Snøskredvarsel for Hardanger lørdag 29.12.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i bratt terreng med fersk fokksnø, spesielt høyt til fjells.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø kombinert med vind fra V vil fortsette å gi ustabile nysnøflak i leheng vendt mot Ø. Skredproblemet er mest utbredt høyt til fjells, og her kan det være mulig for en skiløper å løse ut middels store skred. Høyt til fjells kan det ligge vedvarende svake lag i snødekket, men det antas ikke å være et problem etter mildværet.
Snødekket er i varierende grad påvirket av mildvær og gjenfrysing mellom ca 900-1400 moh. I høyden har vind fra vest gitt en ujevn fordeling av snøen, med nysnø og fokksnø med varierende hardhet på overflaten. Lavere i terrenget stort sett våt eller fuktig snø. Det er betydelig mindre snø i regionen enn normalt for årstiden.
Rimlag som ble observert ved Haukeli er sannsynligvis brutt ned av mildvær. Kantkornlag rundt skarelag har noen steder vist evne til bruddforplantning, men utbredelsen og egenskaper etter mildvær er usikker.
Fredag morgen har det stedvis kommet 10-15 mm nedbør. Observatør melder fredag om nysnøgrense på ca 900 moh ved Midtlæger. Fredag morgen var det null grader på Røldalsfjellet (1010 moh).
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest., endring til liten kuling fra nordvest om kvelden.
-6 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra vest., endring til bris fra vest om ettermiddagen.
-7 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Ullensvang

Snø

28.12.2018 kl. 13:42

1094 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekket bere preg av smelt/fryseskare.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 900 moh. Grense for lagdelt snø er på 1000 moh Skare Varierande djupne på snødekket. Omlag 40 cm i snitt for området. Det har vore mildtvêr høgt til fjells, noko snødekket bere preg av. Det yra litt på 1110 moh i dag, fredag. Overflata er i stor grad prega av smelteskare.

Vær

Yr 1 °C 0 m/s 100% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

CTN God

CTN God Tilsynelatande gode bindingar i laga nedover i snødekket. Spor etter overganger i fokksnøen, men dei har sett seg godt. Eit lag med smelteformer øverst (10 cm smelte og 2 cm skare) som løyser seg frå underliggende snødekke når eg brekker det ut med spaden, men ingen reaksjon ved CT.

Skredfarevurdering

2 Moderat Tilsynelatande god stabilitet på denne høgda (og lågare) i denne himmelretninga (Nordvest). Det er mogleg at det eksistere nysnøflak høgare oppe; frå 1200 moh og oppover. Det yra lett på 1100 moh i dag. Overgangene i snøen vil fortsette å stabilisere seg, men det er meldt vind frå nord-nordvest, så ubunden snø i høgda kan danne nye fokksnøflak i søraustlig eksposisjon natt til laurdag. Ein må likevel høgt opp for å finne snø som kan vere tilgjengeleg for vindtransport. Varslet faregrad er riktig Basert på mine observasjoner på den aktuelle staden meiner eg at varsla faregrad er korrekt. Skredproblemet er nok å finne høgt oppe og i nokre bratte heng, men det vil potensielt kunne gå middels store skred.

Snøprofil

2 cm K MFcr 0 mm/0 mm M, 15 cm P MF 0 mm/0 mm M, 16 cm P MF 0 mm/0 mm D, 12 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 21 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 42 cm 1F MF 0 mm/0 mm D, 15 cm F FC 2 mm/0 mm D -0,3 °C @ 120 cm, -0,4 °C @ 100 cm, -0,4 °C @ 80 cm, -0,6 °C @ 60 cm, -1,1 °C @ 50 cm, -1,2 °C @ 40 cm, -1,2 °C @ 30 cm, -1 °C @ 20 cm, -0,5 °C @ 10 cm, -0,6 °C @ 0 cm

ObsID: 172997

Hardanger / SAUDA

Snø

28.12.2018 kl. 13:00

1058 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett: 
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 3 av 6 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett: 
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 6 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Kommentar:  En mix av ganske bærende skare, men med enkelte steder der skaren er sprøere og skiløper setter såvidt spor. Ved booting så tråkker man noe dypere ned i smelteomvandlet, grovkorna lag under skaren.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 5 av 6 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Kommentar:  Tråkker gjennom skaren når man går på beina.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Dagens snøstudier...

Vær

Yr 0,4 °C 0 m/s 60% skyer Et lite opplett i været, med innslag av blå himmel midt i dagen i Sauda i dag, men lavt skydekke (tåkeskyer) har preget værtypen utover dette. Vedvarende mildt i høyden med tanke på vintersesongen. Elvershei målestasjon (Røldal) på 1370 moh bekrefter at det såvidt var plussgrader her 2. juledag. Bare noen små minusgrader etter dette. Kan derfor tenkes at det er noe nysnø i de aller høyest liggende områdene i regionen.

