne høgden. Kaldere vær vil stabilisere den fuktige snøen og danne skarelag. Nysnø og vind vil kunne føre til ustabile nysnøflak i leheng vendt mot NA-SA. Varslet faregrad er riktig Har ikkje nåke som tilseier at faregraden bør vera høgere enn 2, snødekket virker å vera stabil under 1200moh. Fekk ikkje undersøkt i høyden pga dårlig sikt, men det såg ut til at det var ein del meir snø over 1200moh og at det ut frå siste dagers vær bør vera faregrad 2 .

Skredaktivitet

28. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør -1 °C 3 m/s fra V → 80% skyer

Snøprofil

2 cm F PP/DF 0 mm/0 mm D-M, 2 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 29 cm 4F MF 2 mm/0 mm M, 16 cm 1F MF 1 mm/0 mm M, 11 cm 4F FC/MF 2 mm/3 mm D-M -1,6 °C @ 0 cm, -0,3 °C @ 10 cm, -0,3 °C @ 20 cm, -0,3 °C @ 30 cm, -0,4 °C @ 40 cm, -0,4 °C @ 50 cm, -0,5 °C @ 60 cm

ObsID: 172968

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org