Snøskredvarsel for Hardanger søndag 23.12.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. Det kan finnes vedvarende svake lag i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det var vind og snøtransport fram til helga og det ble dannet fokksnøflak i leformasjoner. Disse kan fortsatt være mulig å påvirke, men de forventes å ha stabilisert seg mer. Vær spesielt oppmerksom der flakene er myke og ved faretegn som skytende sprekker og drønn. Vedvarende svake lag av kantkorn utvikles nede i snødekket og kan stedvis også gi middels store skred. Utbredelsen av dette svake laget er usikkert. Husk at mange steder har lite snø og mye oppstikkende steiner. Selv små skred kan gjøre stor skade. Det ventes at skredproblemet er mest fremtredende øst i regionen. Vest i regionen er det mindre snø og lav faregrad.
Sist helg ble snødekket kraftig påvirket av vind fra S og Ø og snøen er ujevnt fordelt. Mye snø har blitt flyttet over i heng som tidligere hadde tynt snødekke. Snøoverflata varierer mellom harde fokksnøflak og skare i fjellet. Rygger og vindutsatte formasjoner har nå lite eller ingen snø. Det er betydelig mindre snø i regionen enn normalt for årstiden.
Kantkornlag rundt skarelag viser noen steder god evne til bruddforplantning.
2 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-13 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-12 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Kvinnherad

Snø

23.12.2018 kl. 13:03

671 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLe Kommentar:  Mot søraust. Melderskin 1426 moh.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLe Kommentar:  Utover Hardangerfjorden.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLe Kommentar:  Mot Kvamskogen i nord.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 1 m/s fra N ↓ 85% skyer

ObsID: 172409

Hardanger / Ullensvang

Snø

23.12.2018 kl. 10:39

1297 moh

håkon@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  håkon@obskorps Kommentar:  Bildet tatt vestover viser vær og snødekket
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  håkon@obskorps Kommentar:  Viser tydlig rimlaget det løsnet på.

Faretegn

Rimkrystaller Område: På dette stedet. Beskrivelse: Observert i snødekket

Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Har dannet seg tynt rim dekke på toppen.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 2 m/s fra Ø ← 90% skyer

Tester

CTE4@30cmQ2 God Blynathard snø over så skal mye belastning for og løse ut

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Få bratte heng SV, V, NV over 1000 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt lite snø men no oppsamling i fordypninger i terrenget. Nedsnødde rimkrystaller gir et svakt lag i noen heng, fokksnøen har stabilisert seg. Forventes å holde seg på toer forventes en del nysnø i morgen kombinert med vind. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

23. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt

ObsID: 172403

Hardanger / Kvinnherad

Snø

22.12.2018 kl. 10:44

955 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLe
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLe Kommentar:  Avblåst på ryggane, men generelt lite snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLe
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLe
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 5 Av:  Tester Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Generelt svært lite snø i fjellet her i Rosendal.

Notater

Dette var min fyrste tur i området for sesongen. Skal prøve å få gått nokre turar i andre deler av regionen snarast.

Vær

Snø -2,1 °C 0 m/s 100% skyer Lett snøvêr på ca 1000 moh.

Tester

ECTX God Det er generelt lite snø. Testen vart utført i ei nord- nordvestvendt side kor det har vore ein del pålagring den siste veka.

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 400 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Vindpakket hard Tørr Generelt vindpakka og hard snø, men med eit tynt 1 cm tjukt nysnølag oppå. Enkelte lommer med ubunden snø i vestvendte heng; 10-20 cm. Det er generelt lite snø i denne delen av Hardanger. Enkelte leområder, som der eg grov snøprofil, har det akkumulert seg ein del snø. Typisk nordvestvendte sider. Om eg skal anslå ei gjennomsnittleg snødjupne for dette området; ca 30 cm, men med enkelte lommer med meir snø.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, V, NV over 900 moh På staden der eg utførte ECT fekk eg ikkje brudd eller bruddforplanting. Snøoverflata er tilsynelatande for hard til at eg klare å påvirke det svake laget, som her låg relativt djupt. Ein kan likevel vere obs på at vi har å gjere med eit vedvarende svakt lag i denne eksposisjonen, og eg vil anta at det vil vere mogleg å løyse dette ut i områder der det overliggende laget er mjukare/tynnare. I området eg var i er det begrensa med snø, så skred her vil typisk vere str. 1, men eg vil også anta at i områder med meir snø, mogleg i indre deler av regionen, vil det kunne gå str. 2 skred. Då eg braut ut blokka med spaden gjekk blokka ut i eitt, men eg måtte legge på ein del kraft for å den til å "gå".

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt lite snø i fjella rundt Rosendal/ytre Hardanger, men med enkelte lommer/renner med meir vindtransportert snø. Under den vindtransporterte snøen finnes, etter det eg klare å sjå, eit lite rimlag som heng fast i den overliggende fokksnøen. Eg klare likevel ikkje å få dette til å gå i brudd då snøoverflata er hard. Ver likevel obs der overliggende snø er mjukare og snødekket er tynnare. Rimet må vi vel slite med, mens overgangane i fokksnøen vil stabilisere seg etter kvart. Varslet faregrad er riktig Det er litt vanskeleg å uttale seg då eg ikkje veit korleis utbreiinga av skredproblemet er i indre deler av regionen. Basert på ADAM, er vi på faregrad 1 for denne delen av regionen, men eg antar at det er meir snø og større utbreielse i indre deler...men det vert sjølvsagt berre synsing frå mi side.

ObsID: 172301

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org