Faretegn

Ingen faretegn observert Regnpåvirket snødekke fra bildøra og helt til topps på Vardanuten ved Sauda skisenter. Regnskare/mildværsskare preger hele området og høyst sannsynlig hele denne delen av varslingsregionen fra snøgrensa og opp mot 1200. Vanskelig å vite helt situasjonen med mildvær, regnpåvirking og smelteomdanning i snødekket over dette da man må langt avgårde for å komme høyere.

Tester

ECTX

ECTX God Snødekket synes stabilt både med ECT og lille blokktest. Det er dog et relativt sett et svakere sjikt i snødekket @50-55 cm. Noe løsere smelteomvandlet snø med gammel kanting i som er på retur. (Avrundede fasetterte partikler).

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket er preget av mildværet. Det har vært jevn fukting av pga regn over de tre siste døgn, men ikke store mengder. Derfor virker det som om tidligere kantkorndannelse er satt kraftig tilbake, men uten at vann i snødekket har gitt en akutt svekkelse av bindinger på noe tidspunkt. Med ytterligere mildvær høyt til fjells, iallfall opp mot 1100-1200 moh vil snødekket stabiliseres. Det er kanskje verdt å holde et øye på varslet kombinasjon av større nedbørsmengder og høy temperatur på nyttårsaften. Mulig det kan gi en forhøyet, forbigående faregrad da? Varslet faregrad er for høy For denne delen av regionen synes skred svært vanskelige å løse ut. og utbredelse vil være få-noen heng. Ender derfor på sannsynlighet A i ADAM-matrisen, med størrelse 1/2 skred og derav en faregrad 1. Ser at observatør i område Røldal melder om en lignende situasjon der.

Snøprofil

1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 29 cm P MF 1 mm/0 mm W, 5 cm 1F FCxr 1 mm/0 mm M, 10 cm P FCxr 0 mm/0 mm, 5 cm P RG 0 mm/0 mm, 5 cm 4F FC/FCxr 1 mm/0 mm, 23 cm P MFpc 1 mm/0 mm, 2 cm I IFbi 0 mm/0 mm 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 80 cm Ingen utslag på lille blokk test eller ECT. Ved spadebrekk i bakkant av søyle løsner søyla på det jeg antar er avrundede fasetterte krystaller (trolig et tidligere godt utviklet kantkornlag i kuldeperioden som ligger bak oss). Likevel oppfattes snødekket som stabilt. Snødekket er isotermt, 0 grader gjennom hele snøpakka.

ObsID: 173011

Hardanger / SAUDA

Snø

28.12.2018 kl. 12:25

977 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 400 moh Skare Fuktig

ObsID: 172981

Hardanger / Ullensvang

Snø

28.12.2018 kl. 11:20

1101 moh

FrodeMoen@Obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FrodeMoen@Obskorps Kommentar:  Lite snø generelt og svært vindpåvirket.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 900 moh. Snøgrense på 600 moh Våt løssnø Fuktig

Vær

Ikke nedbør -1 °C 3 m/s fra V → 80% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Tester

ECTX God Ved lille blokktest fekk eg eit brudd i laget ved bakken. Fant kantkorn i dette laget, men klarte ikkje å få brudd ved utvidet kompresjonstest.

Skredfarevurdering

2 Moderat Kort tur pga lite snø og vekslende sikt. Snødekket er prega av mykje vind, først frå aust, så vestlig vind med påfølgende mildvær. I austvendte sider og leformasjoner har det vært pålagring av snø siste veka. Det nedføykede Rimlaget som har vært ett problem ser ut til å ha regna bort under 1200moh. Dette kan fortsatt være ett problem over denne høgden. Kaldere vær vil stabilisere den fuktige snøen og danne skarelag. Nysnø og vind vil kunne føre til ustabile nysnøflak i leheng vendt mot NA-SA. Varslet faregrad er riktig Har ikkje nåke som tilseier at faregraden bør vera høgere enn 2, snødekket virker å vera stabil under 1200moh. Fekk ikkje undersøkt i høyden pga dårlig sikt, men det såg ut til at det var ein del meir snø over 1200moh og at det ut frå siste dagers vær bør vera faregrad 2 .

Skredaktivitet

28. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

2 cm F PP/DF 0 mm/0 mm D-M, 2 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 29 cm 4F MF 2 mm/0 mm M, 16 cm 1F MF 1 mm/0 mm M, 11 cm 4F FC/MF 2 mm/3 mm D-M -1,6 °C @ 0 cm, -0,3 °C @ 10 cm, -0,3 °C @ 20 cm, -0,3 °C @ 30 cm, -0,4 °C @ 40 cm, -0,4 °C @ 50 cm, -0,5 °C @ 60 cm

ObsID: 172968

Hardanger / SAUDA

Snø

26.12.2018 kl. 14:11

57 moh

Olaf Årthun. (**)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Olaf Årthun.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Olaf Årthun.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 3 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Olaf Årthun.

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Få bratte heng NV mellom 700 moh og 0 moh

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 300 moh Våt løssnø Våt

Vær

Regn 3 °C 9 m/s fra V → 100% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Tester

CTV@45cmQ2 Middels

Skredfarevurdering

2 Moderat Liten Middels Varslet faregrad er riktig

ObsID: 172745

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org